18. Aprīlis 2017 /NR. 17 (971)
Skaidrojumi. Viedokļi
Advokātu disciplinārā atbildība: teorētiskie aspekti
Mg. iur.
Lauris Liepa
zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas lektors 

Pirms 12 gadiem darbu sāka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija. Šogad advokātu kopsapulce piekto reizi ievēlēja Disciplinārlietu komisijas locekļus. Desmit gados komisija izskatījusi kopumā 76 lietas. Šai laikā komisija ir izveidojusi advokatūras disciplināro praksi, radot būtiskas profesionālā darba vadlīnijas, par disciplinārlietām pieņemti vairāki Augstākās tiesas spriedumi, kas attiecināmi ne tikai uz advokātu darbu un atbildību, bet arī uz profesionālo ētiku un tiesu sistēmu kopumā.

Raksta autors, disciplinārlietu komisijas loceklis un priekšsēdētājs kopš komisijas izveidošanas, divās publikācijās “Jurista Vārda” lasītājiem piedāvās apskatu par nozīmīgākajiem komisijas lēmumiem un sniegs desmit gadu prakses kopsavilkumu par advokatūras disciplinārās atbildības standartu.

Šajā pirmajā publikācijā tiks apskatīti advokātu disciplinārās atbildības teorētiskie aspekti, tai skaitā disciplinārās atbildības jēdziens, ģenēze un nozīmīgākie standarti. Otra publikācija tiks veltīta disciplinārās atbildības 12 gadu praksei Latvijā.

Advokāta disciplinārās atbildības jēdziens

Advokatūras likums nosaka, ka advokāts par savu darbību ir disciplināri un materiāli atbildīgs.1 Materiālā izpausmē advokāts atbild par līgumiski uzņemto pienākumu pienācīgu izpildi un pakalpojuma kvalitāti2 pret klientu, kā arī par pārkāpuma (delikta) radīto seku novēršanu pret klientu vai trešo personu.3 Advokātu disciplinārā atbildība var iestāties par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūtu, advokātu darbību regulējošo instrukciju un zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu.4 Papildus likumā norādītajiem disciplinārās un civiltiesiskās atbildības veidiem tiesību doktrīnā izšķir vēl vairākus veidus, tai skaitā institucionālo,5 krimināltiesisko6 un ētisko7 atbildību. Autora uzdevums šajā publikācijā ir izgaismot advokātu disciplināro atbildību, tāpēc pārējie juridiskās atbildības veidi netiks detalizēti vērtēti. Ētiskās un disciplinārās atbildības veidi ir cieši saistīti, jo disciplinārā atbildība var iestāties arī par profesionālās ētikas normu pārkāpumu. Tomēr ne katrs ētikas pārkāpums izraisa disciplināratbildību. Publikācijā netiks apskatīti citu tiesu sistēmai piederīgo profesiju atbildības veidi. Kaut arī advokatūra no citām tiesu sistēmai piederīgajām profesijām atšķiras pēc tās funkcijām un arī atbildības pienākumiem,8 tieši disciplinārā atbildība ir kopīga visām juridiskajām profesijām.9 Tādējādi arī disciplinārās atbildības principi un standarti ir kopēji visām tiesu sistēmai piederīgām profesijām.

Disciplinārās atbildības uzdevums ir nodrošināt, ka advokāts godprātīgi izpilda visas tam likumā paredzētās un pašas profesijas uzņemtās funkcijas.

Latvijas tiesību sistēmā trūkst legāldefinīcijas – kas ir advokāta (tāpat arī jebkuras citas juridiskās profesijas) disciplinārā atbildība. Jēdziens “disciplinārā atbildība" nav izskaidrots ne Advokatūras likumā, ne Ētikas kodeksā vai kādā citā profesijas darbību regulējošā normatīvā aktā. Disciplināratbildības jēdziens nav skaidrots nevienai no tiesu sistēmas (zvērinātajām juridiskajām) profesijām, kaut arī katras profesijas regulējumā disciplinārai atbildībai, tās saturam un procesuālajiem jautājumiem veltīts īpašs normatīvais regulējums.10 Visīsāko iespējamo disciplināratbildības jēdziena skaidrojumu piedāvā Latvijas administratīvo tiesību eksperti: disciplinārās atbildības mērķis ir nodrošināt normālu dienesta pienākumu izpildi.11 Juridisko terminu vārdnīcā skaidrots, ka disciplinārais process ir darbība, kuras mērķis ir vērst advokāta uzmanību, kā arī apturēt vai pārtraukt advokāta neprofesionālu, neētisku, nepareizu vai nelikumīgu darbību.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties