16. Jūnijs 2020 /NR. 24/25 (1134/1135)
Skaidrojumi. Viedokļi
Problēmas bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanā
Mg. iur.
Sintija Lavska
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte 

Civillikuma 179. pants nosaka vecāka pienākumu uzturēt bērnu – šis pienākums ir absolūts, un vismaz minimālais uzturlīdzekļu apmērs vecākam jānodrošina neatkarīgi no viņa spējām un mantas stāvokļa.

Lai pēc iespējas aizsargātu bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu gadījumos, kad vecāks šo pienākumu nespēj izpildīt, ir izveidots Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Fonds) – valsts atbalsts šķirtajām ģimenēm, kurās vecāki vieni audzina bērnus un nesaņem finansiālu atbalstu no otra vecāka. Šobrīd no Fonda tiek izmaksāti uzturlīdzekļi vairāk nekā 40 000 vecāku vietā.

 

Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (turpmāk – Fonda administrācija) izmaksātie uzturlīdzekļi nav uzskatāmi par pabalstu un regresa kārtībā tiek piedzīti no vecāka, kurš nav nodrošinājis bērna uzturēšanu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums1 paredz divus alternatīvus procesus uzturlīdzekļu saņemšanai no Fonda: likuma 11. pants regulē uzturlīdzekļu izmaksu administratīvā procesa ietvaros, savukārt likuma 12. pants – izmaksu saskaņā ar tiesas nolēmumu. Šeit un turpmāk rakstā ar tiesas nolēmumu saprotams tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu, lēmums par pagaidu uzturlīdzekļu piedziņu un lēmums par izlīguma apstiprināšanu, kā arī notariālais akts, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un ir izpildāmi tiesas spriedumu izpildes kārtībā.2

Izmaksa uz tiesas nolēmuma pamata

Izmaksa administratīvā procesa ietvaros

Kurš process tiek piemērots?

• Strīds par uzturlīdzekļiem risināts tiesā, un ir spēkā stājies tiesas nolēmums, vai arī

• starp pusēm ir vienošanās par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem, kas noslēgta notariāla akta formā atbilstoši Notariāta likuma D1 sadaļai.

• Nav tiesas nolēmuma vai notariāla akta, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā.1

• Iesniedzējs nevēlas saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā, nekā tiek izmaksāts no Fonda.2

• Starp pusēm nav strīda par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu.3

Kādi priekšnosacījumi tiek vērtēti pirms izmaksas uzsākšanas?

• Pienākums maksāt uzturlīdzekļus jau uzlikts ar tiesas nolēmumu.

• Fonda administrācija nevērtē parādnieka pienākumu maksāt uzturlīdzekļus, bet konstatē Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā noteiktos priekšnosacījumus uzturlīdzekļu izmaksai no Fonda.4

• Būtiskākais izmaksas priekšnoteikums ir no zvērināta tiesu izpildītāja saņemtās ziņas, ka vecāks tiesas nolēmumu nepilda.

• Uzturlīdzekļu izmaksa var tikt veikta arī gadījumā, ja tiesas nolēmumu nav iespējams nodot izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam sakarā ar piekritības neesamību vai parādnieka maksātnespēju.5

• Pienākums maksāt uzturlīdzekļus tiks uzlikts ar Fonda administrācijas lēmumu.

• Pirms lēmuma pieņemšanas Fonda administrācija nosūta vecākam lūgumu sniegt paskaidrojumu un izvērtē vecāka norādītos apstākļus.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties