MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Viktorīna
31. Maijs 2011 /NR. 22 (669)
Aicinām lasītājus piedalīties žurnāla "Jurista Vārds" konkursā "Prātīgais jurists 2011"! Tā kā viktorīnas jautājumi aptver vairākas tiesību zinātnes nozares un dažādus Latvijas juridiskās kultūras aspektus, turklāt jāatzīst, daži no tiem ir arī diezgan āķīgi, katram juristam tā būs laba iespēja atvaļinājumu sezonas noskaņās pārbaudīt savu zināšanu vispusību. Veiksminieki, kas pareizi atbildēs uz visiem jautājumiem, saņems balvas – žurnāla "Jurista Vārds" abonementu 2012. gada pirmajai pusei un VSIA "Latvijas Vēstnesis" apgādā izdoto juridisko literatūru. Ja tomēr netiks saņemta neviena pilnīgi pareiza atbilde, pie balvām tiks tie trīs lasītāji, kas būs saņēmuši vislielāko punktu skaitu (par katru pareizi atbildētu jautājumu – 1 punkts). Iesniegt atbildes iespējams divējādi: a) izgriezt konkursa jautājumu un atbilžu lapu no drukātā žurnāla, atzīmēt pie katra jautājuma vienu pareizo atbildes variantu, obligāti aizpildīt informācijas lauku par konkursa dalībnieku un nosūtīt atbildes uz "Jurista Vārda" redakciju Rīgā, Bruņinieku ielā 36–2, LV–1011; b) atbildēt uz konkursa jautājumiem "Jurista Vārda" mājaslapā www.juristavards.lv. Piedalīties konkursā iespējams, atbildes iesūtot līdz 15. augustam (pasta sūtījumiem šis drīkst būt pēdējais zīmoga datums). Rezultāti tiks paziņoti žurnāla "Jurista Vārds" 30. augusta numurā. Vēlam mūsu lasītājiem saulainu vasaru un veiksmi konkursā "Prātīgais jurists 2011"! ...
Pievienot mapei
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Dzīvnieku aizsardzība
Tiesu darba organizācija
Policijas tiesības
Valsts un baznīca
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu apstrāde
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas un mākslīgais intel...
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Militārās tiesības
Trauksmes celšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties