25. Septembris 2012 /NR. 39 (738)
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību uz sociālo nodrošinājumu saturs
Aktuālā Satversmes tiesas prakse
Mg.iur.
Laila Jurcēna
Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece 

Satversmes tiesas prakse ir apliecinājums tam, ka problēmas sociālo tiesību jomā, piemēram, sociālās drošības jautājumi vienmēr ir bijuši aktuāli. Analizējot sociālās drošības jomu, secināms, ka nozīmīga loma šā regulējuma attīstībā ir bijusi Satversmes tiesas nolēmumos paustajām atziņām.

Ievērojot īpašo sociālo tiesību statusu, proti, šo tiesību tiešo saistību ar valsts ekonomisko situāciju un pieejamajiem resursiem, sociālās drošības jautājumi ir kļuvuši nozīmīgi tieši pēdējos gados.

Satversmes tiesā gandrīz visas pēdējos gados ierosinātās un izskatītās lietas sociālo tiesību jomā varētu dēvēt par "ekonomiskās krīzes lietām". Neapšaubāmi, straujās ekonomiskās svārstības ir ietekmējušas tiesas spriedumos paustās atziņas. Tomēr tiesību uz sociālo nodrošinājumu saturs nav mainījies.

Attīstot un pilnveidojot sociālās drošības sistēmu, ir svarīgi ievērot Satversmē noteikto ietvaru – ne tikai valsts tiesības un pienākumus, bet arī katra indivīda nepieciešamību līdzdarboties un iesaistīties sociālo jautājumu risināšanā.

Rakstā autore apkopo aktuālākās Satversmes tiesas atziņas tiesību uz sociālo nodrošinājumu jomā.

1. Satversmes tiesas praksē definētā sociāli atbildīgas valsts principa ietekme uz tiesībām uz sociālo nodrošinājumu

Daudzās Eiropas valstu konstitūcijās tieši ietverts sociālas valsts princips. Dažās konstitūcijās lietota norāde uz sociālu valsti,1 dažās – uz demokrātisku un sociālu valsti2 vai uz sociālu un tiesisku valsti3 un vēl citās – ietverti valstu sociālie mērķi.4

Satversmē nav norādes uz sociālu valsti. Sociāli atbildīgas valsts princips, līdzīgi kā daudzi citi tiesiskas valsts principi, tiek atvasināti no Satversmes 1. panta. Sociāli atbildīgas valsts princips Satversmē ir nostiprināts, ietverot tajā sociālās tiesības un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegumu jebkādu apstākļu dēļ, tostarp sociālu vai ekonomisku iemeslu dēļ. Sociālās tiesības, kas ietvertas Satversmes 8. nodaļā, kalpo kā vadlīnijas, interpretējot sociāli atbildīgas valsts principu.

Satversmes tiesa uz sociāli atbildīgas valsts principu pirmo reizi savā nolēmumā atsaucās 2006. gadā.5 Šajā spriedumā tiesa atklāj gan šā principa saturu, gan tā mērķi, norādot, ka sociāli atbildīga valsts cenšas iespējami plaši īstenot sociālo taisnīgumu gan likumdošanā, gan pārvaldē, gan tiesas spriešanā. Sociāli atbildīgas valsts mērķis ir sabiedrībā izlīdzināt būtiskākās sociālās atšķirības un katrai iedzīvotāju grupai nodrošināt atbilstošu dzīves standartu.6

Sociāli atbildīgas valsts principa saturs ir ievērojami plašāks par jebkuras konkrētas sociālās tiesības saturu. Satversmes tiesa norādījusi, ka tiesības uz sociālo nodrošinājumu ir viens no sociāli atbildīgas valsts principa raksturīgākajiem elementiem,7 līdz ar to, interpretējot tiesību normas sociālās drošības jomā, Satversmes tiesa vienmēr ņem vērā sociāli atbildīgas valsts principu.

Atbilstība sociāli atbildīgas valsts principam izmantojama kā mēraukla, pārbaudot, vai likumdevēja izraudzītie līdzekļi atzīstami par samērīgiem leģitīmā mērķa sasniegšanai.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties