Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Sat, 21 Sep 2019 20:56:41 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nSaeimā diskutēs par nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai\nKonferenci atklās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš un komisijas deputāte Dace Rukšāne-Ščipčinska. Klātesošos ar izaicinājumiem un labo praksi darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem iepazīstinās centra “Marta” vadītāja Iluta Lāce, “Patvēruma “Drošā māja”” juriste Gita Miruškina, kā arī Lietuvas parlamenta deputāte Dovile Šakaliene (Dovilë Šakalienë). Par nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai diskutēs iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, labklājības ministre Ramona Petraviča, Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis un tiesībsargs Juris Jansons. Konferenci “Ceļā uz nacionālā plāna izveidi cilvēku tirdzniecības izskaušanai” rīko Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275273-saeima-diskutes-par-nacionala-plana-izveidi-cilveku-tirdzniecibas-izskausanai/\n275273\nFri, 20 Sep 2019 13:52:02 +0200\n\n\nIerosināta trešā lieta par normu, kas paredz, ka Senāts lēmumu civilprocesā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību var sastādīt rezolūcijas veidā\nApstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta 4.1daļa noteic, ka Augstākās tiesas rīcības sēdē pieņemto lēmumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, par lietas nodošanu izskatīšanai kasācijas kārtībā Augstākās tiesas paplašinātā sastāvā, kā arī par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību var sastādīt rezolūcijas veidā, ievērojot šā likuma 229. panta otrajā daļā noteikto. Augstāka juridiska spēka norma Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.” Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Jāņa Pīlāta pieteikuma. Senāts ar rīcības sēdes lēmumu, kas pieņemts, citstarp pamatojoties uz apstrīdēto normu, atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību pēc viņa iesniegtās kasācijas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275272-ierosinata-tresa-lieta-par-normu-kas-paredz-ka-senats-lemumu-civilprocesa-par-atteiksanos-ierosinat-kasacijas-tiesvedibu-var-sastadit-rezolucijas-veida/\n275272\nFri, 20 Sep 2019 13:32:35 +0200\n\n\nDatu valsts inspekcija aicina uz semināru ciklu “Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem”\nSemināru rīko Datu valsts inspekcija projekta Nr.814774-DPSME “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām” (DPSME), kas tiek finansēts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020.gadam ietvaros. Dalība seminārā ir bez maksas. Lūdzam pieteikties dalībai seminārā, aizpildot pieteikšanās formu. Semināra dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību seminārā. Pilsēta Norises vieta Datums Laiks Rīga Viesnīcas “Rixwell Elefant Hotel” konferenču zāle, Kalnciema iela 90, Rīga 26.09.2019 10:00 – 14:30 Ventspils Ventspils augstskolas Konferenču zāle, Inženieru iela 101, Ventspils 01.10.2019 10:00 – 14:30 Daugavpils Viesnīcas “Park Hotel ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275271-datu-valsts-inspekcija-aicina-uz-seminaru-ciklu-celvedis-datu-apstrade-maziem-un-videjiem-uznemejiem/\n275271\nFri, 20 Sep 2019 13:27:57 +0200\n\n\nLatviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Slovēnijas Augstākās tiesas delegācija\nDiskusijā Augstākajā tiesā abu tiesu kolēģi apmainījās informācijā un viedokļos par kasācijas procesuālo regulējumu abās valstīs, par tiesu darba organizāciju, aktuālajām problēmām un to risinājumiem. Visā Eiropā tiesu izaicinājums ir lietu izskatīšanas termiņu samazināšana. Slovēnijā tas tika risināts ar tiesnešu skaita palielināšanu, pēc tam – tiesnešu un darbinieku tālākizglītību un darba efektivizāciju. Latvijas kolēģi ar atzinību novērtēja Slovēnijas procesuālajos likumos noteikto kasācijas “filtru”. Ja Latvijā likumi nosaka, kādos gadījumos var tikt atteikts pieņemt lietas izskatīšanā kasācijā, tad Slovēnijā darbojas pretējs izņēmuma princips – likumā noteikts, kādos gadījumos lietas pieņem skatīšanai kasācijā. Kā izrietēja no Slovēnijas kolēģu sacītā – kasācijas instance pieņem tikai tās lietas, kurās risināti būtiski ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275270-latviju-pieredzes-apmainas-vizite-apmekle-slovenijas-augstakas-tiesas-delegacija/\n275270\nFri, 20 Sep 2019 13:22:31 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta nepilngadīgo kriminālatbildības reformu\nLikumā paredzēts noteikt, ka primārais soda mērķis attiecībā uz nepilngadīgo būs resocializācija. Vairumam nepilngadīgo problemātiska uzvedība ir pārejoša, tāpēc sods bez resocializācijas var potenciāli negatīvi ietekmēt nepilngadīgā identitāti un pašapziņu, kas nepieciešama sekmīgai attīstībai, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā.   Paredzēts, ka brīvības atņemšanu nepilngadīgajam piemēros tikai kopā ar probācijas uzraudzību, tā nodrošinot, ka pēc soda izciešanas tiks turpināts darbs pie nepilngadīgā resocializācijas, domāšanas un uzvedības maiņas. Tāpat plānots, ka nepilngadīgajiem brīvības atņemšanu nevarēs piemērot nosacīti. Tas nepieciešams, lai attiecībā uz nepilngadīgajiem nosacītas notiesāšanas vietā tiktu piemērota probācijas uzraudzība kā pamatsods. Lai bērnu neizolētu no sabiedrības, bet veicinātu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275269-saeima-konceptuali-atbalsta-nepilngadigo-kriminalatbildibas-reformu/\n275269\nThu, 19 Sep 2019 14:41:25 +0200\n\n\nSaeima atbalsta valdības lēmumu izsludināt ārkārtēju situāciju atkritumu apsaimniekošanā Rīgā\nRīkojums paredz, ka atbildīgā koordinējošā institūcija ārkārtējās situācijas laikā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī nosaka uzdevumus Rīgas domei, tostarp vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kas apliecinājuši gatavību no 2019.gada 15. septembra turpināt, kā arī nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat rīkojumā noteikts, ka pakalpojumi jāsniedz, ievērojot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, nosacījumus un maksu, kas noteikta līgumos ar Rīgas pilsētas pašvaldību šiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2019. gada 14. septembrim. Rīkojums nosaka, ka Rīgas dome atbild par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajām un juridiskajām personām ārkārtējās situācijas darbības laikā. Tāpat Rīgas domei jānodrošina, ka sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275268-saeima-atbalsta-valdibas-lemumu-izsludinat-arkarteju-situaciju-atkritumu-apsaimniekosana-riga/\n275268\nThu, 19 Sep 2019 13:27:57 +0200\n\n\nSaeima atbalsta ciešāku divpusējo sadarbību ar ASV tiesībaizsardzības jomā\n“Pieņemtais līguma grozījums veicinās ciešāku divpusējo sadarbību ar ASV, kā arī ir būtisks, lai cīnītos pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tāpat tas ļaus Latvijā ieviest Moneyval sniegtās rekomendācijas, ceļot Latvijas iestāžu kapacitāti cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un pārnacionālo noziedzību,” sacīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Likumprojekts “Par Grozījumu Nr. 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 2004. gada septembra līgumā par sadarbību tiesībaizsardzības jomā” izstrādāts, atsaucoties uz ASV iniciatīvu turpināt sadarbību, kas uzsākta jau 2001. un 2004. gadā, noslēdzot starpvaldību līgumus ar mērķi sadarboties tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanas un profesionālās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275267-saeima-atbalsta-ciesaku-divpusejo-sadarbibu-ar-asv-tiesibaizsardzibas-joma/\n275267\nThu, 19 Sep 2019 13:26:16 +0200\n\n\nLietu par priekšnodokļa atskaitīšanu nodod jaunai izskatīšanai\nKonkrētajā lietā bija izšķirams, vai nodokļu maksātājam ir pamatoti liegtas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ko piešķir likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 10. panta pirmās daļas 1. punkts. Eiropas Savienības Tiesa, atbildot uz Senāta uzdoto jautājumu šajā lietā, atzina, ka Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. panta „a” punkts ir interpretējams tādējādi, ka, lai atteiktu tiesības atskaitīt kā priekšnodokli samaksāto pievienotās vērtības nodokli, ar to vien, ka preču iegāde ir notikusi secīgu, vairāku personu starpā veiktu pārdošanas darījumu ķēdes beigās un ka nodokļa maksātājs attiecīgās preces ir ieguvis tādas personas noliktavā, kas ietilpst šajā ķēdē, bet kas nav persona, kura rēķinā ir norādīta kā piegādātājs, nepietiek, lai konstatētu, ka pastāv ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275266-lietu-par-prieksnodokla-atskaitisanu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n275266\nThu, 19 Sep 2019 10:43:44 +0200\n\n\nNoskaidrots uzvarētājs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja amata konkursā\nAtklāta konkursa rīkošanu uz minēto amatu paredzēja jauna kārtība, kādā tiek izvēlēts FKTK vadītājs. Jauno pieeju valdība apstiprināja šā gada 9. jūlijā, pieņemot Ministru kabineta noteikumus. Atklāta konkursa rīkošana tika uzticēta Valsts kancelejai, ņemot vērā tās ilggadējo pieredzi centralizētas augstākā līmeņa vadītāju atlases nodrošināšanā. Konkursa uzvarētāja Santa Purgaile jau no 2012. gada ir strādājusi AS “Citadele banka”, kur sākotnēji ieņēmusi Biznesa attīstības direktora amatu, bet vēlāk - no 2017. gada - bijusi korporatīvo klientu apkalpošanas direktore. Šo septiņu gadu laikā S. Purgaile bijusi arī AS “Citadele banka” valdes locekle. Kopš 2017. gada potenciālā FKTK padomes priekšsēdētāja ir arī Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja. Iepriekš Santas Purgailes ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275265-noskaidrots-uzvaretajs-finansu-un-kapitala-tirgus-komisijas-vaditaja-amata-konkursa/\n275265\nThu, 19 Sep 2019 10:14:25 +0200\n\n\nPilnveidos darba aizsardzības prasību piemērošanu atbilstoši aktuālajām nodarbinātības tendencēm\nPar attālināto darbu uzskata tos darbus, ko iespējams veikt uzņēmuma darba vietās, bet pēc darba devēja un darbinieka abpusējas vienošanās tos veic mājās vai citās privātās vai publiskās telpās, vai ārpus tām. Darbs par attālinātu tiek uzskatīts tikai tad, ja puses ir vienojušās par tā veikšanu pastāvīgi vai regulāri, nevis atsevišķos ārkārtas gadījumos. Attālinātā darba gadījumā darba vides riska novērtēšanu veic darba veidam, ja šo darbu veic dažādās vietās, un darba devējam nav fiziski jāpārbauda katra darbavieta. Ņemot vērā privātās dzīves neaizskaramību, mājokļa kā izraudzītās darba vietas apmeklējums pieļaujams vienīgi ar nodarbinātā piekrišanu. Taču nodarbinātajam jāsadarbojas ar darba devēju darba vides risku novērtēšanā, norādīts likumprojekta anotācijā. Attiecībā uz pašnodarbinātajiem likumā skaidrāk noteikts, ka arī šai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275264-pilnveidos-darba-aizsardzibas-prasibu-piemerosanu-atbilstosi-aktualajam-nodarbinatibas-tendencem/\n275264\nWed, 18 Sep 2019 16:12:16 +0200\n\n\nApkopota Senāta prakse būvniecības lietās\nApkopojumā īpaši aplūkoti tādi jautājumi kā subjektīvās un sabiedrības tiesības iebilst pret būvniecību atļaujošo administratīvo aktu, tiesas kontrolei pakļautie būvniecības procesā pieņemtie lēmumi, būvniecību atļaujošā administratīvā akta tiesiskuma novērtējums, kā arī patvaļīgas būvniecības institūts. Kopumā apkopojumā iekļautas atziņas no 166 Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem. Būvniecību regulējošās normas kopumā ir vērstas uz to, lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu būvniecības rezultātu. Tāpēc būvniecību regulējošo tiesību normu konsekventa un pareiza piemērošana ir cieši saistīta ar visas sabiedrības interešu aizsardzību. 2014. gadā stājās spēkā jauns Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Jaunais regulējums būtiski mainīja gan būvniecību atļaujošā administratīvā akta ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275263-apkopota-senata-prakse-buvniecibas-lietas/\n275263\nWed, 18 Sep 2019 13:08:45 +0200\n\n\nIekšlietu ministrija īstenos jaunu pieeju stratēģisko mērķu sasniegšanā un darba rezultātu efektivitātes uzlabošanā\nIekšlietu ministrijas valsts sekretāra Dimitrija Trofimova vadībā bija izveidota darba grupa, kas apzināja iesaistīto pušu vajadzības un strādāja pie iekšlietu nozares stratēģisko mērķu kartes. Tika īstenota misijas, vīzijas un vērtību formulēšana, testējot to fokusgrupu ietvaros. Darba grupas izvirzītie mērķi tika definēti, izvirzot konkrētus prioritāros attīstības virzienus un definējot sasniedzamos rezultātus. “Nepieciešamība veidot jaunu iekšlietu nozares stratēģiju sakrita ar labu iespēju pilotprojekta ietvaros ieviest valsts pārvaldē jaunu stratēģijas veidošanas metodoloģiju. Ar Valsts kancelejas un Valsts Administrācijas skolas ekspertu atbalstu tas mums ir izdevies. Ceram, ka uz šī pilotprojekta bāzes tiks veidoti jauni noteikumi iestāžu stratēģiju izstrādei un svarīgāko snieguma rādītāju definēšanai,” norāda D. Trofimovs. Darba grupa sagatavoja ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275262-iekslietu-ministrija-istenos-jaunu-pieeju-strategisko-merku-sasniegsana-un-darba-rezultatu-efektivitates-uzlabosana/\n275262\nWed, 18 Sep 2019 13:07:09 +0200\n\n\nPašvaldības aizņemas un būvē uz nebēdu – nepārdomāti projekti uzliek pamatīgu slogu pašvaldību budžetiem nākotnē\nValsts budžeta likumā ik gadu pašvaldību aizņēmumiem tiek paredzēti 118 miljoni eiro. Pašvaldību aktivitāte aizņēmumu pieteikumu iesniegšanā ir ļoti augsta, un pieprasīto aizņēmumu apjoms parasti pat pārsniedz budžetā noteikto limitu. Turklāt prakse liecina, ka tiek apstiprināti 99% aizņēmumu pieteikumu – pat, ja pašvaldība nav rūpīgi izvērtējusi projekta nepieciešamību. Rezultātā virknē pašvaldību ir ambiciozi un dārgi uzturami objekti, kas sevi nespēj atpelnīt un uzliek smagu finanšu slogu pašvaldību budžetiem pat uz vairākiem gadu desmitiem. “Valsts kontroles ieskatā valstij ir jārada iespējas pašvaldībām aizņemties finanses, lai savās teritorijās attīstītu patiešām prioritārus projektus, taču  Valsts kases aizdevumu sistēma ir ievērojami jāuzlabo, lai finansējumu saņemtu tikai ilgtermiņā ekonomiski pamatoti projekti, kā arī lai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275261-pasvaldibas-aiznemas-un-buve-uz-nebedu-nepardomati-projekti-uzliek-pamatigu-slogu-pasvaldibu-budzetiem-nakotne/\n275261\nWed, 18 Sep 2019 11:13:39 +0200\n\n\nApstiprināta Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.–2022. gadam\nKiberdrošības politikas mērķis ir stiprināt un attīstīt kiberaizsardzības spējas, paaugstinot noturību pret kiberuzbrukumiem un veicināt sabiedrības izpratni par draudiem kibertelpā. Lai sasniegtu mērķi, noteikti pieci rīcības virzieni – kiberdrošības veicināšana un digitālās drošības risku mazināšana; informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izturētspēja; sabiedrībai kritiski svarīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un pakalpojumu nodrošināšanas stiprināšana; sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība; starptautiskā sadarbība; tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana. Kiberdrošības stratēģiju Aizsardzības ministrija un citas kompetentās institūcijas realizēs, īstenojot tām uzticētos uzdevumus, piemēram, noteikt drošības prasības mākoņdatošanas pakalpojumu, viedierīču un interneta lietošanai, izstrādāt ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275260-apstiprinata-latvijas-kiberdrosibas-strategija-20192022-gadam/\n275260\nWed, 18 Sep 2019 09:17:50 +0200\n\n\nLU Juridiskā fakutlāte šodien aicina uz tiesībsarga vieslekciju "Cilvēktiesības un 21. gadsimts"\n

Lekciju cikla trešā vieslekcija notiks 18. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur tiesībsargs Juris Jansons uzstāsies ar lekciju "Cilvēktiesības un 21. gadsimts".

Cikla pasākumi notiek 2019. gada aprīlī, maijā, septembrī un oktobra sākumā, bet lekcijas to laikā lasa savas jomas atzīti un cienīti prakses pārstāvji un Juridiskās fakultātes sadarbības partneri.

Uz lekciju aicinām reģistrēties šeit: https://forms.gle/jTFyofo4Me1Go5MG9.

Iepriekš fakultātē simtgades lekciju cikla ietvaros viesojās tagadējais valsts prezidents Egils Levits un LR augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275259-lu-juridiska-fakutlate-sodien-aicina-uz-tiesibsarga-vieslekciju-cilvektiesibas-un-21-gadsimts/\n275259\nWed, 18 Sep 2019 09:12:46 +0200\n
\n\nAr kriminālprocesa metodēm pārbaudīs bērnu saslimšanas gadījumus Siguldā\n

Epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā Siguldā zarnu infekcijas simptomi atklāti 23 cilvēkiem – 19 bērniem un četriem pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem. Smaga toksīnu veidojošās Escherichia coli (zarnu nūjiņas) izraisītās infekcijas komplikācija konstatēta četriem bērniem.

Par līdzīgu gadījumu, kad vairākās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs 91 cilvēks inficējās ar salmonelozi, 2019. gada 9. jūlijā tiesai tika nodota krimināllieta par sanitāri higiēnisko un epidemioloģisko drošības noteikumu pārkāpšanu kādā no Rīgas ēdināšanas uzņēmumiem.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275258-ar-kriminalprocesa-metodem-parbaudis-bernu-saslimsanas-gadijumus-sigulda/\n275258\nWed, 18 Sep 2019 09:02:30 +0200\n
\n\nValsts pārvalde ceļā uz efektivitāti un resursu ekonomiju\n“Atbalsta funkciju centralizācija ir veids, kā iestādes var nodrošināt resursu ekonomiju un to lietderīgāku izmantošanu, pilnveidot atbalsta funkciju sniegšanu, plānot cilvēkresursu attīstību un celt iestādes prestižu. Kā liecina citu valstu pieredze (piemēram, Igaunijas, Lietuvas, Nīderlandes un Somijas), centralizējot vairākas atbalsta funkcijas vienotā pakalpojumu centrā, tiek panākts ne tikai budžeta līdzekļu ietaupījums, bet tiek labāk pārvaldīta informācija un, galu galā, sniegti augstākas kvalitātes pakalpojumi, jo to izpildei var piesaistīt kvalificētākus speciālistus,” norāda Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Analizējot valsts pārvaldes iestāžu sadarbību atbalsta funkciju jomā (tvērumā 113 iestāžu 14 resoros), izplatītākie procesi, kur vērojams progress, ir iepirkumu nodrošināšana (51 % no visām iestādēm), personālvadība (29 %) un grāmatvedība (32 ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275257-valsts-parvalde-cela-uz-efektivitati-un-resursu-ekonomiju/\n275257\nWed, 18 Sep 2019 09:01:08 +0200\n\n\nAugstāko izglītību tiesībaizsardzības iestāžu speciālistiem nodrošinās Rīgas Stradiņa universitāte\nKā norādīja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, kvalitatīva izglītība simbiozē ar praktisku pieredzi iekšlietu sistēmas struktūrās rada būtiskas priekšrocības darba tirgū. Tāpēc ir vērts tieši tagad izdarīt izvēli par labu valsts apmaksātai izglītībai un dienestam iekšlietu sistēmā. RSU tika izvēlēta par vispiemērotāko vairāku kritēriju izvērtējumā un salīdzinošā analīzē. Ņemot vērā konkurenci augstākajā izglītībā, un, respektējot godīgas un vienlīdzīgas attieksmes principu, kā arī, nodrošinot valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, un nozares specifiskās prasības, sadarbības partnera izvēlē tika noteikti šādi savstarpēji salīdzināmi kritēriji: universitātes reitings un reputācija; studiju virziena un studiju programmu kvalitātes izvērtējuma rezultāti; universitātes definētās studiju virziena attīstības perspektīvas; studiju ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275256-augstako-izglitibu-tiesibaizsardzibas-iestazu-specialistiem-nodrosinas-rigas-stradina-universitate/\n275256\nWed, 18 Sep 2019 08:57:47 +0200\n\n\nJaundzimušajiem plānots vairs nepiešķirt nepilsoņa statusu\n“Neskatoties uz komisijas sēdē notikušajām diskusijām par to, kā paplašināt vai sašaurināt to bērnu loku, uz kuru attiecas iecerētais likumprojekts, otrajā lasījumā esam lēmuši saglabāt sākotnējo ieceri un tādējādi novērst Latvijas iedzīvotāju šķirošanu dažādās pilsoņu grupās. Tomēr jautājums ir sensitīvs. Prognozējams, ka diskusijas turpināsies arī tālākajā likumprojekta izskatīšanas gaitā,” pēc sēdes uzsvēra Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš. Iecerēts, ka turpmāk jaundzimušajiem piešķirs Latvijas pilsonību, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nebūs citas valsts pilsonis. Ja bērns būs dzimis ārpus Latvijas vai viens no viņa vecākiem ir citas valsts pilsonis, plānots, ka vecākiem, lai bērnu atzītu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275254-jaundzimusajiem-planots-vairs-nepieskirt-nepilsona-statusu/\n275254\nTue, 17 Sep 2019 14:52:38 +0200\n\n\nStrīdu par denacionalizēta nama īrnieka tiesībām uz nodokļa atvieglojumu nodod jaunai izskatīšanai\nLikuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 28. punkts noteic, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta un ar nodokli netiek aplikta kompensācija par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizēta vai likumīgajam īpašniekam atdota nama īrniekam, kurš attiecīgajā namā dzīvojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai likumīgajam īpašniekam (viņa mantiniekam). Senāts, izpētot normatīvos aktus un to pieņemšanas apstākļus jautājumā, kas skar denacionalizēto māju īrniekus, atzina, ka likumdevējs likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 28. punktā ietverto nodokļa atbrīvojumu ir vēlējies noteikt kā vienu no atbalsta pasākumiem denacionalizēto māju īrniekiem ar mērķi nodrošināt šo personu sociālo aizsardzību. Tādējādi, lai arī apgabaltiesa spriedumā pamatoti bija ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275253-stridu-par-denacionalizeta-nama-irnieka-tiesibam-uz-nodokla-atvieglojumu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n275253\nTue, 17 Sep 2019 14:50:46 +0200\n\n