28. Februāris 2022 13:21
Domnīca / brīvais mikrofons (arhīvs)
Ilgstošs turpināts tiesību aizskārums - diskriminācija.
Vai joprojām starp notiesātajām sievietēm un notiesātajiem vīriešiem manāma dzimumā balstīta diskriminācija?

Satversmes tiesa 2019. gada 7. novembrī izvērtējot vīriešiem noteikto atšķirīgo soda izpildes režīmu atzina to par neatbilstošu LR Satversmes 91. pantam, ciktāl, šādam regulējumam nav objektīva un saprātīga pamata. Satversmes tiesa faktiski ir secinājusi, ka iepriekšējais stāvoklis, ja tam nav objektīva un saprātīga pamata, rada notiesāto tiesību aizskārumu. Līdz ar ko nodrošināms jauns stāvoklis, kurš būtu atbilstošs LR Satversmes 91. pantam.

No Satversmes tiesas judikatūras izriet, ka LR Satversmes 92. panta trešajam teikumam atbilstoša var būt gan tūlītēja nepamatota tiesību aizskāruma pārtraukšana, gan ar kādu brīdi nākotnē.

Lai nodrošinātu sodu izpildes nepārtrauktību un dotu iespēju likumdevējam saskaņot nepamatota tiesību aizskāruma novēršanai nepieciešamās izmaiņas ar kopējo sodu izpildes politiku, tika noteikts, ka tiesību norma tiek atcelta un līdz ar to tiesību pārkāpums pārtraucams ne vēlāk kā pusotru gadu pēc Satversmes tiesas sprieduma pieņemšanas brīža (sk. Satversmes tiesas 2019. gada 7. novembra sprieduma lietā Nr. 2018-25-01, 31. punkts).

"Tādējādi notiesātā sieviete, kas izcietusi pusi no soda, teorētiski jau var tikt pārvietota uz atklāto cietumu. Turpretī notiesātais vīrietis pēc tam, kad izcietis pusi no soda, var būt nonācis vienīgi slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē un tikai pēc nenoteikta laika var tikt pārvietots uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi." (sk. sprieduma 20.2. punktu) 

Satversmes tiesa secina, ka tiesiskais regulējums, kas tikai pēc dzimuma kritērija, neņemot vērā katras notiesātās personas individuālās vajadzības un riskus, notiesātajiem vīriešiem paredz stingrāku soda izciešanas režīmu, kā arī no tā izrietošas atšķirīgas tiesības un ierobežojumus salīdzinājumā ar notiesātajām sievietēm, nenodrošina notiesāto vīriešu tiesību ievērošanu.

Satversmes tiesas likuma 32. panta otrā daļa, noteic: "Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām."

Šādai interpretācijai ir likuma spēks. Likumdevējs ir veicis virkni grozījumu nolūkā nodrošināt minētā sprieduma izpildi, tomēr, jāatzīmē, ka līdz tiesas noteiktajam datumam tiesību aizskārums netika novērsts un uz doto brīdi tas turpinās. Tiesību apjoms ir pielīdzināts taču nav novērsts tiesību aizskārums, kurš izriet no imperatīvas prasības notiesātajam vīrietim izciest 3/4 no soda, lai tas varētu nokļūt atklātajā cietumā, savukārt notiesātajai sievietei ir jāizcieš 2/4 no soda, lai tā varētu nokļūt atklātajā cietumā.

Saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 50.6 pantu soda izciešanas režīms atklātajā cietumā ir salīdzinoši vieglāks un notiesātajai personai noteikts mazāk ierobežojumu, piemēram, notiesātais tiek izmitināts kopmītņu tipa telpās, viņš var uzņemt viesus, lietot personisko datortehniku ar interneta pieeju un personisko mobilo telefonu, iepirkties cietuma veikalā un saņemt sūtījumus un pienesumus bez ierobežojumiem, kā arī strādāt ārpus ieslodzījuma vietas.

Tādējādi joprojām notiesātajiem vīriešiem jāizcieš par 1/4 vairāk kā notiesātajai sievietei un šī 1/4 no soda var būt vairāki gadi. Ir apsveicami likumdevēja veiktie grozījumi pielīdzinot notiesāto vīriešu tiesības notiesāto sieviešu tiesībām, tomēr joprojām būtiski tiek aizskartas notiesāto vīriešu tiesības tikai tādēļ, ka viņi ir vīrieši, jo nav salīdzināmas 8 ilgstošās satikšanās gadā (!) vīrietim vismaz 3/4 no soda un tiesības bez ierobežojumiem uzņemt viesus kopmītņu tipa telpās sievietēm jau pēc 2/4; darbs cietumā vīrietim un brīvi izvēlēts darbs ārpus ieslodzījuma vietas sievietei; telefonzvani bez ierobežojumiem, bet tomēr rindas kārtībā vīrietim un tiesības lietot personisko datortehniku ar interneta pieeju un personisko mobilo telefonu sievietei.

Bez ievērības nevar atstāt  LR Saeimas 27. 01. 2022  izdarītos grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā: 50.4 pantā: izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: "Notiesātie uzsāk soda izciešanu režīma zemākajā pakāpē, un tajā viņiem jāizcieš ne mazāk kā viena ceturtdaļa no piespriestā soda. Soda daļā, kas jāizcieš soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, tiek ieskaitīts apcietinājumā pavadītais laiks. Ne mazāk kā viena ceturtdaļa no piespriestā soda notiesātajam jāizcieš soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē. Notiesāto no soda izciešanas režīma augstākās pakāpes var pārvietot uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi vai atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa likumā noteiktajā kārtībā."

Šie grozījumi faktiski turpina nodrošināt diskriminējošo attieksmi pret notiesātajiem vīriešiem un pat atsevišķos gadījumos pasliktina notiesāto vīriešu stāvokli. Tā piemēram, apcietinātie, kuri pēc 04.02.2022 kļūs par notiesātajiem un kuri apcietinājumā būs pavadījuši ne mazāk kā pusi no soda ir zaudējuši tiesības nokļūt atklātajā cietumā t.i. šīs tiesības ir atņemtas pēc būtības, jo šīm personām pie jau izciestām 2/4 no soda vai vairāk būtu jāizcieš vēl 2/4 no soda t.i. pilns sods +. 1/4 slēgta cietuma augstākajā pakāpē + 1/4 daļēji slēgta cietuma augstākajā pakāpē.

Šādu tiesisko stāvokli nevar uzskatīt par atbilstošu Satversmes tiesas sniegtajai interpretācijai. Vai cenšoties izpildīt vienu Satversmes tiesas spriedumu nenonāksim pie diviem jauniem un vēl vairākiem valstij nelabvēlīgiem spriedumiem administratīvajās un starptautiskajās tiesās?! Var pienākt brīdis kad nenostrādās J. Stukāna kunga paustā pieeja - "es vienmēr saku, ka nav jāuztraucas – tur pāris tūkstoši, Latvija samaksās, naudas pietiks, jo viņiem jāmaksā kompensācija, ka ir pārkāptas viņu tiesības, ko konstatē ECT, bet tās kompensācijas nav tik lielas."

 
 
0 KOMENTĀRI
 
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties