Iegādes noteikumi

VSIA “Latvijas Vēstnesis” rīkojums Nr. A1-5/34. Spēkā no: 15.10.2021. Pēdējās izmaiņas: 25.02.2022.

“Latvijas Vēstneša” grāmatu un žurnāla “Jurista Vārds” iegādes noteikumi  

Šajos noteikumos paredzētajā kārtībā distances līgums tiek slēgts starp VSIA “Latvijas Vēstnesis”, reģistrācijas Nr. 40003113794, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, Latvija, (turpmāk – Pārdevējs), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Pārdevēja tīmekļa vietnē juristavards.lv/veikals (turpmāk – Internetveikals).

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” drukas formāta un VSIA “Latvijas Vēstnesis” izdoto grāmatu iegādei, kā arī pretenziju izskatīšanai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti un šie “Grāmatu un žurnāla “Jurista Vārds” iegādes noteikumi” (turpmāk tekstā  Noteikumi). 

1.2. Internetveikala īpašnieks, žurnāla “Jurista Vārds” un grāmatu izdevējs ir VSIA “Latvijas Vēstnesis”. Internetveikalu izmanto preču un pakalpojumu tirdzniecībai, kā arī portāla juristavards.lv apmeklētāju informēšanai par aktuālajiem piedāvājumiem. 

1.3. Pasūtījumu noformēšanu, saziņu ar Pircēju un to apkalpošanu nodrošina VSIA “Latvijas Vēstnesis” Lasītāju servisa darbinieki.   

1.4. Pirkuma noformēšanai, konsultācijām un sūdzībām Pircējiem ir pieejamas šādas saziņas iespējas:    

 • Lasītāju servisa informatīvais tālrunis: 67311161 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17.30);   
 • e-pasta adrese: abonenti@lv.lv;  
 • pasta adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, Latvija.  

1.5. Papildus šiem Noteikumiem uz distances līgumu, kas starp pusēm tiek noslēgts, veicot pirkumu Internetveikalā, vēl attiecas:  

1.5.1. VSIA “Latvijas Vēstnesis” Privātuma politika;  

1.5.2 citi trešo personu (pušu) izdoti noteikumi, kas attiecas uz preču piegādi, par kuriem Pircējs tiek informēts.  

1.6. VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir tiesīga mainīt šos Noteikumus, un Pircējiem ir saistoša to aktuālā redakcija, kas ir spēkā pirkuma noformēšanas brīdī. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju, pamatojoties uz Pārdevēja Internetveikala piedāvājumu un Pircēja iegādāto preci. 

2.2. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Pārdevēja Internetveikalā. 

3. Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās 

3.1. Līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir apmaksājis pasūtījumu Internetveikalā un par to saņēmis Pārdevēja apstiprinājumu.  

3.2. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem nākamajā darba dienā pēc to nosūtīšanas, izņemot gadījumus, kad objektīvi Puses nav varējušas saņemt nosūtīto informāciju (piemēram, sakaru traucējumi).  

4. Preču pasūtīšanas noteikumi 

4.1. Lai Internetveikalā iegādātos grāmatas un žurnālus, nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās vai autorizēšanās. Situācijā, ja Pircējs vienlaikus iegādājas gan žurnālu un/vai grāmatu, gan žurnāla “Jurista Vārds” abonementu (kura noformēšanai nepieciešama autorizēšanās), autorizēšanās nepieciešama visam pirkumam.  

4.2. Pirkuma noformēšana: 

1. solis. Grāmatu vai žurnālu katalogā iegādei jāizvēlas viena vai vairākas konkrētas preces; jāpievieno pirkuma grozam. Tā saturu var mainīt. 

2. solis. Jāapstiprina pasūtījums

3. solis. Jāaizpilda pasūtījuma anketa un jāizvēlas piegādes veids. Atkarībā no piegādes veida pasūtījuma kopsummai tiek pievienota papildu samaksa par piegādi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja cenrādi. Balstoties uz Pircēja pieprasījumu un tā sniegto informāciju, tiek sagatavots rēķins. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Noformējot pasūtījumu, Pircējs piekrīt saņemt rēķinu elektroniski bez rekvizīta “Paraksts”. Pēc Pircēja pieprasījuma rēķins var tikt nosūtīts uz e-pastu arī ar drošu elektronisko parakstu. 

Veicot pasūtījumu, Pircējam jānorāda: 

 • prece un tās daudzums; 
 • pircēja vārds, uzvārds / juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums; 
 • personas kods / juridiskai personai – uzņēmuma reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 
 • piegādes veids (VAS “Latvijas Pasts”, reģ.nr. 40003052790 (turpmāk – “Latvijas Pasts”) vai SIA “Omniva” (turpmāk – “Omniva”) pakomāts (Latvijā); 
 • piegādes adrese (ja izvēlēts “Latvijas Pasts”) vai “Omniva” pakomāta adrese (ja izvēlēta “Omniva”); 
 • Kontakttālrunis un e-pasta adrese.  

4. solis. Pircējam jāaizpilda lauki, kas norādīti kā minimāli nepieciešamie maksājuma veikšanai, un jāveic maksājums. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāiepazīstas ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, sniedzot par to apliecinājumu. 

5. solis. Pircēja pasūtījums tiek reģistrēts pēc tam, kad Pircējs ir veicis maksājumu. Uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Pasūtījuma reģistrēšanas apliecinājums. 

4.3. Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.30. Ja pasūtījums veikts citā laikā, to apstrādā nākamajā darba dienā. 

4.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai, iespējams, precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu. 

4.5. Preču cenas Internetveikalā ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

5. Preces apmaksas noteikumi 

5.1. Par pirkumu Internetveikalā var norēķināties šādos veidos:  

 • ar maksājuma kartēm Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron;  
 • ar bank-link maksājumu Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Luminor Bank klientiem;  
 • apmaksājot rēķinu ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājumā obligāti jānorāda rēķina numurs, un maksājums jāveic līdz datumam, kas norādīts rēķinā.  

Atkarībā no izvēlētā apmaksas veida norēķinu pakalpojuma sniedzējs no klienta var iekasēt maksu par rēķina summas transakciju. Par šīs maksas apmēru VSIA “Latvijas Vēstnesis” neatbild. 

5.2. Izvēloties apmaksu ar pārskaitījumu, pēc pasūtījuma formas aizpildīšanas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas.  

5.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu pēc tā apmaksas, bet preču piegāde un izsniegšana tiek veikta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā. 

6. Piegādes noteikumi 

6.1. Internetveikalā norādītajā preces cenā nav ietverta maksa par piegādi – tā ir norādīta atsevišķi, noformējot pirkumu, un var mainīties atkarībā no Pircēja izvēlētā piegādes veida un preces svara.  

6.2. Internetveikalā iegādātās grāmatas un žurnālus var saņemt: 

6.2.1. bez maksas – Pārdevēja Klientu centrā, darba laikā

6.2.2. ar “Latvijas Pasta” starpniecību atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem piegādes termiņiem un Internetveikalā norādītajai piegādes maksai;  

6.2.3. ar “Omniva” starpniecību atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem piegādes termiņiem un Internetveikalā norādītajai piegādes maksai. 

6.3. Preces piegādei Pircēja izvēlētajam komersantam, noformējot pasūtījumu, tiek nodotas 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas (apliecinājuma saņemšanas par to).  

6.4. Atkarībā no Pircēja izvēlētā veida par preču piegādes/saņemšanas apstiprinājumu tiek uzskatīts: 

 • Pircēja apliecinājums par preces saņemšanas faktu – parakstīta preču pavadzīme (rēķins), saņemot preci Pārdevēja klientu centrā Bruņinieku ielā 41, Rīgā; 
 • “Latvijas Pasta” izsniegts apstiprinājums par preču piegādi; 
 • “Omniva” mājaslapā (sūtījumu reģistrā) – preču piegādes apstiprinājums. 

7. Preču kvalitātes neatbilstība 

7.1. Ja iegādātā prece neatbilst līguma noteikumiem, Pircēja pretenzijas par to izskatāmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tostarp saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”. 

7.2. Par neatbilstību līguma noteikumiem nav uzskatāms Pircēja viedoklis par iegādātās preces – grāmatas vai žurnāla – saturu. 

8. Atteikuma tiesības un preces atgriešana  

8.1. Atteikuma tiesības 

8.1.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Internetveikalā iegādāto preci. 

8.1.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kad pasūtījums tika izpildīts daļēji). 

8.1.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 dienu laikā, izņemot šo noteikumu 22. punktā norādītos gadījumus. Saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu un 22.10. apakšpunktu patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības arī tad, ja tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu.  

8.1.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības arī tad, ja: 

 • Pircējs (patērētājs) nav nodrošinājis preču kvalitāti un drošu saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā; 
 • prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība; 
 • prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savietojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citādi, nevis preces tiešā pielietojuma nolūkā. 

8.1.5. Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestajai daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci.

8.1.6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu, piemēram, pa pastu (Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011) vai pa e-pastu (gramatas@lv.lv) nosūtītu vēstuli, jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no šī līguma. Pircējs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapu

8.1.7. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu Pircējs nosūtīs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 

8.2. Atteikuma radītās sekas 

8.2.1. Ja Pircējs atteiksies no šī līguma, Pārdevējs atmaksās Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šī līguma, preces atgriešanas Pārdevējam un pēc tam, kad Pārdevējs būs pārliecinājies par preces tehnisko un vizuālo stāvokli. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs skaidri nav paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. 

8.2.2. Atteikuma tiesību realizēšanas gadījumā Pārdevējs neatlīdzina Pircējam preces atgriešanas izdevumus. 

8.2.3. Pārdevējs nenodrošina preces vērtības atmaksu skaidrā naudā. 

8.3. Preču atgriešanas kārtība 

8.3.1. Preces jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz tā juridisko adresi: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs Pārdevējam ir paziņojis savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

8.3.2. Atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu. 

9. Konfidencialitāte un fizisko personu datu apstrāde 

9. 1. Pārdevējs uzskata Pircēja datus par īpaši aizsargājamiem datiem, apņemas neizpaust tos un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez tiesiska pamata. Fizisko personu datu apstrādē Pārdevējs ievēro “Vispārīgās Datu aizsardzības regulas 2016/679” prasības. Datu apstrādi Pārdevējs veic saskaņā ar Pārdevēja apstiprināto privātuma politiku

9.2. Ievadot nepieciešamo informāciju Internetveikala pasūtījuma noformēšanai, iesūtot savus datus Pārdevējam elektroniski vai sniedzot tos telefoniski nolūkā noformēt pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

9.3. Ievadāmā informācija pasūtījuma noformēšanai ir minimāli nepieciešamā informācija pirkuma veikšanai un tā izpildei. Pircējs tiek informēts, ka Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi un izpildi. 

9.4. Pārdevējam ir tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem, bet Pircējam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas. 

10. Līguma darbības termiņš 

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis preču pasūtījuma apmaksu, un ir spēkā līdz brīdim, kad līgumslēdzējas puses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru. 

11. Strīdu risināšanas kārtība 

Visi strīdi starp Pārdevēju un Pircēju vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja tas nedod rezultātu, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā pusēm ir tiesības vērsties tiesā. 

12. Pārdevēja rekvizīti 

VSIA Latvijas Vēstnesis 
Reģistrācijas numurs: 40003113794 
PVN maksātāja Nr. LV40003113794 
Juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, Latvija 

Banka: AS Swedbank 
SWIFT: HABALV22 
Konta Nr.: LV31HABA0551027727297 

Banka: AS SEB banka 
SWIFT: UNLALV2X 
Konta Nr.: LV56UNLA0002100609196 

Par mums

Lasītāju serviss

Seko "Jurista Vārdam"

DROŠUS MAKSĀJUMUS NODROŠINA

Mastarcard SecureCode, Verified by VISA, Swedbank

 © VSIA “Latvijas Vēstnesis”