13. Novembris 2018 /NR. 46 (1052)
Notikums
Visi aicināti kopīgi svinēt Latvijas valsts un tiesību sistēmas simtgadi
SATURA RĀDĪTĀJS

Augstākajam punktam tuvojas Latvijas valsts simtgades svinības – jau pēc pāris dienām būs klāt 18. novembris. Un tūlīt pēc tam savu simtgadi svinēt varēs arī valsts tieslietu sistēma, un šajā laikā uz kopīgiem pasākumiem tiek aicināti visi Latvijas juristi, kā arī citi tieslietu nozarei piederīgie darbinieki.

Kad dibināta Latvijas tieslietu sistēma

Latvijas tieslietu sistēmas dzimšanas diena ir 1918. gada 19. novembris, kad jaundibinātās Latvijas Republikas Pagaidu valdības vadītājs Kārlis Ulmanis par tieslietu ministru iecēla advokātu Pēteri Juraševski, bet par viņa biedru – advokātu Eduardu Strautnieku, tādējādi izveidojot Tieslietu ministriju. Dažu nedēļu laikā kopā ar citiem juristiem viņi izstrādāja "Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanas kārtību", ko Tautas padome pieņēma 6. decembrī un kas kļuva par pamatu tālākai tieslietu sistēmas veidošanai. Jau 7. decembrī Pagaidu valdība amatā iecēla pirmos Latvijas augstākās tiesu instances – Senāta – locekļus. Tāpat 1918. gada decembrī tika oficiāli nominēts pirmais prokurors, kā arī dibinātas Rīgas, Jelgavas un Liepājas apgabaltiesas (Latgali tobrīd bija okupējuši Stučkas lielinieki, tādēļ tur apgabaltiesa sāka darboties tikai 1919. gada nogalē).

 

Simtgades svinību kalendārs

Gatavošanās tieslietu nozares simtgades svinībām aizsākās 2017. gada nogalē, kad 17. novembrī tika pacelts valsts karogs jaunizveidotajā mastā virs Tieslietu ministrijas ēkas, bet 19. decembrī nosvinēta Senāta 99 gadu jubileja, pirmoreiz izrādot Augstākās tiesas filmu "Senatori", kas ir dokumentāls stāsts par 30 Latvijas senatoriem, kas starpkaru periodā darbojās kasācijas instancē.

Visa 2018. gada gaitā tieslietu nozares simtgadei tika veltīti vairāki Tieslietu ministrijas un tieslietu nozares institūciju rīkoti pasākumi. Tai skaitā aprīlī Lielās talkas ietvaros nozares darbinieki sakopa Sesavas baznīcas apkārtni un pie baznīcas atklāja piemiņas plāksni pirmajam Latvijas tieslietu ministram P. Juraševskim, kurš šajā baznīcā kristīts un laulāts.

3. maijā Rīgā notika tieslietu nozares apbalvojumu pasniegšana: Tieslietu sistēmas goda zīmes un Tieslietu ministrijas atzinības rakstus par izcilu ieguldījumu nozares attīstībā saņēma kopumā 112 tieslietu darbinieki.

Valsts simtgades zīmē šogad aizritēja arī vairāki starptautiski pasākumi: oficiālā izdevēja rīkotā konference "Runā valsts" (martā), Satversmes tiesas konference par konstitucionālo tiesu lomu globalizētajā pasaulē (maijā), Trešais pasaules latviešu juristu kongress (jūnijā), Eiropas Tiesību institūta ģenerālā asambleja (septembrī). Ārvalstu tiesneši bija goda viesi arī ikgadējā Latvijas tiesnešu konferencē septembrī, kas šogad tika veltīta Latvijas tiesu sistēmas simtgadei.

Savas darbības jubilejas šogad svinējušas un turpina svinēt vairākas tieslietu nozares institūcijas: tāpat kā Latvijas valsts, pirms 100 gadiem dibināta Tieslietu ministrija, apgabaltiesas, prokuratūra, arī augstākā tiesu instance – toreiz Senāts, tagad Augstākā tiesa, kā arī Latvijas Republikas oficiālais izdevums – toreiz "Pagaidu Vadības Vēstnesis", tagad "Latvijas Vēstnesis". Pirms 25 gadiem darbību atjaunoja Latvijas notariāts, Zemesgrāmatas, kā arī tika dibināts Valsts zemes dienests. Savukārt uz 15 darba gadiem šogad atskatās Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju institūcija un Valsts probācijas dienests.

Arī vairākas no 2018. gadā iznākušajām grāmatām veltītas valsts un tieslietu nozares simtgadei, to skaitā: Tieslietu ministrijas juristu rakstu krājums "Tiesībpolitikas aktuālie jautājumi", Tiesu izpildītāju padomes izdevums "Tiesu izpildītāja institūts Latvijā (1918–2018)", Patentu valdes grāmata "Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940". Senāta simtgade tiks godināta ar grāmatu "Senatoru atziņas. 100 un vairāk". Izdošanai tuvākajā laikā tiek gatavota arī Latvijas Senāta nozīmīgāko spriedumu izlase, kā arī divi Egila Levita tiesībpolitisko rakstu krājumi.

1. novembrī Tieslietu ministrijas otrā stāva vestibilā, kur atrodas ministru fotoportretu galerija, tika atklāta ekspozīcija, kas veltīta Pēterim Juraševskim – pirmajam tieslietu ministram. Izstādē izvietoti vēsturiski priekšmeti un fotogrāfijas no P. Juraševska mazdēla un Valsts kancelejas arhīva.

Atlikušajos divos šī gada mēnešos plānoti vairāki svētku pasākumi, kas iezīmēs tieslietu nozares simtgades kulmināciju.

19. novembrī, atzīmējot 100 gadus kopš Latvijas tieslietu sistēmas pamatu izveides, noritēs ekumenisks dievkalpojums un koncerts Doma baznīcā, kā arī pirmizrāde dokumentālajai filmai par Latvijas tieslietu ministriem. 7. decembrī Latvijas juristi un visi citi tieslietu nozares darbinieki tiksies Justīcijas ballē Ķīpsalā.

Savu simtgadi Rīgas apgabaltiesa svinēs 5. decembrī un Kurzemes apgabaltiesa – 14. decembrī, bet 19. decembrī Augstākajā tiesā tiks atzīmēta Senāta dibināšanas simtgade.

 

Raivis Kronbergs
TM valsts sekretārs, Latvijas simtgades svinību tieslietu nozares darba grupas vadītājs

Latvijas Republika un tiesiskums viens no otra nav nodalāmi kopš pirmajiem valsts dibināšanas mirkļiem. To pierāda vēsture: darbs pie tiesību sistēmas veidošanas sākās burtiski uzreiz, nākamajā dienā pēc valsts proklamēšanas. Arī šobrīd, simts gadus pēc valsts dibināšanas, Latvijas sabiedrība pieprasa tiesiskumu un mūsu darbs nepārtraukti atrodas uzmanības centrā. Tieslietu nozare izjūt spiedienu, darbs pie sistēmas uzlabošanas norit nepārtraukti, un mēs ceram atgūt sabiedrības uzticību. Tieslietu sistēmas attīstības stratēģijā 2018.–2020. gadam ir izvirzīti mērķi veikt nozares modernizāciju (digitalizāciju), palielināt efektivitāti, mazināt birokrātismu un atbrīvoties no smagnējības. Esam apņēmības pilni to paveikt. Mūsu panākumi ir tieši atkarīgi no tieslietu nozarē strādājošajiem cilvēkiem. Lai saprastu, ka kopā esam spēks, kas spēj pārvarēt problēmas, mums kopā ir ne vien jāstrādā, bet arī jāsvin svētki. Turklāt mums ir arī pamats svinēt – ne vien atskatoties pagātnē, bet arī domājot par līdz šim jau izdarītajām reformām tiesu varā un tieslietu sistēmā kopumā.

Tieslietu simtgade tiek atzīmēta visa gada garumā, daudzas mūsu institūcijas jau ir rīkojušas un vēl rīkos atsevišķus pasākumus. Tomēr svētkos ir svarīgi sanākt arī visiem tiesu un tieslietu sistēmas institūciju darbiniekiem kopā. Mums ir jāsatiekas, jāapzinās, ka, vienojoties par kopīgiem mērķiem, mēs varam kļūt par maģisku spēku un tos sasniegt.

Uz ministrijas rīkotajiem pasākumiem novembrī un decembrī ir aicināts ikviens Latvijas jurists un ikviens Latvijas tieslietu sistēmas darbinieks.

Pirmā tikšanās būs 19. novembrī, kad aicinām uz tieslietu sistēmas darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem veltīto ekumenisko dievkalpojumu Doma baznīcā. Ir jāatzīst, ka mēs visi ikdienā izjūtam diezgan lielu sabiedrības morālo spiedienu, tiek izteikti gan pamatoti, gan nepamatoti pārmetumi, kas cilvēkus nogurdina, taču viņi turpina strādāt. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no viņiem to dara godprātīgi. Dievkalpojums būs laba iespēja kopīgām pārdomām par to, kas jau ir sasniegts. Ceru, ka tas var kļūt arī par vienojošu spēka avotu.

19. novembra vakarā aicinām visus uz dokumentālās filmas pirmizrādi kinoteātrī "Splendid Palace". Filma būs dokumentāls stāsts par visiem Latvijas tieslietu ministriem. Tieslietu sistēmas panākumu vai grūtību pamatā ir tās darbinieki visos līmeņos, tai skaitā, protams, nozares politiskie vadītāji. Skatoties filmu par ministriem, katram būs iespēja domāt arī par savu personisko profesionālo ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā Latvijā. Filma tiks rādīta abās kinoteātra zālēs vienlaikus, tādēļ esmu pārliecināts, ka vietas pietiks visiem interesentiem.

Savukārt tieslietu nozares simtgades svinību kulminācija būs 7. decembrī, kad Ķīpsalas hallē notiks Justīcijas balle. Neskatoties uz visām grūtībām, esmu pārliecināts, ka mums ir ko svinēt! Tieslietu sistēmas darbinieki ir pelnījuši iespēju savas valsts un nozares simtgadi nosvinēt krāšņā svētku atmosfērā. Mēs ceram, ka izdosies radīt īstu svētku, prieka un kopības sajūtu.

Daudzus gadus Latvijā tiek rīkotas virsnieku, ārstu, uzņēmēju balles. Pilnīgi noteikti šādu vienojošu svētku pasākumu ir pelnījuši arī mūsu cilvēki, un ceru, ka tā kļūs par tradīciju, kas tiks atkārtota vismaz reizi piecos gados. Ļoti priecājos, ka šo ideju atbalsta arī Justīcijas balles goda patroni – Latvijas juristu neapšaubāmās autoritātes – Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

Uz tikšanos svētkos!

 

Tieslietu nozares simtgades svinību pasākumi

19. novembrī

Pulksten 16.00 Doma baznīcā Rīgā – ekumenisks dievkalpojums par godu Latvijas tieslietu sistēmas simtgadei. Uzstāsies Advokātu koris, skanēs Doma ērģeles.

Pēc dievkalpojuma – ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.

Pulksten 19.00 kinoteātrī "Splendid Palace" – dokumentālās filmas "Mēs par mums" pirmizrāde (pulcēšanās no 18.30).

Uz svinīgo dievkalpojumu, Brīvības pieminekļa godināšanu un filmas pirmizrādi laipni aicināti visi Latvijas juristi un citi tieslietu nozares pašreizējie un bijušie darbinieki! Svētkos laipni lūgti arī tieslietu nozares darbinieku ģimenes locekļi. Pasākumus rīko Tieslietu mi­nistrija. Ieeja bez maksas.

7. decembrī

Pulksten 20.00 Ķīpsalas hallē Rīgā – Justīcijas balle par godu Latvijas tieslietu sistēmas simtgadei.

Programmā: tieslietu nozares darbinieku saviesīga tikšanās, vairāku ievērojamu Latvijas mūziķu, grupu un orķestra priekšnesumi, svētku pārsteigumi, svinīgas vakariņas un dejas.

Ieejas kartes var iegādāties: https://ej.uz/justicijasballi (cenā ietilpst vieta pie galdiņa, vakariņas, pirmā vīna glāze, bezmaksas autostāvvieta).

Uz balli aicināti visi Latvijas juristi un tieslietu sistēmas darbinieki, kā arī nozares seniori!

 

Ineta Ziemele
Justīcijas balles goda patronese

'Latvijas tauta var svinēt savas valsts simto dzimšanas dienu. Modernās Latvijas vērtību centrā ir tiesiskums un neatkarīga tiesu vara. Pasaulē nav daudz tautu, kas var lepoties tieši ar šādiem sasniegumiem, kādi ir mums demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanā. Ar sasniegto ir jālepojas. Ir svarīgi prast arī kopā svinēt sasniegumus!'

 

Egils Levits
Justīcijas balles goda patrons

"Valsts nevar pastāvēt bez tiesībām, un Kelzens pat uzskatīja, ka valsts IR tiesības. Lai gan tas ir neliels pārspīlējums, tomēr fakts, ka Latvijas valsts simtgade vienlaikus automātiski nozīmē arī Latvijas tiesību sistēmas simtgadi, ir neapstrīdams. Katrā ziņā tas nozīmē, ka Latvijas juristiem kā profesijai un kā juridiskai kopienai aprit simtgade.

No tā savukārt izriet secinājums, ka šī SAVA simtgade Latvijas juristiem ir pienācīgi jāatzīmē! Šī pienācīgā, notikuma nopietnībai atbilstošā atzīmēšana notiks 7. decembrī Justīcijas ballē, kur mums būs iespēja pulcēties, satikties, priecāties un pārrunāt juridiskus un, galvenais, arī neierobežotas amplitūdas nejuridiskus jautājumus."

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Visi aicināti kopīgi svinēt Latvijas valsts un tiesību sistēmas simtgadi. Jurista Vārds, 13.11.2018., Nr. 46 (1052), 6.-7.lpp.
patīk
drukāt
VISI RAKSTI 13. Novembris 2018 /NR. 46 (1052)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties