27. Maijs 2014 /NR. 21 (823)
Skaidrojumi. Viedokļi
Pušu autonomijas princips starptautiskajās privāttiesībās
6
Kristīna Krasta
Berlīnes Humbolta universitātes Juridiskās fakultātes doktorante (Mg.iur. Latvijas Universitāte, LL.M Summa cum laude Berlīnes Humbolta universitāte)  

Raksts ir veltīts pušu autonomijas principa – viena no starptautisko privāttiesību pamatprincipiem, ar ko apzīmē tiesisku darījumu dalībnieku tiesības izvēlēties darījumam piemērojamās tiesības, – izzināšanai. Raksta mērķis ir noskaidrot principa nozīmi, piemērošanu un izpausmi praksē, kā arī tiesiskajā regulējumā noteiktos rāmjus jeb ierobežojumus. Rakstā autore pievērsīsies arī atsevišķu praktisku piemēru analīzei, lai teorētisko matēriju padarītu saprotamāku un ilustrētu tās ievērojamo praktisko nozīmi.

I. Terminoloģiskās atrunas lex voluntatis latviskais apzīmējums

Pirms pušu autonomijas jēdziena izcelsmes un iedalījuma noskaidrošanas, sākot tēmas izklāstu, jāatrunā dažas terminoloģijas nianses.

Iespējams, ka atsevišķiem lasītājiem ko vairāk izteiks jēdziens "līdzēju autonomija" vai tā latīniskais apzīmējums lex voluntatis.1 Šie abi ir sinonīmi autores lietotajam apzīmējumam "pušu autonomija". Latīnisko apzīmējumu lex voluntatis var lietot nekļūdīgi, tomēr latviešu valodā šo principu korekti var apzīmēt tikai vienā veidā, proti, pušu autonomija. Tas pamatojams ar nesenām attīstības tendencēm starptautiskajās privāttiesībās.2

Iespējams, no valodnieciskā skatījuma ir labskanīgāk puses dēvēt par līdzējiem, tomēr terminam "līdzēji" piemīt zināma juridiska nozīme, kas ierobežo minētā termina lietošanu attiecībā uz pušu autonomiju. Saskaņā ar Civillikuma3 1511. un turpmākajiem pantiem, kas reglamentē līguma un līdzēju jēdzienu, par līdzējiem dēvē tikai divpusēju tiesisku darījumu dalībniekus. Turpretī "puse" ir neitrālāks apzīmējums, ko var lietot, runājot gan par vienpusējiem, gan divpusējiem tiesiskiem darījumiem. Vēl pirms aptuveni diviem gadiem tam nebūtu bijis nozīmes, jo pušu autonomijas princips galvenokārt izpaužas līgumtiesībās, kas ir divpusējas tiesiskās attiecības. Tomēr, stājoties spēkā Regulai Nr. 650/2012,4 arī mantošanas tiesībās var runāt par pušu jeb puses autonomijas principa izpausmi. Tas nozīmē, ka pušu autonomijas princips var izpausties arī testamenta taisīšanā. Attiecīgi termina "līdzējs" attiecināšana uz testatoru ir nekorekta. Tā vietā ir jālieto, lai arī valodnieciski nelabskanīgu, tomēr juridiski korektu neitrālo jēdzienu "puse". Minētā iemesla dēļ autore apzināti priekšroku devusi termina "pušu autonomija" lietojumam lex voluntatis apzīmēšanai latviešu valodā.

 

II. Jēdziens un izcelsme

Izskanot atkāpei par terminoloģijas jautājumu, ir jānoskaidro konkrētais principa saturs.

1. Pušu autonomijas izpratne un nozīme

Ar pušu autonomiju saprot tiesiska darījuma dalībnieku kolīzijtiesisko brīvību noteikt tam piemērojamās tiesības.5 Citiem vārdiem, tā ļauj tiesiska darījuma dalībniekiem pielīgt noteiktas konkrētajam tiesiskam darījumam vai pat saistītu tiesisku darījumu virknei piemērojamās tiesības.

Pušu autonomijas praktiskā nozīme ir neatsverama. Tā tiek dēvēta par kolīziju normu sistēmas vienu no balstiem.6 Praksē var izdalīt vairākas situācijas, kad pusēm ieteicams apsvērt iespēju noteikt savstarpēji slēgtam tiesiskam darījumam piemērojamo likumu.

Pirmkārt, puses šādu soli var spert pašu ērtības labad, piemēram, ja abām pusēm labpatīkas izvēlēties "neitrālas" valsts tiesību piemērošanu, jo tās nevar vienoties par kādas no pušu mītnes valsts tiesībām. Otrkārt, puses var vienoties par piemērojamo likumu, lai noteiktu konkrētam tiesiska darījuma veidam visizdevīgāko vai labvēlīgo tiesisko režīmu un izslēgtu "neizdevīgo" tiesību piemērošanu. 7 Treškārt, pušu izvēles pamatā var būt arī tiesiskās paļāvības arguments. Proti, izvēle par labu kādas konkrētas valsts tiesībām noteikti garantē izvēlēto tiesību piemērošanu un nepieļauj tiesiskam darījumam piemērojamās tiesības noteikt objektīvi. Tādējādi puses, nosakot konkrētas piemērojamās tiesības jau iepriekš, var rēķināties ar attiecīgo tiesību piemērošanu un attiecīgajā valstī izvirzītajām likumiskajām prasībām un noteiktajām tiesiskajām sekām.

Klasiski pušu autonomija izpaužas kā pozitīva pušu izvēle piemērot vienas valsts tiesības pilnībā visam līgumam.

Tiesiskās paļāvības arguments ir īpaši no svara tādiem tiesiskiem darījumiem, kuru objektīvā piesaiste dažādu apstākļu dēļ var ļoti variēt, potenciāli piedāvājot daudzu un dažādu valstu tiesību piemērošanu. Piemēram, komersantam, kas piedāvā savu preci izplatīšanai dažādās valstīs, saskaņā ar Romas I regulas8 4. panta pirmās daļas f) punktu jārēķinās, ka objektīvi tiks piemērotas izplatītāja pastāvīgās mītnes valsts tiesības, kas attiecīgi hipotētiski var būt ikvienā pasaules valstī.

2. Principa izpausmes tiesiskās sekas

Pušu autonomijas īstenošanas tiesiskās sekas ir tādas, ka uz tiesisku darījumu neattiecas tam objektīvi piemērojamo tiesību imperatīvās tiesību normas, bet gan pušu izvēlētas tiesību sistēmas tiesību normas, ieskaitot arī imperatīvās normas.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
6 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
xx
2. Jūnijs 2014 / 15:04
0
ATBILDĒT
Ģimenes tiesībās pušu autonomiju noteic Romas III regula (sk.: pirms 25. atsauces), nevis Roma II regula.
mazgudrais
2. Jūnijs 2014 / 13:16
0
ATBILDĒT
teorētiskā matērija - cienījamā cum laude, kas tas tāds?
p.s. neatbildēšana tiks vērtēta kā nezināšana (puses autonomijas ietvaros)

ar ko apzīmē tiesisku darījumu dalībnieku tiesības izvēlēties darījumam piemērojamās tiesības - un tikai piemērojamās tiesības?
p.s. skat iepriekšējo p.s.
Seskis
29. Maijs 2014 / 09:12
3
ATBILDĒT
Tas raksts varbūt arī ir domāts koledžas studentiem, bet man un maniem kameras biedriem Žoram un Arturam raksts nav saprotams! Arī ceturtais kameras biedrs onkulis Jura klusē par rakstu un jau piekto mēnesi ar izteiktām skeletizācijas pazīmēm sēž savas lāviņas stūrī, bet Rīgas Centrālcietuma administrācijas žurnālā vēl joprojām viņa cienījamās personas dati ir ieskrāpēti pamatlīdzekļu ailē, lai saņemtu nodokļu maksātāju benefīcijas.
Mums raksts nešķiet mazaktuāls, tāpēc patlaban rakstām vēstuli Tieslietu ministrijai un Berlīnes fogtam, lai raksta autore komandējuma ietvaros tiktu etapēta uz Rīgas Centrālcietumu, kur varētu ieslodzītajiem izskaidrot raksta būtību. Un ne tikai izskaidrot, jo darba te pārpārēm - pieteikumi Satversmes tiesai, Administratīvajai tiesai, iesniegumi Tiesībsargam un cietuma Administratīvajai komisijai, sūdzības Ieslodzījumu vietu pārvaldei u.t.t.
Kameras radošā gara kapacitāte ir nepietiekoša, tamdēļ mums ir nepieciešams profesionālis, kas palīdz darbos. Mums ieslodzītajiem, ziniet, arī ir tiesības!
Kā atlīdzība raksta autorei tiks nodrošinātas onkuļa Juras benefīcijas, vieta pie Pirmā galda, kā arī katru dienu kārtīgs balta pulverīša "Čeks", kas trejdeviņas reizes bīdelēts tālajā Kolumbijā, mirdzoši balts, netverami smalks un gaisīgs kā onkuļa Juras gaišā dvēselīte.
Mums vienalga, kā raksta autore tiks etapēta, kaut vai pa Humbolta straumi. Ja 24 stundu laikā raksta autore neatradīsies mūsu kamerā, mēs to interpretēsim kā privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizskārumu, un vērsīsimies Eiropas Cilvēktiesību tiesā ar pieteikumu par morālā un personiskā kaitējuma atlīdzinājumu, fiziskajām ciešanām, ko rada raksta autores neesamība kamerā, kā arī zaudējumu atlīdzinājumu, kas izpaužas negūtās peļņas veidā, jo raksta autores intelektuālā potenciāla nedarbošanās ieslodzīto labā rada šķēršļus juridiski pamatotu sūdzību sagatavošanai, līdz ar to mazina atlīdzinājuma apmēru no Valsts par sliktajiem apstākļiem ieslodzījumā.
Apzinoties Valsts grūto ekonomisko situāciju, mēs nebūsim rijīgi - pietiks, ja mūsu kameras grūtdieņiem tiks atbērts zelts raksta autores svarā. Vienlaikus atgādināšanu Latvijas Republikas varas orgāniem - morālā kaitējuma atlīdzināšana neatbrīvo no pienākuma nogādāt raksta autori kamerā.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 3
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Civillikums
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties