4. Jūlijs 2023 /NR. 27 (1293)
Skaidrojumi. Viedokļi
Laulāto līdztiesība kopīgās mantas pārvaldībā laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās
Mērija Elizabete Kalniņa
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" 3. kursa studente 

Civillikuma šobrīd spēkā esošās redakcijas 89. panta otrajā daļā ir iekļauta laulāto kopīgās mantas legāldefinīcija: viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību. Savukārt Civillikuma 90. panta otrā daļa paredz, ka abu laulāto kopīgo mantu laulātie pārvalda un ar to rīkojas kopīgi, bet, abiem laulātajiem vienojoties, to var pārvaldīt arī viens no viņiem.1 Tiesiskā izpratne par laulāto kopīgo mantu un tās pārvaldību vēsturiski ir bijusi mainīga, un šī raksta mērķis ir analizēt, kā, pēdējo simt piecdesmit gadu laikā mainoties uzskatiem par dzimumu līdztiesību, likumā ir ticis noregulēts laulāto kopīgās mantas institūts.

Tiesiskais regulējums līdz Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma pieņemšanai

No 18. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam, Latvijas teritorijai atrodoties Krievijas impērijas sastāvā, laulāto mantisko attiecību regulējums tajā nebija vienots, jo iedzīvotāji aizvien dzīvoja pēc viduslaiku periodā pieņemtajām tiesībām, kas bija spēkā gadsimtiem. Kārtu partikulārismam bija raksturīgas lauku (zemes) un pilsētu tiesības, turklāt tiesiskais regulējums atšķīrās atkarībā no laulāto teritoriālās piederības. Tā, piemēram, Latgalē kopš 1832. gada spēkā bija Krievijas impērijas Likumu krājumu X sējuma pirmā daļa, bet kā Vidzemei, tā Kurzemei bija katrai savas zemes un pilsētu tiesības, turklāt vēl pastāvēja Vidzemei, Kurzemei un Zemgalei kopīgi vispārīgie civillikumu noteikumi.2 Kurzemes pilsētu tiesībās bija noteikta laulāto mantas šķirtība, lai gan abu laulāto manta atradās vīra pārvaldībā un lietošanā; kā pretstats bija Vidzemes pilsētu tiesībās pastāvošie noteikumi par laulāto mantas kopību, paredzot, ka abu laulāto manta saplūst kopā vienā kopīgā vienībā un ne sievai, ne vīram nav tiesību uz kādu atsevišķu šādas mantas reālu vai ideālu daļu.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties