12. Marts 2013 /NR. 10 (761)
Informācija
Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

 21.02.2013

 21.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"

 21.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 

 14.02.2013

 15.03.2013

 06.03.2013

 

Ministru kabineta noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

 84

 05.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

 106

 26.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""

 107

 26.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

 108

 26.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Medību noteikumi

 113

 26.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku pasākumu cenrādis

 114

 26.02.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"

 116

 05.03.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti"

 117

 05.03.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai

 118

 05.03.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

 119

 05.03.2013

 08.03.2013

 07.03.2013

Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi

 88

 12.02.2013

 06.03.2013

 05.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"

 109

 26.02.2013

 06.03.2013

 05.03.2013

Par Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"" atzīšanu par spēku zaudējušiem

 110

 26.02.2013

 06.03.2013

 05.03.2013

Par Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumu Nr.564 "Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

 115

 04.03.2013

 06.03.2013

 05.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.568 "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols–paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā"

 100

 19.02.2013

 05.03.2013

 04.03.2013

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību" 

 105

 26.02.2013

 01.09.2013

 04.03.2013

VISI RAKSTI 12. Marts 2013 /NR. 10 (761)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties