Žurnāla un portāla redakcija

Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija veido žurnāla un portāla www.juristavards.lv saturu.
Redakcija ik nedēļu plāno žurnāla saturu, uztur saikni ar „Jurista Vārda” autoriem, pieņem un caurskata iesniegtos materiālus, iniciē tematus, organizē viedokļu aptaujas, diskusijas, intervijas utt.
Saskaņojot ar izdevēju – VSIA „Latvijas Vēstnesis” – un ņemot vērā „Jurista Vārda” zinātniski konsultatīvās padomes ieteikumus, redakcija plāno arī žurnāla „Jurista Vārds” un portāla
www.juristavards.lv īstermiņa un ilgtermiņa attīstību.

Redakcijas mājvieta
„Jurista Vārda” redakcija atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 36-12, LV-1011 (ieeja caur vārtrūmi, otrajā stāvā). Tālrunis: 67310680. Elektroniskais pasts: juristavards@lv.lv.

Redakcijas sastāvs

Dina Gailīte – galvenā redaktore. Klasiskās filoloģijas bakalaure, tiesību zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante. "Jurista Vārda" galvenā redaktore, kopš tas 2003. gadā kļuva par patstāvīgu preses izdevumu. Pirms tam (2000–2003) veidojusi "Jurista Vārdu" kā Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikumu (laikraksta tieslietu redaktores un galvenā redaktora vietnieces statusā). Par darbu „Jurista Vārdā” saņēmusi valsts atzinību – 2005. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, 2013. gadā – ar Atzinības krusta IV šķiru.

Sannija Matule – galvenā redaktora vietniece. Studējusi žurnālistiku un jurisprudenci, tiesību zinātņu maģistre. "Jurista Vārdā" strādā kopš 2007. gada. Iepriekš darbojusies žurnālistikā, specializējoties iekšlietu, tieslietu un juridiskajos jautājumos. Par darbu "Jurista Vārdā” 2013. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, bet 2021. gadā par īpaši nozīmīgu ieguldījumu vai sasniegumu tieslietu sistēmas stiprināšanā viņai piešķirta II pakāpes Goda zīme.

Leonards Pāvils – informācijas un judikatūras redaktors (pusslodze). Diplomēts žurnālists. Papildu izglītību ieguvis ASV Starptautiskās attīstības aģentūras tieslietu sistēmas programmā Vašingtonā un Ziemeļvalstu Žurnālistikas centra studiju programmā Orhūsā (Dānija). "Jurista Vārdā" strādā kopš 2004. gada. Iepriekš bijis Tieslietu ministrijas preses sekretārs.

Viktorija Soņeca – tieslietu redaktore. Tiesību zinātņu maģistre, doktorante. Specializējas Eiropas Savienības tiesībās,  aptverot arī plašu nacionālo tiesību loku. Piemēram, ir līdzautore grāmatai “Administratīvo pārkāpumu tiesības. Administratīvās atbildības likuma skaidrojumi”. Vienlaikus specializējas tiesību teorijā, datu un tehnoloģiju jautājumos. Aktīvi piedalās dažādās konferencēs – gan nacionālās, gan starptautiskās, kā arī ir izstrādājusi pētījumu “Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā kā demokrātiskā tiesiskā valstī”, un šobrīd strādā ar pētījumu par to, kā suverēns tiek ietekmēts ar tehnoloģiju starpniecību.

Kārlis Piģēns – tieslietu redaktors (pusslodze). Tiesību zinātņu maģistrs (Latvijas Universitāte). Zinātniskā grāda pretendents juridiskajās zinātnēs Rīgas Stradiņa universitātē. Eksperts Latvijas Universitātē. Darbojies arī kā eksperts Latvijas Zinātnes padomē. “Jurista Vārdā” strādā kopš 2019. gada jūlija. Paralēli darbam redakcijā strādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, ikdienā nodarbojoties ar Eiropas Savienības līmeņa prasību enerģētikas nozarē integrēšanu Latvijas Republikas tiesību sistēmā, kā arī citiem aktuāliem starptautiskajiem jautājumiem enerģētikas nozarē. Iepriekšējā jurista darba pieredze deviņus gadu garumā iegūta Ekonomikas ministrijā, strādājot ar daudzpusīgiem enerģētikas nozares aktuāliem tiesībpolitikas jautājumiem. Pirms tam divus gadus juridiskā pieredze uzkrāta, strādājot tieslietu sistēmā tiesneša palīga amatā.

2021. gadā piedalījies grāmatas "Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas" tapšanā kā līdzautors.

Baiba Krauze-Krūze – literārā redaktore un redakcijas administratore. Filoloģijas maģistre, specializācija – valodniecība. „Jurista Vārdā” strādā kopš 2012. gada. Iepriekš – Latvijas Republikas oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” Procesa daļas vadītāja vietniece. Strādājusi arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā.

Par būtisku ieguldījumu Tieslietu ministrijas darbā, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu pildīšanu 2021. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un "Sudraba spalvu".

Boriss Koļesņikovs - žurnāla "Jurista Vārds" ārštata fotokorepondents. Viens no Latvijas pieredzējušākajiem preses fotogrāfiem.

Dita Pence  - māksliniece un datormaketētāja.

 

ŽURNĀLA “JURISTA VĀRDS” REDAKCIJAS DARBINIEKU ĒTIKAS KODEKSS

Pieņemts redakcijas locekļu sapulcē 2016. gada 5. decembrī, atjaunots 2022. gada 14. martā.

Žurnāla “Jurista Vārds” (žurnāla “Jurista Vārds” drukas versijas un portāla juristavards.lv) misija ir uzturēt pastāvīgu Latvijas tiesību zinātnieku, tiesību piemērotāju un tiesībpolitikas veidotāju domu apmaiņas forumu un ar šādu analītisku diskusiju atbalstu sniegt ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas pilnveidē, stiprinot Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti. “Jurista Vārda” vīzija ir būt par vadošo tiesību domnīcu Latvijā, ar kuru rēķinās likumdevējs un tiesību piemērotāji. “Jurista Vārds” ir prestižs, laikmetīgs un lietotājiem ērts tieslietu nozares medijs, kā arī juridiskās izglītības un mūžizglītības instruments.

“Jurista Vārda” redakcijas uzdevums ir veicināt šo mērķu un vīzijas sasniegšanu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka “Jurista Vārds” ir masu medijs (Reģistrācijas apliecība Nr. M1148, 05.03.2002.), tas darbojas saskaņā ar mediju tiesību un žurnālistikas ētikas principiem.

“Jurista Vārda” redakcijas locekļi apzinās, ka vārda un preses brīvība ir demokrātijas pamatelementi. Redakcionāli neatkarīgi un objektīvi masu mediji ir demokrātiskas un tiesiskas valsts, cilvēktiesību ievērošanas un brīvas sabiedrības harmoniskas attīstības garanti.

Redakcijas darbinieki iestājas par Satversmē nostiprinātajām Latvijas valsts pamatvērtībām, tai skaitā jo īpaši par vārda un preses brīvību: garantē lasītājiem patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu, cenšas atspoguļot notikumus vispusīgi, kā arī, uzklausot pēc iespējas visas iesaistītās puses, nepakļaujas subjektīvai ārējai ietekmei uz žurnāla saturu, neatklāj savus informācijas avotus bez to piekrišanas vai tiesas sprieduma, izvairās no interešu konfliktiem, skaidri nodala reklāmu no citām publikācijām, nepamatoti neaizskar personu reputāciju, nepieļauj naida runu saturošas, rasistiskas, reliģisku vai etnisku naidu kurinošas, uz vardarbību vērstas vai jebkādas citas sabiedrības drošību apdraudošas publikācijas.

Redakcija iestājas par brīvu, atklātu un vispusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu.

“Jurista Vārda” redakcijas darbinieki ievēro šo ētikas kodeksu, kā arī biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” izstrādāto Ētikas kodeksu (žurnāla “Jurista Vārds” izdevējs VSIA “Latvijas Vēstnesis” ir šīs biedrības biedrs, kodekss pieejams biedrības mājaslapā www.lmepadome.lv).

Žurnāla “Jurista Vārds” Ētikas kodekss ir publiski pieejams žurnāla mājaslapā juristavards.lv, un ar to tiek iepazīstināti redakcijas darbinieki, tiem uzsākot darbu redakcijā.

Redakcija izskata iespējamos šī Ētikas kodeksa un Latvijas Mediju ētikas padomes Ētikas kodeksa pārkāpumu gadījumus un lemj par nepieciešamo rīcību.

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties