7. Oktobris 2008 /NR. 38 (543)
Akadēmiskā dzīve
Zinātnes zvaigznājā jauni spīdekļi
1
Dr.iur.
Kristīne Strada-Rozenberga
LU Juridiskās fakultātes profesore 
Dr.iur. Annija Kārkliņa
Boriss Koļesņikovs, “LV”

2008. gada 11. un 12. septembrī notika Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes (apakšnozarē Valststiesības, starptautiskās tiesības un krimināltiesības) sēdes, kurās tika nolemts tiesību doktora zinātnisko grādu piešķirt LU Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas studentiem Annijai Kārkliņai un Jānim Grasim.

Juridisko zinātņu doktora grāda piešķiršana Latvijā ir nozīmīgs notikums – šo grādu saņem tie, kas vairāku gadu garumā izturējuši sarežģītus pārbaudījumus, veikuši fundamentālu oriģinālu zinātnisku pētījumu un pratuši to pārliecinoši izklāstīt. Tas pa spēkam ir nedaudziem, tādēļ sniedzam īsu informāciju par jaunajiem juridiskās zinātnes doktoriem un viņu promocijas darbiem.

 

Dr.iur. Annija Kārkliņa

Annija Karkliņa jurista kvalifikāciju ieguva LU Juridiskajā fakultātē 2003. gadā, bet gadu vēlāk arī sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Par maģistra darbu A. Kārkliņa saņēmusi rektora pateicību.

Juridisko zinātņu doktore 2005. gadā uzsāka darba gaitas LU Valststiesību zinātņu katedrā, docējot studiju kursu "Ārvalstu konstitucionālās tiesības", bet vēlāk arī studiju kursu "Salīdzinošās konstitucionālās tiesības" un "Konstitucionālās tiesības". 2008. gadā LU Juridiskās fakultātes dome Anniju Kārkliņu ievēlēja lektores amatā. Katedras kolēģi atzinīgi novērtē A. Kārkliņas precizitāti, atbildības sajūtu un inteliģenci – šīs īpašības nepieciešamas katram docētajam.

A. Kārkliņas promocijas darbs "Valsts prezidenta atlaišanas institūts" izpelnījās recenzentu – profesora Dr.iur. Aivara Endziņa, docentes Dr.iur. Jautrītes Briedes un profesora Dr.iur. Tomasa Šmica (Thomas W. Schmitz) – augstu novērtējumu. Vairāki promocijas padomes locekļi atzina, ka aizstāvēšanās kvalitāte bija nevainojama, jo A. Kārkliņas promocijas darba tēzes tika apspriestas pēc būtības, kas rosināja saturīgas diskusijas un omulīgu zinātnisku atmosfēru. Tālāk norādītas dažas A. Kārkliņas promocijas darba tēzes, ar kuru precīzu formulējumu iesakām iepazīties arī promocijas darbā (pieejams LU bibliotēkā) vai tā kopsavilkumā.

Satversmē nepieciešams ietvert Valsts prezidenta impīčmenta procedūru, kas ir patstāvīgs tiesību institūts un nav jaucams ar vienkāršu Valsts prezidenta atlaišanu (sk. Satversmes 51. p.). "Impīčmenta institūta ieviešana izslēgtu nepamatotu prezidenta atlaišanas iespēju, vienlaikus nodrošinot efektīvu prezidenta atlaišanas mehānismu gadījumā, ja prezidents būtu izdarījis juridiski konstatējamu pārkāpumu" – Satversmes vai būtisku likuma pārkāpumu. Tālāk iztirzātas impīčmenta īpatnības, pamatprincipi un sekas.

Autore norāda, ka jau uzsāktu impīčmenta procedūru vajadzētu turpināt arī tad, ja prezidents labprātīgi demisionē. Tas nostiprinātu principu, ka nevienai amatpersonai nav iespējams izvairīties no atbildības.

Autore promocijas darbā ierosina noteikt kārtību, kādā Valsts prezidentu var atcelt no amata, ja viņš ilgstoši veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt amata pienākumus. Tāpat promocijas darbā ieteikts, kā vajadzētu risināt seno, bet aktuālo jautājumu par Valsts prezidenta vietas izpildītāju, ja to nevar veikt arī Saeimas priekšsēdētājs.

 

Dr.iur. Jānis Grasis

Jānis Grasis no 1989. gada līdz 1994. gadam studējis LU Vēstures un filozofijas fakultātē, kur ieguvis vēstures maģistra grādu. Izglītība pilnveidota LU Juridiskajā fakultātē, un 2000. gadā Jānis Grasis ieguva tiesību zinātņu maģistra grādu. 2003. gadā Jānis Grasis sāka darbu docenta amatā Banku augstskolā un iestājās LU Juridiskās zinātnes doktorantūras studiju programmā, kas vainagojās ar promocijas darba "Trasta būtība, tā atzīšana un tiesiskais regulējums romāņu – ģermāņu tiesību saimes valstīs un iespējamā pārņemšana Latvijā" aizstāvēšanu starptautisko tiesību nozarē. Par šo tēmu J. Grasis publicējis monogrāfiju "Trasta tiesiskais regulējums un tā iespējamā pārņemšana Latvijā", tādēļ promocijas darba tēzes šeit sīkāk nav iztirzātas.

Jāņa Graša promocijas darbs ir pirmais fundamentālais pētījums par trastu latviešu valodā, un ceram, ka autors arī turpmāk izzinās iepriekš neizpētītus tiesību institūtus.

Lai jaunajiem doktoriem spēks un griba arī turpmāk izstrādāt interesantus un noderīgus pētījumus un kļūt par profesionāliem zinātniekiem! Neapstājieties pie jau sasniegtā, jo, nenākot jaunai slavai, zūd arī jau gūtā!

Dr.iur. Kristīne Strada-Rozenberga,
Promocijas padomes priekšsēdētāja

VISI RAKSTI 7. Oktobris 2008 /NR. 38 (543)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
sveiciens no pagātnes
29. Septembris 2011 / 19:48
0
ATBILDĒT
\".. A. Kārkliņas promocijas darba tēzes tika apspriestas pēc būtības, kas rosināja saturīgas diskusijas un omulīgu zinātnisku atmosfēru\"O, kas par kompāniju! :) K.Strada-Rozenberga, Jautrīte Briede... un omulīga atmosfēra.Zinot to, kā JF dekāne mēdz iemalkot kafiju kolēģu kabinetā, kuriem tieši tobrīd ir studentiem paredzēts konsultācijas laiks, nav grūti iztēloties, cik omulīga atmosfēra valdīja promocijas darba aizstāvēšanā. :)))Ā, vai Annija Kārkliņa tagad nav arī LU JF prodekāne?! :)
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties