5. Janvāris 2010 /NR. 1 (596)
Akadēmiskā dzīve
Universitātes meklē veidus cīņai pret nabadzību
Dr. iur.
Zane Sedlova
 

2008. gada decembrī apritēja sešdesmitā gadskārta, kopš Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju – starptautisku dokumentu, kurā formulētas visu cilvēku neatņemamās tiesības un brīvības. Vienlaikus 2008. gada nogalē tika atzīmēta arī Valensijas Cilvēka atbildības un pienākumu deklarācijas desmitā gadadiena. Par godu šiem notikumiem nevalstiskā organizācija “Helsinki España – Human Dimension” organizēja starptautisku forumu par jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām. Minētais projekts norisinājās divus gadus – 2008. gadā Valensijā (Spānija)1 un 2009. gadā Ņujorkā (ASV) –, un to īstenoja Eiropas, Āzijas, ASV un Kanādas universitāšu sadarbības tīkls, kurā darbojas 37 universitātes no 21 pasaules valsts. Latviju projektā pārstāvēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents Dr.iur. Artūrs Kučs, Zane Sedlova un Liene Pierhuroviča.

Foruma otrā daļa norisinājās 2009. gada 23.–24. novembrī Ņujorkā un tika veltīta tēmai “Nabadzības izskaušana – izaicinājums pasaules universitātēm”. Līdzīgi kā pagājušogad universitāšu komandas izstrādāja pētījumus un diskutēja ar citu universitāšu studentiem un pasniedzējiem. Pētījumi tika izstrādāti par vairākām tēmām: “Normas, kurās ietverts Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas regulējums”, “Tiesu prakse minēto normu piemērošanā un tās ietekme uz nabadzības izskaušanu”, “Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas universālā piemērošana”, “Universitāšu loma vispārējo cilvēktiesību aizsardzībā un nabadzības izskaušanā”. Juridiskās fakultātes komanda izstrādāja pētījumu par tiesībām uz adekvātu mājokli un tiesībām uz veselību Latvijas tiesu prakses kontekstā.

Katrai universitātei bija jāsniedz arī priekšlikumi nabadzības izskaušanai savas universitātes ietvaros. Latvijas Universitāte kā vienu no priekšlikumiem minēja iespēju katrā projektā pārstāvētajā universitātē nodibināt tā saukto tiesību klīniku, kur studenti sniedz bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātajiem, izmantojot studijās iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. Latvijas Universitātē, Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, šāda veida palīdzību ir iespējams saņemt jau vairāk nekā 10 gadus.

Foruma diskusijas norisinājās Levina institūtā un Starptautiskajā izglītības institūtā. Dalībnieki divas dienas vairākās darba grupās diskutēja par katru no foruma pētījumu tēmām, prezentēja diskusiju kopsavilkumus, kā arī uzklausīja vairāku akadēmiķu un amatpersonu redzējumu un politikas nostādnes. Ar referātiem par nabadzības izskaušanu uzstājās, piemēram, Fordhemas universitātes (Fordham University) vecākais viceprezidents un galvenais akadēmiķis Dr. Stīvens Frīdmens (Dr. Stephen Freedman) – “Universitāšu ieguldījums nabadzības mazināšanā: Tūkstošgades attīstības mērķu nepieciešamība”, Zemes institūta direktors, ANO ģenerālsekretāra Bana Kimūna (Ban Ki-moon) īpašais padomnieks un bezpeļņas organizācijas “Tūkstošgades solījuma savienība”, kas dibināta, lai izskaustu globālo nabadzību, prezidents profesors Džefrijs Sakss (Prof. Jeffrey Sachs) – “Tūkstošgades attīstības mērķis – izskaust pārmērīgu nabadzību. Kas ir dalībnieki?”. Viens no tūkstošgades attīstības mērķa sasniegšanas veidiem ir attīstīto valstu ziedojums 0,7 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta trešās pasaules valstīm. Kā apliecināja konferences dalībnieki, praksē šis jautājums tiek politizēts, tādēļ ir grūti realizējams.

Vienā no darba grupām tika prezentēts mūsdienīgs piemērs, kā universitāte veiksmīgi var iesaistīties cilvēktiesību aizsardzībā un nabadzības izskaušanā. Profesore Ketlīna Odela (Kathleen Odell) stāstīja, kā Čikāgas Depola universitāte (Chicago DePaul University) palīdz trešās pasaules valstij Haiti – studenti un pasniedzēji paši ziedo dažādus priekšmetus un pārtiku Haiti iedzīvotājiem. Vēl jo vairāk, profesore sadarbojas ar kompāniju “Zynga”, kas interneta vietnē ir izveidojusi “Facebook” populāro spēli “Farmville”. Viena no spēles iespējām bija nopirkt saldo kartupeļu un kukurūzas sēklas, ko var audzēt Haiti, par pieciem dolāriem. Saskaņā ar profesores un “Zynga” vienošanos puse no iegūtajiem līdzekļiem par dārzeņu audzēšanu spēlē tika ziedoti Haiti iedzīvotājiem. Šis piemērs parāda iespējamo nabadzības izskaušanas veicināšanu ne tikai ar politiskiem un juridiskiem instrumentiem, bet arī ar asprātīgu uzņēmuma ekonomikas plāna realizāciju. Tāpat vienā no darba grupām tika akcentētas universitāšu sadarbības iespējas, piemēram, savstarpēji palīdzot doktorantūras studiju programmu veidošanā un realizācijā. Ņujorkas universitātes profesors Roberts Kvinns (Robert Quinn) stāstīja par savas universitātes sadarbību ar vairākām Dienvidamerikas universitātēm, kurās nav profesoru ar doktora grādu, lai uzraudzītu un vadītu studentus doktora grāda iegūšanai. Tādējādi Ņujorkas universitātes profesori uzņemas vadīt citu universitāšu doktorantūras studentus ar mērķi veicināt nabadzīgo valstu izglītības kvalitāti.

Foruma noslēgumā dalībnieki vienojās par kopējiem nākotnes mērķiem: izveidot starptautisku nabadzības izskaušanas centru, izveidot ekspertu grupas nabadzības izskaušanai katrā universitātē un izveidot universitāšu saziņas tīklu, lai veicinātu studentu un vietējo kopienu iesaistīšanos nabadzības izskaušanas projektos. Pagaidām vismaz daļēji sasniegti ir tikai divi no mērķiem – komandas ir apņēmušās katra savā universitātē savu resursu robežās mazināt nabadzību, kā arī dalībnieki vienojās par nabadzības izskaušanas centra izveidi. Valensijas dome ir apņēmusies sniegt finansiālu un praktisku atbalstu centra izveidei. Plānots, ka centrā praktizēs dažādu jomu eksperti no visas pasaules un tas būs platforma dažādu projektu realizācijai. Centra izveide, visticamāk, arī turpmāk apvienos projekta dalībniekus un varbūt kādam nabadzības izskaušanas tēma kļūs par profesionālu aizraušanos. Jātic, ka šī iecere īstenosies kā praktisks solis universitāšu cīņā pret nabadzību.


1 Sk.: Sedlova Z., Pierhuroviča L. Vai visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Jurista Vārds, 20.01.2009., Nr.3.

Mg.iur. Liene Pierhuroviča, LL.M (cand.) Zane Sedlova

 

VISI RAKSTI 5. Janvāris 2010 /NR. 1 (596)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties