9. Septembris 2014 /NR. 35 (837)
Akadēmiskā dzīve
Aicina piedalīties administratīvo tiesību izspēlē

Studentu biedrība "ELSA Latvia" atklāj jaunu tiesas procesa izspēli, dodot jurisprudences studentiem iespēju iegūt jaunas zināšanas un iejusties administratīvā procesa dalībnieku lomās.

Šī gada kāzuss veltīts konkurences tiesībām, risinot jautājumus par aizliegtu vienošanos konkursā, taču studenti varēs šķetināt arī citus administratīvo tiesību un procesa jautājumus.

Lai piedalītos izspēlē, komandai jāsagatavo gan pieteicēju, gan Konkurences padomes argumentācija, līdz 2014. gada 12. oktobra plkst. 23:59 nosūtot to uz e-pastu elsa.latvija@gmail.com ar norādi "administratīvo tiesību izspēle".

Izspēles mutiskā daļa risināsies Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2014. gada 25. oktobrī.

Papildu informāciju var iegūt, rakstot uz ELSA Latvija e-pastu elsa.latvija@gmail.com.

Tiesas procesa izspēles administratīvajās tiesībās kāzuss

I

Materiāltehniskās apgādes valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) 2013. gada 1. septembrī izsludināja atklātu konkursu "Transportlīdzekļu iegāde Centrālās policijas vajadzībām". Iepirkuma priekšmets bija īpaši aprīkotu operatīvo transportlīdzekļu iegāde Centrālās policijas darbības nodrošināšanai. Bija paredzēts iegādāties šādus transportlīdzekļus (atbilstoši Automašīnu klasifikatoram LV 2013. g.):

 1. 100 kompaktās klases automašīnas;

 2. 100 vidējās klases automašīnas;

 3. 100 apvidus automašīnas;

 4. 100 mazos furgonus.

Pretendenti bija tiesīgi iesniegt piedāvājumus gan par visu pieteikuma priekšmetu, gan par atsevišķām automašīnu klasēm. Savukārt tehniskajā specifikācijā bija noteiktas prasības, kurām transportlīdzekļiem jāatbilst. Izvēles kritērijs bija zemākā cena – par uzvarētāju iepirkumā tiktu pasludināts pretendents, kurš piedāvātu tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošus transportlīdzekļus par zemāko cenu. Visbeidzot, piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2013. gada 25. oktobris.

II

Piedāvājumu iepirkumā iesniedza:

 1. SIA "Labs auto" – Volkswagen, Audi, Skoda oficiālais dīleris Latvijā;

 2. SIA "Tavs auto" – Ford, Land Rover, BMW oficiālais dīleris Latvijā;

 3. SIA "Cits auto" – Renault, Citroen, Peugeot, Nissan oficiālais dīleris Latvijā;

 4. SIA "Arī auto" – Mitshubishi, Honda, Toyota oficiālais dīleris Latvijā.

Visi šie pretendenti ir biedrības "Godīgo autotirgotāju asociācija" biedri. Biedrības mērķis atbilstoši tās statūtiem ir augstu ētikas standartu noteikšana un uzturēšana automašīnu tirdzniecībā.

III

Pretendenti iesniedza tabulā norādītos piedāvājumus (iezīmētie modeļi tika atzīti par uzvarētājiem katrā klasē).1

 

Kompaktie auto

Vidējie auto

Apvidus auto

Mazie furgoni

SIA “Labs auto”

Volkswagen Golf
11 464 LVL

Skoda Superb
15 880 LVL

Audi Q5
24 276 LVL

Volkswagen Caddy Kasten
11 135 LVL

SIA “Tavs auto”

Ford Focus
10 770 LVL

BMW 3 serija
19 543 LVL

Land Rower Defender
22 665 LVL

SIA “Cits auto”

Renault Thalia
7147 LVL

Renault Laguna
15 088 LVL

Nissan Pathfinder*
24 009 LVL

Nissan NV200 Van
11 650 LVL

SIA “Arī auto”

XHonda Insight
15 647 LVL

Toyota Avensis
13 297 LVL

Toyota Land Cruiser 150*
30 660 LVL

 * Neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, jo ir lielā apvidus (cita klase).

 

Vadoties no Automašīnu klasifikatorā norādītajām bāzes cenām, secināms, ka jebkurš no ražotājiem katrā no klasēm būtu varējis izvēlēties piedāvāt citu, lētāku modeli par uzvarējušo modeli (izņemot kompaktajā klasē, kur lētāks modelis ir tikai tam pašam dīlerim SIA "Cits auto", kurš piegādā uzvarējušo modeli), kā arī uzvarējušais modelis nevienā klasē nav lētākais attiecīgā dīlera piedāvājumā esošais attiecīgās klases modelis.

Automašīnu klasifikators ir nesaistošs dokuments, tajā norādītās bāzes cenas nav uzskatāmas par fiksētām, maksimālām vai minimālām cenām. Jebkurš tirgus dalībnieks ir tiesīgs piedāvāt automašīnas par cenām, kas atšķiras no klasifikatorā norādītajām.2

IV

Balstoties uz aģentūras iesniegumu, kurā norādīts uz aizdomīgajām cenām un to, ka visi pretendenti regulāri tiekas biedrības "Godīgo autotirgotāju asociācija" ietvaros (kur, kā pieņem aģentūra, saskaņojuši visu ko, tostarp piedalīšanos Centrālās policijas automašīnu iepirkumā), kā arī atsevišķām līdzībām dažu pretendentu piedāvājumos, Konkurences padome ierosināja lietu.

2013. gada 13. decembrī Konkurences padome bez iepriekšēja brīdinājuma vienlaicīgi ieradās visu četru pretendentu birojos, nopratināja vadību un darbiniekus, izņēma to darbinieku, kuri piedalījušies piedāvājumu sagatavošanā aģentūras iepirkumam, datoru cieto disku spoguļattēlus, kā arī SIA "Tavs auto" galvenās juristes Rūtavitas Pūpolžagarlasītājas kabinetā atrasto mapi ar uzrakstu "Advokāti". Rūtavita cēla iebildumus, atsaucoties uz miglainām atmiņām par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, kas neļauj konkurences iestādēm izņemt advokāta–klienta saraksti. Uz to Konkurences padomes pārstāvji paskaidroja, ka mape ar uzrakstu "Advokāti" neatvērta tiks nodota īpaši nozīmētam Konkurences padomes darbiniekam, kurš nebūs iesaistīts lietas izmeklēšanā, bet izvērtēs, vai mapē atrodamie dokumenti tiešām var tikt kvalificēti kā konfidenciāla un aizsargājama advokāta–klienta sarakste. Kad Rūtavita pēc dažām dienām sazvanīja atbildīgo Konkurences padomes darbinieku, viņai paskaidroja, ka mapē atrastie divi dažādu zvērinātu advokātu biroju atzinumi "Konkurences padomes izmeklēšana: do"s and don"ts" un "SIA "Tavs auto" konkurences tiesību audits" netiks pievienoti lietas materiāliem un netiks izmantoti kā pierādījumi.

2013. gada 20. decembrī, pamatojoties uz tiesneša atļauju veikt Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 4. un 5. punktā noteiktās izmeklēšanas darbības, Konkurences padomes darbinieki policijas pavadībā ieradās SIA "Tavs auto" valdes priekšsēdētāja Andra Kukuļa privātmājā un izņēma visus valdes priekšsēdētāja darbistabā atrodamos dokumentus, kā arī izskatīja Andra Kukuļa privāto e-pasta saraksti, kur gan neatrada nevienu vēstuli, kas būtu saistīta ar izmeklējamo lietu. Kad Rūtavita to uzzināja, viņa atcerējās, ka atzinumā "Konkurences padomes izmeklēšana: do"s and don"ts", kas bija adresēts SIA "Tavs auto" valdes priekšsēdētājam, bija ieteikums izdzēst jebkādu elektronisko saraksti ar tiešajiem konkurentiem un galējas nepieciešamības gadījumā svarīgākos šādā sarakstē pārsūtītos dokumentus glabāt mājās, nevis birojā.

V

Konkurences padome pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Labs auto", SIA "Tavs auto", SIA "Cits auto" un SIA "Arī auto" darbībās, saskaņojot piedāvājumus aģentūras iepirkumā "Transportlīdzekļu iegāde Centrālās policijas vajadzībām", un uzlika visiem četriem uzņēmumiem naudas sodu. Lēmums balstīts uz šādiem pierādījumiem:

 1. visu četru pretendentu piedāvājumos aģentūras nosaukums rakstīts ar visiem lielajiem sākuma burtiem, lai gan tas neatbilst latviešu valodas gramatikas prasībām un veidam, kā aģentūras nosaukums rakstīts aģentūras iepirkuma dokumentos, mājaslapā, reģistrācijas apliecībā u.c.;

 2. SIA "Labs auto" un SIA "Arī auto" finanšu piedāvājumi sagatavoti pēc vienādas formas, lai gan nav izmantota aģentūras iepirkuma dokumentos ietvertā finanšu piedāvājuma paraugforma;

 3. SIA "Tavs auto" valdes priekšsēdētāja privātmājā izņemts "Godīgo autotirgotāju asociācijas" sanāksmes protokola projekts, kurā pie darba kārtības punkta "Valsts sektors" ir šāds teksts: "Tenderus iesūtīt A.K. līdz 21.10.2013." Protokola projekts nav datēts un nav parakstīts. Konkurences padomes lēmumā pieņemts, ka ar tenderiem saprotami piedāvājumi aģentūras iepirkumā, jo 21.10.2013. ir dažas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa aģentūras iepirkumā. Konkurences padomes lēmumā norādīts, ka nebija izdevies noskaidrot, kas saprotams ar "A.K.", taču lēmumā pieņemts, ka tie ir tādas personas iniciāļi, kurai visi četri pretendenti iesūtīja savu piedāvājumu projektus saskaņošanai. Konkurences padomes rīcībā nebija pierādījumu, ka minētie piedāvājumu projekti tiktu faktiski kādam iesūtīti.

VI

Visi četri pretendenti nolēma pārsūdzēt Konkurences padomes lēmumu. Viņi visi vērsās zvērinātu advokātu birojā "Pareizās tiesības", kas specializējas konkurences tiesībās. Vienošanās paredzēja, ka birojs sagatavos pieteikumu visu četru pretendentu vārdā, bet pilnvara to parakstīt birojam netiks izsniegta. Pieteikumu parakstīs visu četru sabiedrību valdes locekļi.

Birojā pieteikuma sagatavošana tika uzticēta zvērināta advokāta palīgam Jāņvaldim Lejasaugšmežapaļavam. Viņš bija pieradis visus darbus atlikt uz pēdējo brīdi (radošais darbs viņam vislabāk padevās naktīs), tāpēc arī pieteikumu rakstīja naktī pirms termiņa pēdējās dienas. Pieteikumu viņš sagatavoja kvalitatīvi, vienīgi (ņemot vērā, ka tāpat bija strādājis jau vairākas iepriekšējās naktis pie citām lietām) viņam aizmirsās parakstu zonā paredzēt vietu SIA "Arī auto" amatpersonas parakstam. Pieteikuma ievaddaļā bija norādīts, ka pieteikumu iesniedz arī SIA "Arī auto", lūgumu daļā bija lūgts atcelt lēmumu pilnībā (no kā būtu saprotams, ka arī daļā, kas attiecas uz SIA "Arī auto"), taču nebija paredzēta vieta SIA "Arī auto" amatpersonas parakstam. Tas vēl nebūtu nekas, SIA "Arī auto" amatpersona tik un tā varētu parakstīt pieteikumu, atšifrējot savu parakstu ar roku, taču Jāņvaldis pēc vairākām negulētām naktīm bija pavisam aizmirsis par tādas SIA "Arī auto" pastāvēšanu. Tā nu viņš tiesā iesniedza pieteikumu ar tikai trīs sabiedrību amatpersonu parakstiem.

VII

Turklāt SIA "Cits auto" amatpersona tajā dienā nebija sastopama, un sabiedrības birojā tajā brīdī, kad Jāņvaldis ieradās pēc parakstiem, nebija arī nevienas citas paraksttiesīgas amatpersonas. Tiesas darbalaiks tuvojās beigām, un gaidīt nebija laika, tāpēc Jāņvaldis parakstījās amatpersonas vietā. Šādi noformētu pieteikumu viņš nogādāja Administratīvajā apgabaltiesā.

VIII

Administratīvās apgabaltiesas Kancelejas darbinieks, kurš reģistrēja pieteikumu, ievēroja, ka SIA "Cits auto" amatpersonas Andrejuģa Dzidravota paraksts pieteikumā nemaz nav līdzīgs viņa parastajam parakstam. Kancelejas darbinieks labi zināja Andrejuģa parakstu, jo viņš regulāri iesniedza tiesā pieteikumus, kuros sūdzējās par dažādiem pašvaldības lēmumiem – atteikumu ierīkot ielas apgaismojumu ielā, kurā viņš dzīvoja, atļauju izvietot alkohola tirdzniecības uzņēmuma izkārtnes pasi ēkā, kas atradās pretim viņa darbavietai utt.

IX

Nākamajā dienā, kad pieteikuma iesniegšanas termiņš jau bija beidzies, SIA "Arī auto" iesniedza apgabaltiesā pieteikuma eksemplāru, kuru bija parakstījis SIA "Arī auto" valdes priekšsēdētājs. Pieteikumam bija pievienota pavadvēstule, kurā bija norādīts, ka kļūdas dēļ sākotnējo pieteikuma eksemplāru sabiedrības amatpersona nebija parakstījusi, tāpēc novērš šo pieteikuma trūkumu un lūdz atzīt pieteikumu par iesniegtu termiņā.

Vienlaikus tika iesniegta arī visu četru sabiedrību pilnvara Jāņvaldim vai jebkuram citam biroja "Pareizās tiesības" advokātam vai advokāta palīgam veikt jebkuras procesuālās darbības visu sabiedrību vārdā, tostarp iesniegt pieteikumu. Pilnvara bija izsniegta nākamajā dienā pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

X

Apgabaltiesas tiesnesis ierosināja lietu pēc visu četru pieteicēju pieteikumiem. Vienlaikus tiesnesis lēmumā par lietas ierosināšanu norādīja, ka lietas izskatīšanas laikā atgriezīsies pie jautājuma par to, vai:

 1. SIA "Arī auto" pieteikums ir iesniegts termiņā;

 2. SIA "Cits auto" pieteikumu iesniegusi persona, kura ir tam pilnvarota (ņemot vērā, ka amatpersona pieteikumu nav parakstījusi un pilnvara Jāņvaldim izsniegta jau pēc pieteikuma parakstīšanas un iesniegšanas).3

Pieteicēji tika lūgti uz lietas izskatīšanu sagatavot viedokli arī par šiem jautājumiem.

XI

Konkurences padome pieteica noraidījumu vienam no tiesnešiem, Otto Bismarkam, norādot, ka viņš brauc ar automašīnu Renault Thalia, kuru iegādājies no SIA "Cits auto" (un kura ir viena no Centrālās policijas iepirkumā iegādātajiem auto), tāpēc būs ieinteresēts spriest par labu savam darījumu partnerim. Apgabaltiesa lūdza procesa dalībniekus uz tiesas sēdi sagatavot viedokli par pieteikto noraidījumu.4

XII

Konkurences padome, gatavojot argumentāciju tiesas procesam, pamatā plānoja balstīties tajā, ka konkurenti, kuri nav iepriekš vienojušies, nepiedāvātu iepirkumā, kurā vienīgais kritērijs ir zemākā cena, modeļus, kuri nav lētākie viņu sortimentā un par kuriem lētāki modeļi ir arī konkurentiem. Tāda sakritība, ka pie tik neracionāliem piedāvājumiem katrs no četriem pretendentiem, vienas biedrības biedriem, uzvar vienā auto klasē, Konkurences padomes ieskatā, nevarētu būt.

Savukārt pretendenti tiesas procesā bija iecerējuši argumentēt ar to, ka, piemēram, mazo furgonu klasē, kur divi pretendenti vispār neiesniedza piedāvājumus, viņiem ir daudz pasūtījumu no dažādiem uzņēmumiem, tāpēc viņiem būtu apgrūtinoši piedāvāt šos modeļus arī iepirkumā. Tāpat citās klasēs lētākās automašīnas, viņuprāt, ir tik pieprasītas, ka nav tik lielu rezervju, ko piedāvāt iepirkumā. Vienlaicīgi pretendentiem šķita, ka jāņem vērā, ka Konkurences padomes lēmumā netika pierādīts vai pat izteikts pieņēmums, ka Automašīnu klasifikatorā norādītās bāzes cenas ir saistošas tirgus dalībniekiem un ka pretendentiem būtu kāds pamats paļauties, ka citi pretendenti iepirkumā piedāvās automašīnas tieši par bāzes cenām.

Pretendentiem turklāt likās, ka būtu jāpauž arī argumenti par to, ka nav pietiekamu pierādījumu par aizliegto vienošanos un ka šajā jautājumā viņiem būtu jāskatās Konkurences padomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Tiesas prakse. Turklāt būtisks arguments, pretendentu ieskatā, varētu būt tas, ka nevar tikt izmantots kā pierādījums SIA "Tavs auto" valdes priekšsēdētāja privātmājā izņemtais "Godīgo autotirgotāju asociācijas" sanāksmes protokola projekts, jo pastāv pamats domāt, ka pie šī pierādījuma Konkurences padome tikusi, izlasot advokāta–klienta saraksti. Šeit, pretendentuprāt, apspriežams aktuālais jautājums par to, vai tāda kārtība, kāda pastāv Konkurences padomē, ka Konkurences padomes darbinieks izlemj, vai tas vai cits dokuments bauda advokāta–klienta sarakstes aizsardzību, ir pieļaujama.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Kāzusa vajadzībām pieņemams, ka tehniskajai specifikācijai atbilstu jebkurš no minētajā Automašīnu klasifikatorā attiecīgajā klasē klasificētajiem auto un ka pilnībā nokomplektētas automašīnas cena ir klasifikatorā norādītā bāzes modeļa cena.

2. Kāzusa vajadzībām tiek pieņemts, ka Automašīnu klasifikatoru izstrādāja un pieņēma tieši biedrība "Godīgo autotirgotāju asociācija".

3. Kāzusa risinājumā nav pieļaujams apstrīdēt, ka pieteikumu parakstījis Jāņvaldis.

4. Kāzusa vajadzībām tiek pieņemts, ka noraidījums netiks neizlemts pirms lietas izskatīšanas pēc būtības, kā tas noteikts Administratīvā procesa likumā, bet gan lietas izskatīšanas gaitā (spriedumā).

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
ELSA Latvija Aicina piedalīties administratīvo tiesību izspēlē. Jurista Vārds, 09.09.2014., Nr. 35 (837), 24.-26.lpp.
patīk
drukāt
VISI RAKSTI 9. Septembris 2014 /NR. 35 (837)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
COVID-19: tiesiskie aspekti
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
TIESĪBU PRAKSE
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties