21. Marts 2006 /NR. 12 (415)
Skaidrojumi. Viedokļi
Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanas īpatnības
1

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 190.pantu trīs dienu laikā no pieteikuma saņemšanas tiesnesis pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu, par pieteikuma atstāšanu bez virzības, par atteikšanos pieņemt pieteikumu.
Tas nozīmē, ka Administratīvās rajona tiesas tiesnesim trīs dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizvērtē jautājums, vai nepastāv kādi šķēršļi pieteikuma pieņemšanai un lietas ierosināšanai.

Objektīvās izmeklēšanas principa piemērošanas īpatnības

Dipl.iur. Māris Markovs, LU Juridiskās fakultātes maģistrants

MARKOVS-MARIS.JPG (11722 bytes)
Foto: no personiskā arhīva

Principa darbība pirms lietas ierosināšanas

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 190.pantu trīs dienu laikā no pieteikuma saņemšanas tiesnesis pieņem vienu no šādiem lēmumiem: par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu, par pieteikuma atstāšanu bez virzības, par atteikšanos pieņemt pieteikumu.

Tas nozīmē, ka Administratīvās rajona tiesas tiesnesim trīs dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas jāizvērtē jautājums, vai nepastāv kādi šķēršļi pieteikuma pieņemšanai un lietas ierosināšanai. Ja tiesnesis atzīst, ka pieteikums ir pakļauts izskatīšanai administratīvajā tiesā, tas pieņem lēmumu par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu. Ja tiek konstatēti formāli trūkumi, pieteikums tiek atstāts bez virzības un noteikts termiņš trūkumu novēršanai. Savukārt, ja pieteikums nav pieņemams izskatīšanai tiesā, tā pieņemšana ir atsakāma.

Administratīvās tiesas nevar darboties ultra petita – proti, tiesa nevar pati mainīt sūdzības saturu. Tiesa nevar pati ieviest prasījumu, kas nav ietverts pieteikuma pieteikumā, pat tad ne, ja šāds prasījums acīmredzami būtu pieteicējam izdevīgāks. Tiesas parasti ir labvēlīgākas pret pieteicēju, kuram nav pārstāvja. Tādā gadījumā tiesas var interpretēt pieteikumu, ja tam ir īpašs tiesisks pamats. Tomēr šāda labvēlība netiek parādīta, ja pieteicējs ir valsts iestāde vai pieteicējs ir pilnvarojis sevi pārstāvēt pilnvarotajam pārstāvim, pat tad ne, ja šim pārstāvim nav padziļinātu zināšanu apskatāmajā jautājumā vai tiesību zinātnē.1 Pieteicējam pārdomāti jāizvēlas pārstāvis.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot administratīvo lietu Nr.AA549-05/1, ar 2005.gada 4.janvāra lēmumu konstatējusi, ka ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2004.gada 30.septembra lēmumu atstāts bez virzības pieteicēja pieteikums, norādot, ka tajā nav minēts konkrētais pārsūdzamais administratīvais akts vai iestādes faktiskā rīcība. Noteiktajā termiņā pieteicējs nav precizējis prasījumu un ar 2004.gada 2.novembra lēmumu pieteikumu nolemts uzskatīt par neiesniegu un atdot pieteicējam sakarā ar to, ka pieteicējs noteiktajā termiņā nav novērsis tiesas norādītos trūkumus pieteikumā. Par šo lēmumu pieteicējs iesniedzis blakus sūdzību, norādot, ka ir pietiekami skaidri norādījis apstākļus par lietas būtību. Pieteicējs tiesas sēdē paskaidrojis, ka nav sapratis tiesneša lēmumā par pieteikuma atstāšanu bez virzības norādīto. Administratīvā apgabaltiesa uzskatīja, ka konkrētajā gadījumā tiesa ir darbojusies formāli un nav darījusi visu iespējamo, lai palīdzētu pieteicējam īstenot tā tiesības uz tiesas aizsardzību.2

Precīzi formulēt prasījumu ir svarīgi, jo tiesa ir saistīta ar prasījuma robežām. Pieteikumam jāsatur noteikts prasījums. Vismaz uz pēdējo mutisko noklausīšanos jābūt noformulētam precīzam prasījumam, lai sūdzība netiktu atdota atpakaļ kā nepieļaujama. Tiesai ar izskaidrošanu ir jānonāk pie pareizā sūdzības veida.3

No minētā secināms, ka tiesa būtībā tikai izņēmumu gadījumā var pati interpretēt pieteikumu. Savukārt šim secinājumam var pretnostatīt Administratīvās apgabaltiesas atziņu, ka administratīvajā procesā tiesa pati var atbilstoši pieteikuma jēgai un pieteicēja gribai, nepārkāpjot pieteikuma robežas, secināt precīzu prasījumu. Šādos apstākļos tiesai ir jāizvērtē vai jālemj par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēkā neesošu vai atzīšanu par prettiesisku.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jurists
21. Marts 2006 / 15:28
0
ATBILDĒT
Tiesvedību izbeidz, pamatojoties uz APL 282.pantu, nevis 278.pantu. Tiesvedības izbeigšana un pieteikuma atstāšana bez virzības ir divas dažādas lietas.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties