6. Decembris 2016 /NR. 49 (952)
Numura tēma
Ultra vires pieņemtas tiesību normas spēks laikā Satversmes tiesas praksē
Mg. iur.
Sandijs Statkus
Satversmes tiesas padomnieks 
Mg. iur.
Andrejs Stupins
Satversmes tiesas tiesneša palīgs, BA “Turība” Juridiskās fakultātes docētājs 

Īss ieskats ultra vires jēdziena saturā

Termins ultra vires tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "pārsniedzot pilnvaras" jeb "ārpus pilnvarām".1 Ultra vires doktrīna raksturo vienu no valststiesību pamatprincipiem, proti – lai personu tiesības būtu maksimāli aizsargātas pret iespējamību, ka izpildvaras institūcijas savas pilnvaras izmanto ļaunprātīgi, šīs institūcijas drīkst darboties tikai un vienīgi tām likumdevēja piešķirto kompetenču un pilnvaru robežās.2 Arī Satversmes tiesa savā praksē ir atzinusi par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme) tādus normatīvos aktus, kas pieņemti (izdoti), pārsniedzot kompetenci vai neievērojot likumdevēja piešķirtā pilnvarojuma robežas.3

Ultra vires doktrīna ir cieši saistīta ar valsts varas dalīšanas principu un tiesiskuma jeb likuma virsvadības principu, saskaņā ar kuru valsts institūciju izdotiem normatīvajiem aktiem ir jāatbilst likuma saturam.4 No Satversmes 1. pantā nostiprinātā demokrātiskas republikas jēdziena citstarp izriet valsts varas dalīšanas princips, kas izpaužas valsts varas sadalījumā likumdošanas, izpildu un tiesu varā.5 Varas dalīšanas mērķis ir personas pamattiesību un demokrātiskas valsts iekārtas nodrošināšana, garantējot valsts varas institūciju līdzsvaru un savstarpēju kontroli.6 Varas dalīšanas principam ir jānodrošina demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtību īstenošana un aizsardzība.7 Savukārt saskaņā ar Satversmes 64. pantu likumdošanas tiesības, proti, tiesības kādu jautājumu noregulēt ar likumu, pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētajā kārtībā un apjomā. Atbilstoši varas dalīšanas principam likumdevēja kompetencē ir likumu pieņemšana par jebkuru valsts politikas jautājumu. Lai nodrošinātu efektīvāku valsts varas īstenošanu, pieļaujami izņēmumi no likumdevēja virsvadības principa. Šie izņēmumi izriet no Satversmes. To mērķis ir padarīt likumdošanas procesu efektīvāku, kā arī ātrāk un adekvātāk reaģēt uz normatīvā regulējuma grozījumu nepieciešamību.8

Ievērojot Latvijas Republikas konstitucionālās iekārtas attīstības gaitu, šajā rakstā ultra vires jēdziens netiks aplūkots kontekstā ar Satversmes tiesas atziņām, kas attiecas uz Satversmes 81. pantu tā spēkā esamības laikā (līdz 2007. gada 31. maijam Satversmes 81. pants piešķīra Ministru kabinetam tiesības izdot noteikumus, kuriem bija likuma spēks, paredzot arī konkrētus ierobežojumus šādu noteikumu izdošanai).

Satversmes tiesa vairākkārt norādījusi, ka tiesību normas pieņemšanas kārtības ievērošana ir tiesību normas spēkā esamības priekšnoteikums.9 Tiesību doktrīnā atzīts, ka tiesību norma ir izdota ultra vires, ja ir pieļauti būtiski tās pieņemšanas procedūras pārkāpumi. Attiecībā uz šādiem gadījumiem piemērojams princips, ka "antikonstitucionāls likums nav likums", proti, tas nekad nav pastāvējis, jo pieņemts prettiesiskā procedūrā.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
6. Decembris 2016 /NR. 49 (952)
Kas ir Satversme
13
6. Decembris 2016 /NR. 49 (952)
Satversmes tiesas atziņas: zelta fonds  
LASĪT E-ŽURNĀLU: Nr. 49 (952)
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties