Jursta Vārds - Esejas https://juristavards.lv Esejas lv https://juristavards.lv Mon, 18 Jan 2021 16:35:19 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nEseja: Vai advokātam klienti jāšķiro vēlamajos un nevēlamajos\n

Iknedēļas žurnālā “Ir” 2021. gada 6. janvārī bija publicēts “politiķes un sabiedriskās darbinieces” Lolitas Čigānes raksts “Lembergs nav “vienkāršs klients”[1]. Rakstā autore pauž viedokli par to, kāpēc 2020. gada decembrī Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāte – zvērināta advokāte Inese Nikuļceva netika apstiprināta šim amatam. Advokātes I. Nikuļcevas virzīšana Satversmes tiesas tiesneša amatam tiek pasniegta kā visai liela nekaunība no kāda politiskā spēka puses, jo “Satversmes tiesas tiesneša amatā mēģināja apstiprināt cilvēku, kas Eiropas Cilvēktiesību tiesā ir Aivara Lemberga pārstāvis”.

\nhttps://juristavards.lv/eseja/278050-vai-advokatam-klienti-jaskiro-velamajos-un-nevelamajos/\n278050\nFri, 15 Jan 2021 12:29:00 +0200\n
\n\nEseja: Eseja par “pazudušo dēlu” Frīdrihu Lūdi jeb kā 18. gadsimta beigās Vidzemē noritēja kriminālprocess. II. Lūdes kāzusa fabula jeb “savādā krimināllieta”\n\nhttps://juristavards.lv/eseja/277974-eseja-par-pazuduso-delu-fridrihu-ludi-jeb-ka-18-gadsimta-beigas-vidzeme-noriteja-kriminalprocess-ii-ludes-kazusa-fabula-jeb-savada-kriminallieta/\n277974\nWed, 30 Dec 2020 17:10:00 +0200\n\n\nEseja: Eseja par “pazudušo dēlu” Frīdrihu Lūdi jeb kā 18. gadsimta beigās Vidzemē noritēja kriminālprocess\n\nhttps://juristavards.lv/eseja/277903-eseja-par-pazuduso-delu-fridrihu-ludi-jeb-ka-18nbspgadsimta-beigas-vidzeme-noriteja-kriminalprocess/\n277903\nTue, 15 Dec 2020 20:05:00 +0200\n\n\nEseja: Post Scriptum rakstu sērijai par Seru Rodžera Skrutonu. Vai Latvijā patiešām ir kāda konservatīva politiskā partija?\n\nhttps://juristavards.lv/eseja/277588-ipost-scriptumi-rakstu-serijai-par-seru-rodzera-skrutonu-vai-latvija-patiesam-ir-kada-konservativa-politiska-partija/\n277588\nFri, 13 Nov 2020 11:23:00 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. XIII. Nobeigums\nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. II. Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. III. Izvēle starp reformu un revolūciju Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. V. Eiropas Savienības vieta globālajā ģeopolitikā Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VI. Sociālisma kritiķis Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VII. Egalitāte – ceļš uz nekurieni Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VIII. “Trakā pasaule” uzbrūk ne tikai smēķētājiem Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IX. “Domu policija” medī “raganas” Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. X. Vai “islamofobija” ir propagandas vārds? Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. XI. Kurš un kā kļūst par ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277510-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-xiii-nobeigums/\n277510\nThu, 05 Nov 2020 14:39:00 +0200\n\n\nEseja: Jaunā realitāte – juridiskās tehnoloģijas\nKatru gadu arvien vairāk tiek runāts par nozaru digitalizāciju. Šobrīd Eiropas Komisija ir izvirzījusi kopīgu digitālo stratēģiju[1] (Stratēģija) par vienu no galvenajām prioritātēm nākamajos piecos gados. Tiek izvirzītas pāris būtiskas pamatnostādnes digitālo risinājumu būtībai. Tehnoloģijām un digitālajiem risinājumiem ir jābūt vērstiem uz cilvēkiem. Primāri piedāvājot jaunas iespējas uzņēmējdarbībā, veicinot atvērtu un demokrātisku sabiedrību, dinamisku un ilgtspējīgu ekonomiku un uzticamu tehnoloģiju izveidi un attīstību. Pēc Stratēģijas padziļinātākas izpētes var secināt, ka Eiropas Savienība vispārīgi orientējas uz “datu ētiku”, “uz cilvēku vērstu mākslīgā intelekta tehnoloģiju” un “patērētāja tiesību aizsardzību”. Tajā skaitā jaunie regulējumi[2] e-privātumā, autortiesību jautājumā un datu aizsardzībā ir vistiešākie piemēri Eiropas Savienības ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277483-jauna-realitate-juridiskas-tehnologijas/\n277483\nFri, 30 Oct 2020 15:16:40 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. XII. Integrēšanās kultūrā globālisma laikmetā\nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. II. Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. III. Izvēle starp reformu un revolūciju Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. V. Eiropas Savienības vieta globālajā ģeopolitikā Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VI. Sociālisma kritiķis Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VII. Egalitāte – ceļš uz nekurieni Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VIII. “Trakā pasaule” uzbrūk ne tikai smēķētājiem Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IX. “Domu policija” medī “raganas” Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. X. Vai “islamofobija” ir propagandas vārds? Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. XI. Kurš un kā kļūst par ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277459-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-xii-integresanas-kultura-globalisma-laikmeta/\n277459\nTue, 27 Oct 2020 09:53:03 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. XI. Kurš un kā kļūst par teroristu?\nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II.  Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē III. Izvēle starp reformu un revolūciju Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē V. Eiropas Savienības vieta globālajā ģeopolitikā Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VI. Sociālisma kritiķis Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VII. Egalitāte – ceļš uz nekurieni Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VIII. “Trakā pasaule” uzbrūk ne tikai smēķētājiem Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IX. “Domu policija” medī “raganas” Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. X. Vai “islamofobija” ir propagandas vārds?   Rodžers Skrutons ar nožēlu konstatēja, ka “terorisms” un ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277418-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-xi-kurs-un-ka-klust-par-teroristu/\n277418\nWed, 21 Oct 2020 10:45:29 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. X. Vai “islamofobija” ir propagandas vārds?\nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II.  Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē III. Izvēle starp reformu un revolūciju Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē V. Eiropas Savienības vieta globālajā ģeopolitikā Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VI. Sociālisma kritiķis Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VII. Egalitāte – ceļš uz nekurieni Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VIII. “Trakā pasaule” uzbrūk ne tikai smēķētājiem Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IX. “Domu policija” medī “raganas”   Iepriekšējos rakstos minētā skandāla laikā [1] Rodžers Skrutons tika dēvēts ne tikai par homofobu, antisemītu un konspirāciju teoriju izplatītāju, bet arī par ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277387-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-x-vai-islamofobija-ir-propagandas-vards/\n277387\nThu, 15 Oct 2020 15:05:04 +0200\n\n\nEseja: Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās…\nSatversmes tiesa izskata lietas ne tikai par Latvijas tiesību normu atbilstību Satversmei, bet arī par šo normu atbilstību Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi. Satversmes tiesas likuma 19. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldībai ir tiesības iesniegt pieteikumu, ja apstrīdētais akts aizskar attiecīgās pašvaldības tiesības. Novadu pašvaldības, kuras jau ir vērsušās Satversmes tiesā, ir apstrīdējušas ATR likuma normu atbilstību ne tikai Satversmei, bet arī Eiropas vietējo pašvaldību hartai. ATR likuma normas paredz dažādu likteni esošajiem novadiem (tajos ietilpstošajiem pagastiem). Lielākoties tā ir viena novada jeb vienā pašreizējā novadā ietilpstošo pagastu pievienošana citam novadam. Tas nozīmē esošā novada kā administratīvas teritorijas un pašvaldības un visu tajā ietilpušo pagastu ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277325-mazs-bij-teva-novadinis-bet-dizeni-turejas/\n277325\nSun, 04 Oct 2020 19:44:00 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. IX. “Domu policija” medī “raganas”\nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II.  Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē III. Izvēle starp reformu un revolūciju Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē V. Eiropas Savienības vieta globālajā ģeopolitikā Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VI. Sociālisma kritiķis Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VII. Egalitāte – ceļš uz nekurieni Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VIII. “Trakā pasaule” uzbrūk ne tikai smēķētājiem Vienu no lielākajiem publiskajiem skandāliem Rodžers Skrutons piedzīvoja laikā, kad bija Lielbritānijas valdības padomnieks mājokļu komisijā [1]. Šī komisija tika izveidota 2018. gada novembrī kā neatkarīga institūcija, lai konsultētu valdību par to, kā veicināt un ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277255-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-ix-domu-policija-medi-raganas/\n277255\nMon, 28 Sep 2020 11:29:59 +0200\n\n\nEseja: Zināt savas tiesības. Ievads\nViena no svarīgākajām cilvēka tiesībām ir savu tiesību, tostarp indivīda pienākumu pret sabiedrību, zināšana. Tas mūsdienu demokrātiskajā sabiedrībā tiek uzskatīts arī par vienu no svarīgākajiem tiesiskas valsts principiem, kas sekmē gan Satversmē ietverto, gan starptautiskajos līgumos noteikto cilvēka tiesību un brīvību izmantošanu [1]. Latvijas Republikas Satversme [2] ar cilvēka pamattiesību sadaļu (VIII nodaļa, 89.–116. pants) ir papildināta vien 1998. gadā [3], sadaļas ievadpantā [4] nosakot, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Piebilstams, ka 1922. gadā, kad Satversmes sapulcei bija nodoms turpināt Satversmes 1. daļu, ko pieņēma kā Satversmi, papildinot to ar 2. daļu jeb pilsoņu tiesību un pienākumu sadaļu, savu tiesību zināšana kā personas neatņemama tiesība tās projektā nebija ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277193-zinat-savas-tiesibas-ievads/\n277193\nThu, 17 Sep 2020 13:20:54 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē. VIII. “Trakā pasaule” uzbrūk ne tikai smēķētājiem\nPavisam nesen 2020. gada 20. maijā Latvijā stājās spēkā aizliegums tirgot mentola cigaretes [1] uzskatot, ka, ierobežojot pieejamo smaržu un garšvielu daudzveidību, tikšot mazināts cigarešu pievilcīgums jauniešu vidū [2]. Kā norādīts Eiropas Komisijas mājaslapā, tabakas patēriņš esot vislielākais novēršamais veselības apdraudējums un visbūtiskākais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā un ik gadu tas izraisot gandrīz 700 000 cilvēku nāvi [3]. Savukārt no ES iedzīvotāju kopskaita smēķē 26%, bet starp 15–24 gadus veciem jauniešiem 29% [4]. Tāpat arī mājaslapā atrodama informācija, ka Eiropas Savienība un valstu valdības “ir īstenojušas vairākus smēķēšanas ierobežošanas pasākumus, pieņemot tiesību aktus, ieteikumus un – senāk – informācijas kampaņas” [5]. Ir publicētas arī tabulas un ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277160-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-viii-traka-pasaule-uzbruk-ne-tikai-smeketajiem/\n277160\nFri, 11 Sep 2020 15:15:09 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VII. Egalitāte – ceļš uz nekurieni\nJau iepriekš, novēršot jebkādus pārpratumus, autori akcentēja, ka Rodžers Skrutons atbalstīja savstarpēju sabiedrības sadarbību. Tomēr sociālistu idejās saistībā ar šīs sadarbības organizāciju viņš saskatīja nopietnas kļūdas. Un kā uz pirmo R. Skrutons norādīja, ka vairākums sociālistu savai vīzijai pievieno “sociālā taisnīguma” doktrīnu, saskaņā ar kuru tā ir nevis neveiksme vai nelaime, ja krietns un godīgs cilvēks savu dzīvi uzsāk ar kādiem trūkumiem, ko viņš pats nevar mainīt, bet gan netaisnība. Tieši netaisnība, sociālistu ieskatos, veido nepārvaramus šķēršļus, lai saņemtu kādas priekšrocības. Vienā no intervijām R. Skrutonam tika uzdots jautājums, vai viņš redz kādas problēmas saistībā ar “sociālā taisnīguma” ideju. Viņš atbildēja, ka sociālais taisnīgums pavisam noteikti esot izmantots, lai ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277124-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-vii-egalitate-cels-uz-nekurieni/\n277124\nFri, 04 Sep 2020 09:56:53 +0200\n\n\nEseja: Ēdināšanas izdevumu kompensācija norīkotajiem darbiniekiem \n2018. gadā tika pieņemta Direktīva 2018/957, ar kuru tika veikti būtiski grozījumi Direktīvā 96/71/EK[1] (turpmāk – Direktīva 2018/957) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā. Iemesls pārskatīt “veco” Direktīvu 96/71/EK bija nepieciešamība ES vienotajā tirgū nodrošināt “vienādu samaksu par vienādu darbu vienā darba vietā”, proti nodrošināt, ka vienas valsts ietvaros ir nodrošināta vienlīdzīga samaksa neatkarīgi no tā, vai darbinieks ir šīs valsts iedzīvotājs vai arī piesaistīts no ārvalstīm. Direktīvas 2018/957 mērķis līdz ar to ir aizsargāt norīkotos darbiniekus un veicināt godīgu konkurenci ES tirgū. Pašreiz notiek direktīvas normu ieviešanas process un ar to saistītus Darba likuma grozījumus skata Saeima.[2] Viens no Direktīvas 2018/957 ieviešanas procesā visvairāk diskutējamiem jautājumiem ir ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277081-dinasanas-izdevumu-kompensacija-norikotajiem-darbiniekiem/\n277081\nThu, 27 Aug 2020 09:21:00 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē VI. Sociālisma kritiķis\nRodžers Skrutons savos darbos kā premisu identificēja vienu neapšaubāmu pamatpatiesību – cilvēku atkarību citam no cita, ko savā ideoloģijā ekspluatē arī sociālisms. Veids, kādā mūsu darbības ir savītas kopā, saistot katra likteni ar svešiniekiem, kurus mēs varbūt pat nekad neiepazīsim, ir tik sarežģīts process, ka nekad nevar tikt izārdīts. Drošība, labklājība, pārticība ir cilvēku savstarpējās sadarbības īstenošā panākts rezultāts. R. Skrutons nenoliedza, ka bez šādas sadarbības cilvēki kļūtu vientuļi, nabadzīgi, riebīgi, nežēlīgi un prasti [1]. Savukārt sociālisti šo ideju par visas sabiedrības locekļu savstarpējo attiecību nepieciešamību [2] pakārto savām interesēm. Kā rakstīja R. Skrutons, no iepriekš minētā sociālisti izsecina, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un šādai vienlīdzībai ir jāizpaužas arī attiecībā uz ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277076-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-vi-socialisma-kritikis/\n277076\nMon, 24 Aug 2020 10:55:00 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē V. Eiropas Savienības vieta globālajā ģeopolitikā\nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II.  Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē III. Izvēle starp reformu un revolūciju Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība   Iepriekš rakstu sērijā autori ir norādījuši uz Rodžera Skrutona kategorisko viedokli attiecībā uz Eiropas Savienības ideju [1]. Lai gan kopumā Eiropas Savienību kā starptautisku institūciju R. Skrutons atbalstīja, tomēr tās pārvaldes forma un iejaukšanās nacionālo valstu kompetencē R. Skrutonu padarīja aizvien skeptiskāku. Ņemot vērā to, ka R. Skrutons bija konservatīvais un izteikti patriotisks domātājs, vislielākos iebildumus viņam radīja tieši migrācijas jautājumi, robežu jautājumi, kā arī varas un atbildības sadalījums Eiropas institūcijās un to ietekme uz nacionālo valstu ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/277036-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-v-eiropas-savienibas-vieta-globalaja-geopolitika/\n277036\nMon, 17 Aug 2020 10:37:38 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē IV. Konservatīvisms-patriotisms, kārtība un brīvība \nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II.  Īsa biogrāfija Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē III. Izvēle starp reformu un revolūciju   Rodžers Skrutons būtisku savas intelektuālās dzīves daļu bija veltījis tam, lai definētu un aizstāvētu konservatīvismu kā “sociālo filozofiju un politisko programmu” [1].Viņš uzskatīja, ka būt par konservatīvo nozīmē novērtēt kultūras un politiskās tradīcijas, kuras ir mantotas no pagātnes, pieturēties pie tām un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm. [2] Proti, pēc R. Skrutona ieskatiem, konservatīvisms ir pieķeršanās filozofija, jo “mēs esam pieķērušies lietām, kuras mīlam, ar mērķi aizsargāt tās pret sabrukšanu” [3]. Jau iepriekš raksta autori ir norādījuši, ka R. Skrutona darbu vienotā tēma ir mīlestība pret mājām. [4] Tajā pašā laikā R. ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/276976-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-ivkonservativisms-patriotisms-kartiba-un-briviba/\n276976\nMon, 03 Aug 2020 10:39:39 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē III. Izvēle starp reformu un revolūciju \nKonservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē I Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II.  Īsa biogrāfija Fiziķis prof. Mārcis Auziņš kādā savā intervijā sacīja šādus vārdus: “Pēdējā laikā ar baudu lasu angļu intelektuāļa filozofa Rodžera Skrutona grāmatas. Viņš ir dīvains, dzīvo savā lauku īpašumā, medī lapsas un raksta par tēmām, kas ir svarīgas katram domājošam cilvēkam.” [1] Viņam var pilnībā piekrist. Tik tiešām R. Skrutons plaši apsprieda vairākas sabiedrībai svarīgas tēmas, publiski paužot savu nostāju un nebaidoties no apkārtējo viedokļiem. Marks Dolejs [2] pat norādīja, ka “kreisie” R. Skrutonu ķengāja, saucot par konservatīvu reakcionāru, kura uzskati neesot mazāk bīstami kā Britu Nacionālās Partijas [3] biedriem. [4] Taču visiem, kuri patiešām ir lasījuši R. Skrutona darbus, ir skaidrs, ka viņa ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/276933-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-iii-izvele-starp-reformu-un-revoluciju/\n276933\nMon, 20 Jul 2020 11:14:00 +0200\n\n\nEseja: Konservatīvisms Rodžera Skrutona izpratnē II Īsa biogrāfija \nRodžers Skrutons bija angļu rakstnieks, filozofs, domātājs, kurš specializējās estētikā un politiskajā filozofijā, pārsvarā paužot klasiskus konservatīvus [1] uzskatus. Viņš piedzima Lielbritānijā Buslingtorpes (oriģ. – Buslingthorpe) pilsētā Linkolnšīres (oriģ. – Lincolnshire) apgabalā Džona “Džeka” Skrutona (John “Jack” Scruton, dzimšanas dati nav pieejami) un Berilas Klarisas (Beryl Claris Scruton, dzimšanas dati nav pieejami) ģimenē. R. Skrutona tēvs bija skolotājs, pēc savas pārliecības sociālists, kurš necieta buržuāziju, privilēģijas un elitārismu. [2] D. “D.” Skrutons bija arī Leiboristu partijas biedrs, un, kā rakstīja R. Skrutons, viņa tēvs D. “D.” Skrutons, kļūstot par skolotāju, domājis, vai ir nodevis savu “strādnieku šķiru un tās izcelsmi”[3]. R. Skrutons savu tēvu ...\nhttps://juristavards.lv/eseja/276891-konservativisms-rodzera-skrutona-izpratne-ii-sa-biografija/\n276891\nSat, 11 Jul 2020 19:27:29 +0200\n\n