Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Sun, 20 Oct 2019 20:23:12 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nPar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu piegādēm no 2020. gada 1. janvāra\nEiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020. gada 1. janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.   2019. gada 30. maijā ir pieņemti vairāki būtiski grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, to skaitā, apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtības atcelšana būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai no 2020. gada 1. janvāra. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. un 143.5 pantā noteiktais īpašais PVN piemērošanas režīms būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras  ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275445-par-apgrieztas-jeb-reversas-pvn-maksasanas-kartibas-atcelsanu-buvizstradajumu-piegadem-no-2020-gada-1-janvara/\n275445\nFri, 18 Oct 2019 12:39:39 +0200\n\n\nEiropas valstis sadarbojas, lai novērstu cilvēku tirdzniecību\nCilvēku tirdzniecība ir slēpts un sarežģīts noziegums. Noziegums, kura upuri visbiežāk paliek neredzami sabiedrībai, kuri paši bieži vien neapzinās, ka ir maldināti vai piespiesti, ka ar varu, viltu vai draudiem un šantāžu pakļauti ekspluatācijai un kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem. Bailes, kauns un vainas sajūta – tie ir iemesli, kāpēc cietušie neziņo par noziegumiem, un kāpēc nevēršas pēc palīdzības. Nereti cietušajiem trūkst iedrošinājuma vai vajadzīgās informācijas par viņu tiesībām, par to, kur doties un saņemt palīdzību. Šīs informatīvās kampaņas mērķis ir informēt iedzīvotājus par to, ka viņi varētu būt vai kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, par to, ka viņiem ir Eiropas Savienības mēroga tiesības, un kur viņi var atrast informāciju un vērsties pēc palīdzības, atbalsta un aizsardzības. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas apkopoto ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275444-eiropas-valstis-sadarbojas-lai-noverstu-cilveku-tirdzniecibu/\n275444\nFri, 18 Oct 2019 12:33:41 +0200\n\n\nIlze Znotiņa: Mēs turpināsim būt neiecietīgi pret Latvijas finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu \nFID priekšniece Ilze Znotiņa: “Iemesli, kāpēc cilvēki iesaistās riskantos darījumos, ir dažādi. Tā var būt apzināta rīcība, tiecoties pēc ātras peļņas, vai neapzināta rīcība, kas balstīta tiesību aktu nezināšanā. Kampaņu rīkojam, lai uzņēmēji un sabiedrība iemācās atpazīt “sarkanos karogus” un savas nezināšanas dēļ neiesaistās organizētajā noziedzībā. Mēs vēlamies vairot sabiedrībā izpratni, ka tolerance pret noziegumiem arī ir nepieļaujama, jo tā mēs apzogam paši sevi un citus līdzcilvēkus. Digitālā spēle un citas mūsu aktivitātes ir pirmie soļi, ko Finanšu izlūkošanas dienests sper, lai vairotu izpratni un veicinātu neiecietību pret tiem, kuri ļaunprātīgi izmanto Latvijas finanšu sistēmu”.  Izglītojošo akciju “Zini naudas li(ī)kumus!” atbalsta arī uzņēmēju pārstāvji – Latvijas Darba devēju konfederācija ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275443-ilze-znotina-mes-turpinasim-but-neiecietigi-pret-latvijas-finansu-sistemas-launpratigu-izmantosanu/\n275443\nThu, 17 Oct 2019 17:21:38 +0200\n\n\nStājas spēkā spriedums krimināllietā saistībā ar “Latvenergo” konkursu par Pļaviņu HES hidroagregātu rekonstrukciju\nLīdz ar Senāta šodienas lēmumu stājas spēkā trim apsūdzētajiem jau iepriekš ar Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 9. aprīļa spriedumu noteiktie sodi krimināllietā par korupciju saistībā ar “Latvenergo” konkursu par Pļaviņu hidroelektrostacijas hidroagregātu rekonstrukciju. Ar Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 9. aprīļa spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem pret viņiem celtajās apsūdzībās. Bijušais “Latvenergo” viceprezidents atzīts par vainīgu kukuļņemšanā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem, aizliedzot ieņemt valdes locekļa amatu valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībās uz 3 gadiem 6 mēnešiem. Uzņēmuma bijušais ražošanas tehniskais direktors par kukuļa pieņemšanu sodīts ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem un 6 mēnešiem, aizliedzot ieņemt valdes locekļa amatu valsts un pašvaldību ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275442-stajas-speka-spriedums-kriminallieta-saistiba-ar-latvenergo-konkursu-par-plavinu-hes-hidroagregatu-rekonstrukciju/\n275442\nThu, 17 Oct 2019 17:11:20 +0200\n\n\n“Jurista Vārds” atkal dosies uz autoru un lasītāju tikšanos Latgalē\nPirms diviem gadiem oktobrī, viesojoties Latgalē, līdz ar autoru un lasītāju tikšanos “Jurista Vārds” organizēja Dr. iur. Māra Onževa publisko lekciju “Tiesību avoti jurista darbā: teorija un prakse”. Gan Rēzeknē, gan Daugavpilī pasākums guva plašu atsaucību, pulcējot ne vien studentus, bet arī praktiķus, kuri pārstāvēja gan valsts un pašvaldību, gan arī privāto sektoru. Kopumā tikšanos Latgalē pirms diviem gadiem apmeklēja vairāk nekā 120 dalībnieku. Šoreiz tikties ar topošajiem un arī jau pieredzējušiem juristiem kopā ar “Jurista Vārda” redakcijas pārstāvjiem dosies Dr. iur. Gatis Litvins, Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektors un Biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors, kurš uzstāsies ar lekciju par administratīvās atbildības institūta reformu. Tās praktiskā izpausme sagaidāma jau pēc pāris mēnešiem. Tādēļ “Jurista Vārds” šobrīd jau organizē speciālo tematisko ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275389-jurista-vards-atkal-dosies-uz-autoru-un-lasitaju-tiksanos-latgale/\n275389\nThu, 17 Oct 2019 15:40:00 +0200\n\n\nValsts sekretārs R. Kronbergs: "Ir ielikti stabili pamati mediācijai Latvijā" \nPasniedzot sertifikātus, valsts sekretārs R. Kronbergs uzsvēra: "Ir pagājuši pieci gadi kopš Mediācijas likuma stāšanās spēkā, tāpēc var apgalvot, ka ir ielikti stabili pamati mediācijai Latvijā. Šo pēdējo piecu gadu laikā viena no Tieslietu ministrijas prioritātēm ir bijusi mediācijas kā mūsdienīga un kvalitatīva ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējas iedzīvināšana, lai padarītu mediāciju pieejamu ikvienam – gan Rīgā, gan tālākajos Latvijas novados. Tomēr daudz kas vēl ir darāms, tāpēc mediatoriem ir ļoti liela loma sabiedrības izpratnes un uzskatu maiņā par ārpustiesas strīdu risināšanas metodēm. Svarīgs ir profesijas kopīgs mērķis un pārliecība par mediācijas institūta spēku, kā arī nākotni." Mediatoru saimei pievienojās un sertifikātus saņēma Tatjana Skrauča, Inese Briķena un Zane Siliņa. Savukārt atestāciju, kuru jākārto pēc piecu gadu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275441-valsts-sekretars-r-kronbergs-ir-ielikti-stabili-pamati-mediacijai-latvija/\n275441\nThu, 17 Oct 2019 15:35:47 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta likumu grozījumus tiesībaizsardzības iestāžu darba efektivizēšanai \nAr grozījumiem Kriminālprocesa likumā paredzēts pirmstiesas kriminālprocesā atslogot izmeklēšanas iestādes, tādējādi paātrinot izmeklēšanu, kā arī atvieglot tiesas darba organizāciju saistībā ar tiesas sēžu plānošanu un iztiesāšanas norisi. Grozījumi cita starpā paredz novērst to personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, negodprātīgu rīcību, kriminālprocesā sniedzot apzināti nepatiesas liecības. Gadījumā, ja procesa virzītājs konstatēs, ka persona apzināti ir sniegusi nepatiesas liecības un par to būs brīdināta, viņu varēs saukt pie kriminālatbildības. Ar likuma grozījumiem tiesnesim, izvērtējot lietas apstākļus un lietas dalībnieku viedokļus, paredzēta kompetence noteikt tiesas debašu runu ilgumu. Tas ne tikai nodrošinās procesuālo ekonomiju, bet arī uzlabos procesu kvalitāti, jo procesa dalībniekiem savs viedoklis un argumenti būs tiesai jāsniedz koncentrētākā veidā, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275440-saeima-konceptuali-atbalsta-likumu-grozijumus-tiesibaizsardzibas-iestazu-darba-efektivizesanai/\n275440\nThu, 17 Oct 2019 15:24:23 +0200\n\n\nJaundzimušajiem no 2020.gada vairs nepiešķirs nepilsoņa statusu\n“Pieņemot attiecīgās likuma izmaiņas, izpildīta gan iepriekšējā, gan esošā prezidenta paustā vēlme radīt tādu likuma ietvaru, lai bērni automātiski saņemtu pilsonību,” iepriekš uzsvēris par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš. Pēc 2020. gada 1. janvāra jaundzimušajiem piešķirs Latvijas pilsonību, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nebūs citas valsts pilsonis. Ja bērns būs dzimis ārpus Latvijas vai viens no viņa vecākiem ir citas valsts pilsonis, vecākiem, lai bērnu atzītu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina, ka bērns nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka tas attiecas uz nelielu bērnu skaitu, jo ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275439-jaundzimusajiem-no-2020gada-vairs-nepieskirs-nepilsona-statusu/\n275439\nThu, 17 Oct 2019 13:55:03 +0200\n\n\nTieslietu ministrs sveic Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti simtgades jubilejā\nSavā uzrunā, sveicot Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, tieslietu ministrs J. Bordāns uzsvēra Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes seno un tradīcijām bagāto vēsturi, atgādinot, ka tieši Juridiskās fakultātes mācībspēki un absolventi ir Latvijas tiesību zinātnes un tiesību sistēmas pamatlicēji: “Juridiskā fakultāte izceļ akadēmisko zināšanu nozīmi jurista izglītībā, jo – kā vēsta romiešu juristu atziņas – zināt likumu nenozīmē zināt likumā rakstītos vārdus, bet gan zināt likuma mērķi un jēgu.” Runājot par juristu profesionālo darbību, tieslietu ministrs atzīmēja, ka juristam ir jābūt ne tikai labai akadēmisko zināšanu bāzei, bet arī atbildīgam, drosmīgam, nelokāmam un tādam, kurš aizstāv taisnīgumu un patiesas vērtības. Vienlaikus tieslietu ministrs atzinīgi novērtēja Latvijas Universitātes veiksmīgo sadarbību ar Tieslietu ministriju: ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275438-tieslietu-ministrs-sveic-latvijas-universitates-juridisko-fakultati-simtgades-jubileja/\n275438\nThu, 17 Oct 2019 09:16:25 +0200\n\n\nValsts prezidenta Egila Levita uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades pasākumā \nGodātā Juridiskās fakultātes vadība, mācībspēki, juristu saime! Cienījamie klātesošie! Kā goda titula saņēmējs – Juridiskās fakultātes draugs – sveicu jūs visus šajā lielajā dienā! I Latvijas Universitātes Juridiskajai fakultātei vienmēr bijusi, ir un būs īpaša misija – atbildība par Latvijas tiesisko sistēmu, kas ir viens no mūsu demokrātiskās valsts stūrakmeņiem. II Ikvienas tiesiskās sistēmas pamats ir meklējams juridiskajās augstskolās ar savām vērtībām un tradīcijām. Veicot zinātnisko un akadēmisko darbu, tās mācībspēki un topošie juristi stiprina nacionālo tiesību zinātni un Latvijas valsti.   Fakultātei ir nepārvērtējama nozīme tiesnešu, valsts pārvaldes darbinieku un politiķu izglītošanā, mūsu nacionālās elites veidošanā. Tieši juristi ir tā mūsu sabiedrības daļa, kam jādemonstrē īpaša atbildības izjūta un ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275437-valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-latvijas-universitates-juridiskas-fakultates-simtgades-pasakuma/\n275437\nThu, 17 Oct 2019 09:12:04 +0200\n\n\nStrīdu par pārmaksāto nodokļu atmaksu nodod jaunai izskatīšanai\nSenāts spriedumā norāda, ka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 30. panta 3. punkta un likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 21.1panta pirmās daļas regulējums, kas noteic nodokļa un obligāto iemaksu pārmaksas atmaksu, ir piemērojams arī tādās situācijās, kad darba ņēmējam nav ar nodokli apliekama ienākuma Latvijas Republikā, bet Latvijas Republikas budžetā nepamatoti ir samaksāti nodokļi no darba algas, kas nopelnīta Norvēģijas Karalistē. Šajā gadījumā darba devēja veiktā nodokļu samaksa ir ieturēta no darba ņēmēja nopelnītās darba algas (ienākumiem). Tiesai bija jāņem vērā ne tikai darba devēja ziņojuma saturs, bet arī apstākļi, kādēļ vispār notikusi darba devēja ziņojumu precizējumu iesniegšana. Tomēr darba devēja precizētie ziņojumi nevar izmainīt to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275436-stridu-par-parmaksato-nodoklu-atmaksu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n275436\nThu, 17 Oct 2019 09:06:39 +0200\n\n\nTieslietu ministrs: Ciešāka sadarbība tieslietās palīdzēs stiprināt tiesiskumu Ukrainā un Latvijā\nTieslietu ministrs J. Bordāns uzsver: “Saprašanās memorands ir būtisks solis abu valstu sadarbības stiprināšanā. Tas apliecina abu valstu ciešo apņemšanos un gatavību sadarboties, daloties savstarpējā pieredzē tieslietu nozares stiprināšanā un pārvaldībā. Nenoliedzami, abām mūsu valstīm un to valdībām, kas vēlas reālas pārmaiņas valstī, nākas saskarties ar spēcīgu pretestību. Korupcija, nekompetence, neizdarību piesegšana – šīs visas problēmas spēlē par labu mūsu valstīm naidīgiem elementiem. Ņemot vērā sarežģīto situāciju Ukrainas austrumos, Ukrainai ir nepieciešama visa mūsu iespējamā palīdzība, lai nostiprinātos taisnīga valsts pārvalde un Ukraina tuvinātos Eiropas Savienībai un tās standartiem. Tieši tāpēc Maļjuska kungam nodevu mūsu piedāvājumu turpmākai sadarbībai, t.sk. iespēju dalīties ar pieredzi virknē ar tieslietu jomu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275435-tieslietu-ministrs-ciesaka-sadarbiba-tieslietas-palidzes-stiprinat-tiesiskumu-ukraina-un-latvija/\n275435\nWed, 16 Oct 2019 14:55:05 +0200\n\n\nOECD ziņojums: Latvijā uzsāktās reformas finanšu un tieslietu jomā jāturpina ieviest praksē\nOECD norāda, ka kopš 2014. gada, kad Latvija pievienojās OECD Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos, iztiesāšanai tiesā nav nodota neviena pārrobežu kukuļošanas lieta, vienlaikus joprojām notiek izmeklēšana trīs šādās lietās. Neviena finanšu institūcija līdz šim vēl nav saukta pie atbildības par tās lomu pārrobežu kukuļošanas shēmās vai naudas atmazgāšanā. Vienlaikus ziņojumā tiek norādīts, ka pēdējo gadu reformas finanšu un tieslietu jomās Latvijā liecina par būtiskām pozitīvām izmaiņām šajā jomā, kas ir mazinājušas riskus pārrobežu kukuļošanas un naudas atmazgāšanas iespējām Latvijā, kā arī ir uzsāktas un jau daļēji ieviestas pietiekami efektīvas reformas, lai šīs izmaiņas nostiprinātu kā likumos, tā praksē. Tāpat WGB norāda, ka ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275434-oecd-zinojums-latvija-uzsaktas-reformas-finansu-un-tieslietu-joma-jaturpina-ieviest-prakse/\n275434\nWed, 16 Oct 2019 13:59:34 +0200\n\n\nViļņā notiek Baltijas valstu ģenerālprokuroru tikšanās\nSanāksme notiek, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par iestāžu savstarpējo sadarbību un vispārējos darba jautājumus, un dalītos savā labākajā pieredzē un idejās. Šogad sanāksmē galvenā uzmanība pievērsta prokuroru neatkarības nodrošināšanas jautājumiem, kā arī izaicinājumiem, kas saistīti ar finanšu līdzekļu atgūšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Lietuvas prokuratūras pārstāvji iepazīstinās savus kolēģus no Latvijas un Igaunijas ar likumu par trauksmes cēlēju aizsardzību, kas ir spēkā no 2019. gada janvāra, kā arī ar sākotnējiem rezultātiem par tā piemērošanu praksē. Minētā likuma piemērošanas pirmajā pusgadā Lietuvas prokuratūra saņēma 41 ziņojumu par iespējamiem pārkāpumiem. Apstrādājot saņemto informāciju, 20 personām tika piešķirts trauksmes cēlēja statuss un piemēroti attiecīgie likumā paredzētie aizsardzības pasākumi. Tāpat Latvijas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275433-vilna-notiek-baltijas-valstu-generalprokuroru-tiksanas/\n275433\nWed, 16 Oct 2019 13:57:21 +0200\n\n\nLatvijas Universitātes Juridiskā fakultāte aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci\n17. oktobrī fakultātē ar atklāšanas plenārsēdi plkst. 9.30 sāksies 7. starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”. Atklāšanas plenārsēdi vadīs LU JF profesors Jānis Rozenfelds un tajā uzstāsies fakultātes dekāne asoc. prof. Anita Rodiņa, profesors Kalvis Torgāns, Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta ģenerālsekretārs Ignasio Tirado (Ignacio Tirado) un ES Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine. LU JF dekāne Anita Rodiņa norāda: „Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls ir bijis viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts un tās tiesību sistēmas izveidē un attīstībā. Gan valstij nozīmīgāko tiesību aktu izstrāde un pilnveide, tāpat arī iesaiste valsts neatkarības atjaunošanā ir fakultātes docētāju sava veida mantojums. Savukārt šī zinātniskā konference ieskicēs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275432-latvijas-universitates-juridiska-fakultate-aicina-apmeklet-7-starptautisko-tiesibu-zinatnu-konferenci/\n275432\nWed, 16 Oct 2019 09:09:04 +0200\n\n\nŠodien atvērs Kriminālprocesa likumam veltītu grāmatu\nIzdevuma svinīgā atvēršana norisināsies 16. oktobrī plkst. 13.00 LU Mazajā aulā Juridiskās fakultātes rīkotās 7. starptautiskās zinātniskās konferences „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās” ietvaros. Atvēršanas pasākumā piedalīsies vairāki tieslietu un kriminālistikas nozares eksperti. Pasākumā uzrunas teiks monogrāfijas zinātniskā redaktore Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un izdevuma recenzents Vitolds Zahars. “Pirms pāris gadiem pirmo reizi kopā tika pulcināts šīs grāmatas autoru pamatsastāvs, kam jau manuskripta tapšanas noslēgumā atsevišķu pantu komentēšanai pievienojās vēl pāris autoru. Tādējādi, grāmatas tapšanā piedaloties ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275427-odien-atvers-kriminalprocesa-likumam-veltitu-gramatu/\n275427\nWed, 16 Oct 2019 09:04:00 +0200\n\n\nTopošie juristi tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju\nPriekšsēdētājs topošos juristus iepazīstināja ar sevi un savu amatu, sniedza ieskatu Latvijas tiesu sistēmā un Augstākās tiesas darbā. Priekšsēdētājs stāstīja par Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmu, par reformām, kas pēdējos gados tiesu sistēmā ir notikušas. „Tiesneša profesija ir interesanta. Tiesneša darbs nekad nav vienmuļš. Tā ir kā intelektuālās prāta spēles, kas tiesnesim jāveic ik dienu, caur savu prātu izlaižot lielu daudzumu informācijas” atzina I. Bičkovičs. Viņš studentiem stāstīja arī par interesantām praktiskām lietām, piemēram, tiesas zāles izkārtojumu, par atšķirību lietu izskatīšanā pirmās instances tiesā un kasācijas instancē Augstākajā tiesā. Pasākuma otrajā daļā topošie juristi apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un klausījās stāstījumu par Latvijas Senāta vēsturi, Latvijas tiesu sistēmu okupācijas gados ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275431-toposie-juristi-tiekas-ar-augstakas-tiesas-priekssedetaju/\n275431\nWed, 16 Oct 2019 09:03:16 +0200\n\n\nNotikusi otrā Sankciju koordinācijas padomes sēde\n

Sēdes laikā Ārlietu ministrija iepazīstināja institūciju pārstāvjus ar iniciatīvu izveidot ministrijas mājaslapā sadaļu, kurā tiks ievietoti visu iesaistīto institūciju publiski pieejamie materiāli sankciju jomā.

Sankciju koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir koordinēt kompetento institūciju darbību, kuras ir atbildīgas par starptautisko vai nacionālo sankciju izpildi.

Plašāka informācija par sankcijām atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā “Sankcijas”.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275430-notikusi-otra-sankciju-koordinacijas-padomes-sede/\n275430\nWed, 16 Oct 2019 09:00:39 +0200\n
\n\nInese Lībiņa-Egnere: Lemjot par kārtību, kādā lietas nodod citai tiesai, nepieciešama tiesiskā noteiktība\n

Klātesošie pauda viedokli, ka problēma ir nevis konkrētā norma, bet pārāk bieža tās piemērošana, tāpēc šis jautājums ir jāskata plašāk, tostarp risinot jautājumus par tiesu atšķirīgo noslodzi.

Apakškomisijas deputāti aicināja iesniegt konkrētus priekšlikumus, lai varētu turpināt spriest par nepieciešamajām likuma izmaiņām. Tāpat deputāti aicināja izvērtēt un ņemt vērā sēdē izskanējušos atšķirīgos apgabaltiesas tiesnešu viedokļus par to, kā regulējumu uzlabot.

Tieslietu ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka ir aptaujājuši apgabaltiesu pārstāvjus un turpina darbu pie regulējuma izvērtēšanas.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275429-inese-libina-egnere-lemjot-par-kartibu-kada-lietas-nodod-citai-tiesai-nepieciesama-tiesiska-noteiktiba/\n275429\nWed, 16 Oct 2019 08:57:46 +0200\n
\n\nTiesu administrācija izstrādā rīku lietu izskatīšanas ilguma prognozēšanai\nPamatojoties uz tiesvedības raksturojošajiem faktiem, piemēram, prasības apmērs, apsūdzības panti un dalībnieku skaits, būs iespējams prognozēt gaidāmās tiesvedības ilgumu, ko varēs ņemt vērā gan lietas dalībnieki, gan tiesu darbinieki.  Tiesu administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Andris Munda norādīja, ka valsts sektoram un katrai valsts iestādei nākotnē būs jāņem vērā izmaiņas tehnoloģijās un jāsāk izvērtēt mašīnmācīšanās un datu analīzes tehnoloģijas lēmumu pieņemšanas, klientu apkalpošanas un procesu optimizēšanas jomās. Attiecīgi viņš norādīja, ka jau kopš 2017. gada Tiesu administrācija izmanto biznesa inteliģences platformu, lai apstrādātu informāciju no dažādām valsts informācijas sistēmām, sniegtu ieskatu tiesu, zemesgrāmatu nodaļu un zvērinātu tiesu izpildītāju darbā, un pieņemtu ātrākus, datos balstītus lēmumus, izmantojot ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275428-tiesu-administracija-izstrada-riku-lietu-izskatisanas-ilguma-prognozesanai/\n275428\nWed, 16 Oct 2019 08:56:31 +0200\n\n