Kā kļūt par "Jurista Vārda" autoru

Izsaki savu viedokli Latvijas juristu lielākajā forumā – žurnālā "Jurista Vārds"!
"Jurista Vārda" mērķis ir veicināt tiesiskas domas un prakses attīstību, nodrošinot lietpratēju diskusiju par Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošanas iespējām.

Tādēļ “Jurista Vārda” redakcija aicina tiesībniekus iesniegt publicēšanai darbus, kas atbilst šādiem krritērijiem:

 • raksta autoram ir augstākā izglītība tiesību zinātnē (tieslietu studentiem nepieciešams mācībspēka rakstveida ieteikums);
 • publicēšanai iesniegtais darbs ir analītisks raksts par tiesiskām problēmām, normatīvajiem aktiem un to projektiem, tiesu praksi, kā arī par norisēm Latvijas un ārvalstu jurisprudencē u.tml.

Tā kā žurnāls piedāvā vietu brīvai un kritiskai domu apmaiņai, "Jurista Vārdā" publicētie raksti nepauž redakcijas viedokli. Tomēr redakcijai ir tiesības bez plašākas motivācijas noraidīt iesūtītos rakstus, ja tie neatbilst žurnāla mērķiem vai publikācijām izvirzītajām saturiskajām un formālajām prasībām, kā arī tiem ir acīmredzamas saturiskas nepilnības.


Prasības publicēšanai iesūtītam rakstam:

 • aktuāls un/vai nozīmīgs temats saistībā ar tiesību teorijas vai prakses jautājumu;
 • argumentēts, skaidrs un loģisks satura izklāsts;
 • atbilstošs teksta noformējums un strukturējums – norādīts autors, tā izglītība (Bac.iur., Dipl.iur., Mg.iur., Dr.iur. u.c.) un amats, raksta nosaukums, ievaddaļa, atdalītas nodaļas ar virsrakstiem, secinājumu daļa vai kopsavilkums, atsauces uz izmantotiem avotiem, kas veidotas atbilstoši "Jurista Vārda" izstrādātajam standartam (Žurnālā "Jurista Vārds" publicēto rakstu atsauču noformēšanas paraugs);
 • atbilstība latviešu valodas gramatikas un stila normām;
 • raksta apjoms nepārsniedz 40 000 rakstu zīmju (ieskaitot atstarpes).

Raksta iesniegšana:

 • raksts iesniedzams elektroniskā formātā, nosūtot to uz e-pastu juristavards@lv.lv;
 • pie raksta autors norāda savu kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasta adrese);
 • autoriem ar nepabeigtu juridisko izglītību darbs jāiesniedz kopā ar augstskolas mācībspēka ieteikumu publicēšanai (Par darba publicēšanu žurnālā "Jurista Vārds");
 • vienlaikus ar rakstu autoram jāaizpilda un redakcijai jānosūta uz e-pastu juristavards@lv.lv vai pa pastu (Bruņinieku ielā 36-12, Rīga, LV-1011) parakstīts iesniegums par autoratlīdzības saņemšanu (Autora iesniegums par publikācijām žurnālā "Jurista Vārds"). Autora iesniegumu var parakstīt arī ar elektronisko parakstu.

Publicēšanas kārtība:

 • raksti žurnālā tiek publicēti galvenokārt iesūtīšanas secībā, izņēmums – īpaša aktualitāte;
 • pirms publicēšanas raksti tiek literāri rediģēti, ar autoru tiek saskaņoti tikai būtiski labojumi.

Pirms raksta publicēšanas redakcija laikus vienojas ar autoru par fotografēšanos vizuālajam noformējumam pie raksta.
Autoratlīdzību par publikāciju „Jurista Vārdā” izmaksā ar pārskaitījumu pēc publikācijai sekojošā mēneša 21. datuma (ja redakcijā savlaicīgi saņemts aizpildīts autora iesniegums par autoratlīdzību).
 

ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties