Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Wed, 22 Jan 2020 23:06:43 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nSaeimā rīt notiks ikgadējās ārpolitikas debates\nSekot ārpolitikas debatēm klātienē ik gadu aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju un starptautisko organizāciju vadītāji, bet tiešraidē parlamenta mājaslapā www.saeima.lv tās varēs vērot ikviens interesents. Apspriežot ārlietu ministra ziņojumu, katrs deputāts saskaņā ar Saeimas kārtības rulli debatēs var runāt desmit minūtes pirmoreiz un piecas minūtes otro reizi. Saeimas kārtības rullis noteic, ka ārlietu ministram ne vēlāk kā 16.janvārī Saeimā jāiesniedz ar Ministru prezidentu saskaņots ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā. Šajā ziņojumā jāietver arī informācija par darbību ES jautājumos. Pirmās Saeimas debates par Latvijas ārpolitikas jautājumiem notika 2011. gada 27. janvārī. Ja nav priekšlikumu vai prasību par Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanu, ārlietu debates tiek rīkotas Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas dienai (26. ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275952-saeima-rit-notiks-ikgadejas-arpolitikas-debates/\n275952\nWed, 22 Jan 2020 16:55:44 +0200\n\n\nAdministratīvās atbildības likums strupceļā? IeM un TM diskusijā neatrod kopsaucēju\nDiskusijas laikā iezīmējās krasi atšķirīgais Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas viedoklis. Iekšlietu ministrs vairākkārt norādīja, ka nav saprotama steiga, ar kādu tiek virzīts jaunais likums: “Administratīvo pārkāpumu kodeksā viss ir koncentrētā veidā vienā likumā. Šīs reformas virsmērķis nevar būt likuma likvidēšana, turklāt tāda likuma, kas darbojas. Tas nav jautājums par padomju sistēmu, jo nav būtiski, kurā laikā iepriekšējais likums tika pieņemts, būtiski – cik efektīvs tas ir? Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss strādā, ir salāgots ar reģistru, tāpēc rodas jautājums – kāpēc tāda steiga?” “Pēc likuma stāšanās spēkā mēs – juristi – eksperimentēsim. Pie šāda mēroga reformas vienmēr būs kaut kas tāds, par ko nav padomāts. Ideālā likuma nav. Tāpat kā programmēšanā vienmēr būs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275951-administrativas-atbildibas-likums-strupcela-iem-un-tm-diskusija-neatrod-kopsauceju/\n275951\nWed, 22 Jan 2020 15:57:28 +0200\n\n\n"Moneyval" eksperti: Latvijas normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā atbilst starptautiskajiem standartiem\nMinistru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš: "Moneyval ekspertu vērtējums stiprina mūsu pārliecību, ka Latvija varētu netikt iekļauta tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā". Gaidot mūsu paveiktā novērtējumu arī pašā būtiskākajā - sistēmas efektivitātes izvērtējumā, par ko vēl ir jālemj FATF ekspertiem, ir jāturpina darbs pie iesākto reformu īstenošanas. Finanšu sektora uzraudzības "kapitālais remonts" bija manas valdības prioritāte kopš pirmās dienas un gada laikā ir izdarīts milzu darbs, sakārtojot šo jomu. Paldies visiem, kuri aktīvi un nenogurstoši strādāja, lai to paveiktu. Turpināsim strādāt!". Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa, Latvijas delegācijas Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275950-moneyval-eksperti-latvijas-normativais-regulejums-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-joma-atbilst-starptautiskajiem-standartiem/\n275950\nWed, 22 Jan 2020 15:52:45 +0200\n\n\n"Moneyval" uzlabojusi Latvijai novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē\nTagad "Moneyval" uzskata, ka Latvija lielākoties izpildījusi "Moneyval" rekomendācijas tādās jomās kā finansiālas sankcijas saistībā ar terorismu un terorisma finansēšanu; finansiālas sankcijas saistībā ar kodolieroču izplatīšanu; nevalstiskās organizācijas; klientu padziļināta izpēte; konkrētu nefinanšu biznesu un profesiju klientu padziļināta izpēte; finanšu institūciju regulēšana, skaidras naudas kurjeri, izdošana, kā arī cita starptautiskās sadarbības formas. Jau vēstīts, ka Latvijai "Moneyval" ir piemērojusi pastiprinātas uzraudzības režīmu. 2019. gada decembrī "Moneyval" plenārsēdē Strasbūrā skatīja Latvijas iesniegto progresa ziņojumu par piektās kārtas novērtēšanā iekļauto rekomendāciju izpildi.  Sagaidāms, ka februārī Parīzē notiks pasaules centrālās naudas atmazgāšanas apkarošanas organizācijas FATF, ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275949-moneyval-uzlabojusi-latvijai-novertejumu-11-rekomendaciju-izpilde/\n275949\nWed, 22 Jan 2020 12:02:02 +0200\n\n\nValsts pārvaldes komisija iepazīsies ar Tieslietu ministrijas piedāvājumu piespiedu zemes nomas maksas noteikšanā dalītā īpašuma attiecībās\n“Komisija rītdien lūgs ministriju informēt par sagatavoto risinājumu, un mūsu uzdevums ir to izvērtēt un lemt, kā rīkoties tālāk. Jautājums ir saistīts ar Satversmes tiesas spriedumu, kurā par neatbilstošu Satversmes 105. pantam atzīts regulējums par nomas maksas noteikšanu dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās,” pirms sēdes pauž komisijas priekšsēdētāja Inga Goldberga. Konstitucionālā tiesa 2018. gada aprīlī par neatbilstošu Satversmei atzinusi regulējumu, kas noteic, ka nomas maksa gadījumos, kad privatizēta dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas īpašnieks ar zemes īpašnieku nevar vienoties par zemes gabala nomas maksu, 2018. gadā ir līdz pieciem procentiem, 2019. gadā – līdz četriem, bet 2020. gadā – līdz pieciem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības. Tieslietu ministrija Valsts pārvaldes komisiju vēstulē informē, ka ir sagatavojusi un iesniegusi ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275948-valsts-parvaldes-komisija-iepazisies-ar-tieslietu-ministrijas-piedavajumu-piespiedu-zemes-nomas-maksas-noteiksana-dalita-ipasuma-attiecibas/\n275948\nTue, 21 Jan 2020 15:08:19 +0200\n\n\nKlajā nākuši jauni juridisko zinātnisko rakstu žurnāla Socrates numuri\n

Žurnāls Socrates iznāk kopš 2015. gada, un kopskaitā 13 izdotajos numuros publicēti inovatīvi pētījumi, ko veikuši ne tikai Latvijā un ārvalstīs, piemēram, Somijā un Igaunijā, atzīti autori, bet arī jauni un perspektīvi pētnieki. Papildus klasiskajām jomām – krimināltiesībām, civiltiesībām, administratīvajām tiesībām, starptautiskajām privāttiesībām – Socrates aptver arī tādas inovatīvas tēmas kā datu tiesības un to aizsardzība, sporta tiesības, medicīnas un biomedicīnas tiesības.

Līdz 29. februārim žurnāla veidotāji aicina pētniekus iesniegt zinātniskos rakstus nākamajam Socrates laidienam. Rakstu iesniegšanas prasības, kā arī visi līdz šim izdotie numuri skatāmi žurnāla sadaļā RSU mājaslapā https://www.rsu.lv/socrates

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275947-klaja-nakusi-jauni-juridisko-zinatnisko-rakstu-zurnala-socrates-numuri/\n275947\nTue, 21 Jan 2020 11:00:41 +0200\n
\n\nSkolēnu radošo darbu konkursā par Satversmi iesūtīti 329 darbi; publicēti rezultāti\nKonkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” tika iesūtīti 279 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” – 50 domraksti. Satversmes tiesa saka lielu paldies visiem skolēniem par ieguldīto radošo darbu, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī ikvienam pedagogam, kurš ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem, kas ir Satversme un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības. Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma: Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275932-skolenu-radoso-darbu-konkursa-par-satversmi-iesutiti-329-darbi-publiceti-rezultati/\n275932\nMon, 20 Jan 2020 09:12:48 +0200\n\n\nPar Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina tiesību zinātņu doktori Sandru Kaiju\nSandra Kaija ieguvusi tiesību doktora grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā, šobrīd viņa ir profesore Rīgas Stradiņa Universitātē, vadošā pētniece Baltijas Starptautiskajā akadēmijā un docenta pienākumu izpildītāja Biznesa augstskolā Turība. Sandra Kaija ir autore vairāk nekā 70 zinātniskajām publikācijām, autore vai līdzautore desmit grāmatām tiesību zinātnē, tostarp Kriminālprocesa likuma komentāriem. Uzstājusies ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un citās konferencēs, lasījusi lekcijas Polijas, Ungārijas un Lietuvas augstskolās. Uz senatora amatu Sandra Kaija pretendēja, piedaloties atklātā konkursā un nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu. Pozitīvu atzinumu par Sandras Kaijas virzīšanu apstiprināšanai Augstākās tiesas senatora amatā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275931-par-augstakas-tiesas-tiesnesi-apstiprina-tiesibu-zinatnu-doktori-sandru-kaiju/\n275931\nFri, 17 Jan 2020 13:51:27 +0200\n\n\nSaeima pieņem lēmumu par Latvijas okupācijas 80.gadskārtu un Otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību\nLēmumā Latvijas Republikas parlaments kā nepieņemamus uzsver Krievijas Federācijas amatpersonu mēģinājumus noliegt vēstures faktus par Otrā pasaules kara cēloņiem, tā norisi un noslēgumu, tādējādi cenšoties mazināt Padomju Savienības atbildību par kara izcelšanos Eiropā un relativizēt padomju totalitārā režīma pastrādātos noziegumus. Saeima uzsver, ka Krievijas Federācijas amatpersonu centieni pārskatīt starptautiski atzītos vēstures vērtējumus, tendenciozi cenšoties attaisnot pret citu valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti vērstās Padomju Savienības darbības, ir pretrunā vēsturiskā taisnīguma principiem un labu kaimiņattiecību pamatiem. Tāpat Saeima uzsver, ka totalitārisma upuru piemiņas vārdā un Eiropas kopīgās nākotnes labad Latvija turpinās sniegt ieguldījumu objektīva vēstures skaidrojuma veidošanā, pievēršot starptautiskās sabiedrības uzmanību Otrā pasaules kara ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275930-saeima-pienem-lemumu-par-latvijas-okupacijas-80gadskartu-un-otra-pasaules-kara-vestures-sagrozisanas-nepienemamibu/\n275930\nFri, 17 Jan 2020 09:00:24 +0200\n\n\nAtstāj spēkā lēmumu izslēgt pieteicēju no rindas tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai\nAtbilstoši lietas apstākļiem SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” pieteicējai nosūtīja pirmo uzaicinājumu ierasties uz Funkcionēšanas novērtēšanas komisiju. Tā kā pieteicēja viena mēneša laikā centrā neieradās, centrs nosūtīja atkārtotu uzaicinājumu ierasties tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Ar SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Tehnisko palīglīdzekļu centra lēmumu pieteicēja tika svītrota no rindas tehniskā palīglīdzekļa – elektriskā ratiņkrēsla – saņemšanai. Lietā ir strīds par to, vai pastāv pamats pieteicējas atjaunošanai rindā sakarā ar viņas ambulatoru ārstēšanos. Tā kā pēc pirmā uzaicinājuma saņemšanas personai ir vesels mēnesis, savukārt pēc otrreizējā uzaicinājuma vēl divas nedēļas, lai saskaņotu ierašanos centrā sev piemērotā laikā, Senāts ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275929-atstaj-speka-lemumu-izslegt-pieteiceju-no-rindas-tehniska-paliglidzekla-sanemsanai/\n275929\nThu, 16 Jan 2020 17:05:59 +0200\n\n\nIerosināta lieta par Civilprocesa likuma normu, kas neparedz valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību\nApstrīdētā norma Civilprocesa likuma 37. panta pirmā daļa: “Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai daļēji šādos gadījumos: 1) ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums; 2) ja tiesa atsakās pieņemt pieteikumu; 3) ja izbeidz lietā tiesvedību uz tā pamata, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai; 4) ja prasību atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, vai pieteikumu iesniegusi civilprocesuāli rīcībnespējīga persona; 5) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu, – 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas tiesvedībai attiecīgās instances tiesā; 6) ja tiesa saskaņā ar šā likuma 440.8panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas tiesvedību, – 50 procentu apmērā no iemaksātās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275928-ierosinata-lieta-par-civilprocesa-likuma-normu-kas-neparedz-valsts-nodevas-atmaksasanu-gadijuma-kad-tiek-atteikts-pienemt-apelacijas-sudzibu/\n275928\nThu, 16 Jan 2020 15:40:25 +0200\n\n\nMaksātnespējas kontroles dienests 2019. gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis 1 711 943 eiro\nSalīdzinājumam, 2018. gadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 1 278 486 eiro apmērā 83 maksātnespējīgo uzņēmumu 1252 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2018. gadā bija 1017 eiro. Kopā 2019. gadā pieņemti 1346 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2019. gadā izmaksātas: MAS “Tosmāres Kuģubūvētava” 138 darbinieku prasījumu apmierināšanai 359 797 eiro apmērā; MSIA “Multiteks” 56 darbinieku prasījumu apmierināšanai 80 690 eiro apmērā; MSIA “Lumenix Fabrika” 65 darbinieku prasījumu apmierināšanai 74 758 eiro ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275927-maksatnespejas-kontroles-dienests-2019-gada-no-darbinieku-prasijumu-garantiju-fonda-ir-izmaksajis-1-711-943-eiro/\n275927\nThu, 16 Jan 2020 13:44:49 +0200\n\n\nNotiks ekspertu diskusija par Administratīvās atbildības likumu\n2019. gada nogalē Ministru kabinets lēma atlikt Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos atlikt uz sešiem mēnešiem (atceļot plānoto datumu – 2020. gada 1. janvāri). 2019. gada nogalē vēl nebija veiktas izmaiņas visos saistītajos likumos. Plānots, ka jaunais likums nomainīs vēl padomju gados tapušo Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas ar uzlabojumiem, bet lietots arī visu šo laiku pēc neatkarības atjaunošanas. Kādas ir būtiskākās izmaiņas, ko nesīs Administratīvās atbildības likums, kā tas ietekmēs tiesībsargājošo iestāžu darbību un tās rezultativitāti, kā ietekmēs sabiedrību kopumā dažādās tās jomās? Vai likums arī pēc sešiem mēnešiem neradīs haosu un jucekli? Vai ieguvumu būs vairāk, nekā neskaidrību? Kā jaunais regulējums ietekmēs administratīvo pārkāpumu skaitu? Uz šiem un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem eksperti centīsies ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275926-notiks-ekspertu-diskusija-par-administrativas-atbildibas-likumu/\n275926\nThu, 16 Jan 2020 11:55:40 +0200\n\n\nSaeima pieņem lēmumu par Kristīnes Misānes tiesību aizsardzību\n

Deputāti lēmumā atzīmē, ka Latvijas pilsone K.Misāne atrodas apcietinājumā Dānijā un Dānijas tiesu iestādes ir lēmušas par K.Misānes izdošanu Dienvidāfrikas Republikai kriminālvajāšanai par Dienvidāfrikas Republikā iespējami izdarītiem likumpārkāpumiem.

Tāpat lēmumā norādīts uz Latvijas Republikas Satversmes 98. pantā noteikto, ka ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā, kā arī uz starptautisko organizāciju ziņojumiem par cilvēktiesībām neatbilstošiem apstākļiem Dienvidāfrikas Republikas ieslodzījuma vietās.

Atsaucoties uz Latvijas un Dānijas ciešajiem diplomātiskajiem sakariem un līdzšinējo sekmīgo sadarbību tiesību aizsardzības jomā starp Latvijas un Dānijas kompetentajām iestādēm, deputāti aicina Dānijas parlamentu un Dānijas tiesībaizsardzības iestādes sadarboties.
 

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275925-saeima-pienem-lemumu-par-kristines-misanes-tiesibu-aizsardzibu/\n275925\nThu, 16 Jan 2020 10:32:09 +0200\n
\n\nValsts prezidents tiekas ar Tiesību zinātņu pētniecības institūta pārstāvjiem\nPuses diskutēja par nepieciešamību aktualizēt Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas komentārus, tos papildinot ar jaunāko tiesu praksi, kā arī par zinātniskas konferences “Bankas mainīgajā pasaulē” organizēšanu, kurā vienkopus piedalītos pētnieki, eksperti un valsts amatpersonas no tiesībzinātnes, finanšu, ekonomikas un digitālo tehnoloģiju jomām. Tikšanās laikā Valsts prezidentam tika pasniegts biedrības “Tiesību zinātņu pētniecības institūts” goda biedra diploms par ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, Latvijas nacionālās tiesību sistēmas skaidrošanā un sabiedrības izglītošanā tiesībzinātnes jomā. Ar Valsts prezidentu Egilu Levitu tikās TZPI valdes priekšsēdētājs prof. Dr. iur. Ringolds Balodis, TZPI biedrs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesību zinātņu katedras vadītājs asoc. prof. Dr. iur. ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275924-valsts-prezidents-tiekas-ar-tiesibu-zinatnu-petniecibas-instituta-parstavjiem/\n275924\nWed, 15 Jan 2020 17:04:46 +0200\n\n\nAugstākā tiesa apkopojusi administratīvo tiesu praksi KNAB lietās\nApkopojums veidots kā nolēmumos atrodamo atziņu apkopojums citātu veidā, kas pamatā sakārtoti nolēmumu pieņemšanas hronoloģiskā secībā. Apkopojumā ir ietvertas arī atziņas, kuras judikatūrā mainītas vai attīstītas tālāk, kā arī atziņas par tiesību normām, kuras vēlāk grozītas vai zaudējušas spēku, ja šīs atziņas var tikt izmantotas citās lietās vai lai parādītu judikatūras attīstību. Šajās lietās skatāmos jautājumus regulē vairāki likumi: Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums, likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, likums „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (likums zaudējis spēku 2013. gada 1. janvārī) un Latvijas Administratīvo pārkāpumu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275923-augstaka-tiesa-apkopojusi-administrativo-tiesu-praksi-knab-lietas/\n275923\nWed, 15 Jan 2020 15:12:11 +0200\n\n\nTieslietu ministrija sabiedriskai apspriešanai nodod likumprojektus, kas piedāvā atcelt NĪN lielākajai daļai iedzīvotāju\nAr likumprojektiem piedāvāts atcelt NĪN primārajiem mājokļiem vērtībā līdz 100 000 eiro un samazināt NĪN primārajiem mājokļiem ar augstāku kadastrālo vērtību. Likumprojekti paredz paralēli jaunajām nekustamo īpašumu kadastrālajām vērtībām ieviest arī t.s. speciālo vērtību, kuru izmantotu NĪN aprēķinam. Tādējādi nosakot, ka par primārajiem mājokļiem (privātmāja/ dzīvoklis) ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro NĪN tiktu atcelts. Ja mājokļa vērtība pārsniegtu 100 000 eiro, tad NĪN aprēķinātu no šīs vērtības atņemot 100 000 eiro un iegūtajai starpībai piemērojot koeficientu 0,2 (proti, nodokļa aprēķinam izmanto 20% no iegūtās starpības). Tieslietu ministrija līdz šī gada februāra sākumam plāno veikt papildu aprēķinus par pašvaldību prognozētajiem ieņēmumiem no NĪN un ar to iepazīstināt arī sadarbības partnerus un sabiedrību. Ar likumprojektiem iespējams iepazīties ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275922-tieslietu-ministrija-sabiedriskai-apspriesanai-nodod-likumprojektus-kas-piedava-atcelt-nn-lielakajai-dalai-iedzivotaju/\n275922\nWed, 15 Jan 2020 14:13:12 +0200\n\n\nStājies spēkā notiesājošais spriedums ugunsdzēsēju auto vadītājam par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu ar diviem bojāgājušajiem\nApsūdzībā norādīts, ka 2015. gada 13. janvārī apsūdzētais pildīja dienesta pienākumus – vadīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvo transportlīdzekli ar ieslēgtiem speciālajiem gaismas signāliem pa autoceļu Rīga-Daugavpils, dodoties atbrīvot personas, kas iespiestas ceļu satiksmes negadījuma rezultātā grāvī ieslīdējušā transportlīdzeklī. Apsūdzībā norādīts, ka, neņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus – tumsu un apledojušu, slapju asfaltu, kā arī vadītā transportlīdzekļa īpatnības un stāvokli, ugunsdzēsēju mašīnas vadītājs izvēlējās braukšanas ātrumu, kas negarantē satiksmes drošību. Tā rezultātā sākās sānslīde, un, daļēji sasveroties uz kreisajiem sāniem, ugunsdzēsēju automašīna iebrauca pretējā braukšanas virziena joslā un uzgāzās virsū vieglajam transportlīdzeklim. Sadursmes brīdī vieglais transportlīdzeklis ar ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275921-stajies-speka-notiesajosais-spriedums-ugunsdzeseju-auto-vaditajam-par-celu-satiksmes-negadijuma-izraisisanu-ar-diviem-bojagajusajiem/\n275921\nTue, 14 Jan 2020 16:14:57 +0200\n\n\nValdība atbalsta stingrākus partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumus\nPolitiskajām partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma mērķus un mērķu grupas nosaka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums, tādēļ noteikumu projektā pamatā noteikti ierobežojumi, kādiem nolūkiem aizliegts izlietot valsts budžeta finansējumu. Noteikumu projektā paredzētie valsts budžeta izlietojuma ierobežojumi noteikti, ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja praksi, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta nolēmumus lietās par politiskajām partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu, kā arī politisko partiju un sabiedrisko organizāciju viedokļus. Noteikumu projekts paredz arī aizliegumu izlietot valsts budžeta finansējumu privātām vajadzībām; vajadzībām, kas nav saistītas ar politisko darbību; dāvanām un ziedojumiem (izņemot suvenīriem ar politiskās partijas un politisko partiju apvienības simboliku); ekskluzīvu vai ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275920-valdiba-atbalsta-stingrakus-partijam-pieskirta-valsts-budzeta-finansejuma-izlietojuma-noteikumus/\n275920\nTue, 14 Jan 2020 13:33:58 +0200\n\n\nValsts kontrole: Lai glābtu dzīvokļu namus jāmaina gan valsts, gan īpašnieku attieksme\nRevīzijā revidenti pārliecinājās, ka arī gadījumos, kad atbildība par apsaimniekošanas maksu gulstas uz pašvaldībām un to dibinātajiem namu apsaimniekotājiem, apsaimniekošanas maksas nav noteiktas atbilstoši   māju uzturēšanas vajadzībām. Nozīmīga loma ēku uzturēšanā ir arī ēku apsaimniekotājiem. Revīzijā tika izvērtēts, kā pašvaldību dibinātie ēku apsaimniekotāji apseko ēku stāvokli, plāno darbus, aprēķina ēku uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus un veic nepieciešamos remontdarbus. Konstatēts, ka vairāk kā 50 % māju dzīvokļu īpašnieki nemaz nevar uzzināt par savas ēkas stāvokli, jo ikgadējās ēku pārbaudes nemaz nav veiktas. Turklāt apsaimniekotāji grēko ar ēku uzturēšanas darbu plānu un remontdarbu tāmju gatavošanu, un kopumā apsaimniekotāju vestās māju lietas ir nepilnīgas. Tieši tas pats ir ar nedzīvojamo ēku ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275919-valsts-kontrole-lai-glabtu-dzivoklu-namus-jamaina-gan-valsts-gan-ipasnieku-attieksme/\n275919\nTue, 14 Jan 2020 11:32:19 +0200\n\n