23. Aprīlis 2024 /NR. 17 (1335)
Numura tēma
Mantojuma tiesību reforma. Kas lēni nāk, tas labi nāk

Ar 2024. gada 21. martā pieņemtajiem grozījumiem Civillikumā,1 Notariāta likumā2 un Kredītu reģistra likumā3 (Grozījumi) tika īstenota nozīmīga mantojuma tiesību reforma, kuras laikā paredzēts modernizēt mantojuma tiesību regulējumu, kā arī risināt līdzšinējās ar mantošanu saistītās praktiskās problēmas. Grozījumi izstrādāti ar mērķi ieviest skaidrāku mantošanas procesu un nodrošināt savlaicīgu mirušās personas mantas atgriešanos normālā civiltiesiskā apritē. Grozījumi stāsies spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Grozījumi pieņemti, ieviešot Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju (2009)4 un pārņemot idejas un secinājumus no pētījuma par mantojuma tiesību modernizāciju (2017),5 kas fundamentāli iezīmē jaunu pieeju kreditora un mantinieka attiecībās.

Mantojuma tiesību reforma Latvijā ir nozīmīgs solis un jauns pavērsiens kreditoru un mantinieku attiecībās, un kopumā šīs reformas ieviešana aizņēma vairāk nekā 10 gadus. Šīs reformas tapšanas gaitā tika pulcētas darba grupas, kurās piedalījās notāri, praktizējoši advokāti, augstskolu mācībspēki, kā arī dažādi nozares eksperti un praktiķi. Šo gadu gaitā tika analizētas un izdiskutētas daudzas dažādas idejas, un dažas no tām tā arī palika tikai par idejām, bet kopumā ir svarīgi, ka šāda reforma Latvijā beidzot ir īstenota.

Šajā tematiskajā numurā iepazīstinām lasītājus ar būtiskākajām izmaiņām mantojuma tiesību regulējumā, kā arī ar nozares ekspertu un praktiķu pārdomām gan par Grozījumiem un to pieņemšanas procesu, gan citiem ar mantojuma tiesībām saistītiem jautājumiem.

Šajā numurā Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas vecākais jurists Jānis Bērziņš sniedz pārskatu par galvenajām izmaiņām mantojuma tiesību regulējumā. Tā kā ir svarīgi zināt nozares ekspertu un praktiķu viedokli, šajā numurā praktisku informāciju par jaunumiem notariālajā procesā mantojuma reformas kontekstā sniedz Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe, savukārt ar ieskatu reformā no kreditoru skatpunkta dalās finanšu nozares eksperti – Finanšu nozares asociācijas vecākais juridiskais padomnieks un zvērināts advokāts Edgars Pastars un Luminor Bank AS Latvijas filiāles Tiesvedību daļas vecākais jurists Mārtiņš Krauklis.

Tāpat šim numuram rakstu ir sagatavojušas ģimenes un mantojuma tiesību ekspertes – Augstākās tiesas tiesnese un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore Kristīne Zīle un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektore un doktorante Alise Reide, rakstā tiek detalizēti izklāstīts jautājums par termiņu izmaiņām mantojuma tiesībās. Savukārt par pārrobežu mantojuma lietu risināšanu raksta zvērināta advokāta palīdze Sabīne Zaula un zvērināti advokāti Mārtiņš Aljēns un Lauris Liepa, kuri detalizēti analizē pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu Mantošanas regulas izpratnē un ar to saistītos jautājumus.

Redakcija pateicas visiem tematiskā numura autoriem par ieguldīto darbu, kura rezultātā tapis šis mantojuma tiesībām veltītais numurs.

Neapšaubāmi, Grozījumu pieņemšana un reformas īstenošana vēl nenozīmē, ka pilnīgi visi jautājumi ir atrisināti. Ar reformas pieņemšanu ir arī radušies dažādi praktiskas dabas jautājumi, par kuriem rakstīts šajā numurā. Aicinām iepazīties ar autoru skaidrojumiem un vērtēt reformas nozīmi. Priecāsimies par jaunām idejām vai juridiskām diskusijām mantojuma tiesību vai citās jomās.

 

Dr. iur. Inese Lībiņa-Egnere
Tieslietu ministre
 

Īsumā par mantojuma tiesību reformu
 

Mantojuma tiesību reforma sabiedrībā bija gaidītas un ļoti nepieciešamas normatīvā regulējuma izmaiņas. Kopš Civillikuma atjaunošanas nebija notikusi mantojuma tiesību regulējuma konceptuāla pārskatīšana. Laikam ejot, šis regulējums vairs neatbilda tiesiskajai realitātei – tas bija neskaidrs un problemātika šajos jautājumos bija samilzusi. Tādēļ Tieslietu ministrija veica padziļinātu pētījumu un uzsāka darbu pie mantojuma tiesību reformas. Lai īstenotu šo reformu, pieņemti grozījumi Civillikumā, Notariāta likumā un Kredītu reģistra likumā, kā arī plānoti grozījumi saistītajos Ministru kabineta noteikumos.

Nav pieļaujama tāda tiesiskā situācija, kad mantinieks atsakās no tiesībām mantot tādēļ, ka tiesiskais regulējums ir neskaidrs, mantiniekam tiek uzlikts pārāk liels birokrātiskais un finansiālais slogs. Tehnoloģiju laikmetā mums ir piešķirti digitālie instrumenti, kas atvieglo mūsu ikdienas darbu, un arī mantojuma tiesību nozare nav izņēmums. Tādēļ ar mantojuma tiesību reformu tiks nodrošināta ātrāka un veiksmīgāka mantojuma masā ietilpstošās mantas atgriešana civiltiesiskajā apgrozībā, mazinot gadījumus, kad mantinieki neuzsāk mantojuma lietu, to nepabeidz vai arī nav noskaidrojami. Turpmāk īsi izklāstīšu būtiskākās izmaiņas regulējumā.

Būtiskākais mantojuma tiesību reformas jaunievedums ir mantinieka ierobežota atbildība pret mantojuma atstājēja kreditoriem. Par mirušā parādiem varēs atbildēt tikai mantojuma apmērā. Jaunais regulējums dos iespēju mantiniekiem paturēt mantu, norēķinoties ar kreditoriem tās vērtībā. Katrā mantojuma lietā turpmāk būs jāveido mantojuma mantas saraksts un jānosaka mantojuma vērtība, kas arī būs mantinieku atbildības limits. Tādējādi tiks veicināta mantinieku pieteikšanās un mantojuma lietu laicīga sakārtošana.

Turpmāk kreditoriem paredzēts īsāks pieteikšanās mantojumam termiņš, bet mantojuma pieņemšanai garāks termiņš, lai mantinieki apzinātu parādu apjomu, pirms pieņem lēmumu par mantojuma pieņemšanu.

Vēlos īpaši uzsvērt, ka reformas rezultātā tiks palielināta notāra loma mantojuma tiesībās. Mantojuma pieņemšana ar mantojuma lietu pie notāra turpmāk būs galvenais mantojuma pieņemšanas veids, taču tiek saglabāta iespēja arī pieņemt mantojumu klusējot. Katras uzsāktās mantojuma lietas ietvaros notārs izsludinās mantojuma atklāšanos. Turpmāk notārs apzinās mantojuma atstājēja zināmos mantiniekus līdz trešajai pakāpei un individuāli aicinās tos paust gribu par mantojuma pieņemšanu vai atraidīšanu. Tāpat notārs aktīvi piedalīsies ziņu par mirušajam piederējušo mantu noskaidrošanā, katrā mantojuma lietā tam būs pienākums noskaidrot mantojuma atstājēja mantu, kas ir ierakstīta reģistros, un aktīvi aicinās mantiniekus izteikt viedokli par mantojuma pieņemšanu, kā arī pats notārs apzinās mantojuma atstājēja kreditorus, kuru prasījumi nodrošināti ar hipotēku vai komerc­ķīlu, tādējādi nodrošinot potenciālajiem mantiniekiem lielāku pieejamo ziņu apjomu.

Norādītās izmaiņas nodrošinās gan mantiniekiem, gan valstij, gan sabiedrībai kopumā skaidru, caurskatāmu un prognozējamu mantošanas procesu. Mantojuma tiesību regulējuma modernizēšana veicinās mantinieku pieteikšanos un mantojuma lietu laicīgu nokārtošanu.


RAKSTA ATSAUCES /

1. Grozījumi Civillikumā. Pieņemts 21.03.2024. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/350994-grozijumi-civillikuma

2. Grozījumi Notariāta likumā. Pieņemts 21.03.2024. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/350996-grozijumi-notariata-likuma

3. Grozījumi Kredītu reģistra likumā. Pieņemts 21.03.2024. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/350997-grozijumi-kreditu-registra-likuma

4. Ministru kabineta 2009. gada 19. novembra rīkojums Nr. 797 "Par Koncepciju par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju". Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/200900-par-koncepciju-par-civillikuma-mantojuma-tiesibu-dalas-modernizaciju

5. Civillikuma Mantojuma tiesību daļas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība. Gala nodevums. Rīga, 2017. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/sites/tm/files/2020-01/Documents/mantosanas-petijuma-gala-nodevums-20102017-final.pdf

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Rusakovs J. Mantojuma tiesību reforma. Kas lēni nāk, tas labi nāk. Jurista Vārds, 23.04.2024., Nr. 17 (1335), 6.-7.lpp.
VISI RAKSTI 23. Aprīlis 2024 /NR. 17 (1335)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties