Žurnāla un portāla redakcija

Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija veido žurnāla un portāla www.juristavards.lv saturu.
Redakcija ik nedēļu plāno žurnāla saturu, uztur saikni ar "Jurista Vārda" autoriem, pieņem un caurskata iesniegtos materiālus, iniciē tematus, organizē viedokļu aptaujas, diskusijas, intervijas utt.
Saskaņojot ar izdevēju – VSIA "Latvijas Vēstnesis" – un ņemot vērā "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvās padomes ieteikumus, redakcija plāno arī žurnāla "Jurista Vārds" un portāla
www.juristavards.lv īstermiņa un ilgtermiņa attīstību.

Redakcijas mājvieta
"Jurista Vārda" redakcija atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 36-12, LV-1011. Tālrunis: 67310680. Elektroniskais pasts: juristavards@lv.lv.

Redakcijas sastāvs

Dina Gailīte – galvenā redaktore. Klasiskās filoloģijas bakalaure, tiesību zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante. "Jurista Vārda" galvenā redaktore, kopš tas 2003. gadā kļuva par patstāvīgu preses izdevumu. Pirms tam (2000–2003) veidojusi "Jurista Vārdu" kā Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikumu (laikraksta tieslietu redaktores un galvenā redaktora vietnieces statusā). Par darbu "Jurista Vārdā" saņēmusi valsts atzinību – 2005. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, 2013. gadā – ar Atzinības krusta IV šķiru.

Sannija Matule – galvenā redaktora vietniece. Studējusi žurnālistiku un jurisprudenci, tiesību zinātņu maģistre. "Jurista Vārdā" strādā kopš 2007. gada. Iepriekš darbojusies žurnālistikā, specializējoties iekšlietu, tieslietu un juridiskajos jautājumos. Par darbu "Jurista Vārdā” 2013. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, bet 2021. gadā par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā viņai piešķirta II pakāpes Goda zīme.

Viktorija Soņeca – tieslietu redaktore (pusslodze). Tiesību zinātņu maģistre, doktorante. Specializējas Eiropas Savienības tiesībās,  aptverot arī plašu nacionālo tiesību loku. Piemēram, ir līdzautore grāmatai “Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi”. Vienlaikus specializējas tiesību teorijā, datu un tehnoloģiju jautājumos. Aktīvi piedalās dažādās konferencēs – gan nacionālās, gan starptautiskās, kā arī ir izstrādājusi pētījumu “Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī”, un šobrīd strādā ar pētījumu par to, kā suverēns tiek ietekmēts ar tehnoloģiju starpniecību.

Linda Lielbriede – tieslietu redaktore (pusslodze). Ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, šobrīd turpina studijas profesionālā maģistra studiju programmā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas komandai pievienojusies 2023. gada sākumā. Praktisko pieredzi papildina, strādājot zvērinātu advokātu birojā. Pievērsusies konstitucionālo un administratīvo tiesību problēmjautājumu analīzei, kā arī padziļinātam Latvijas kriminālprocesuālo tiesību apskatam gan mūsdienu aktualitāšu, gan vēsturiskā perspektīvā.

Leonards Pāvils – informācijas un judikatūras redaktors (pusslodze). Diplomēts žurnālists. Papildu izglītību ieguvis ASV Starptautiskās attīstības aģentūras tieslietu sistēmas programmā Vašingtonā un Ziemeļvalstu Žurnālistikas centra studiju programmā Orhūsā (Dānija). "Jurista Vārdā" strādā kopš 2004. gada. Iepriekš bijis Tieslietu ministrijas preses sekretārs.

Alīna Kļaviņa  - portāla juristavards.lv satura redaktore. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā. "Jurista Vārdā” strādā kopš 2023. gada. Iepriekš darbojusies dažāda veida mārketinga projektos, tai skaitā digitālā mārketinga aktivitātēs. Administrē portāla juristavards.lv saturu, veido un ievieto portālā materiālus, kā arī ir atbildīga par satura popularizēšanu, tai skaitā sociālajos medijos.  

Baiba Krauze-Krūze – literārā redaktore un redakcijas administratore. Filoloģijas maģistre, specializācija – valodniecība. "Jurista Vārdā” strādā kopš 2012. gada. Iepriekš – Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis” Procesa daļas vadītāja vietniece. Strādājusi arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā.

Par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas darbā, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu 2021. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un "Sudraba spalvu".

Dita Pence  - māksliniece un datormaketētāja (pusslodze). Beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, ieguvusi Mākslas maģistra grādu (2000). "Jurista Vārdā” strādā kopš 2018. gada. Veido grafikas dizainu grāmatām, preses izdevumiem, vides reklāmai un izstāžu ekspozīcijām. Pārzina iespieddarbu ražošanas procesu un tehnoloģijas.

 

ŽURNĀLA “JURISTA VĀRDS” REDAKCIJAS DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

Pieņemts redakcijas locekļu sapulcē 2016. gada 5. decembrī, atjaunots 2023. gada 13. februārī

Žurnāla “Jurista Vārds” (žurnāla “Jurista Vārds” drukas versijas un portāla juristavards.lv) misija ir uzturēt pastāvīgu Latvijas tiesību zinātnieku, tiesību piemērotāju un tiesībpolitikas veidotāju domu apmaiņas forumu un ar šādu analītisku diskusiju atbalstu sniegt ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas pilnveidē, stiprinot Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti. “Jurista Vārda” vīzija ir būt par vadošo tiesību domnīcu Latvijā, ar kuru rēķinās likumdevējs un tiesību piemērotāji. “Jurista Vārds” ir prestižs, laikmetīgs un lietotājiem ērts tieslietu nozares medijs, kā arī juridiskās izglītības un mūžizglītības instruments.

“Jurista Vārda” redakcijas uzdevums ir veicināt šo mērķu un vīzijas sasniegšanu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka “Jurista Vārds” ir masu medijs (Reģistrācijas apliecība Nr. M1148, 05.03.2002.), tas darbojas saskaņā ar mediju tiesību un žurnālistikas ētikas principiem.

“Jurista Vārda” redakcijas locekļi apzinās, ka vārda un preses brīvība ir demokrātijas pamatelementi. Redakcionāli neatkarīgi un objektīvi masu mediji ir demokrātiskas un tiesiskas valsts, cilvēktiesību ievērošanas un brīvas sabiedrības harmoniskas attīstības garanti.

Redakcijas darbinieki iestājas par Satversmē nostiprinātajām Latvijas valsts pamatvērtībām, tai skaitā jo īpaši par vārda un preses brīvību: garantē lasītājiem patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu, cenšas atspoguļot notikumus vispusīgi, kā arī, uzklausot pēc iespējas visas iesaistītās puses, nepakļaujas subjektīvai ārējai ietekmei uz žurnāla saturu, neatklāj savus informācijas avotus bez to piekrišanas vai tiesas sprieduma, izvairās no interešu konfliktiem, skaidri nodala reklāmu no citām publikācijām, nepamatoti neaizskar personu reputāciju, nepieļauj naida runu saturošas, rasistiskas, reliģisku vai etnisku naidu kurinošas, uz vardarbību vērstas vai jebkādas citas sabiedrības drošību apdraudošas publikācijas.

Redakcija iestājas par brīvu, atklātu un vispusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu.

“Jurista Vārda” redakcijas darbinieki ievēro šo ētikas kodeksu, kā arī savā profesionālajā darbībā vadās pēc biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” izstrādātā Ētikas kodeksa (pieejams biedrības mājaslapā www.lmepadome.lv).

Žurnāla “Jurista Vārds” Ētikas kodekss ir publiski pieejams žurnāla mājaslapā juristavards.lv, un ar to tiek iepazīstināti redakcijas darbinieki, tiem uzsākot darbu redakcijā.

Redakcija koleģiāli izskata iespējamos šī Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumus un lemj par nepieciešamo rīcību.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties