7. Aprīlis 2009 /NR. 14/15 (557/558)
Informācija
Juristu dienas 2009
7
Pasākumu programma 2009. gada 20.–25. aprīlis

Pirmdiena, 20. aprīlis

Latvijas Zinātņu akadēmijas Mazā zāle
Akadēmijas laukumā 1, Rīgā (3. stāvs)

15.0018.00 Latvijas Juristu dienu atklāšana un konference "Republikas Satversmes un vēlēšanu reformas nepieciešamība"

15.0015.30 Atklāšana

Latvijas Juristu biedrības prezidents A. Borovkovs

Latvijas Republikas Valsts prezidents V. Zatlers

Latvijas Republikas tieslietu ministrs M. Segliņš

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja biedre V. Muižniece

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents J. Ekmanis

15.30-16.30 Ziņojumi

Par Latvijas Republikas Satversmi un tās grozījumiem, Dipl.iur. G. Kusiņš, Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas loceklis

Latvijas Republikas Satversme un tās atbilstība mūsdienu prasībām, G. Zemribo, zv. advokāts, LJB viceprezidents

Latvijas vēlēšanu sistēma, V. Liepiņš, Vēlēšanu reformu biedrības valdes priekšsēdētājs

16.30-18.00 Debates

J. Stradiņš; T. Jundzis; E.B. Deksnis; J. Pleps; R. Balodis; V. Cielava; A. Kārkliņa; A. Endziņš; A. Dravnieks

 

Biznesa augstskola "Turība"
Graudu ielā 68, Rīgā, I Konferenču zāle

Publiskās lekcijas

10.0010.30 Saeimas atlaišanas aktuālie problēmjautājumi, Mg.iur. J.Pleps, "Turība" docētājs

10.3011.00 Vēlēšanu apgabalu normatīvā regulējuma ietekme uz pārstāvniecības kvalitāti, Mg.iur. V. Supe, zv. advokāte, "M. Supes birojs", "Turība" docētāja

11.3012.00 Valsts budžetsizpildvaras vai likumdevēja akts, L. Muciņš, zv. advokāts, "Turība" docētājs

P ā r t r a u k u m s

12.3013.00 Izņēmumi apdrošināšanas līgumos (Aktualitāte: nekārtības Vecrīgā 2009. gada 13. janvārī), Mg.iur. D. Rone, zv. advokāte, "Danas Rones advokātu birojs" "Turība" docētāja

13.0013.30 Saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā aktuālie jautājumi, Mg.iur. A. Sniedzītis, Bauskas rajona tiesas tiesnesis, "Turība" docētājs

 

Latvijas Biznesa koledža
Stabu ielā 63, Rīgā, 205. auditorija

Publiskā lekcija

17.3018.30 Ekonomikas un politikas mijiedarbība mūsdienās,

Dr.oec. B. Heimanis, profesors

LU JF pagrabiņš
Raiņa bulvārī 19, Rīgā

No 18.00 Zolīte, dalības maksa Ls 0.50

Otrdiena, 21. aprīlis

Latvijas Policijas akadēmija
Ezermalas ielā 8, Rīgā, Konferenču zāle

Seminārsdiskusija

10.00 Atklāšana

Latvijas Republikas iekšlietu ministre L. Mūrniece

Latvijas Juristu biedrības prezidents A. Borovkovs

Valsts policijas priekšnieks V. Voins

LPA rektors V. Zahars

10.10 Diskusija Policija kā cilvēktiesību nodrošināšanas un ierobežošanas subjekts

A. Matvejevs, LPA; Z. Indrikovs, LPA; J. Matisāns; K. Kuzņecova, LPA; V. Voins, Valsts policija; A. Kozuliņa, Valsts policijas koledža

11.00 Kafijas pauze

11.10 Diskusija Cilvēktiesību pārkāpumi policijas darbā: realitāte un nākotnes vīzijas V. Zahars, LPA; A. Dāce, Tiesībsarga birojs; J. Ievītis, Rīgas tiesas apgabala prokuratūra; I. Ruķere, Valsts policija; I. Millere, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa; I. Krastiņa, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa; H. Purviņa, zv. advokāte

12.00 Pusdienu pārtraukums

12.20 Diskusija Policijas darbinieks kā cilvēktiesību subjekts

M. Žeivots, LPA; K. Bite, LPA; I. Priedīts, LPA; E. Vidriks, Rīgas pašvaldības policija; A. Sūna, Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība; A. Augustāns, Neatkarīgā policistu arodbiedrība

13.00 Semināradiskusijas noslēgums

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 452. auditorija

10.00 Diskusija

1980. gada ANO (Vīnes) konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiemaktualitātes un piemērošana Latvijā

LL.M. I. Kačevska, zv. advokāte, "Ingas Kačevskas birojs",

Mg.iur. I. Hazenfusa, zv. advokāte, "Loze, Grunte & Cers"; LL.M. L. Fjodorova, juriste, "Liepa, Skopiņa / BORENIUS",Mg.iur. T. Šulmanis, zv. advokāts, "Raidla Lejiņš & Norcous",

LL.M. S. Novicka, zv. advokāta palīdze, "Raidla Lejiņš & Norcous",Mg.iur. A. Kluss, zv. advokāta palīgs, Rīgas 3. zvērinātu advokātu birojsMg.iur. E. Umbraško, juriste, "Eversheds Bitāns"

12.30 Interaktīva lekcija

1. tēma "Caur emocijām līdz izlīgumam"

1.1. Mediācijas jēdziens un izmantošana, mediācijas procesa demonstrācija.

1.2. Jurista komentārs: mediācijas juridiskā daba (dokumenti, tiesvedība).

1.3. Psihologa komentārs: mediācijas psiholoģiskie aspekti (ieguvumi, zaudējumi, izmaiņas).

1.4. Kā kļūt par mediatoru (kādu profesiju pārstāvji, kādā veidā).

2. tēma "Mediatoru tīklojumi un to darbība: atskats, tagadne un nākotne"

Mediatoru organizāciju darbība

Referenti: biedrība "Cietušo atbalsta centrs", L. Zelmene;

biedrība "Integrētā mediācija Latvijā", D. Beināre un A. Gobiņš;

Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs, S. Zīle-Gereiša;

biedrība "Latvijas Zvērinātu Mediatoru asociācija", K. Dārzniece;

biedrība "Mediācija un ADR", U. Zumente-Steele;

Valsts probācijas dienests, D. Ziediņa

 

Juridiskā koledža
Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

15.30 Juridiskās koledžas studentu un docētāju fotoizstādes atklāšana

A. Borovkova personālizstāde

16.0018.00 Atklātā nodarbība vidusskolēniem Jauno juristu skolā

Starptautisko un Eiropas tiesību pamatprincipi, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T. Jundzis, Juridiskās koledžas direktors

Latvijas diplomātu darbs ārzemēs, Dr.iur. V. Birkavs, bij. Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Juristu karjeras iespējas Eiropas Savienībā, Ph.D. E.B. Deksnis, Eiropas Komisija

 

Latvijas Biznesa koledža
Stabu ielā 63, Rīgā, 205. auditorija

17.3018.30 Publiskā lekcija

Tiesvedības paātrināšana un palēnināšana civillietās, Dr.iur. J. Rozenbergs, profesors

 

Biljards, Zelta boulinga centrs
Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā

No 19.00, dalības maksa Ls 2.00 no cilvēka

 

Trešdiena, 22. aprīlis

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Lomonosova ielā 4, Rīgā

10.00 Konference

Ekonomiskās krīzes tiesiskie aspekti

Teletilts starp Latvijas pilsētāmRīga, Ventspils, Liepāja, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Smiltene, Rēzekne.

Moderators: Latvijas Juristu biedrības prezidents A. Borovkovs

I. Sudraba, valsts kontroliere; M. Bičevskis, Finanšu ministrijas valsts sekretārs; Dz. Jakāns, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors

Piedalās: G. Beliha, V. Cielava, A. Dābols, T. Jundzis, K. Ketners, O. Lukāšina

 

Uzņēmumu reģistrs
Pērses ielā 2, Rīgā

13.0014.30 Uzņēmumu reģistra prezentācija

Galvenais valsts notārs Dr.iur. R. Balodis

Iepriekšēja pieteikšanās: Līga Brice, preses sekretāre, tālr.: 67031827, 26485232; e-pasts: liga.brice@ur.gov.lv

 

Rīgas Juridiskā augstskola
Strēlnieku ielā 4 k.2, Rīgā

15.0016.30 Diskusija

Juridiskās terminoloģijas attīstība: jaunrade un tradīcijas

Piedalās Rīgas Juridiskās augstskolas un Tulkošanas terminoloģijas centra pārstāvji, kā arī tulkotāji un juristi.

16.3017.30 Prezentācija

Unikālie starptautisko tiesību un ārvalstu juridiskās informācijas resursi RJA bibliotēkā

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 9. vai 19. auditorija

16.1617.17 Publiskā lekcija

Pašvaldību vēlēšanu atbilstība demokrātiskas iekārtas principam, Dipl.iur. A. Dravnieks

 

LU JF pagrabiņš
Raiņa bulvārī 19, Rīgā

18.00 Šahs, dambrete, dalības maksa Ls 0.50

 

Ceturtdiena, 23. aprīlis

Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūts
Dzirciema ielā 16, Rīgā, K korpuss, 212. telpa

10.00 Publiskā diskusija Medicīna un tiesības

Ievadvārdi un Juristu dienu atklāšana RSU

A. Rūrāne, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja; P. Apinis, Latvijas Ārstu biedrības prezidents, A. Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības prezidents

Diskusijās uzstājas: Mg.iur. A. Lindermane; I. Kudrjavcevs, Mg.iur. S. Breiha, Mg.iur. R. Raškovska, L. Šulce, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu ombuda vadītāja, Dr.med. O. Teteris, Mg.iur. R. Rožkalns

 

Juridiskā koledža
Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

14.0015.30 Diskusija

Augstākās juridiskās izglītības kvalitāte Latvijā un ārzemēs. Kā izdzīvot tiesību zinātņu programmām ekonomiskās krīzes apstākļos?

Dalībnieki: T. Jundzis, J. Dzelme , A. Borovkovs, G. Beliha, V. Cielava, A. Vilks, J. Zaķis, J. Načisčionis, A. Babajevs, N. Lazukina, L. Cīrule

16.0017.30 Seminārsdiskusija

Autortiesību aizsardzības jautājumi augstskolu darbībā

Dalībnieki: T. Jundzis, M. Grudulis, J. Načisčionis, I. Veikša, M. Krūmiņš, R. Markvarts, AKKA/LAA pārstāvji

 

Latvijas Biznesa koledža
Stabu ielā 63, Rīgā

18.1521.20 Publiskā lekcija

Ētika valsts pārvaldē

Dipl.iur. T. Pašuta

 

Juridiskās palīdzības administrācija
Brīvības gatvē 214, Rīgā

11.0012.30 Juridiskās palīdzības administrācijas prezentācija

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība un valsts kompensācijas noziegumos cietušajiem, direktora p.i. I. Ļitvinova

Pieteikšanās pie Rutas Siliņas: ruta.silina@jpa.gov.lv

 

Juristu dienu 2009 Boulinga turnīrs Zelta boulinga centrā, sk. nolikumu

Uzvaras bulvārī 2/4, Rīgā

 

Piektdiena, 24. aprīlis

Latvijas Universitātes Mazā aula
Raiņa bulvārī 19, Rīgā

10.0013.00 Konference

Pieci integrācijas gadi Eiropas Savienības tiesību sistēmā: paveiktais un darāmais

Piedalās: Ph.D E.B. Deksnis, Eiropas Komisija

Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. T. Jundzis, Juridiskās koledžas direktors

Dr.phil. M. Kūle, Filozofijas un socioloģijas institūta direktore

Dr.sc.pol. I. Ijabs, LU SZF docents

Mg.iur. K. Jarinovska,

Dr.hist. V. Blūzma, profesors

Mg.iur. A. Buka, LU lektors

Dr.iur. I. Lībiņa-Egnere, Valsts prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos

Mg.iur. Ģ.V. Kristovskis, Eiropas Parlamenta deputāts

 

Atvērto durvju diena Satversmes tiesā
J. Alunāna ielā 1, Rīgā

13.00 (un 14.00, ja nepieciešams)

Iepriekšēja pieteikšanās pie L. Kovalevskas

e-pasts: Lina.Kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai pa tālr.: 67830748

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 7. auditorija

Publiskās lekcijas

12.30 Aktualitātes Latvijas notariātā, Mg.iur. L. Damane, LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras lektore

13.15 Aktuālās problēmas civilprocesā, Mg.iur. D. Ose, LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras lektore

14.00 Procesuālo pārkāpumu apstrīdēšana administratīvajā procesā iestādē un tiesā, Dr.iur. J. Briede, LU JF Valststiesību zinātņu katedras docente

 

Sestdiena, 25.aprīlis

Latvijas Universitātes Mazajā aulā
Raiņa bulvārī 19, Rīgā

10.0015.00 Latvijas Juristu biedrības kolēģija par civilprocesa aktuāliem jautājumiem

CPL grozījumi, A. Zikmane, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore

Aktuālie problēmjautājumi, G. Zemribo, zv. advokāts

Mg.iur. D. Ose, LU JF Civiltiesisko zinātņu katedras lektore

Maksātnespējas procedūras un piemērojums, Mg.iur. G.Bērziņš, zv.advokāts

Piespiedu izpilde, A. Spore, zv. tiesu izpildītājs

Šķīrējtiesu problemātika, Z. Ūdris, zv. advokāts, "Zvērinātu advokātu A. Skudras un Z. Ūdra birojs"

Nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatā, I. Neimane, Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese

 

Juridiskā koledža
Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā

15.1516.15 Atvērto durvju diena

Juridiskajā koledžā – tikšanās ar nākamajiem studentiem

15.0017.00 Boulinga turnīrs

JK studentiem un docētājiem "Zelta boulings"

Juristu balle Latvijas Universitātes kafejnīcā

patīk
drukāt
VISI RAKSTI 7. Aprīlis 2009 /NR. 14/15 (557/558)
7 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
8
15. Aprīlis 2009 / 17:51
0
ATBILDĒT
sveiki, ieprieksajos gados, TNA Juristu dienas ievaros rikoja akciju - davanus... Vai sogad bus???
keneris
7. Aprīlis 2009 / 15:38
0
ATBILDĒT
Līdz šim Juristu dienas vienmēr bijušas publiski pieejamas. Jādomā, šogad nekas nav mainījies. Tikai balle gan parasti bija par maksu.
hm
7. Aprīlis 2009 / 13:24
0
ATBILDĒT
Varbūt piezvaniet uz LJB un pajautājiet, kurš un kur par cik drīkst iet?
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 4
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties