MEKLĒT ARHĪVĀ
VISS SATURS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
Pievienot mapei
žurnāls / Numura tēma
1. Decembris 2015 /NR. 47 (899)
"Jurista Vārda" šī numura tēma veltīta valsts un pašvaldību iestāžu saziņai ar iedzīvotājiem. Būtībā jautājums ir par juristu un ierēdņu rakstītprasmi cilvēkiem saprotamā valodā. Redakcijas rīcībā ir dažas ne visai veiksmīgas vēstules, kuras adresātiem izraisījušas sašutumu un neizpratni. Publicējam tās bez personas datiem, dzīvesvietas adreses, kas varētu identificēt konkrētu cilvēku, atstājot vēstuļu sagatavotāju uzvārdus. Piemērs no kādas atbildes: "(..) pārvalde brīdināja Jūs par administratīvā procesa uzsākšanu Jūsu izslēgšanai no palīdzības saņemšanas dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām 7. reģistra sakarā ar to, ka atbilstoši saistošo noteikumu (..). Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 4. punktu, pārvalde nolemj izbeigt administratīvo lietu par Jūsu izslēgšanu no iepriekš minētā palīdzības saņemšanas reģistra." Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, tiesībsargs Juris Jansons, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore Irina Ļitvinova un Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors Jānis Liepiņš aptaujā sniedz skaidrojumu, kā rīkoties, ja tiek saņemtas iestāžu atbildes, kurās grūti izprast lietas būtību, un kas būtu jādara, lai uzlabotu valsts un pašvaldību iestāžu saziņu ar iedzīvotājiem. ...
Pievienot mapei
Pievienot mapei
1 2
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu aizsardzības tiesības
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties