Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs https://juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv https://juristavards.lv Fri, 18 Sep 2020 23:08:51 -0700 https://juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Kā darbojas aizliegums starpnieku pakalpojumu sniedzējiem uzlikt vispārējas pārraudzības pienākumu\nIevads Dažādas interneta platformas vai aplikācijas savas darbības ietvaros iegūst ievērojama apjoma informāciju par platformas lietotājiem un to veiktajām darbībām platformas ietvaros. Gadījumā, ja tiek veiktas kādas nelikumīgas darbības, šāda informācija var nodrošināt nepieciešamos pierādījumus vai arī ļaut identificēt nelikumīgās darbības un to veicējus. Tāpēc dažkārt kārdinājums piekļūt šai informācijai, turklāt jau atlasītā un sakārtotā veidā, var būt diezgan liels. No vienas puses, mērķis jau cēls, taču, no otras puses, visu platformas lietotāju uzraudzība, informācijas monitorēšana, šķirošana un apkopošana platformas turētājam var radīt papildu administratīvo slogu un izdevumus. Turklāt platformas nav izmeklēšanas vai uzraudzības iestādes, kurām būtu jāatklāj noziedzīgas darbības un tiesību aizskārumi. Papildus tam šādas uzraudzības darbības var balansēt uz robežas ar ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277172-ka-darbojas-aizliegums-starpnieku-pakalpojumu-sniedzejiem-uzlikt-visparejas-parraudzibas-pienakumu/\n277172\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nNotikums: 10 gadu darbs pie komentāriem noslēdzies: 95 autori, 6 sējumi, 3712 lappuses\nBez šaubām, īpaši ir projekta idejas autora un galvenā koordinatora, komentāru zinātniskā redaktora prof. Ringolda Baloža nopelni, taču pateicība pienākas arī visiem gandrīz 100 juristiem un citu nozaru lietpratējiem, kas šo desmit gadu gaitā rakstīja Satversmes komentārus, kā arī redkolēģijai, kas katram sējumam atbilstoši tā saturam mazliet atšķīrās. Tāpat nozīmīgs ir Satversmes komentāru izdevēja – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – komandas darbs Dainas Ābeles vadībā, literāri un tehniski sagatavojot komentāru tekstus drukai un finansiāli atbalstot šo projektu. Satversmes komentāri tika veidoti kā zinātnisks projekts, tāpēc tajā piedalījās arī Latvijas Universitāte.1 Noslēdzošā Satversmes komentāru sējuma atvēršana likumsakarīgi notika Saeimas namā, jo tas aplūko Satversmes II nodaļu "Saeima". Kā norādījis R. Balodis, šis komentāru sējums ir pirmais tik plaša apjoma ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277171-10-gadu-darbs-pie-komentariem-nosledzies-95-autori-6-sejumi-3712-lappuses/\n277171\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Mākslīgais intelekts un civiltiesiskā atbildība\nIevads Aktuālo ziņu virsrakstos arvien biežāk tiek minēta vārdkopa "mākslīgais intelekts"1 un apcerēta gan tā ietekme uz tautsaimniecības nozari, gan ar to saistītās ekonomiskās perspektīvas.2 Vienlaikus ekonomiskās prognozes paredz, ka mākslīgā intelekta programmatūru tirgus peļņa 2025. gadā varētu pārsniegt 100 miljardu eiro robežšķirtni,3 kas savukārt visai uzskatāmi ilustrē sabiedrībā nostiprinājušos mērķi sasniegt jaunu tehnoloģisku izrāvienu, līdzīgi kā tas savulaik bija, piemēram, ar iekšdedzes dzinēja radīšanu. Lai arī vēsturiski personas atbildība saistībā ar trešajai personai nodarīto kaitējumu tika vērtēta jau ar romiešu tiesībās atzīto vispārējās atbildības modeli jeb atbildību par vainojamību (fault-based liability), industriālā revolūcija un tās ietvaros radītie mehāniskie risinājumi tās piemērošanas iespējamību izaicināja. Proti, tvaika dzinēju, dzelzceļu, ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277174-maksligais-intelekts-un-civiltiesiska-atbildiba/\n277174\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kriminālprocesa sadalīšana un kompensācija par cietušajam radīto kaitējumu\nKriminālprocesa likumā nav nostiprināta procesuālā kārtība, kā nosakāms kaitējuma kompensācijas maksāšanas pienākums, ja kriminālprocess ir ticis sadalīts un ar dažādiem notiesājošiem spriedumiem par vainīgām noziedzīgajā nodarījumā atzītas vairākas personas. Jānorāda, ka arī tiesu prakse šādos gadījumos ir atšķirīga. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments šo jautājumu ir risinājis divos spriedumos – SKK-713/2016 un SKK-51/2019. Tiesību doktrīnā jautājums apskatīts tikai atsevišķu autoru publikācijās. Mana raksta mērķis ir izpētīt kriminālprocesa sadalīšanas institūtu un tā ietekmi uz kaitējuma kompensācijas maksāšanas pienākumu, ja par vainīgām noziedzīgajā nodarījumā atzītas vairākas personas ar dažādiem spriedumiem.   1. Kriminālprocesa sadalīšanas mērķis un pamats Juridiskajā literatūrā profesors A. Liede norāda, ka vissekmīgāk izmeklēšanas uzdevumus varētu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277175-kriminalprocesa-sadalisana-un-kompensacija-par-cietusajam-radito-kaitejumu/\n277175\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Darba devējs: ZAB "Kalniņa, Lapsa un partneri"\nAmats un tā galvenie pienākumi: Jurista palīgs. Minimālais izglītības līmenis: Pabeigts vismaz 1. kurss augstskolā, kad ir apgūti paši tiesību pamati un sistēma. Nepieciešamā iepriekšējā darba pieredze: Visbiežāk pretendentiem nav juridiskās darba pieredzes, kas ir saprotami, bet vēlama tomēr pieredze kādā uzņēmumā vai nevalstiskā organizācijā, lai ir zināma izpratne par lietu kārtību. Papildu kvalitātes, kas dotu priekšrocības: Tās, kas bieži vien trūkst mūsdienu sabiedrībā – godprātība un vārda turēšana. Savu lomu var nospēlēt arī hobiji, kas atklāj cilvēku citādā aspektā. Vai nepieciešamas atsauksmes / ieteikums? Tas nav obligāti, bet, ja atsauksmes ir, tās tiek izskatītas. Atlīdzības apmērs par darbu un citi papildu bonusi: Parasti studenti pāris mēnešus nāk praksē, un tad jau ir zināma skaidrība – vai cilvēks kļūst par komandas trūkstošo posmu, vai ir jāšķiras. Atlīdzība ir ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277176-darba-devejs-zab-kalnina-lapsa-un-partneri/\n277176\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē\n[1] Tiesnešu ētikas komisija ir saņēmusi tiesas priekšsēdētāja pieprasījumu sniegt atzinumu par tiesneses iespējamiem ētikas normu pārkāpumiem tiesas sēdē, kur tika skatīts jautājums par B.D. nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no pamatsoda izciešanas. Pieprasījumā ir norādīts, ka tiesneses tiesas sēdes vadības stils, izturēšanās pret notiesāto un uzdotie jautājumi, visticamāk, neatbilst tiesnešu ētikas normām. [..] Vienlaikus Tiesnešu ētikas komisija ir saņēmusi arī Tieslietu ministrijas pārsūtītu B.D. iesniegumu par tiesneses iespējamiem ētikas normu pārkāpumiem jau minētajā tiesas sēdē. Tieslietu ministrija, iepazīstoties ar B.D. iesniegumu un noklausoties attiecīgās tiesas sēdes ierakstu, no tiesneses izteikumiem secinājusi, ka tiesneses uzvedībā un rīcībā tiesas sēdē pirmšķietami ir konstatējams tiesnešu ētikas normu pārkāpums. Savukārt B.D. iesniegumā norāda, ka tiesnese ir ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277170-par-tiesnesa-izturesanos-tiesas-sede/\n277170\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Atbalsta grozījumus Advokatūras likumā\n"Sistēmiskie grozījumi advokatūras nozarē ir nozīmīgi un ilgi gaidīti. Ar tiem plānots risināt vairākus sistēmā konstatētos problēmjautājumus, tostarp jautājumus par kvalitātes paaugstināšanu," 8. septembrī Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē teica priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere. Tieslietu ministrijas ietvaros izveidotās darba grupas sagatavotie priekšlikumi likuma grozījumiem cita starpā paredz definēt zvērinātu advokātu biroja tiesisko statusu, kā arī precizēt zvērinātu advokātu kvalifikācijas un izglītības prasības. Saeimas apakškomisijas deputāti sēdē uzklausīja nozares lietpratējus un vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto grozījumu iesniegšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā Juridiskajā komisijā, uzsverot, ka apakškomisijas sēdē iezīmētās diskusijas tiks ņemtas vērā un turpinātas, sagatavojot likumprojektu otrajam lasījumam ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277165-atbalsta-grozijumus-advokaturas-likuma/\n277165\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Vēlēšanu rezultāti Tieslietu padomē\nPar Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferencē 8. septembrī ievēlēts Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš. Otrs Tieslietu padomes loceklis vēlēšanu pirmajā kārtā nav ievēlēts, nākamā vēlēšanu kārta būs 16. septembrī, kad notiks balsošana par diviem kandidātiem, kas ieguva vairāk balsu. Uz Tieslietu padomes divām locekļa amata vietām kandidēja četri apgabaltiesu tiesneši. Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumu. Divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus bija jāievēlē, jo līdzšinējie apgabaltiesu pārstāvji ir citos amatos – Juris Stukāns iecelts par ģenerālprokuroru, bet Dzintra Balta kļuvusi par senatori Augstākajā tiesā. Tieslietu padomes sastāvā ir septiņi locekļi: Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277166-velesanu-rezultati-tieslietu-padome/\n277166\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Mainīsies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvs\nTieslietu padome 6. oktobrī sasauks Tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu vēlēšanām. Jāpārvēl trīs kolēģijas locekļi – viens tiesnesis no apgabaltiesu krimināllietu kolēģijas tiesnešu vidus un divi tiesneši no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus. Kvalifikācijas kolēģijas locekļi jāpārvēl, jo Kurzemes apgabaltiesas tiesnesei Silvai Reinholdei, Rīgas rajona tiesas tiesnesei Inārai Zariņai un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesei Kristīnei Zdanovskai beidzas pilnvaru termiņš darbam kolēģijā. Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteikusi Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Inesi Graudu, par sekretāru – Zemgales rajona tiesas tiesnesi Dzintaru Melbārdi. Balsu skaitīšanas komisija noteikta trīs tiesnešu sastāvā: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Anita Rudziša, Rīgas rajona tiesas tiesnese ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277167-mainisies-tiesnesu-kvalifikacijas-kolegijas-sastavs/\n277167\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Būs pieejamas attālinātas juridiskās konsultācijas\n Ņemot vērā pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām attālinātām juridiskām konsultācijām, kas tika sniegtas šā gada maijā un jūnijā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un biedrību "Skalbes" arī turpmāk organizēs attālinātas juridiskās konsultācijas. Līdz šī gada 30. novembrim darba dienās ikvienam būs iespēja saņemt informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību juridisku strīdu risināšanā. Vēršoties pēc juristu palīdzības, iedzīvotāji visvairāk vēlas noskaidrot savas tiesības ģimenes strīdu risināšanā, kā arī saistībā ar īpašumtiesībām, mantojuma tiesībām, saistību izpildi, darba strīdiem, parādu piedziņu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību. \nhttps://juristavards.lv/doc/277168-bus-pieejamas-attalinatas-juridiskas-konsultacijas/\n277168\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Īsumā...\nSaeimas un Satversmes tiesas dialoga ietvaros Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 8. septembrī apmeklēja Satversmes tiesu un ar tiesnešiem apsprieda konstitucionālo tiesību aktualitātes, Satversmes tiesas spriedumu izpildi un gaidāmo Latvijas Republikas Satversmes simtgadi. ● ● ● Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 10. septembrī piedalījās ASV–Centrāleiropas biznesa asociācijas (The American–Central European Business Association) organizētajā biznesa forumā, kurā notika diskusijas par ekonomiskās sadarbības iespējām starp Latviju un ASV. ● ● ● Ministru kabineta un Ārvalstu investoru padomes Latvijā tikšanās laikā 11. septembrī tika apspriestas valsts un investoru sadarbības prioritātes, tiesiskuma stiprināšana un nodokļu politika. Atsevišķās darba grupās tika vērtēta Latvijas tiesu sistēma. ● ● ● Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija piemērojusi 5000 eiro naudas sodu ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277169-suma/\n277169\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nRedaktora sleja: Baltkrievu drosme\nJau vairāk nekā mēnesi ar cerībām un diemžēl arī pieaugošām bažām sekojam notikumiem kaimiņvalstī Baltkrievijā. Diktators Lukašenko tur šovasar centās inscenēt savu sesto "pārvēlēšanu" prezidenta amatā, bet izdarīja to tik nekautrīgi (pirms vēlēšanām ieslogot vai izdzenot no valsts gandrīz visus pretkandidātus un falsifikācijas ceļā pierakstot sev neticamus 80 procentus atbalstītāju vēlēšanu dienā), ka tūlīt pēc šīm viltus vēlēšanām sabiedrības pacietības vadzis lūza. Situāciju saasināja negaidītā policijas vardarbība pret protestētājiem, nedēļām ilgi ielās izgāja simtiem tūkstoši, streikoja rūpnīcas un kultūras iestādes, no propagandas rupora darba atteicās baltkrievu žurnālisti. Diktators acīmredzami bija apstulbis (ainas ar viņu un pusaudža dēlu ar ieročiem rokās bija kā skati no trešās pasaules "bandītvalstu" vēstures) un represīvās varas struktūras ...\nhttps://juristavards.lv/doc/277164-baltkrievu-drosme/\n277164\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n\nSludinājumi. Reklāma: Aicinām darbā juristu\n Prasības kandidātam: pabeigta augstākā juridiskā izglītība tiesību zinātnēs, pieredze darbā ar fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesiem vismaz 1 gadu, precizitāte un punktualitāte, prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par paveikto darbu; labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas. Piedāvājam: pilnas slodzes darbu; dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā; stabilu atalgojumu (pārbaudes periodā EUR 600, pēc tam – sākot ar EUR 700 un augstāk); darba vietu Rīgas klusajā centrā. Sīkāk paskaidrosim pārrunu laikā. Lūdzam sūtīt savu CV kopā ar motivācijas vēstuli uz epastu opl@exlege.lv. Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba interviju. \nhttps://juristavards.lv/doc/277173-aicinam-darba-juristu/\n277173\nTue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0200\n\n