24. Aprīlis 2012 /NR. 17/18 (716/717)
Īsziņas
Juristu dienas 2012
2012. gada 23.–28. aprīlis

Pirmdiena, 23. aprīlis

Juristu dienu 2012 atklāšanas konference "Kāpēc mēs esam tur, kur esam? Vai tas ir tikai tiesību jautājums?"

12.0016.00 LU Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Uzrunas: LJB prezidents Aivars Borovkovs, Valsts prezidents Andris Bērziņš, LU rektors Mārcis Auziņš

Referāti un diskusijas: Ringolds Balodis, Jānis Domburs, Maija Kūle, Ingūna Sudraba, Jānis Vanags, Valdis Zatlers, Gvido Zemrībo u. c.

 

 

Otrdiena, 24. aprīlis

Publiska diskusija "Operatīvā darbība un cilvēktiesības"

10.0013.00 LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā

Referāti: Operatīvās darbības likuma vēsturiskie aspekti. Imants Rūdolfs Pličs

Operatīvās darbības subjekta pārņemšanas process un tiesiskā bāze. Aivars Maldups

Operatīvās darbības subjektu personāla sagatavošanas jautājumi. Jānis Ivančiks

Operatīvās darbības likuma problēmas. Linards Muciņš

Operatīvās darbības nozīme starp citām valsts funkcijām. Rihards Bunka

 

LJB prezidenta Aivara Borovkova, kā arī Juridiskās koledžas studentu un docētāju fotoizstādes "Pasaule juristu acīm" atklāšana

13.00 Juridiskajā koledžā, Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

 

 

Trešdiena, 25. aprīlis

Publiska diskusija "Indivīda komunikācija ar valstiquo vadis?"

Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, Rīgā, 4. stāva zālē

9.30–11.00  Labas un pienācīgas pārvaldības tvērums. Arvīds Dravnieks, Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākais juriskonsults

11.00–12.00 Noilgums kā šķērslis Uzņēmumu reģistrā veikto ierakstu anulēšanā. Raimonds Dzintars, Tiesībsarga birojs, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriskonsults

12.00–12.30 Pārtraukums

12.30–14.30 Operatīvo darbību atbilstība cilvēktiesību prasībām: Juris Jansons, tiesībsargs; Ineta Piļāne, Tiesībsarga birojs, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja; Santa Tivaņenkova, Tiesībsarga birojs, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriskonsulte; Raimonds Dzintars, Tiesībsarga birojs, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriskonsults

14.30–15.00 Pārtraukums

15.00–15.30 Cilvēktiesības un Satversme. Prof. Dr.iur. Aivars Endziņš, Biznesa augstskolas "Turība" profesors

15.30–15.50. Problēmjautājumi, iesniedzot un sagatavojot prasības pieteikumu. Viktorija Voitešonoka, Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša palīdze, Biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes domniece

15.50–16.30 Valsts nodevas atmaksa izlīguma noslēgšanas gadījumā. Ideālais brīdis rakstveida pierādījumu iesniegšanai tiesā. Dana Rone, zvērināta advokāte

16.30–17.00 Problēmjautājumi maksātnespējas procesā. Kristaps Ābelis, zvērināts advokāts

 

Juriskonsultu konsultācijas iedzīvotājiem

10.0016.00 Iedzīvotājiem jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni: 67686768

 

Diskusija "Latvijai aktuālie cilvēktiesību jautājumi"

Rīgas Juridiskajā augstskolā, Strēlnieku ielā 4/2, Rīgā

13.00 Atklāšanas uzrunas: Andris Aukmanis, Sorosa Fonda Latvija izpilddirektors; Ineta Ziemele, ECT tiesnese, RJA profesore

I. Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Latvija

13.15 Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses attīstība. Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese; RJA profesore

13.35 Jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi Latvijas lietās. Mārtiņš Mits, RJA Prorektors

14.00 Valdības pārstāvja komentāri. Inga Reine, Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

14.20 Diskusija

15.00 Pārtraukums

II. Mazākumtautības, ANO Cilvēktiesību komiteja un Latvijas konteksts

15.30 Ievads. Džordžs Ulrihs (George Ulrich), RJA rektors

15.40 ANO Cilvēktiesību komitejas prakses attīstība. Manfreds Novaks (Manfred Nowak), Vīnes Universitātes profesors

16.10 Mazākumtautību tiesības un starptautiskās tiesības. Gudmundurs Alfredsons (Gudmundur Alfredsson), Strasbūras Universitātes viesprofesors

16.40 Mazākumtautības, imigranti un integrācija Latvijā. Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, RJA profesore

17.10–18.00 Noslēguma diskusija

 

 

Ceturtdiena, 26. aprīlis

Konference "Vai Latvijā izglītība sasniedz savus uzdevumus? Bērnu tiesības saņemt vērtīborientētu izglītību"

9.3013.10 Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, Rīgā, 4. stāva zālē

Ievads: Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības prezidents, Gābors Dobokai (Gábor Dobokay), Ungārijas vēstnieks

Globalizācijas konteksta apskats. Kā nosargāt savas vērtības? Kādi ir izglītības sistēmas uzdevumi. Dr.phil. Māra Kiope, Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūta (RARZI) asociētā profesore

Referāti: Izglītības virsuzdevums. Par vērtībām un atbildību paaudžu priekšā. Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks, Latvijas Pedagogu domes priekšsēdētājs

Literatūra kā vērtību nesēja izglītībā. Mg.paed. Aija Kalve, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) bērnu literatūras pasniedzēja, mācību grāmatu autore

Pētījums par skolēnu neattaisnoto kavējumu cēloņiem Dobeles novadā. Mg.paed. Dace Straume, Dobeles novada sociālā dienesta darbiniece, beigusi Latvijas Kristīgo akadēmiju sociālā darba karitatīvā darbinieka specialitātē

Kristīgā mācība skolāskristīgās kultūras izpratnes pamats. Mg.paed. Lolita Ērgle, arhibīskapa Zbigņevs Stankeviča pārstāve, RARZI direktora vietniece

Sociālās zinības skolās, skolotāju sagatavotība un godprātīga attieksme pret standartā apgūstamo, Aija Grīnberga, Valsts izglītības satura centra (VISC) ārštata metodiķe, sociālo zinību, kristīgās mācības skolotāja

Vai skolās nepieciešams atsevišķs veselības mācības priekšmets? Elita Kleinhofa-Prūse, Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas valdes locekle, VISC ārštata metodiķe, kristīgās mācības skolotāja

Ģimenes mācība kā veselības izglītības sadaļa sociālajās zinībās. Ieceres, tās uzdevumi. Dr.biol. Inta Māra Rubana, Latvijas Sporta akadēmijas profesore

Ģimenes vērtību nostiprināšana Mērsraga novadā. Lauris Karlsons, Mērsraga pašvaldības vadītājs

12.30–13.10 Apaļā galda diskusija. Konferences memoranda nolasīšana un dalībnieku paraksti

 

Konference "Bērnu tiesību ievērošana Latvijā kontracepcijas jomā"

14.30–17.30 Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, Rīgā, 4. stāva zālē

Uzrunas: Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības prezidents, Valdis Zatlers, Saeimas deputāts

Referāti: Ģimenes ekoloģijas jēdziens. Anna Suhanova, Auglības atpazīšanas metodes (AAM) instruktore, "Ģimenes ekoloģijas institūts" (ĢEI)

Seksualizācija un demogrāfija. Baiba Stikute, AAM instruktore;  Dainis Stikuts, AAM instruktors, ĢEI

Videoieraksts no Lietuvas: Lietuvas pieredze dabīgās ģimenes plānošanas ieviešanā gan izglītībā, gan veselības aizsardzībā

Bioētika Latvijā. Vai nepieciešamas pārmaiņas? Marks Jermaks, AAM konsultants, žurnālists

Bērnu un pacientu tiesību ievērošana kontracepcijas jautājumosvai viss kārtībā? Santa Eižvertiņa, juriste

Dabīgās ģimenes plānošanas ieviešana medicīnas izglītības sistēmā. Inese Mekša, AAM skolotāja, ĢEI

PVO ieteikumi "Dabīgās ģimenes plānošanas jomā". Kāpēc tie ir derīgi Latvijai? Anna Suhanova, ĢEI

Konferences rezolūcijas pieņemšana. Kontaktpersona: Natālija Lazukina (27159442; nlazukina@gmail.com)

 

Narkotisma politiskie, tiesiski, sociālie un medicīniskie aspekti

10.0014.00 Rīgas Stradiņa universitātē, RSU Senāta zālē, Dzirciema ielā 16, K korpuss, Rīgā

Konferences gaitā plānots apspriest šādus jautājumus:

Narkotisma izplatības stāvokļa un tendenču vērtējums nacionālā un transnacionālā dimensijā;

Starptautiskās un Latvijas iniciatīvas un kompetentu institūciju darbība narkotisma ierobežošanā;

Narkotisma novēršanas un apkarošanas tiesiskie aspekti;

Narkotisma un narkomānijas sabiedriski nevēlamās sekas un to ietekmes mazināšana;

Narkomānija kā slimīga kaisle – ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas: valsts, pašvaldību un sabiedrības iespējas.

Par dalību konferencē un iespējamo uzstāšanos lūgums informēt līdz 24. aprīlim pa telefonu (67409 101; 67409 218 )vai e-pastu (inga.benina@rsu.lv; andrejs.vilks@rsu.lv).

 

Boulinga turnīrs

19.0023.00 "Zelta boulinga centrā" Uzvaras bulvārī 2/3, Rīgā

 

 

Piektdiena, 27. aprīlis

Globālie izaicinājumi: konfliktu risināšanas tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 1, Rīgā. Starptautiska zinātniski praktiskā konference

Konferences darbs plānots šādos virzienos:

Krimināltiesības un kriminālprocess mainīgajā pasaulē; Kriminoloģijas, kriminālistikas un operatīvās darbības mūsdienu attīstības tendences; Policijas tiesības un to loma krīzes situāciju un konfliktu risināšanā; Privātizmeklēšanas ietekme uz konfliktsituāciju risināšanu.

Konferences koordinatori:  Mihails Černousovs (29426688, mmc@BalticSecurity.org),  Gaļina Beliha (29672660, beliha@inbox.lv), Sandra Kazaka (26343358, skazaka@inbox.lv).

Uz konferenci aicināti: zinātnieki un pētnieki, tiesību aizsardzības iestāžu vadītāji, speciālisti drošības un apsardzes jomā, privātdetektīvi no ASV, ES u.c. valstīm. Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu. Konference tiks translēta TV tilta režīmā Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā un Rēzeknē.

 

Ētikas avoti un īstenošana valsts pārvaldē. Arvīda Dravnieka priekšlasījums un diskusija

10.1012.12 Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Rīko Publisko tiesību institūts sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu

 

Demokrātija un attīstībaTaivānas un Baltijas valstu salīdzinošā pieredze

Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas lauk. 1, Rīgā

Latvijas Zinātņu akadēmijas un Taivānas Demokrātijas fonda sadarbībā ar Latvijas Institūtu, Rīgas domi, Bauskas novada domi un Latvijas Juristu biedrību rīkota konference (angļu valodā)

13.3015.00 Konferences atklāšana

Uzrunas un apsveikumi: Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents; Tehfu Huangs (Teh-fu Huang), Taivānas Demokrātijas fonda prezidents; Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte; Ģirts Valdis Kristovskis, bij. Latvijas Republikas ārlietu ministrs; Deivids Vangs (David C. Y. Wang), Taivānas pārstāvniecības Latvijā vadītājs

Vieslekcijas: Valstu konstitucionāli demokrātiskie pamati un to stiprināšana. Egils Levits (Latvija)

Vēlēšanu socioloģiskie pamati. Prof. Broņislavs Mištāls (Bronislaw Misztal) (Polija)

15.00–15.30 Kopīga fotografēšanās, LJB prezidenta Aivara Borovkova fotogrāfiju izstādes atklāšana

15.30–18.00 Valstu konstitucionāli demokrātisko pamatu un vēlēšanu sistēmu pilnveidošana: izaicinājumi un risinājumi. Sēdi vada: Alens Pengs (Allen Peng) un Juris Dreifelds

Latvija. Globālās ekonomikas krīzes ietekme uz konstitucionālajām tiesībām. Dr. Ringolds Balodis un Dr. Jānis Pleps

Konstitucionālā reforma, konstitucionālisms un demokrātiskā konsolidācija Taivānā. Dr. Jujens Čou (Yu-jen Chou) (Taivāna)

Pusprezidentālisms Taivānā: partiju politika un konstitucionālās normas. Dr. Ju-čungs Šens (Yu-chung Shen) (Taivāna)

Igaunijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālās dilemmas. Dr. Tanels Kerikme (Tanel Kerikmäe) (Igaunija)

Rietumu konstitucionālās kultūras ietekme uz demokrātijas attīstību Latvijas Republikā. Dr. Valdis Blūzma

Krievijas un Ungārijas konstitucionālie izaicinājumi. Dr. Anderss Fogelklauss (Anders Fogelklou) (Zviedrija)

Konstitucionālās prasības vēlēšanu sistēmām Lietuvas konstitucionālās tiesas jurisprudencē. Dr. Toma Birmontiene (Lietuva)

Vēlēšanu sistēma un tās pilnveidošanas ceļš Latvijā. Valdis Liepiņš

Vēlēšanu sistēma, partiju politika un likumdošanas kandidātu izvēle Taivānā. Dr. Čenhua Ju (Chen-hua Yu) (Taivāna)

Elektroniskā balsošana: Igaunijas pieredze. Prits Vinkels (Priit Vinkel) (Igaunija)

Jautājumi, atbildes un diskusijas: Tālavs Jundzis, Aivars Borovkovs, Arvīds Dravnieks, Gvido Zemrībo, Raimonds Rublovskis u. c.

18.0020.00 Pieņemšana konferences dalībniekiem (LZA prezidents)

 

Zolītes labdarības turnīrs

 

 

Sestdiena, 28. aprīlis

Demokrātija un attīstībaTaivānas un Baltijas valstu salīdzinošā pieredze

Konferences turpinājums. Latvijas Zinātņu akadēmijā, Akadēmijas lauk.1, Rīgā

09.00–09.30 Konferences dalībnieku reģistrācija

09.30–10.00 Mediju loma demokratizācijā. Prof. Juris Dreifelds (Kanāda) vieslekcija

10.00–12.00 Sociāli ekonomiskās attīstības izaicinājumi un demokrātiskā konsolidācija. Sēdi vada: Viktors Justickis un Eduards Bruno Deksnis

Ekonomikas izaicinājumi un to risināšana Eiropas Savienībā. PhD Eduards Bruno Deksnis (Latvija)

Vai ekonomiskā attīstība apvienojas ar demokrātisko konsolidāciju? Taivānas piemēra analīze. Dr. Čeng-hao Pao (Cheng-hao Pao) (Taivāna)

Pilsoņu sabiedrība, sociālekonomiskā attīstība un demokrātiskā konsolidācija un attīstība. Taivānas piemērs. Dr. Jens-Javs Sungs (Jenn-Jaw Soong) (Taivāna)

Mazo valstu loma globālajā ekonomikā. Dr. Viktors Justickis (Viktoras Justickis) un Dr. Nikolajs Markevičs (Nikolajus Markevičius) (Lietuva)

Jautājumi, atbildes un diskusijas

 

Satversmes principi. Egila Levita priekšlasījums un diskusija

10.1012.12 Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā

Piedāvā Publisko tiesību institūts sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (info@vas.gov.lv)

 

Globālie izaicinājumi: konfliktu risināšanas tiesiskie un organizatoriskie paņēmieni

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 1, Rīgā. Konferences turpinājums

 

Juristu dienu pasākumi ir brīvi apmeklējami. Programmā iespējamas izmaiņas!

Informatīvais tālrunis par pasākumu norisi: 26661355.

 

patīk
nepatīk
drukāt
VISI RAKSTI 24. Aprīlis 2012 /NR. 17/18 (716/717)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Nepatīk / neieteikt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties