Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Thu, 20 Jun 2019 12:47:23 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nValsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna 13. Saeimas pavasara sesijas pēdējā plenārsēdē \nĻoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamās Saeimas deputātes un augsti godātie deputāti! Mums visiem kopā ir bijusi vēsturiska iespēja svinēt Latvijas valstiskuma pirmo gadsimtu. Pārliecība par neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas tagadni un nākotni un visu gatavība kopā strādāt un cīnīties par savu valsti ir pamats, uz kura mēs esam cēluši Latviju un  turpinām to darīt tagad un nākotnē. Mums ir pienākums un unikāla iespēja kopā veidot Latvijas nākamo gadsimtu. Latvijas simtgade atgādināja  mums par  cilvēkiem, kuru rīcība vai reizēm bezdarbība, sasniegumi vai zaudējumi veidoja Latviju. Par to, cik liela ir katra cilvēka izvēles nozīme kopējā valsts vēsturē.  Mums jāapzinās pagātnes mācības, lai izvirzītu mērķus un apzinātos savu atbildību to sasniegšanā. Mūsu katra rokās ir iespēja iesaistīties un turpināt veidot tādu Latviju, kurā katrs cilvēks ir ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274896-valsts-prezidenta-raimonda-vejona-uzruna-13-saeimas-pavasara-sesijas-pedeja-plenarsede/\n274896\nThu, 20 Jun 2019 09:59:50 +0200\n\n\nKrimināllietu apsūdzībā par slepkavības organizēšanu nodod jaunai izskatīšanai\nŠādu lēmumu Senāts pieņēma, jo saskatīja Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu, kas katrā ziņā izraisa tiesas nolēmu atcelšanu. Augstākā tiesa lēmumā norāda jau uz agrāk izteiktu atziņu, ka tiesneša piedalīšanās kriminālprocesā, kurā viņš iepriekš pieņēmis procesuālu lēmumu, uzskatāma par Kriminālprocesa likuma 52. panta ceturtās daļas 1. punkta pārkāpumu. Kasācijas instances tiesa norāda, ka, pieņemot konkrētu procesuālu lēmumu, tiesnesis izsaka iepriekšēju vērtējumu par jautājumiem, kas var būt būtiski lietas iztiesāšanā. Turklāt, pieņemot kādu procesuālu lēmumu, tiesnesis jau faktiski ir iepazinies ar krimināllietas materiāliem, guvis pietiekamu pārliecību konkrēta procesuāla lēmuma pieņemšanai un izteicis viedokli par turpmāku procesa virzību. Atkārtota piedalīšanās lietas izskatīšanā var radīt šaubas par tiesneša ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274895-kriminallietu-apsudziba-par-slepkavibas-organizesanu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n274895\nThu, 20 Jun 2019 08:14:51 +0200\n\n\nKonkurences padome: OCTA tirgū ir nepieciešamas nozīmīgas korekcijas\nKP tirgus uzraudzībā pētīja, kādi apstākļi veicinājuši būtisku OCTA prēmijas cenu kāpumu 2017. gadā un vai starp tirgus dalībniekiem nav notikušas aizliegtas saskaņotas darbības. Izpēte liecina, ka OCTA prēmijas vidējā pieauguma amplitūda un apmērs katrai apdrošināšanas sabiedrībai ir atšķirīgs, tomēr ne visām sabiedrībām tas bijis pamatots ar ekonomisko situāciju un individuālajiem OCTA finanšu rādītājiem. Kā neraksturīgu iezīmi konkurences apstākļos esošiem tirgiem KP konstatēja, ka konkurentiem OCTA tirgū brīvi ir pieejama būtiska individuāla komercinformācija, kas tieši apdrošināšanas sabiedrībām, nevis patērētājiem, sniedz ieguvumus un skaidrojumus par OCTA tirgus tendencēm. Tas OCTA sistēmu padara pārlieku caurskatāmu, ļauj apdrošināšanas sabiedrībām monitorēt tirgu un attiecīgi pielāgoties konkurentu rīcībai. Starp ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274894-konkurences-padome-octa-tirgu-ir-nepieciesamas-nozimigas-korekcijas/\n274894\nWed, 19 Jun 2019 15:51:07 +0200\n\n\nValsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī pieņem tiesneša zvērestu\nUzrunājot jauno tiesnesi, Valsts prezidents uzsvēra, ka tiesiskums un likuma vara ir mūsu identitātes un piederības Eiropai jautājums. Latvija ir tiesiska valsts, un taisnīgums ir mūsu valsts pastāvēšanas pamats. Tāpēc šajā jomā ir jāturpina sāktās pārmaiņas, lai sabiedrība novērtētu tiesas darba kvalitāti un augtu uzticēšanās tiesām.           “Būtisks ir katrs tiesnesis, kurš ar savu darbu un attieksmi rada priekšstatu par mūsu tiesu varu. Jūsu darbs, attieksme pret procesa dalībniekiem un atbildība par uzticētajiem pienākumiem sekmēs sabiedrības uzticēšanos tiesu lemtajam un mūsu valstij. Lai jūsu darbs sekmē uzticēšanos tiesiskumam, tiesu sistēmai un Latvijai!” svinīgās ceremonijas laikā norādīja Valsts prezidents. Raimonds Vējonis atzinīgi novērtēja jaunā tiesneša apzināto un mērķtiecīgo darba pieredzi ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274893-valsts-prezidents-raimonds-vejonis-rigas-pili-pienem-tiesnesa-zverestu/\n274893\nWed, 19 Jun 2019 12:33:30 +0200\n\n\nVairākas būtiskas izmaiņas PVN piemērošanā \nNo 2019. gada 1. jūlija tiek atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība metālizstrādājumu pakalpojumiem, bet attiecībā uz metālizstrādājumiem (melno un krāsaino metālu pusfabrikātiem) tiek sašaurināts produktu klāsts, kuriem arī turpmāk varēs piemērot reverso PVN maksāšanas kārtību. Tas nozīmē, ka visiem komersantiem, kuri kopš 2018. gada 1. janvāra ar metālizstrādājumu piegādi saistītiem pakalpojumiem (griešana, locīšana, mehāniskā apstrāde, metināšana, velmēšana, tīrīšana, virsmas apstrāde un citas apstrādes formas) piemēroja reverso PVN maksāšanas kārtību, sākot ar 2019. gada 1. jūliju, atkal būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība, t.i., jāsniedz pakalpojums, piemērojot PVN. To metālizstrādājumu produktu saraksts, attiecībā uz kuriem plānots saglabāt reverso PVN maksāšanas kārtību, šobrīd pieejams PVN likuma ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274892-vairakas-butiskas-izmainas-pvn-piemerosana/\n274892\nWed, 19 Jun 2019 09:37:30 +0200\n\n\nTieslietu ministrija atkārtoti rosina atcelt administratīvo imunitāti tiesnešiem\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Tiesu neatkarība ir līdzeklis demokrātijas un tiesiskuma nodrošināšanai, tā nevar būt absolūta un to līdzsvaro atbildība. Valsts varu savstarpējās līdztiesības un mijiedarbības princips nepieļauj kādas no valsts varām kontroli pār otru vai iejaukšanos tās procesos, līdz ar to ir attīstāmi instrumenti, kas ļauj pašai tiesu varai reaģēt uz iespējamu tiesnešu neprofesionalitāti un pārkāpumiem. Esmu gandarīts, ka likumdevējs sniedzis atbalstu grozījumu tālākai virzīšanai, sekmējot neatkarības un atbildības principu savstarpējo līdzsvaru." Ņemot vērā, ka no 2020. gada 1. janvāra spēkā stājas Administratīvās atbildības likums, kas paredz izslēgt administratīvo arestu kā sodu, ar izstrādātajiem grozījumiem plānots atcelt tiesnešu imunitāti administratīvo pārkāpumu lietās, vienlaikus paredzot, ka tiesnesi varēs saukt pie ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274891-tieslietu-ministrija-atkartoti-rosina-atcelt-administrativo-imunitati-tiesnesiem/\n274891\nWed, 19 Jun 2019 08:24:17 +0200\n\n\nKrimināllietu daļā par slepkavības mēģinājumu un viena uzņēmēja slepkavību nodod jaunai izskatīšanai \nAtceļot Rīgas apgabaltiesas spriedumu minētajās daļās, Senāts lēmumā norāda, ka spriedumu nevar atzīt par tiesisku un pamatotu, ja tiesas secinājumi ir pretrunīgi un nav pamatoti ar lietai pievienotiem un likumā noteiktā kārtībā pārbaudītiem pierādījumiem. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 564. panta ceturtās daļas nosacījumiem, apelācijas instances tiesas nolēmuma motīvu daļā norādāms apelācijas instances tiesas atzinums par apelācijas sūdzības vai protesta pamatotību, apstākļi, ko noskaidrojusi apelācijas instances tiesa, pierādījumi, kas apstiprina apelācijas instances tiesas atzinumu, motīvi, kāpēc apelācijas instances tiesa noraida kādus pierādījumus, un likumi, pēc kuriem tā vadās. Savukārt pierādījumu vērtējumam jāatbilst Kriminālprocesa likuma 128. un 129. pantā noteiktajiem kritērijiem. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 511. panta otrajai daļai spriedumam jābūt tiesiskam un pamatotam. Senāts ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274890-kriminallietu-dala-par-slepkavibas-meginajumu-un-viena-uznemeja-slepkavibu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n274890\nTue, 18 Jun 2019 14:31:23 +0200\n\n\nIzsludināta pieteikšanās K.Dišlera publisko tiesību vasaras skolai\n

Studentiem, kas vēlas papildināt savas zināšanas par finanšu tiesībām un iepazīties ar jautājumiem, ar kuriem sastopas šīs jomas profesionāļi savā ikdienā, līdz 16. jūlijam jāaizpilda pieteikuma anketa: https://ej.uz/VasarasSkola2019.
Vasaras skolu organizē profesora Kārļa Dišlera fonds kopā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, zvērinātu advokātu biroju “COBALT” un Finanšu nozares asociāciju.

Jautājumus saistībā ar vasaras skolu var uzdot, rakstot dislerafonds@gmail.com, bet jaunumiem var sekot arī prof. K. Dišlera fonda Facebook lapā.

 

\nhttps://juristavards.lv/zinas/274889-izsludinata-pieteiksanas-kdislera-publisko-tiesibu-vasaras-skolai/\n274889\nTue, 18 Jun 2019 12:22:10 +0200\n
\n\nValsts kontrole: nodokļu atvieglojumu sistēma jāpārskata, lai atbalsts būtu jēgpilns \n“Būtībā nodokļu atvieglojumus, atlaides un atbrīvojumus var uzskatīt par valsts budžeta izdevumu neredzamo daļu. Lēmumiem par to, kam, cik lielu un kāpēc piešķirt vienu vai citu atvieglojumu, jābūt labi pamatotiem, lai valsts atbalsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu jēgpilns un tiešām risinātu aktuālas problēmas. Pārskatot atvieglojumu sistēmu pēc būtības un atsakoties no nevajadzīgajiem atvieglojumiem, un mērķtiecīgi saglabājot vajadzīgos, valdībai būs vieglāk strādāt, neceļot nodokļus,” norāda valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Latvijā darbojas vairāk nekā 200 dažādu nodokļu atvieglojumu, kuriem vēsturiski vai nekvalitatīvas politikas plānošanas rezultātā nav noteikti skaidri mērķi. Nav arī kritēriju, pēc kuriem novērtēt, vai atvieglojums ir devis kādu labumu. Gadījumos, kad tiek ieviesti jauni nodokļu atvieglojumi vai pārskatīti esošie, nav iespējams salīdzināt konkrētu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274888-valsts-kontrole-nodoklu-atvieglojumu-sistema-japarskata-lai-atbalsts-butu-jegpilns/\n274888\nTue, 18 Jun 2019 12:12:00 +0200\n\n\nIekšlietu ministrs uzdevis veikt auditu Valsts policijas iepirkumos\nValsts policijas iepirkumu komisija 2019. gada 24. maijā pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma otro daļu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskajā specifikācijā, lai nodrošinātu atklātumu; piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Šāds lēmums sekoja pēc 2019. gada 20. maija vēstules saņemšanas no Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) sakarā ar SIA “UNI Projects” iesniegumu par apzinātiem konkurences ierobežojumiem konkursa “Jaunā dizaina formas tērpu un to sastāvdaļu iegāde Valsts policijas amatpersonām” tehniskajā specifikācijā. Jau 2019. gada martā iekšlietu ministrs Valsts policijas atbildīgajām amatpersonām, kuru kompetencē ietilpst konkursa “Jaunā dizaina formas tērpu un to sastāvdaļu iegāde Valsts policijas amatpersonām” iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un kontrole, norādīja uz ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274887-iekslietu-ministrs-uzdevis-veikt-auditu-valsts-policijas-iepirkumos/\n274887\nMon, 17 Jun 2019 16:01:09 +0200\n\n\nLatviju ievēl ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē\nVēlēšanās kopā tika pārvēlēti 18 no 54 ECOSOC locekļiem. Līdztekus Latvijai ievēlētas tika arī Melnkalne, Krievija, Somija, Austrālija, Norvēģija, Šveice, Kolumbija, Nikaragva, Panama, Taizeme, Bangladeša, Ķīna, Korejas Republika, Benina, Botsvāna, Kongo un Gabonas Republika. Kā ECOSOC dalībvalsts Latvija piedalīsies lēmumu pieņemšanas procesos par aktuāliem starptautiskajiem jautājumiem – ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu un attīstības sadarbību, un klimata pārmaiņām, īpaši vēršot uzmanību uz mežu nozares stiprināšanu. Latvijas mērķis ir aktīvi strādāt pie ECOSOC digitālās dienas kārtības virzīšanas, lai veicinātu digitālo iekļautību un jauno tehnoloģiju izmantošanu Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanai. Latvijai ir pieredze ECOSOC darbībā: divas reizes tā jau bijusi ECOSOC locekle – no 1997. ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274883-latviju-ievel-ano-ekonomisko-un-socialo-lietu-padome/\n274883\nMon, 17 Jun 2019 12:47:12 +0200\n\n\nAicina izvērtēt metodisko materiālu par publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā\nSaskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmo un otro daļu publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību, iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, saglabāt līdzdalību vai paplašināt kapitālsabiedrības darbību, ja, veicot līdzdalības izvērtējumu, tiek pamatots, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi novērst tirgus nepilnību, radīt preces vai pakalpojumus, vai pārvaldīt īpašumus, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. Ja publiskas personas nepamatoti iesaistās komercdarbībā, pastāv risks kropļot konkurenci, apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu privātā sektora darbību tirgū, kā arī ilgtermiņā nodarīt kaitējumu patērētājiem, paaugstinot preču un pakalpojumu cenas, samazinot piedāvājuma daudzveidību, u.c. Lai novērstu šos riskus, publiskām personām, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274881-aicina-izvertet-metodisko-materialu-par-publiskas-personas-lidzdalibu-kapitalsabiedriba/\n274881\nMon, 17 Jun 2019 12:40:44 +0200\n\n\nPar izskatāmām lietām no 17. līdz 21. jūnijam\n1) Krimināllietu departamentā 18. jūnijā nolikta izskatīšanai krimināllieta apsūdzībā par slepkavības organizēšanu. Lietā saņemts prokurora kasācijas protests un cietušās un viņas aizstāvja kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētā atzīta par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 20. panta otrās daļas un Krimināllikuma 117. panta 9. punkta un attaisnota. Lieta divreiz skatīta Augstākajā tiesā. Iepriekš, kad tika atcelts Rīgas apgabaltiesas 2016. gada 19. decembra spriedums, Augstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa nebija ievērojusi šajā lietā Augstākās tiesas 2016. gada 17. marta lēmumā paustās atziņas un nebija norādījusi  un analizējusi pierādījumus, kas apstiprina noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses obligātu pazīmi – mantkārīgu nolūku. Kā arī, atzīstot apsūdzēto par vainīgu slepkavības ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274868-par-izskatamam-lietam-no-17-lidz-21-junijam/\n274868\nFri, 14 Jun 2019 15:26:26 +0200\n\n\nValsts prezidents prasa Sabiedrības integrācijas fonda likuma grozījumu otrreizēju caurlūkošanu\n

Valsts prezidents aicina Saeimu rūpīgi vērtēt, kādus uzlabojumus Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbā iecerēts panākt, no tās izslēdzot plānošanas reģionu pārstāvjus un paredzot, ka Sabiedrības integrācijas fonda padomē turpmāk darbosies teju puse no Ministru kabineta kopā ar četru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Likuma otrreizējas caurlūkošanas rakstā Valsts prezidents arī norāda uz likumā pieļautām nepilnībām saistībā ar lēmumu pieņemšanas un Sabiedrības integrācijas fonda padotības regulējumu.

Valsts prezidents lūdz Saeimu vēlreiz rūpīgi vērtēt, kādi pilnveidojumi ir nepieciešami un piemēroti, lai uzlabotu Sabiedrības integrācijas fonda darbu un sekmētu sabiedrības integrāciju.

Valsts prezidenta vēstule Saeimas priekšsēdētājai

\nhttps://juristavards.lv/zinas/274867-valsts-prezidents-prasa-sabiedribas-integracijas-fonda-likuma-grozijumu-otrreizeju-caurlukosanu/\n274867\nFri, 14 Jun 2019 12:48:24 +0200\n
\n\nTurpmāk celt trauksmi – vēl ērtāk!\nTrauksmes celšanas tiešsaistes ziņojuma forma ir aizpildāma, veicot 3 vienkāršus soļus. Pirmajā ir jāizvēlas iestāde, pie kuras vērsties. Otrajā – jāapraksta darba vietā novērotais pārkāpums un iespējamais kaitējums sabiedrībai. Savukārt trešajā – jānorāda kontaktinformācija, lai iestāde varētu sazināties ar trauksmes cēlēju un aizsargāt viņu no sekām, ja tādas būs radušās trauksmes celšanas dēļ. Celt trauksmi var tikai fiziska persona, sniedzot iespējami aktuālas, konkrētas un skaidras ziņas. Ar faktiem un dokumentiem pamatota informācija palīdz ātrāk saprast, kā problēmu novērst. Tāpat kā līdz šim trauksmes celšanas ziņojuma veidlapu var arī lejuplādēt un aizpildīt savā datorā vai izdrukāt un aizpildīt, rakstot ar roku. Valsts kanceleja atgādina, ka trauksmes cēlējam ir jārīkojas atbildīgi, sniedzot informāciju par tādiem pārkāpumiem, kas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274866-turpmak-celt-trauksmi-vel-ertak/\n274866\nFri, 14 Jun 2019 09:28:33 +0200\n\n\nPar Maksātnespējas kontroles dienesta veiktajām uzraudzības darbībām un konstatēto SIA “Zeus” maksātnespējas procesā\nPamatojoties uz uzraudzības ietvaros veikto maksātnespējas procesa riska izvērtējumu, kā arī Maksātnespējas kontroles dienesta 2018. gadam izvirzītās prioritātes – izmaksas un speciālistu pieaicināšana maksātnespējas procesā, 2018. gada aprīlī tika uzsākta pārbaude SIA “Zeus” maksātnespējas procesā. Pārbaudes ietvaros maksātnespējas procesa administratora Andra Daugaviņa (turpmāk – Administrators) rīcībā tika konstatēti būtiski pārkāpumi SIA “Zeus” maksātnespējas procesā saistībā ar nesamērīgām maksātnespējas procesa izmaksām, tostarp, pieaicinot speciālistus, kā arī saistībā ar prettiesisku rīcību ar parādnieka kontā esošajiem naudas līdzekļiem. Maksātnespējas kontroles dienests konstatējis, ka: 1) pieteikuma sagatavošanas brīdī maksātnespējas procesa izmaksas sastādīja vairāk kā 94% no iegūtajiem līdzekļiem; 2) pieaicinātajiem speciālistiem ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274865-par-maksatnespejas-kontroles-dienesta-veiktajam-uzraudzibas-darbibam-un-konstateto-sia-zeus-maksatnespejas-procesa/\n274865\nFri, 14 Jun 2019 09:24:28 +0200\n\n\nTieslietu ministrs Garīgo lietu padomē aicinās VID skaidrot baznīcās saņemto ziedojumu uzskaites pareizību \nĪpaša uzmanība tikšanās laikā tika veltīta neseniem notikumiem, kas pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas norisinājās vairākās katoļu draudzēs. Ņemot vērā sarunā paustās atziņas, J. Bordāns aicinās Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu sasaukt viņa vadīto Garīgo lietu padomi, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu skaidrot reliģisko organizāciju vadītājiem grāmatvedības dokumentu kārtošanas pareizības jautājumus. Garīgo lietu padomē, kas ir valsts un reliģisko organizāciju sadarbību koordinējošā institūcija, atbildīgajām amatpersonām būtu jāskaidro savs darbs. Visām pusēm nepieciešams vienoties par pareizāko risinājumu reliģiskajās organizācijās saņemto ziedojumu uzskaitei grāmatvedības dokumentos, tostarp caurspīdīguma principa nodrošināšanu, uzsver J. Bordāns. Īstenojot principu "Konsultē vispirms", kontrolējošās un uzraugošās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274864-tieslietu-ministrs-garigo-lietu-padome-aicinas-vid-skaidrot-baznicas-sanemto-ziedojumu-uzskaites-pareizibu/\n274864\nFri, 14 Jun 2019 09:21:45 +0200\n\n\nTiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus un nosaka amata pienākumu izpildes vietu\n

Abi amatā ieceltie tiesneši būs tiesu priekšsēdētāju vietnieki zemesgrāmatu jautājumos, jo arī līdz zemesgrāmatu integrēšanai rajona tiesu sastāvā bija zemesgrāmatu nodaļu priekšsēdētāji.

Konkursā uz Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu bija pieteikušies divi kandidāti, bet konkursā uz Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu – viens kandidāts.

Tieslietu padome arī noteica tiesnesim Madaram Plepim pildīt tiesneša pienākumus Kurzemes rajona tiesā Liepājā. Ar Saeimas 30. maija lēmumu Madars Plepis iecelts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/274863-tiesnesu-karjeras-jautajumi-iecel-tiesu-priekssedetaju-vietniekus-un-nosaka-amata-pienakumu-izpildes-vietu/\n274863\nFri, 14 Jun 2019 09:19:55 +0200\n
\n\nPieņem grozījumus FKTK likumā noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas stiprināšanai \nAr grozījumiem paplašinātas FKTK funkcijas, un tās darbības mērķis būs arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana. Izmaiņas, vienlaikus saglabājot arī līdzšinējo darbības mērķi par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību un finanšu stabilitāti, rosinātas, lai, ņemot vērā Moneyval komitejas rekomendācijas, novērstu iespēju Latvijas finanšu sektoru izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai.  Likumprojekts arī paredz precizēt līdzšinējās FKTK funkcijas un atbildību “netīrās naudas atmazgāšanas” novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanā finanšu un kapitāla tirgū. Tāpat grozījumi paredz līdzšinējās FKTK vadības pakāpenisku nomaiņu, tostarp kompensācijas izmaksu par amata ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274862-pienem-grozijumus-fktk-likuma-noziedzigi-iegutas-naudas-legalizacijas-noversanas-stiprinasanai/\n274862\nThu, 13 Jun 2019 15:14:00 +0200\n\n\nSaeima atbalsta grozījumus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā\n“Lai izpildītu Moneyval ziņojumā ietvertās prasības un stiprinātu Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, ir jānovērš riski, kas aktuāli ne vien mūsu nacionālajai drošībai, bet arī finanšu sektora stabilitātei un starptautiskajai reputācijai. Ar grozījumiem paredzēts ieviest Moneyval rekomendācijas, kas būtiski stiprinās mūsu finanšu sektoru un spēju pretoties mūsdienu apdraudējumiem,” iepriekš sacīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Likuma grozījumi likumdošanā ievieš formālu un juridisku mehānismu, kā Latvija var ierosināt noteikt starptautiskas sankcijas, nenosakot nacionālas sankcijas. Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka šādas tiesības Latvijai jau ir starptautiski. Tāpat papildināts kompetento institūciju skaits, kuras ir ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/274861-saeima-atbalsta-grozijumus-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likuma/\n274861\nThu, 13 Jun 2019 15:11:54 +0200\n\n