MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Intervija
17. Maijs 2016 /NR. 20 (923)
Apgādā "Zvaigzne ABC" izdota grāmata "25 bibliski panākumu likumi", un uz tās atvēršanu aprīļa beigās Latvijā bija ieradies viens no autoriem – Brazīlijas federālais tiesnesis Viljams Duglass. Līdztekus grāmatas atvēršanas pasākumiem V. Duglass izmantoja arī iespēju tikties ar tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos Irēnu Kucinu Tieslietu ministrijā, deputātu grupu sadarbībai ar Brazīlijas parlamentu Saeimā, Latvijas Universitātes rektoru un Juridiskās fakultātes vadību, kā arī apmeklēt Augstākās tiesas muzeju. V. Duglass ir federālais tiesnesis Riodežaneiro, Brazīlijā, kā arī universitātes profesors un 35 grāmatu autors. Informācija viņa mājaslapā williamdouglas.com.br liecina, ka V. Duglasa sarakstīto darbu vidū ir gan juridiskā literatūra (piemēram, par tiesu medicīnu), gan populārzinātniski darbi. Daudzas no viņa grāmatām ir Brazīlijā populāri bestselleri, kas šajā valstī, ņemot vērā Brazīlijas gandrīz 200 miljonus lielo iedzīvotāju skaitu, izdoti milzīgās tirāžās. Jaunākā no V. Duglasa grāmatām – kopā ar finansistu, Brazīlijas Centrālās bankas analītiķi Rubensu Teišeiru sarakstītā "25 bibliski panākumu likumi" – līdz šim izdota četrās valodās, arī latviski. Grāmatas tulkošanu latviešu valodā ierosinājis Brazīlijas latvietis Hanss Bērziņš, kurš savulaik studējis vienā augstskolā ar V. Duglasu un kopš 2006. gada pārcēlies uz dzīvi Latvijā. V. Duglass piekrita nelielai intervijai arī "Jurista Vārdam". ...
Pievienot mapei
1 ... 3 4 5 6 7 ... 14
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu aizsardzības tiesības
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
E-lieta
Pacientu tiesības
Sankcijas
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties