9. Augusts 2011 /NR. 32 (679)
Skaidrojumi. Viedokļi
Līgumsoda tiesiskie aspekti patērētāju tiesībās
8
Mg.iur.
Zanda Nore
Patērētāju tiesību aizsardzības centra juriskonsulte 

Šā raksta mērķis ir noformulēt un piedāvāt pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem, kā arī citiem tiesību subjektiem, kuriem tas ir aktuāli, iespējamos līgumsoda apmēra noteikšanas (vērtēšanas) kritērijus. Līdz ar to rakstā tiks analizēta līgumslēdzējpušu savstarpēji neapspriestas1 līgumsoda klauzulas, kas pašlaik Latvijā ir viens no aktuālākajiem saistību pastiprinājumiem pakalpojumu sniedzēju un patērētāju tiesiskajos darījumos, atbilstība samērīguma un proporcionalitātes principiem.

I. Ievads

Laikā, kad liela daļa Latvijas sabiedrības izjūt 2008. gada finanšu krīzes radītās sekas2, ir aktualizējies jautājums par patērētāju ekonomiskajām iespējām izpildīt vai pienācīgi izpildīt ar patērētāju līgumiem (piemēram, patērētāju kreditēšanas līgumiem, elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem u. c.) uzņemtās saistības pret kreditoru, tas ir, ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju.3 Līgumsodu plaši izmanto Latvijas līgumu praksē4, un tas ir populārs saistību izpildes nodrošinājums arī patērētāju līgumos.

Iepazīstoties ar Latvijas normatīvo aktu regulējumu, secināms, ka tajā nav atspoguļoti konkrēti un skaidri kritēriji, kurus pakalpojuma sniedzēji un patērētāji varētu izmantot par pamatu līgumsoda apmēra noteikšanai. Līdz ar to var veidoties situācijas, kad, piemēram, labticīgs pakalpojuma sniedzējs līgumā ir paredzējis noteikta apmēra līgumsodu par patērētāja līgumsaistību neizpildi, bet tiesas vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) ieskatā tas var tikt atzīts par neproporcionālu un nesamērīgi lielu.

Šī tiesiskā noregulējuma neesamība neveicina stabilitāti patērētāju tiesisko interešu aizsardzībā, jo patērētājiem bez juridiskās palīdzības puses nav iespējams pirmšķietami izvērtēt viņiem piemērotā līgumsoda apmēra samērīgumu. Tādējādi, ņemot vērā minētās problēmas aktualitāti, šī darba mērķis ir noformulēt un piedāvāt pakalpojuma sniedzējiem un patērētājiem, kā arī citiem tiesību subjektiem, kuriem tas ir aktuāli, iespējamos līgumsoda apmēra noteikšanas (vērtēšanas) kritērijus. Līdz ar to rakstā tiks analizēta līgumslēdzējpušu savstarpēji neapspriestas5 līgumsoda klauzulas, kas pašlaik Latvijā ir viens no aktuālākajiem saistību pastiprinājumiem pakalpojumu sniedzēju un patērētāju tiesiskajos darījumos, atbilstība samērīguma un proporcionalitātes principiem.

 

II. Līgumsoda tiesiskā daba patērētāju tiesībās

Saskaņā ar Civillikuma (CL) 1717. pantu "līgumsodu var pievienot katram līgumam, un to var noteikt ne vien naudā, bet arī citās vērtībās. Līgumsoda apmēru noteic līdzēji, un tas nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas".6 Līdz ar to secināms, ka līgumsoda apmēru nosaka, līgumslēdzējpusēm savstarpēji vienojoties, un tā apmērs nav atkarīgs no nodarītajiem zaudējumiem. Minētais izriet arī no līguma brīvības principa, kas ir privātautonomijas nozīmīgākā izpausme.7 Tādējādi profesors Kalvis Torgāns norāda, ka teorētiski par pārkāpumu, kas vispār nerada zaudējumus vai rada nelielus zaudējumus, var būt noteikts bargs līgumsods.8

Pēdējo gadu laikā Latvijas tiesu praksē palēnām nostiprinās viedoklis par piemērotā līgumsoda apmēra ierobežošanu, ņemot vērā samērīguma un proporcionalitātes principus. Tomēr joprojām ir jāsaskaras ar tiesas nolēmumiem, kur bez apdomāšanas un iedziļināšanās lietas būtībā tiesnesis ir pieņēmis lēmumu apmierināt kreditora prasību, piedzenot no parādnieka (patērētāja) nesamērīgi lielu līgumsoda summu. Piemēram, īpaši aktuāls un plašu popularitāti presē bija ieguvis kāds 2008.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
8 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
tā ...
21. Novembris 2011 / 15:39
0
ATBILDĒT
nu re mums PROCENTS arī pateica: \"līgumsodi kreditoriem tomēr kalpo par sava veida kopējo zaudējumu komnpensēšanas mehānismu ! tur tā lieta, kas nemaksā tas nemaksā, bet tas kurš cenšas un maksa, tas maksā par visiem ! Līgumsodam ir cits mērķis!!! sodīt un mūdināt parādnieku maksāt, nevis likt viņu bezizejas un bezcērīgā stāvoklī !
XXX
14. Augusts 2011 / 20:16
0
ATBILDĒT
Liels lūgums palīdzēt šādā jautājumā:


Vai uz nesamierīgi lielo sodu var aprēķināt līgumsodu. "Rīgas ūdens" definē to, kā parāds, bet soda aprēķina pareizību pamatot nevar.
Anna
11. Augusts 2011 / 10:22
0
ATBILDĒT
Tur jau tā nelaime, ka visu visu laiku vienkārši raksta par līgumsodiem, bet tādas reālas receptes vai vadlīniju to aprēķinam un piemērošanai nav.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 5
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties