29. Jūlijs 2014 /NR. 29 (831)
Skaidrojumi. Viedokļi
Izņēmumi no personīgās atbildības modeļa lietās par konkurences noteikumu pārkāpumiem
3
Asoc.prof. Dr.iur.
Jānis Kārkliņš
 

Ideja šim rakstam tika gūta, izlasot kādu nesen publicētu rakstu internetā,1 kurā, lai gan samērā tendenciozā veidā, tomēr tiek minēta kāda interesanta Konkurences padomes lieta. Proti, šajā lietā Konkurences padome administratīvā soda izpildes stadijā ir piemērojusi sodu par konkurences noteikumu pārkāpumu, kas tika sākotnēji piemērots Samsung lietā2 komersantam, kurš ieguvis pārkāpēja uzņēmumu – nav bijis sākotnējā lēmuma par soda uzlikšanu adresāts.

Kā zināms, personīgās atbildības modelis, saskaņā ar kuru atbildība var tikt pieskaitīta konkrētam tiesību subjektam un tiek nodalīta, pastāv jau no romiešu tiesību laikiem,3 tomēr pēdējās desmitgadēs, tostarp arī kontinentālās Eiropas tiesību saimes valstīs, ir ievērojami attīstījusies korporatīvā plīvura pacelšanas (piercing of corporate veil – angļu val.) doktrīna, saskaņā ar kuras pamatnostādni atbildība par korporācijas veiktiem tiesību aizskārumiem zināmos gadījumos var tikt piemērota tās amatpersonām vai īpašniekiem.4

Izņēmumi no personīgās atbildības modeļa tiesībās ir samērā reti sastopama parādība. Ir jāgūst skaidrs priekšstats, ko šie izņēmumi nozīmē konkurences tiesību kontekstā. Ņemot vērā, kā tas tiks atklāts turpmāk rakstā, ka pamats izņēmumam no personīgās atbildības modeļa ir konkurences tiesībās sastopamais uzņēmuma koncepts, jānoskaidro tā saturs.

1. Uzņēmuma koncepts konkurences tiesībās

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 101. pantā (bijušais Eiropas Savienības dibināšanas līguma 81. pants) noteikto konkurences noteikumiem pretēju nolīgumu, lēmumu un saskaņotu darbību īstenošanas aizliegums attiecas uz uzņēmumiem (undertaking – angļu val.).5 Neraugoties uz to, Eiropas Komisijai (turpmāk – Komisija), lai sekmīgi piemērotu attiecīgu sodu par konkurences noteikumu pārkāpumu un nodrošinātu tā izpildi, ir jāidentificē un jāsauc pie atbildības konkrētas personas, jo LESD 299. pants, kurā noteikta kārtība, kādā izpildāmi Komisijas tiesību akti, runā par personām, nevis uzņēmumiem. Soda faktiskajai izpildei ir piemērojami attiecīgās dalībvalsts nacionālie tiesību akti, kas nozīmē, ka izpildrīkojumā jābūt norādītai konkrētai fiziskai vai juridiskai personai.6 Tādējādi var piekrist ģenerāladvokāta Džeikobsa (Jacobs) norādītajam par to, ka uzņēmuma koncepts Eiropas Savienības dibināšanas līguma 81. panta kontekstā pilda divas funkcijas. No vienas puses, tas kalpo, lai būtu iespējams noteikt spēlētāju (actors – angļu val.) kategorijas, uz ko attiecināmi konkurences noteikumi, no otras puses, lai noteiktu personu, kurai pieskaitāma noteikta veida darbība jeb uzvedība, kas ir pretrunā konkurences noteikumiem.7

LESD un 2004. gada 20. janvāra Padomes regulā (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju8 nav atrodama uzņēmuma definīcija. Neskatoties uz iepriekš minēto, uzņēmuma definīcija ir atrodama Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 22. protokola 1. pantā, saskaņā ar kuru uzņēmums ir jebkura vienība (entity – angļu val.), kas veic komerciāla vai ekonomiska rakstura darbības.9 Tiesību literatūrā savulaik norādīts, ka Kopienas uzņēmuma definīcijai ir jābūt neatkarīgai no uzņēmuma koncepta izpratnes nacionālajās tiesībās.10 Tādējādi ir jāpievērš uzmanība Eiropas Savienības Tiesas praksē atzītajam, ka uzņēmums ir saimnieciska vienība, kas sastāv no vienota personāla, ķermenisku un bezķermenisku elementu pārvaldes, kas ilgtermiņā īsteno noteiktu ekonomisku mērķi un var tikt sodīta par konkurences noteikumu pārkāpumu.11 Lietā "Komisija pret Itāliju" ģenerāladvokāts Mišo (Mischo) pauda uzskatu, ka, lai noteiktu, vai attiecīgā vienība ir uzskatāma par uzņēmumu, ir jāvērtē darbības industriālā un komerciālā daba.12 Savukārt citā lietā tiesa uzņēmumu definēja kā jebkuru vienību, kas ir iesaistīta saimnieciskā darbībā neatkarīgi no tās juridiskās formas un finansēšanas veida. Šis koncepts jāsaprot kā ekonomiskas vienības veidošana pat, ja atbilstoši tiesību aktiem šī vienība sastāv no vairākām fiziskām vai juridiskām personām.13 Ievērojot minēto, ir būtiski saprast, ka, vadoties pēc definīcijas, LESD 101. pants ir vērsts nevis uz uzņēmumiem kā ekonomiskām vienībām, bet drīzāk uz saimnieciskām darbībām (economic activities – angļu val.).

Šāda pieeja uzņēmuma definīcijai, kas, lai gan sākumā tika kritizēta, tomēr ir nostiprinājusies Eiropas Savienības Tiesas praksē un ir vispārēji akceptēta, tiek raksturota kā funkcionāla pretstatā institucionālai. Šādas funkcionālās pieejas kopsavilkumu ir sniedzis ģenerāladvokāts Džeikobss, norādot, ka tiesas pieeja, nosakot, vai attiecīgā vienība ir uzņēmums Eiropas Savienības konkurences tiesību izpratnē, varētu tikt raksturota kā funkcionāla tādā nozīmē, ka tā koncentrējas drīzāk uz īstenotās darbības veidu, nevis uz īpašībām, kas raksturo tās veicējus.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
3 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
es
1. Augusts 2014 / 19:50
2
ATBILDĒT
No maksas rakstiem kasjauns jauns límenis - maksas raksti jurista várds. ir par ko padomát - cik stipri ir lobiji un cik nopirkti mediji
Precizējums > es
4. Augusts 2014 / 19:41
0
ATBILDĒT
Pieredzējuši lasītāji zina teikt, ka Jurista Vārda žurnāla raksti portālā juristavards.lv vienmēr ir bijuši par maksu, jo arī drukātais žurnāls ir par maksu.
Bezmaksas ziņu un blogu sadaļa šajā portālā gan ir jaunums - laikam kopš pagājušās ziemas.
veiksmi
30. Jūlijs 2014 / 11:34
0
ATBILDĒT
Cerams, ka Konkurences Padome uztvēra SIA "Veiksme K" tiesību aizstāvju signālu
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties