5. Aprīlis 2022 /NR. 14 (1228)
Tiesību politika
Prokuratūra izvirzījusi prioritātes un mērķus tuvākajiem gadiem

Pēdējā gada laikā Latvijas Republikas prokuratūru skāruši vairāki būtiski jauninājumi, kas norāda uz jau notikušām un arī vēl tikai sagaidāmām pārmaiņām. Tā, piemēram, 2021. gadā tika turpināta iepriekš aizsāktā prokuratūras reorganizācija, mainot gan institūcijas struktūrvienību kompetences, gan to pārvaldības mehānismu kopumā, un līdztekus tam ieviestas izmaiņas arī prokuroru darba organizācijā un kārtībā. Gada nogalē plašākai sabiedrībai tika prezentēts jaunais Latvijas Prokuroru ētikas kodekss,1 kas aizstāja 1998. gada priekšteci, bet šā gada sākumā apstiprināta Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam,2 kurā ietvertais jau atspoguļojas šim gadam izvirzītajos mērķos. Savukārt vēl par citām pārmaiņām izsmeļošs pārskats sniegts nesen publicētajā ģenerālprokurora ziņojumā par 2021. gadā paveikto un šā gada darbības prioritātēm3 (turpmāk tekstā arī – ziņojums).

Uzrunājot lasītājus gada ziņojuma ievadvārdos, ģenerālprokurors Juris Stukāns, atskatoties uz iepriekšējā gadā prokuratūrā paveikto, norāda uz vairākiem būtiskiem uzlabojumiem, lai prokuratūra savas funkcijas pildītu kvalitatīvāk un efektīvāk, un jo īpaši uzmanība veltīta tādu mērķu sasniegšanai, kam, viņaprāt, būs ietekme ilgtermiņā. Kā uzskatāmus piemērus bez jau minētās prokuratūras darbības stratēģijas tuvākajiem gadiem un profesionālās ētikas kodeksa J. Stukāns nosauc arī jauno Prokurora amata kandidātu atlases nolikumu un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikumu, Prokuroru apmācības kārtību u.c. Viņš arī pievērš uzmanību tam, ka 2021. gadā tika turpināta prokuratūras struktūrvienību reorganizācija, kas bija uzsākta jau 2020. gadā, un tās ietvaros izmaiņas notikušas arī Ģenerālprokuratūras struktūrvienībās, tā nodrošinot efektīvāku prokuroru darba koordinēšanu un vienmērīgāku darba slodzes sadalījumu. Noteiktas jaunas visu līmeņu struktūrvienību virsprokuroru pilnvaras, konkretizējot viņu tiesības un pienākumus, efektīvākai prokuroru darba organizēšanai. Veikta arī prokuratūras resursu koncentrēšana prioritārajiem darbības virzieniem, kur īpaša loma piešķirta tieši pieredzējušākajiem prokuroriem. Līdztekus tam arī panākts, ka ievērojami palielinājies tādu kriminālprocesu skaits, kas pabeigti prokuratūrā ar prokurora priekšrakstu par sodu piemērošanu, kā arī to kriminālprocesu skaits, kas pabeigti paātrinātā procesa kārtībā 48 stundu laikā no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža, u.c.

Visi šie jauninājumi izsmeļoši aprakstīti gandrīz 270 lappušu apjomīgajā gada pārskata ziņojumā, ko ievada izvērsts apskats par 2021. gadam noteikto prokuratūras darbības prioritāšu izpildi, atsevišķi aplūkojot katru no jomām (tas ir, sniegta atskaite par prioritāšu izpildi kriminālprocesa efektivitātes veicināšanas jomā, prokuroru kvalifikācijas celšanas jomā, kā arī prioritātēm prokuratūras darba organizācijā un vēl citām jomām ārpus krimināltiesību sfēras). Pārskatam par prioritāšu izpildi seko vēl pāris desmiti atsevišķu apskatu par prokuratūras struktūrvienību darbu, tādējādi turpinot jau iepriekšējā gadā aizsākto ziņojuma formas praksi.

Padziļinātai izpētei un visaptverošam priekšstatam interesentiem ieteicams iepazīties ar apjomīgā ziņojuma pilno versiju, kas pieejama gan prokuratūras tīmekļa vietnē, gan portāla juristavards.lv brīvpieejas sadaļā "Bibliotēka". Savukārt šī materiāla ietvaros sniegts ieskats vien atsevišķās prokuratūras izvirzītajās prioritātēs un jau īstenotajos mērķos, uz ko uzmanība vērsta gan gada ziņojumā, gan jaunajā Prokuratūras darbības stratēģijā un kas jo īpaši ietekmē kriminālprocesa efektivitāti kopumā.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties