11. Maijs 2004 /NR. 17 (322)
Skaidrojumi. Viedokļi
Mākleris
Komerclikuma 64.-73.pants
Dr. iur.
Erlens Kalniņš
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents  

Mākleris

Komerclikuma 64.–73.pants


Erlens Kalniņš, zvērināts advokāts, – “Jurista Vārdam”
Foto: no personiskā arhīva

1. Māklera jēdziens. Atbilstoši Komerclikuma (turpmāk – KCL) 64.p.1.d. “mākleris ir komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību darījumu noslēgšanā citu personu labā, nebūdams pastāvīgi saistīts ar šīm personām līgumiskās attiecībās”.
Kā izriet no minētās definīcijas, pirmkārt, mākleris (Makler – vācu val., broker – angļu val., courtier – franču val.) var būt vienīgi komersants (sk. KCL 1.p.1.d., 4.d.), turklāt ne tikai individuāls komersants (fiziska persona), bet arī komercsabiedrība (kapitālsabiedrība, personālsabiedrība, kooperatīvā sabiedrība).1 Turpretī “citām personām” jeb ar māklera starpniecību noslēdzamā darījuma pusēm nav obligāti jābūt komersantiem vai personām, kas veic saimniecisko darbību.2 Tā kā mākleris ir komersants, viņa veiktā darbība – starpniecība darījumu noslēgšanā citu personu labā – ir komercdarbība, t.i., atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic mākleris (sk. KCL 1.p.2.d.). Ar šīm divām pazīmēm t.s. komercmākleris (KCL 64.p.1.d. izpratnē) atšķiras no t.s. civiltiesiskā māklera, kurš, nebūdams komersants, nodarbojas ar starpniecību darījumu slēgšanā savas saimnieciskās darbības ietvaros (sk. KCL 1.p.3.d.) vai kura veiktajai starpniecībai darījuma noslēgšanā ir vienīgi gadījuma raksturs.3
Otrkārt, māklera darbība izpaužas kā starpniecība darījumu noslēgšanā, resp., mākleris ir “īsts” starpnieks. Ar starpniecību KCL 64.p.1.d. izpratnē saprotama vienīgi darījumu noslēgšanas sagatavošana, bet ne darījumu slēgšana vienas vai otras darījuma puses vārdā (tas, protams, neizslēdz iespēju īpaši pilnvarot mākleri noslēgt darījumu vienas puses vārdā). Starp-niecība parasti izpaužas kā potenciālo darījuma pušu “tuvināšana”,4 resp., kā iedarbošanās uz šīm pusēm, lai veicinātu konkrētā darījuma noslēgšanu viņu starpā. Arī tad, ja mākleris, piem., “saved kopā” divas puses, kuras jau iepriekš ir izšķīrušās par darījuma noslēgšanu, un tā rezultātā starp viņiem tiek noslēgts konkrētais darījums, ir runa par māklera veiktu starpniecību. Turpretī, piem., vienkārša norādīšana uz darījuma slēgšanas iespēju (izdevību) nav uzskatāma par starpniecību darījumu noslēgšanā.5
Treškārt, mākleris nodarbojas ar starpniecību darījumu noslēgšanā citu personu labā. Tas nozīmē, ka mākleris pēc vispārīgā principa darbojas par labu abām darījuma pusēm (t.s. divkāršā darbība). Uzdevumu veikt starpniecību konkrēta darījuma noslēgšanā māklerim var dot arī abas puses (t.s. divkāršais uzdevums). Taču pat tajā gadījumā, ja uzdevumu veikt starpniecību devusi tikai viena puse, starp mākleri un otru pusi pastāv likumiskas saistību tiesiskās attiecības6 (sk.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties