Abonēšanas noteikumi

Abonēšanas noteikumi

VSIA “Latvijas Vēstnesis”,  reģistrācijas Nr. 40003113794, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, Latvija

Rīkojums Nr. A1-5/32. Spēkā no: 04.10.2021. Aktualizēti: 20.09.2023.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” drukas, digitālās versijas un arhīva abonementu (turpmāk – Abonements) noformēšana un pārtraukšana, žurnāla piegāde, kā arī pretenziju izskatīšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem abonēšanas noteikumiem.  

1.2. Šajos noteikumos paredzētā preču iegāde vai sniegtie pakalpojumi tiek nodrošināti fiziskajām un juridiskajām personām (turpmāk – Abonenti), un tos var noformēt un saņemt, izmantojot internetveikalu juristavards.lv/veikals (turpmāk – Internetveikals). Šie abonēšanas noteikumi attiecas arī uz Abonentiem, kas “Jurista Vārda” Abonementu noformējuši VAS “Latvijas Pasts”.  

1.3. Internetveikala īpašnieks un žurnāla “Jurista Vārds” izdevējs, kā arī portāla juristavards.lv uzturētājs ir VSIA “Latvijas Vēstnesis”. Internetveikalu izmanto preču un pakalpojumu tirdzniecībai, kā arī portāla juristavards.lv apmeklētāju informēšanai par aktuālajiem piedāvājumiem. 

1.4. Saziņu ar Abonentiem un Abonementu noformēšanu nodrošina VSIA “Latvijas Vēstnesis” Lasītāju servisa darbinieki.  

1.5. Abonementa noformēšanai, konsultācijām un pretenzijām Abonentiem ir pieejamas šādas saziņas iespējas:   

 • Lasītāju servisa informatīvais tālrunis: 67311161 (darba dienās no pulksten 9 līdz 17.30);  
 • e-pasta adrese: abonenti@lv.lv;  
 • pasta adrese: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, Latvija.  

1.6. Noformējot Abonementu, jebkuram “Jurista Vārda” Abonentam, balstoties uz viņa sniegto informāciju, tiek izveidots lietotāja profils portālā juristavards.lv. Iegādājoties Abonementu veidus, kas paredz vairāk par 1 lietotāju (“Vidējais”, “Lielais”), papildus (9 “Vidējais” vai 29 “Lielais”) lietotāju profilu izveide notiek pēc Abonementa noformēšanas saziņā ar Lasītāju servisu.  

1.6.1. Abonenta lietotāja profilā: 

 • ir pieejama informācija par izvēlēto Abonementa veidu un tā derīguma termiņu; 
 • sadaļā “Iestatījumi” ir nodrošināta iespēja mainīt Abonenta datus, tostarp piegādes adresi, profila paroli u.c.; 
 • sniegta papildu informācija par Abonenta personalizētajām iespējām, kas noderīgas abonētā satura individuālai arhivēšanai un lietošanai; 
 • sniegta vēl cita informācija un iespējas, kas nodrošina papildu servisu pakalpojuma izmantošanai.  

1.6.2. Ņemot vērā lietotāja profilā pieejamos datus un tā individuālo raksturu, Abonentam ir pienākums neizpaust citām personām savus profila piekļuves datus. Ja Internetveikalā vai portālā juristavards.lv tiek veiktas darbības ar Abonenta profilu, izmantojot konkrētā Abonenta lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka šīs darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats Abonents. Savukārt, ja Abonenta dati ir izmantoti prettiesiski, Abonentam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un informēt arī Lasītāju servisu. 

1.7. Pirms Abonenta (lietotāja) profila izveides un pakalpojumu lietošanas uzsākšanas Abonentam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem. Ja tie nesniedz pilnīgu, saprotamu un skaidru informāciju par Abonementu veidiem, iegādes vai piegādes nosacījumiem, pirms noformēt un apmaksāt Abonementu, jāsazinās ar Lasītāju servisu.  

1.8. Papildus šiem noteikumiem Abonentiem ir saistoši arī šādi noteikumi: 

1.8.1. VSIA “Latvijas Vēstnesis” Privātuma politika; 

1.8.2. Portāla juristavards.lv lietošanas noteikumi

1.8.3. citi trešo personu (pušu) izdoti noteikumi, kas attiecas uz Abonementu un tā piegādi, par kuriem Internetveikala un portāla juristavards.lv Abonents attiecīgi tiek informēts. 

1.9. VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir tiesīga mainīt šos abonēšanas noteikumus, un Abonentiem ir saistoša noteikumu aktuālā redakcija. 

2. Abonementu noformēšana

2.1. Noformējot “Jurista Vārda” Abonementu Internetveikalā, Abonentam ir jāaizpilda noteiktas formas pieteikums, norādot precīzu un patiesu informāciju, lai nodrošinātu Abonementa (drukātā un/vai digitālā žurnāla un arhīva) piegādi un saziņu ar Abonentu:  

 • Abonementa veids un abonēšanas periods;  
 • vārds, uzvārds, personas kods (fiziskām personām);  
 • Abonementa saņēmēja vārds, uzvārds, ja tas atšķiras no Abonenta; 
 • organizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskām personām);  
 • piegādes adrese, pasta indekss, tālruņa numurs, e-pasts;  
 • e-pasta adrese Abonentaautorizācijai savā lietotāja profilā.   

2.2. Internetveikalā ir iespējams abonēt “Jurista Vārda” drukāto versiju tikai ar piegādi uz adresi, kas ir VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā. Lai abonētu uz adresi, kas nav šajā adrešu reģistrā (t.sk. atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas), individuāli jāsazinās ar Lasītāju servisu. 

2.3. Abonements stājas spēkā brīdī, kad Abonents ir samaksājis pilnu tam aprēķināto maksu par izvēlēto Abonementu.  

2.4. Abonementa noformēšana nav ierobežota kalendārā gada ietvaros. Maksimālais abonēšanas periods – 12 mēneši. Abonēšanas periods sākas klienta izvēlētajā datumā, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tā noformēšanas:  

2.4.1. piekļuve digitālajam saturam – no samaksas saņemšanas brīža, bet ne agrāk kā abonēšanas perioda pirmās dienas; 

2.4.2. drukātā žurnāla piegāde otrdienās – sākot ar abonēšanas perioda pirmo otrdienu (bet ne ātrāk kā piecu darba dienu laikā pēc abonementa apmaksas apstiprinājuma saņemšanas). 

2.5. Abonementa noformēšanas brīdī izvēlētais Abonements ir spēkā visu abonēšanas periodu. Ja Abonents vēlas mainīt Abonementa veidu vai tā variantu, slēdzams jauns līgums šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. 

3. Abonementu veidi un to papildu iespējas 

3.1. Internetveikala abonēšanas piedāvājumā ietilpst trīs žurnāla “Jurista Vārds” Abonementa veidi: 

 • “Mazais” (1 lietotājs, vienlaikus pieeja žurnāla digitālajam saturam no 2 ierīcēm vai 2 interneta pārlūka programmatūrām no vienas ierīces); 
 • “Vidējais” (2–10 lietotāji, katram lietotājam vienlaikus pieeja žurnāla digitālajam saturam no 2 ierīcēm vai 2 interneta pārlūka programmatūrām no vienas ierīces); 
 • “Lielais” (11–30 lietotāji, katram lietotājam vienlaikus pieeja žurnāla digitālajam saturam no 2 ierīcēm vai 2 interneta pārlūka programmatūrām no vienas ierīces). 

3.2. Katram žurnāla “Jurista Vārds” Abonementa veidam (“Mazais”, “Vidējais”, “Lielais”) ir iespējami divi varianti: 

3.2.1. drukātais žurnāls + jaunākā žurnāla laidiena digitālā versija portālā juristavards.lv + apjomā neierobežota bezmaksas piekļuve žurnāla arhīvam portālā juristavards.lv

3.2.2. jaunākā žurnāla laidiena digitālā versija portālā juristavards.lv + apjomā neierobežota bezmaksas piekļuve žurnāla arhīvam portālā juristavards.lv

3.3. “Jurista Vārda” digitālā versija ir drukātā žurnāla analogs portālā juristavards.lv. 

3.4. Abonementa cena ir atkarīga no Abonementa veida (“Mazais”, “Vidējais”, “Lielais”), bet ne izvēlētā varianta (3.2.1., 3.2.2.). 

3.5. Abonementa cenā ir ietverti visi abonēšanas periodā izdotie nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” laidieni, tai skaitā arī grāmatžurnāli un tematiskie žurnāli. 

4. Atlaides 

4.1. Balstoties uz žurnāla “Jurista Vārds” izdevēja un portāla juristavards.lv uzturētāja lēmumu, Abonementu cenai var tikt piešķirta atlaide. Par tās apmēru, izmantošanas termiņu un kārtību lemj VSIA “Latvijas Vēstnesis”.  

4.2. Studenti var noformēt Abonementu “Mazais” ar pastāvīgo atlaidi 10 % apmērā. Šo Abonementu ar atlaidi var noformēt attālināti – sazinoties ar Lasītāju servisu pa e-pastu abonenti@lv.lv un iesūtot  studenta apliecības kopiju, kā arī norādot abonēšanas periodu, piegādes adresi un kontakttālruņa numuru. 

4.3. Informācija par aktuālajām Abonementu akcijām un to noteikumiem ir pieejama Internetveikalā, kā arī pēc pieprasījuma tādu sniedz Lasītāju serviss. 

4.4. Atlaides nesummējas ar citas akcijas piedāvājumu. 

5. Norēķinu veidi

5.1. Internetveikalā norādītā cena par izvēlēto Abonementu ir galīga un ir spēkā abonementa noformēšanas brīdī. Ja saistībā ar Abonenta izvēlēto Abonementu varētu rasties kādas papildu izmaksas, kas neietilpst cenā, tās tiek skaidri norādītas pirms pasūtījuma noformēšanas. 

5.2. Norēķināties par izvēlēto Abonementa veidu iespējams šo noteikumu 5.3. un 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. Ja Abonentam ir nepieciešams rēķins par izvēlēto Abonementa veidu, tas pēc Abonenta pieprasījuma, kas nosūtīts Lasītāju servisam uz e-pastu abonenti@lv.lv, tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi.   

5.3. Noformējot Abonementu, Abonents piekrīt saņemt rēķinu elektroniski bez rekvizīta “Paraksts”. Pēc Abonenta pieprasījuma rēķins var tikt nosūtīts pa e-pastu arī ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  

5.4. Par Abonementa iegādi var norēķināties šādos veidos: 

 • ar maksājuma kartēm Eurocard/MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron; 
 • ar bank-link maksājumu Swedbank, SEB banka, Citadele banka, Luminor Bank klientiem; 
 • apmaksājot rēķinu ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā. Maksājumā obligāti jānorāda rēķina numurs, un maksājums jāveic līdz datumam, kas norādīts rēķinā. 

5.5. Atkarībā no izvēlētā apmaksas veida norēķinu pakalpojuma sniedzējs no klienta var iekasēt maksu par rēķina summas transakciju. Par šīs maksas apmēru VSIA “Latvijas Vēstnesis” neatbild.  

6. Neapmaksāts rēķins 

6.1. Ja rēķins netiek apmaksāts tajā norādītajā termiņā, izvēlētais abonēšanas pakalpojums netiek sniegts, izņemot 6.2. punktā minēto situāciju. 

6.2. Ja rēķins tomēr tiek apmaksāts pēc norādītā termiņa, Abonements tiek nodrošināts, sākot ar apmaksas brīdi, uz atlikušo abonēšanas periodu. Novēlota rēķina apmaksa nemaina (nepagarina) rēķinā norādīto abonēšanas periodu. VSIA “Latvijas Vēstnesis” nav pienākuma piegādāt Abonentam drukātos žurnālus par abonēšanas periodu līdz rēķina apmaksai. 

7. Žurnālu piegāde  

7.1. Drukātā žurnāla piegāde tiek nodrošināta abonēšanas periodā, bet ne ātrāk kā piecu darba dienu laikā pēc abonementa apmaksas vai maksājuma apliecinājuma saņemšanas. 

7.2. Abonēto drukāto žurnālu Latvijas teritorijā piegādā VAS “Latvijas Pasts”. Eiropā un citur pasaulē – izdevniecība ar pasta sūtījumiem.  

7.3. Piegādes cenas Latvijā ir iekļautas abonēšanas cenā.  

7.4. Ārzemju abonentiem maksa tiek noteikta no divu komponentu kopsummas: no maksas par Abonementu un maksas par pasta sūtījumu. Abonements tiek noformēts pēc priekšapmaksas saņemšanas.   

7.5. Ja tiek norādīta nekorekta vai VAS “Latvijas Pasts” adrešu reģistrā neesoša piegādes adrese, Abonenta pretenzijas par laikus vai vispār nesaņemtu drukāto žurnālu nav uzskatāmas par pamatotām. 

7.6. Drukātā žurnāla provizoriskais piegādes laiks: reizi nedēļā otrdienās. Ja otrdiena ir svētku diena, tad konkrētajā otrdienā žurnāls neiznāk, un tādā gadījumā nedēļu pirms vai pēc iznāk dubulta apjoma žurnāls. Pirms vai pēc tam izdodot žurnāla dubultnumuru, var netikt izdots žurnāla laidiens arī citos gadījumos (piemēram, sakrītot blakus vairākām svētku dienām un brīvdienām vai gada nogalē).  

7.7. Drukātā žurnāla digitālā versija ir pieejama portālā juristavards.lv tā iznākšanas dienā.  

7.8. Abonētā drukātā žurnāla piegāde tiek nodrošināta tikai pastkastītēs, kas ir normālā tehniskā stāvoklī (slēdzamas, nedeformētas) un kas atrodas pastniekam brīvi pieejamā vietā. 

7.9. Abonenta pienākums ir sniegt drukātā žurnāla piegādei nepieciešamo informāciju (durvju kodu utt.). 

7.10. Abonents pretenziju par vispār vai laikus nepiegādātu drukāto žurnālu iesniedz, rakstot Lasītāju servisam uz e-pasta adresi abonenti@lv.lv vai zvanot pa tālruni 67311161. 

7.11. Ja netiek nodrošināta (ir traucēta) piekļuve žurnāla digitālajai versijai, Abonentam jāvēršas Lasītāju servisā pa tālruni 67311161 vai jāraksta uz e-pasta adresi abonenti@lv.lv, piesakot piekļuves tiesību traucējumu. 

8. Piegādes adreses maiņa  

8.1. Žurnāla piegādes adreses maiņa iespējama ne mazāk kā piecas darba dienas pirms kārtējā  žurnāla iznākšanas.  

8.2. Par adreses maiņu var ziņot:  

 • nosūtot brīvas formas iesniegumu uz e-pasta adresi abonenti@lv.lv, kurā jānorāda abonenta vārds un uzvārds vai nosaukums, esošā piegādes adrese, jaunā piegādes adrese un datums, ar kuru veicama pāradresācija;  
 • nosūtot iesniegumu pa pastu ierakstītā vēstulē: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011, Latvija;  
 • portālā juristavards.lv autorizēta lietotāja profila sadaļā “Iestatījumi”/Abonenta dati. 

9. Abonementa izbeigšana, Abonementa veida vai varianta maiņa 

9.1. Izbeigt Abonementu iespējams ar nākamo mēnesi:  

 • iesūtot Abonenta parakstītu iesniegumu ierakstītā vēstulē VSIA “Latvijas Vēstnesis” Lasītāju servisam: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011 (līdz 20. datumam), Latvija ;  
 • atsūtot iesniegumu ar e-parakstu uz e-pastu abonenti@lv.lv (līdz 20. datumam).  

9.2. Iesniegumā jānorāda žurnāla “Jurista Vārds” Abonementa veids un abonēšanas periods, pakalpojuma sniedzējs (vai abonements noformēts Internetveikalā vai VAS “Latvijas Pasts”), Abonenta vārds un uzvārds vai nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, piegādes adrese, Abonenta banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt atlikušo naudas summu par neizmantoto abonēšanas periodu.  

9.3. Abonenti ir aicināti brīvā formā norādīt iemeslu, kāpēc pieņemts lēmums pārtraukt Abonementu.  

9.4. Iesniegums tiek izskatīts divu nedēļu laikā, un Abonentam tiek atmaksāta nauda proporcionāli neizmantotajam pakalpojumam pilnos mēnešos. 

9.5. Abonementa veida (“Mazais”, “Vidējais”, “Lielais”) vai varianta (ar vai bez drukātā žurnāla) maiņa iespējama, tikai izbeidzot noformēto Abonementu (un saņemot atmaksu par neizmantoto periodu, skat. 9.1. un 9.2. punktu) un noformējot jaunu Abonementu, piemēram: 

9.5.1. ja drukātā žurnāla Abonents vēlas atteikties no drukātā žurnāla saņemšanas un turpmāk izmantot tikai digitālo versiju, esošais Abonements jāizbeidz un jāiegādājas jauns Abonements; 

9.5.2. ja žurnāla digitālās versijas Abonents vēlas turpmāk saņemt arī drukāto žurnālu, esošais Abonements jāizbeidz un jāiegādājas jauns Abonements.   

10. Abonenta informēšana 

10.1. Tuvojoties Abonenta Internetveikalā noformētajam Abonementa termiņa noslēgumam, Abonentam uz lietotāja profilu par to tiek nosūtīta atgādinājuma informācija.  

10.2. Tuvojoties Abonementa termiņa noslēgumam, Lasītāju serviss var sazināties ar klientu pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu, lai noskaidrotu klienta viedokli par tālāku Abonementu.  

10.3. VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir tiesības nosūtīt pa pastu vai/un uz klienta e-pastu sagatavotu abonēšanas piedāvājumu. 

11. Abonenta datu izmantošana 

11.1. VSIA “Latvijas Vēstnesis” Abonementa noformēšanas un nodrošināšanas (izpildes) nolūkā ir tiesīga pieprasīt Abonementa noformēšanai nepieciešamos Abonenta personas datus, uzkrāt tos Abonentu datubāzē, kā arī nodot šo informāciju piegādātājam – VAS “Latvijas Pasts”.  

11.2. VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir tiesības izmantot Abonenta pasta adresi, telefona numuru un e-pasta adresi, lai informētu par abonēšanas pakalpojumiem, vienlaikus Abonentam nodrošinot iespēju atteikties no turpmākiem šāda veida paziņojumiem.  

11.3. Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši VSIA “Latvijas Vēstnesis” rīcībā, žurnāla “Jurista Vārds” izdevējs atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības. Abonentu dati tiek aizsargāti saskaņā ar informācijas drošības noteikumiem un ir iekļauti īpaši aizsargājamo informācijas aktīvu un ierobežotas pieejamības informācijas sarakstā.  

Par mums

Lasītāju serviss

Seko "Jurista Vārdam"

DROŠUS MAKSĀJUMUS NODROŠINA

Mastarcard SecureCode, Verified by VISA, Swedbank

 © VSIA “Latvijas Vēstnesis”