13. Marts 2012 /NR. 11 (710)
Skaidrojumi. Viedokļi
Politisko partiju konstitucionalitāte un kontrole 18.– 21. gadsimtā
1
Bac.iur.
Arnis Zelčs
jurista palīgs 

Šā raksta ietvaros ir salīdzinātas partiju definīcijas un kontroles iespējas ārvalstu konstitūcijās un speciālajos likumos. Autora mērķis ir apkopot partiju konstitucionalitātes kopīgās tendences un sniegt priekšlikumus Latvijas demokrātiskās iekārtas uzlabošanai. Salīdzinošās konstitucionālās tiesības var palīdzēt formulēt tādas tiesiskās attiecības, kuras konkrētajai konstitucionālajai iekārtai būs vislabāk piemērotas.1

Ievads

1787. gads tiesību zinātnē ir zīmīgs ar faktu, ka tad tika pieņemta pirmā rakstiskā konstitūcija – ASV konstitūcija, un līdz ar tās pieņemšanu pasaulē aizsākās strauja konstitucionālisma attīstība. ASV konstitūcijā ietvertie tiesību principi joprojām ir mūsdienu konstitucionālo tiesību pamats. Varas dalīšanas, federālisma, suverenitātes2 u.c. tiesību principi mūsdienu konstitūcijās ir sastopami daudzās valstīs ar dažādu pārvaldes veidu un formu.3 Šīs tiesību recepsijas ietvaros ir pievērsts maz uzmanības minēto tiesību principu lomai partiju un frakciju darbības ierobežošanai un kontrolei, kā tas bija iecerēts ASV dibinātāju ieskatā.

Demokrātiskā iekārtā valsts vara tiek realizēta ar pārstāvju palīdzību, vēlēšanu ceļā nododot tautas pārstāvības institūtam noteiktu varas apjomu. Ir vispārzināms fakts, ka mūsdienās tautas pārstāvības institūts ir nesaraujami saistīts ar partijām.4 Tā tas ir arī Latvijā, Satversmes 5. pantā ir noteikts: "Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem."5 Savukārt Politisko partiju likuma 2. panta pirmā daļa nosaka, ka Saeimas darbā piedalās tieši partijas.6 Ņemot vērā partiju ievērojamo ietekmi, ir aktuāls jautājums par to definēšanu konstitūcijās un kontroli.

 

Varas sadalīšanās un partiju veidošanās pirmsākumi

Partiju definēšana konstitūcijās ir strīda jautājums kopš ASV dibināšanas, kur tomēr tās netiek definētas. Ar ASV konstitūcijas pieņemšanu, kā tas ir noteikts tās Preambulā, – faktiski stājās spēkā ASV tautas izteikta griba nodrošināt kopējā labuma aizsardzību.7 Tāpēc divus mēnešus pēc ASV konstitūcijas pieņemšanas pirmo desmit labojumu autors Džeims Medisons pamatoti uzsvēra, ka vislielākā uzmanība būtu jāpievērš varas sašķelšanās (frakciju) nepieļaušanai,8 norādot, ka vislielākie draudi var rasties tad, ja partijas dominē pār likumdevējvaru.9

Dž. Medisons uzskatīja, ka varas sašķelšanos varētu novērst divos veidos – novēršot to cēloni vai kontrolējot sekas,10 jau pārdalīto varu. Taču Medisons atzīmēja, ka sašķelšanās cēloņi ir meklējami cilvēka dabā,11 un norādīja, ka ASV dibinātāji paši ir secinājuši: varas sašķelšanās cēloņus nemaz nevar novērst, var vienīgi kontrolēt tās sekas.12 Tas pierādījās arī praksē, jo, neskatoties uz ASV konstitūcijā iestrādātajiem tiesību principiem varas sašķelšanās ierobežošanai,13 jau ap 1800. gadu ASV top par pirmo valsti, kurā politiskās partijas ir organizētas nacionālā līmenī un pārnēsā izpildvaru no vienas partijas uz otru caur vēlēšanām.14

Pirmskara laikā Latvijā par varas sašķelšanās problēmām rakstīja arī profesors Kārlis Dišlers, norādot, ka "patiesībā gan tautas priekšstāvības konstruktīvā principa ideāls tiktu sasniegts tikai tad, ja parlamenta locekļi negrupētos frakcijās, bet sastādītu nedalītu solidāru darba sapulci: tomēr tā tas nekad nav bijis, un taisni moderno parlamentu locekļi arvien ciešāk nogrupējas noteiktās frakcijās un arvien vairāk jūtas kā atsevišķu sabiedrisku grupu (galvenā kārtā pēc aroda un īpašuma interesēm: zemkopji rūpnieki, tirgotāji, rūpniecisko uzņēmumu strādnieki utt.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Kārlis Līpītis
13. Marts 2012 / 22:58
0
ATBILDĒT
Ņemot vērā Satversmes lakonismu, manā uztverē labāka Satversmes 102. panta redakcija būtu šāda: \"Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās. Sabiedrisko organizāciju mērķi un darbības nedrīkst būt pretējas Satversmei.\", bet Satversmes 85. pantu šādā redakcijā. \"Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, par sabiedrisko organizāciju mērķu un darbības atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesa ir tiesīga atzīt par spēkā neesošiem likumus un citus aktus vai to daļas. Satversmes tiesas tiesnešus uz likumā noteikto laiku apstiprina Saeima, aizklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu.\"
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties