Jursta Vārds - Jaunumi https://juristavards.lv Jaunumi lv https://juristavards.lv Mon, 18 Nov 2019 16:25:46 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \n"Latvijas Vēstneša" darbinieki saņem Tieslietu ministrijas apbalvojumus\n"Jurists un dzejnieks Rainis ir teicis: "Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, bet darbs par viņu runā." Šodien esam sanākuši, lai sveiktu un godinātu tos kolēģus, kuru darbi par viņiem runā visskaļāk. Es lepojos ar jums!" tā apbalvošanas pasākumu atklāj tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Līdz šim Tieslietu ministrijas apbalvojumi piešķirti 41 oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" darbiniekam. Šogad ministrijas apbalvojumus saņēma: ●     Finanšu direktors Heino Spulģis apbalvots ar I pakāpes Atzinības rakstu un "zelta spalvu" “Heino ir ne tikai mūsu organizācijas finanšu stratēģis, bet arī viens no sirsnīgākajiem un izpalīdzīgākajiem kolēģiem. Paralēli viņa profesionālajiem talantiem nevar neizcelt viņa kulinārā “feinšmekera” ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275635-latvijas-vestnesa-darbinieki-sanem-tieslietu-ministrijas-apbalvojumus/\n275635\nFri, 15 Nov 2019 15:30:54 +0200\n\n\nNorma, kas nosaka izglītības ieguves valodu privātajās izglītības iestādēs, atbilst Satversmei\nApstrīdētā norma 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” (turpmāk – Grozījumi Izglītības likumā) 1. panta pirmā daļa: “9. pantā: papildināt pantu ar 1.1daļu šādā redakcijā: “(11) Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē iegūst valsts valodā.”” Augstāka juridiska spēka normas Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” Satversmes 91. panta otrais teikums: “Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Satversmes 112. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz izglītību.” Satversmes 114. pants: “Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275634-norma-kas-nosaka-izglitibas-ieguves-valodu-privatajas-izglitibas-iestades-atbilst-satversmei/\n275634\nFri, 15 Nov 2019 09:49:03 +0200\n\n\nSaeima pieņem 2020. gada valsts budžetu\nNākamgad konsolidētā valsts budžeta ieņēmumi plānoti 9,9 miljardu eiro un izdevumi - desmit miljardu eiro apmērā. Savukārt pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā paredzēti 6,9 miljardi eiro, bet izdevumi – 7,2 miljardi eiro. 2020. gadā vispārējās valdības budžeta deficīts plānots 0,3 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), savukārt IKP pieaugums 2020.gadā prognozēts 2,8 procentu apmērā.   Ministrijās ir pārskatīti līdzšinējie izdevumi, un nākamgad no šiem līdzekļiem pieaugums plānots visām nozarēm. Pieaugs zemākās algas, līdz 300 eiro palielināts maksimālais diferencētais neapliekamais minimums, savukārt pēc gada plānota minimālās darba algas palielināšana līdz 500 eiro mēnesī, informē par valsts budžeta projekta virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars. Nākamgad papildu finansējums 228,7 miljonu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275633-saeima-pienem-2020-gada-valsts-budzetu/\n275633\nFri, 15 Nov 2019 09:45:43 +0200\n\n\nVBATI rīko akciju seksuālās vardarbības mazināšanai\nKatru gadu Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī tiek saņemti zvani no bērniem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības. Bērni nereti stāsta, ka izjūt spēcīgu kaunu, bailes, kā arī vainas sajūtu par to, kas ar viņiem noticis. Nereti bērni baidās, ka viņu stāstam neviens neticēs, tādēļ izvēlas notikušo noklusēt. Arī bērnu vecāki, kuri zvana, lai saņemtu atbalstu situācijā, kad viņu bērns cietis no seksuālas vardarbības, jūtas izmisuši, apjukuši un bezspēcīgi, apjaušot, ka viņu bērnam kāds ir nodarījis pāri. Šādos gadījumos arī vecākiem ir nepieciešams psiholoģiskais atbalsts un informatīvā palīdzība, jo nereti vecāki nezina, kur vērsties, lai risinātu radušos situāciju un kā palīdzēt bērnam. Bērni, kuri cietuši no seksuālas vardarbības, bieži jūtas atšķirīgi, izmantoti, nemīlēti, nodoti, un bezpalīdzīgi. Spēcīgās negatīvās emocijas var ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275632-vbati-riko-akciju-seksualas-vardarbibas-mazinasanai/\n275632\nThu, 14 Nov 2019 16:06:56 +0200\n\n\nLatvija sniedz atbalstu tiesiskuma stiprināšanai Gruzijā\nTrešdien, 13. novembrī, Tieslietu ministrijā norisinājās ministru divpusējā tikšanās, kuras ietvaros abas puses apsprieda turpmākās sadarbības prioritātes. Sarunā ar Gruzijas tieslietu ministri J. Bordāns uzsvēra, ka abām valstīm ir kopīgi izaicinājumi tieslietu reformu īstenošanā. Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka notiesāto efektīva resocializācija piemērotā infrastruktūrā ir priekšnoteikums noziedzības novēršanai, recidīva samazināšanai un sabiedrības drošībai. Savukārt Gruzijas tieslietu ministre atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar Latvijas pozitīvo pieredzi, tostarp klātienē apmeklēt Olaines cietuma Atkarīgo centru. Vienlaikus T. Culukiani izteica lielu pateicību Latvijai par līdzšinējo sniegto atbalstu un sadarbību tieslietu jomā, uzsverot abu valstu kopīgo vēsturi,  redzējumu un vienotos mērķus. Ceturtdien, 14. novembrī, Gruzijas tieslietu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275624-latvija-sniedz-atbalstu-tiesiskuma-stiprinasanai-gruzija/\n275624\nThu, 14 Nov 2019 12:10:43 +0200\n\n\nPar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka amatu sacentīsies 2 finālisti\nKlātienes interviju laikā pretendenti skaidroja savu motivāciju ieņemt vakanto amatu, kā arī demonstrēja savas zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem.  Konkursa finālisti jeb uz konkursa trešo kārtu izvirzītie pretendenti tiks vērtēti, pārbaudot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšanu, pārmaiņu vadīšanu, kā arī spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Konkursa noslēgumā komisijas izvēlētais atbilstošākais amata pretendents tiks iecelts amatā. Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors J. Citskovskis. Komisijas sastāvā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks K. Eklons, Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks A. Grišins, iekšlietu ministrs ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275623-par-iekslietu-ministrijas-informacijas-centra-prieksnieka-amatu-sacentisies-2-finalisti/\n275623\nThu, 14 Nov 2019 12:06:44 +0200\n\n\nAtstāj spēkā pienākumu izslēgt personu no riska personu saraksta\nSenāts atzina par kļūdainu apgabaltiesas secinājumu, ka nav nozīmes tam, kura persona novērš apstākļus, kas veidojuši pamatu personas iekļaušanai riska personu sarakstā. Kā pareizi norādījis Valsts ieņēmumu dienests, riska personu saraksta mērķis ir efektīvi atturēt no turpmākas iesaistes komerctiesiskajā vidē konkrētas personas, uz laiku ierobežojot to tiesības pārstāvēt komersantus. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 31. punktā noteikti vairāki gadījumi, kuriem – vai vismaz vienam no tiem – iestājoties, konkrēta persona var tikt atzīta par riska personu. Senāts spriedumā norāda, ka, mainoties amatpersonai, tās pārstāvjiem, juridiskā persona novērš pārkāpumus, lai tā kā patstāvīgs tiesību subjekts varētu turpināt darboties komerctiesiskajā vidē. Taču juridiskās personas darbības nenovērš tos apstākļus, kādēļ fiziskā persona tika iekļauta riska personu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275622-atstaj-speka-pienakumu-izslegt-personu-no-riska-personu-saraksta/\n275622\nThu, 14 Nov 2019 12:00:35 +0200\n\n\nTieslietu padomē ievēl tiesnesi Aiju Āvu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā – četrus tiesnešus\nTiesnešu pašpārvaldes vēlēšanu pirmā kārta notika 5. novembrī, kad, saņemot nepieciešamo balsu skaitu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā jau tika ievēlēti pieci tiesnešu pārstāvji. Otrajā vēlēšanu kārtā, lai ievēlētu vēl četrus locekļus, tika balsots par tiem diviem kandidātiem katrā tiesnešu grupā, kas pirmajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu. Gan Tieslietu padomes locekļa, gan Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Jauns Tieslietu padomes loceklis bija jāvēl tādēļ, ka Ingunai Helmanei, kas bija ievēlēta no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, beidzās pilnvaru termiņš. Savukārt Tiesnešu disciplinārkolēģijai bija jāveido pilnībā jauns sastāvs. Atbilstoši grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 5. oktobrī, samazināts Tiesnešu ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275621-tieslietu-padome-ievel-tiesnesi-aiju-vu-tiesnesu-disciplinarkolegija-cetrus-tiesnesus/\n275621\nThu, 14 Nov 2019 11:59:00 +0200\n\n\nIerosināta lieta par minimālā ienākumu līmeņa ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu atbilstību Satversmei\nApstrīdētā norma Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2. punkts: “Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un ja: 2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19. punktā minēto; 2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajai daļai.” Augstāka juridiska spēka normas Latvijas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275620-ierosinata-lieta-par-minimala-ienakumu-limena-gimenes-personas-atzisanai-par-trucigu-atbilstibu-satversmei/\n275620\nThu, 14 Nov 2019 11:57:17 +0200\n\n\nLietā par Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūvi Senāts nepieņem Ģenerālprokuratūras protestu par lēmumu nodrošināt prasību\nStarp VAS „Valsts nekustamie īpašumi” kā pasūtītāju un PS „RERE BŪVE 1” kā uzņēmēju 2018. gada 3. jūlijā noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksā (Lāčplēša ielā 25, Rīgā). 2019. gada 23. jūlijā VAS „Valsts nekustamie īpašumi” paziņojusi PS „RERE BŪVE 1” par iepriekšminētā līguma vienpusēju izbeigšanu. PS „RERE BŪVE 1” 2019. gada 6. augustā iesniegusi tiesā prasību pret VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, lūdzot atzīt līguma uzteikumu par spēkā neesošu no tā izdošanas dienas un uzlikt par pienākumu atbildētājai pildīt noslēgto līgumu, kā arī lūdza nodrošināt minēto prasību, citastarp aizliedzot atbildētājai slēgt jebkādus darījumus ar trešajām personām par būvdarbu veikšanu Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksā. Ar Rīgas ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275611-lieta-par-jauna-rigas-teatra-eku-kompleksa-parbuvi-senats-nepienem-eneralprokuraturas-protestu-par-lemumu-nodrosinat-prasibu/\n275611\nWed, 13 Nov 2019 16:38:41 +0200\n\n\nLatvijas Bankas prezidenta amata kandidātus aicina izvirzīt līdz 29. novembrim\n

Latvijas Bankas prezidentu amatā ievēlē Saeima pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu ierosinājuma, paredz likums "Par Latvijas Banku".

Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča amata pilnvaru termiņš beidzas 21. decembrī.

\nhttps://juristavards.lv/zinas/275610-latvijas-bankas-prezidenta-amata-kandidatus-aicina-izvirzit-lidz-29-novembrim/\n275610\nWed, 13 Nov 2019 12:57:12 +0200\n
\n\nLatvija un Ukraina turpina sadarbību probācijas jomā \nTikšanās laikā J. Bordāns apliecināja Tieslietu ministrijas atbalstu tiesu sistēmas reformai un pilna mēroga probācijas dienesta ieviešanai Ukrainā, kā arī izteica gandarījumu par veiksmīgo līdzšinējo trīspusējo  sadarbību starp Latviju, Ukrainu un Norvēģiju. Arī Ukrainas tieslietu ministrijas pārstāvji apliecināja līdzšinējās sadarbības nozīmīgumu un gatavību arī turpmāk stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu. Darba vizīte norisinājās Ukrainas Alternatīvo sankciju darba grupas pieredzes apmaiņas vizītes Rīgā ietvaros ar Norvēģijas partneru atbalstu no Norvēģijas likumu varas padomdevēju Ukrainai (NORLAU) Probācijas projekta Ukrainā. NORLAU probācijas projekts ir tehniskās palīdzības un sadarbības projekts Ukrainā, ko finansē Norvēģijas Ārlietu ministrija un ko īsteno Norvēģijas korekcijas dienesta direktorāts. Papildu informācija Š.g. 16. oktobrī tieslietu ministrs Jānis ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275609-latvija-un-ukraina-turpina-sadarbibu-probacijas-joma/\n275609\nWed, 13 Nov 2019 09:41:37 +0200\n\n\nAtstāj spēkā pienākumu Tukuma novada domei izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu pilnā apmērā \nLietā bija strīds par to, vai privātpersonām pašvaldības piešķirtais pabalsts pilnā mērā jāizmaksā pašvaldībai, ja no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izriet, ka valsts piedalās pabalsta finansiālajā nodrošināšanā 50 % apmērā, bet valsts šo finansējumu nav piešķīrusi. Senāts spriedumā norāda, ka apgabaltiesa pareizi šo lietu ir izlēmusi no indivīda tiesību aizsardzības viedokļa. Kaut arī Tukuma novada domes lēmumā un līgumos, ko tā noslēdza ar pieteicējiem, ir paredzēts, ka personām, kas atbrīvoja dzīvokli, tiek izmaksāti tikai 50 % no piešķirtā pabalsta summas, šīs personas varēja paļauties, ka viņiem ir tiesības uz pilno pabalsta summu un tā viņiem saprātīgā laikā tiks izmaksāta. Proti, pašvaldība valsts vārdā to netieši bija apsolījusi. Senāts arī nepiekrīt pašvaldībai, ka līgums ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275608-atstaj-speka-pienakumu-tukuma-novada-domei-izmaksat-vienreizeju-dzivojamas-telpas-atbrivosanas-pabalstu-pilna-apmera/\n275608\nTue, 12 Nov 2019 15:44:26 +0200\n\n\nApgabaltiesai no jauna jāvērtē atbalsta piešķiršana gados jaunajiem lauksaimniekiem \nLietā strīds bija par to, vai, lemjot par atbalsta piešķiršanu, lēmumu var balstīt uz informāciju, kura ir Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā, bet kuru tas ieguvis, pārkāpjot savu kompetenci. Izskatāmajā lietā Valsts ieņēmumu dienests bija sniedzis Lauku atbalsta dienestam informāciju, kuru Valsts ieņēmumu dienestam nebija pamata iegūt un uzglabāt, bet no kuras bija izsecināms, ka pieteicēja neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 126. punktā noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai. Senāts atzina par pamatotu apgabaltiesas norādīto, ka Lauku atbalsta dienests atbilstoši tiesību normām ir pieprasījis informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta. Senāts piekrita arī tam, ka, saņemot pieprasīto informāciju, Lauku atbalsta dienests sākotnējā lēmumā uz šo informāciju varēja balstīties, jo ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275607-apgabaltiesai-no-jauna-javerte-atbalsta-pieskirsana-gados-jaunajiem-lauksaimniekiem/\n275607\nTue, 12 Nov 2019 15:43:08 +0200\n\n\nOficiālās publikācijas vērtības – bezmaksas piekļuve, publiska ticamība un pieejamība vienuviet\nAptaujas rezultāti apkopoti infografikā. Kā būtiskākās oficiālās publikācijas vērtības vestnesis.lv lietotāji izcēla trīs – brīvu un bezmaksas piekļuvi, publisko ticamību un pieejamību vienuviet. 72% lietotāju atbalsta visu pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu vienuviet – vietnē vestnesis.lv. Tāpat lietotāji izsaka nožēlu par to, ka oficiālajā izdevumā vairs netiek publicēti valsts pārvaldes amatu konkursi. Aptaujas rezultāti parāda, ka vienlīdz pieprasītas ir abas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” satura kategorijas – gan tiesību akti, gan oficiālie paziņojumi. Tāpat vienlīdz liela interese ir gan par izdevuma jaunāko saturu, gan par tā 26 gadu publikāciju arhīvu. (44% respondentu tieši pastāvīgu arhīva pieejamību atzinuši par vienu no nozīmīgākajām oficiālās publikācijas vērtībām.) Lietotāju aptaujas tiek rīkotas reizi trijos gados. Tajās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275606-oficialas-publikacijas-vertibas-bezmaksas-piekluve-publiska-ticamiba-un-pieejamiba-vienuviet/\n275606\nTue, 12 Nov 2019 15:41:51 +0200\n\n\n“Latvijas Vēstnesis” laidis klajā grāmatu par pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem \nJaunā grāmata nākusi klajā oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā. Tas ir Latvijas tiesību zinātnē apjomīgākais un kvalitatīvākais pētījums par pašvaldību esības teorētiskajiem pamatiem, pašvaldību kompetenci un pašvaldību reformu juridiskajiem aspektiem. Zinātniskās monogrāfijas autors A. Stucka darbu saturiski balsta uz savu 2013. gadā sekmīgi aizstāvēto promocijas darbu “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”, būtiski to pārstrādājot un papildinot atbilstoši 2019. gada situācijai. Zīmīgi, ka grāmata tiek izdota gadā, kad Saeima ir pieņēmusi lēmumu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu – izdevumā atspoguļots detalizēts apskats par Latvijas un citu valstu pieredzi administratīvi teritoriālās reformas norisē. Izdevums ir fundamentāli lietišķs pētījums un būtisks ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275605-latvijas-vestnesis-laidis-klaja-gramatu-par-pasvaldibu-reformu-juridiskajiem-aspektiem/\n275605\nTue, 12 Nov 2019 11:55:17 +0200\n\n\nNo 19. novembra mainīsies pasta sūtījumu deklarēšanas kārtība\nPrivātpersona, saņemot “Latvijas Pasta aicinājumu” ar norādi “Muitojams sūtījums”, varēs izvēlēties vienu no šādām iespējām nokārtot muitas formalitātes:  pati aizpildīt un iesniegt vienkāršoto vai standarta[1] importa muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS); pilnvarot “Latvijas Pastu” vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes. Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, privātpersonas vairs nesaņems “Latvijas Pasta aicinājumu” ar jau aprēķinātu maksājamo nodokļu summu, bet gan ar norādi, ka sūtījumam jāveic atmuitošana. “Latvijas Pasta aicinājumā” būs norādīta tam pieejamā informācija par pasta sūtījumu, kas nepieciešama, lai noformētu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem. “Latvijas Pasta” darbinieks ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275604-no-19-novembra-mainisies-pasta-sutijumu-deklaresanas-kartiba/\n275604\nTue, 12 Nov 2019 10:12:11 +0200\n\n\nParlamentārā sekretāre atklāj septīto Intensīvo programmu Eiropas tiesībās un ekonomikā\nParlamentārā sekretāre, uzrunājot programmas dalībniekus, uzsvēra, ka šis ir aizraujošs laiks ES studijām, jo varam savām acīm sekot būtiskām pārmaiņām, redzēt, kā ir attīstījusies dalībvalstu sadarbība un kā ES spēj izvirzīt un sasniegt mērķus dažādās jomās. Studijās iegūtās zināšanas un kontakti palīdz programmas dalībniekiem virzīt nepieciešamās pārmaiņas savās valstīs un stimulē viņu profesionālo izaugsmi, sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica. Intensīvās programmas rudens sesijā piedalās 25 publiskās pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskās vides profesionāļi no 11 valstīm un teritorijām – Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Baltkrievijas, Ēģiptes, Gruzijas, Moldovas, Palestīnas, Ukrainas un Kosovas. Programma ilgs 6 nedēļas, un tās laikā dalībnieki apmeklēs Latvijas valsts iestādes, kā arī dosies nedēļu ilgā mācību braucienā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275603-parlamentara-sekretare-atklaj-septito-intensivo-programmu-eiropas-tiesibas-un-ekonomika/\n275603\nTue, 12 Nov 2019 09:33:18 +0200\n\n\nTiesu administrācija atklās virtuālo asistentu\nVirtuālā asistenta mērķis ir nodrošināt klientiem iespēju saņemt strukturētas atbildes par iestādes uzturētājām tīmekļa vietnēm, palīdzēt tajās orientēties un sniegt informāciju par pieejamajiem e-pakalpojumiem un ērtāku to izmantošanu. Tiesu administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Andris Munda norāda: “Iestādes mērķis ir būt nepārtrauktā attīstībā pilnveidojot iestādes darbību tā, lai izmantotu tehnoloģijas sabiedrības interesēm un vajadzībām visatbilstošākajā veidā. Jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas būtiski ļauj uzlabot klientu apkalpošanu un paaugstināt iestādes efektivitāti”. Virtuālais asistents ir datorprogramma, kas tiešsaistē veido dialogu starp cilvēku un datoru un tas klientiem būs pieejams jebkurā diennakts laikā, katru dienu, tas nozīmē, ka interesējošos jautājumus klients varēs noskaidrot ne tikai iestāžu darba laikā, bet sev vēlamā ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275602-tiesu-administracija-atklas-virtualo-asistentu/\n275602\nMon, 11 Nov 2019 17:36:59 +0200\n\n\nSatversmes tiesā noslēdzies Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un darbinieku pieredzes apmaiņas projekts\nProjekta laikā tiesneši Dominika Manole (Domnica MANOLE), Nikolajs Roška (Nicolae ROȘCA), Ļuba Šova (Liuba ȘOVA) un Sergejs Curkans (Serghei ȚURCAN) ieguva zināšanas par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, par Satversmes tiesas kompetenci un darba organizāciju, pārrunāja aktuālus konstitucionālo tiesību jautājumus ar Satversmes tiesas tiesnešiem un padomniekiem, kā arī iepazina metodoloģiju, kuru Satversmes tiesa izmanto, lai izvērtētu tiesību normu konstitucionalitāti. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele par projekta īstenošanu: “Šāds pieredzes apmaiņas process starptautiskā līmenī ir vērtīgs tiesiskuma veicināšanas instruments. Ir gandarījums, ka Satversmes tiesa vairāk nekā 20 gadu laikā, īstenojot konstitucionālo kontroli Latvijā, ir uzkrājusi tik bagātu pieredzi un zināšanas, kas var kalpot par atbalstu citas valsts tiesiskās ...\nhttps://juristavards.lv/zinas/275598-satversmes-tiesa-nosledzies-moldovas-konstitucionalas-tiesas-tiesnesu-un-darbinieku-pieredzes-apmainas-projekts/\n275598\nMon, 11 Nov 2019 13:40:33 +0200\n\n