21. Septembris 2010 /NR. 38 (633)
Īsziņas
Diskusija "Valstu atbildība: Latvijas tradīcija un aktuālie jautājumi"

2010. gada 23. septembrī Rīgas Juridiskajā augstskolā Latvijas starptautisko tiesību eksperti un interesenti tiksies uz apaļā galda diskusiju "Valstu atbildība: Latvijas tradīcija un aktuālie jautājumi". Ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneses profesores Inetas Ziemeles iniciatīvu un atbalstu šī diskusija ievadīs regulāru diskusiju ciklu starptautiskajās tiesībās. Paredzams, ka regulārajās debatēs tiks spriests par dažādu starptautisko tiesību nozaru – līgumtiesību, jūras tiesību, diplomātisko un konsulāro tiesību, investīciju aizsardzības – aktuālajiem jautājumiem, kā arī tiks analizēta Latvijas prakse attiecīgās tiesību nozares īstenošanā. Katrā no diskusijām piedalīsies attiecīgās starptautisko tiesību nozares Latvijas eksperti, kā arī starptautiski atzīti akadēmiķi un praktiķi. Tas veicinās Latvijas prakses un tradīcijas izvērtēšanu nacionāli, kā arī ļaus sistēmiski paraudzīties uz to no starptautiskā viedokļa un dos Latvijai iespēju ar savas valsts praksi piedalīties starptautisko tiesību veidošanā.

Diskusijas "Valsts atbildība: Latvijas tradīcija un aktuālie jautājumi" mērķis ir apskatīt valstu atbildības tiesībās apspriestos jautājumus un Latvijas tradīciju. Šī tiesību nozare, lai arī tās vienotas kodifikācijas pirmsākumi meklējami Nāciju līgas 1930. gada Starptautisko tiesību kodifikācijas konferencē, mūsdienu izpratnē ir samērā jauna un tā joprojām attīstās. Kaut gan ANO Ģenerālā asambleja 2001. gadā vienbalsīgi apstiprināja Starptautisko tiesību komisijas izstrādātās normas par valstu atbildību par starptautiski prettiesiskām darbībām, joprojām vairākas no to normām tikai attīstās un tām nav starptautiskas paražu tiesību normas statusa. Tas nozīmē, ka valstu prakse attiecīgā jautājumā nav bijusi viendabīga un konsekventa. Tas, ka valstīm tiek dota iespēja savas valsts praksē veidot nākamās tiesību normas, kas būtu saistošas visām valstīm, uzsver šīs diskusijas lomu starptautiskajās tiesībās un parāda jaunas iniciatīvas. To pierāda jaunākais izdevums valstu atbildības tiesībās, kas tikko nācis klajā Oksfordas izdevniecībā (Crawford J., Pellet A., Olleson S. (eds) The Law of International Responsibility, Oxford University Press 2010). Latvija šajā diskusijā novērtēs tās juridiskos argumentus, kas pausti starptautiskos forumos, par labu konkrētai attīstības stadijā esošai vai jau akceptētai starptautisko paražu tiesību normai, tādējādi sekmējot starptautiskā tiesiskuma (international rule of law) ieviešanu. Par starptautisko tiesiskumu pašlaik tiek diskutēts ANO, tāpēc ar jebkuru valsts prakses ieguldījumu starptautiskajās tiesībās tiek sekmēts tiesiskums arī pasaules mērogā.

Ar priekšlasījumiem par saviem pētījumiem šajā apaļā galda diskusijā piedalīsies gan ārvalstu, gan Latvijas starptautisko tiesību eksperti. Pētījumu autori un uzaicinātie komentētāji diskutēs par katru no apspriedes tēmām. Amsterdamas universitātes profesors starptautiskajās tiesībās Andrē Nollkampers (André Nollkaemper) uzstāsies ar priekšlasījumu par dalīto atbildību starptautiskajās tiesībās, diskutējot par gadījumiem, kad atbildība ir jāuzņemas gan valstīm, gan starptautiskajām organizācijām vienlaikus. Šajā kontekstā tiks analizētas starptautisko tiesu lietas, kas saistītas ar genocīdu un NATO bumbošanu bijušajā Dienvidslāvijā, kā arī ASV un tās sabiedroto karu Irākā. Apspriežamie jautājumi skars gan prettiesiskas rīcības piedēvējamību valstij un starptautiskajai organizācijai, gan starptautiska pienākuma pārkāpuma saturu, gan arī to, kuri starptautisko tiesību subjekti ir tiesīgi celt prasību pret attiecīgo valsti. Glāzgovas universitātes lektors, doktors Antonijs Canakopuls (Antonios Tzanakopoulos) runās par ANO Drošības padomes sankciju režīma ieviešanu dalībvalstīs un to, vai valstu pretošanās sankciju ieviešanai ir uzskatāma par ANO Statūtu 25. panta, kas nosaka ANO Drošības padomes rezolūciju saistošo raksturu, pārkāpumu. Ar referātu par atbildības ierosināšanu investīciju tiesībās uzstāsies Oksfordas universitātes pasniedzējs, doktors Mārtiņš Paparinskis. Diskusijas noslēgumā Ieva Miļūna, Rīgas Juridiskās augstskolas lektore un Amsterdamas universitātes doktorante, analizēs Latvijas tradīciju un praksi valstu atbildības tiesībās, izvirzot šajā starptautisko tiesību nozarē balstītu argumentu gan nacionālos, gan starptautiskos forumos. Šīs diskusijas iniciatori un autori cer, ka regulārās debates starptautiskajās tiesībās katrā no tās apakšnozarēm veicinās Latvijas viedokļa apzināšanu un veidošanu starptautiskajā arēnā, tādējādi veicinot un īstenojot starptautisko tiesiskumu.

Latvijas starptautisko tiesību ekspertu diskusijas iniciatori vēlas pateikties advokātu birojam "Spilbridge" par atbalstu akadēmiskās diskusijas organizēšanā.

Ieva Miļūna,
PhD cand. Amsterdamas universitātē,
Rīgas Juridiskās augstskolas lektore

VISI RAKSTI 21. Septembris 2010 /NR. 38 (633)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties