8. Jūlijs 2008 /NR. 25 (530)
Notikums
Jauni vārdi Latvijas jurisprudencē
Noskaidroti "Jurista Vārda" konkursa uzvarētāji
Trešais "Jurista Vārda" studentu pētniecisko darbu konkurss gandrīz noslēdzies: balvas un diplomi gaida uzvarētājus

Viens no nedēļas žurnāla "Jurista Vārds" mērķiem ir jauno juristu iesaistīšana diskusijās par tiesību sistēmas un prakses problēmām. Jo vairāk jauno juristu piedāvās savus skatījumus uz šodienas problēmu risināšanu, jo vairāk jaunu un vērtīgu atziņu būs iespējams gūt.

Šogad "Jurista Vārds" jau trešo reizi rīkoja studentu pētniecisko darbu konkursu, kurš noris ar devīzi "Piesaki sevi Latvijas juristu vidū".1 Pēcjāņu noskaņās, 27. jūnijā, notika konkursa noslēguma pasākums, kurā "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome apsprieda konkursa norisi, uzklausīja konkursa darbu vērtētāju viedokļus, kā arī pasniedza balvas konkursa uzvarētājiem.

Jaunie juristi konkursam varēja iesniegt speciāli rakstītus pētījumus, kā arī tos pētījumus, kas tapuši augstskolu studiju procesā (kursa darbus, bakalaura darbus, maģistra darbus u.c.). Kopumā šogad savus darbus vērtēšanai iesniedza 36 studenti no četrām augstskolām – Latvijas Universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Biznesa augstskolas "Turība" un Rēzeknes augstskolas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu konkursiem, šogad pieauga ne vien konkursa darbu kopskaits, bet arī tēmas – pirmo reizi konkursam tika iesniegti darbi starptautiskajās un Eiropas tiesībās. Kopumā visvairāk darbu tika iesniegts par valststiesību tematiem – 13 darbi, no kuriem lielākā daļa bija veltīta administratīvo tiesību un administratīvā procesa problēmjautājumiem. Tāpat jāatzīmē, ka šajā gadā konkursa dalībnieki savus darbus bieži vien bija veltījuši līdz šim plaši nepētītiem un neanalizētiem jautājumiem – dažādiem medicīnas tiesību aspektiem, publiskās un privātās partnerības īstenošanas priekšnosacījumiem, publiskajām lietu tiesībām un patērētāju tiesībām.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lai nodrošinātu pēc iespējas objektīvāku darbu novērtēšanu, katru konkursam iesniegto darbu vērtēja trīs konkursa žūrijas locekļi. Šogad konkursa žūrijā piedalīties lielākoties tika aicināti "Jurista Vārda" ārštata autori, kuru raksti bieži ir lasāmi mūsu žurnālā, kā arī sadarbības partnera konkursa organizēšanā – biedrības ELSA Latvija – biedri. Konkursam iesniegtos darbus vērtēja Ginta Sniedzīte, Gatis Bārdiņš, Marina Borkoveca, Ilze Spūle, Konstantīns Vaivods, Kristīne Aperāne, Inga Bite-Perceva, Gatis Melnūdris, Sandijs Statkus, Edgars Pastars, Anita Kovaļevska, Elizabete Krivcova, Sandis Cakuls, Sergejs Rudāns, Arta Snipe, Vadims Mantrovs, Edvīns Danovskis, Debora Pāvila, Jūlija Jerņeva, Aleksejs Dimitrovs, Daina Lepika, Alla Spale un Igors Gerasimins.

Pamatojoties uz konkursa žūrijas vērtējumiem, šogad tika piešķirtas četras galvenās balvas un piecas veicināšanas balvas. Konkursa galvenā balva tradicionāli ir VSIA "Latvijas Vēstnesis" dāvātā naudas balva un žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, savukārt veicināšanas balvās tika pasniegts žurnāla "Jurista Vārds" abonements nākamajam gadam, kā arī VSIA "Latvijas Vēstnesis" izdotās grāmatas.

 

Konkursa galvenās balvas šogad ieguva:

Agris Dreimanis (Latvijas Universitāte) par maģistra darbu "Pagaidu tiesas aizsardzības līdzekļi administratīvajā procesā tiesā" (darba vadītāja docente Dr.iur. Jautrīte Briede);

Aija Lejniece (Latvijas Universitāte) par bakalaura darbu "Opinio iuris kā starptautiskas paražas nepieciešams elements" (darba vadītājs lektors Māris Lejnieks);

Andris Rimša (Latvijas Universitāte) par bakalaura darbu "Publisko lietu funkcijas un personas subjektīvās publiskās tiesības uz publisku lietu izmantošanu" (darba vadītāja docente Dr.iur. Jautrīte Briede);

Agnese Beļska (Latvijas Universitāte) par maģistra darbu "Noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse Amerikas Savienoto Valstu un Latvijas krimināltiesībās" (darba vadītājs profesors Dr.iur. Uldis Krastiņš).

Konkursa galveno balvu ieguvēju darbus žūrija novērtēja ļoti augstu. Visi četri darbi ieguva vairāk nekā 90% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Taču tajā pašā laikā nepieciešams minēt, ka ļoti daudzi konkursa darbi izpelnījās pozitīvas konkursa žūrijas atsauksmes un augstu vērtējumu. Šā iemesla dēļ šogad tika piešķirtas piecas veicināšanas balvas, lai novērtētu labus pētījumus par aktuāliem jurisprudences jautājumiem.

 

Veicināšanas balvas ieguva:

Līna Kovalevska (Latvijas Universitāte) par maģistra darbu "Personas autonomijas princips medicīnas tiesībās" (darba vadītāja profesore Dr.iur. Sanita Osipova);

Ilona Žavoronkova (Rēzeknes augstskola) par diplomdarbu "Netaisnīgu noteikumu līgumos ar patērētājiem tiesiskais regulējums Latvijā" (darba vadītājs lektors Andrejs Vanags);

Anna Prozumenta (Latvijas Universitāte) par maģistra darbu "Soda noteikšanas vispārīgie principi likumā un praksē" (darba vadītāja profesore Dr.iur. Valentija Liholaja);

Dace Indāne (Latvijas Universitāte) par bakalaura darbu "Risku pārdale kā publiskās un privātās partnerības veiksmīgas īstenošanas priekšnosacījums" (darba vadītāja pasniedzēja Agnija Tiļļa);

Linda Rumbeniece (Latvijas Universitāte) par diplomdarbu "Doktrīnas stare decisis tiesību principu izmantošana Eiropas Kopienu tiesas nolēmumu argumentācijā" (darba vadītājs lektors Edmunds Broks).

"Jurista Vārda" studentu pētniecisko darbu konkurss kļuvis par labu tradīciju – dalībnieku skaits un iesniegto darbu kvalitāte ar katru gadu pieaug. Konkursa žūrija noslēguma pasākumā atzinīgi vērtēja jauno juristu darbus, kā arī vēlēja viņiem veiksmi turpmākajās profesionālajās un akadēmiskajās gaitās.

Īpašs paldies jāteic augstskolu mācībspēkiem, kas iesaka studentiem piedalīties šajā konkursā, jo tieši augstskolu mācībspēki ir tie, kas vislabāk var novērtēt tapušā darba nozīmi ne tikai jurista kvalifikācijas iegūšanai, bet arī tiesību sistēmas attīstībai.

Daudzus konkursam iesniegtos darbus žūrija ieteikusi publicēšanai "Jurista Vārdā" – cerams, šie darbi mūsu lasītājus ieinteresēs un šķitīs noderīgi.


1 Iepriekšējo gadu konkursu rezultātus sk.: Noslēdzies tiesu prakses komentāru konkurss // Jurista Vārds, 20.06.2006., Nr. 24; Jaunas zvaigznītes Latvijas jurisprudencē // Jurista Vārds, 26.06.2007., Nr. 26.

 

 

VISI RAKSTI 8. Jūlijs 2008 /NR. 25 (530)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties