3. Marts 2020 /NR. 9 (1119)
Skaidrojumi. Viedokļi
Pārskats par svarīgākajiem Darba likuma grozījumiem pēdējā desmitgadē
Liene Blūma
ZAB "BDO Law" vecākā juriste 
Sintija Platā
ZAB "BDO Law" juriste 

Kā jau tas plašāk izskanējis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopā ar zvērinātu advokātu biroju "BDO Law" ir sagatavojusi un nesen izdevusi Darba likumu ar komentāriem. Iepriekšējie komentāri iznāca 2010. gadā, bet kopš tā laika Darba likums ar daudzkārtējiem grozījumiem ir ticis regulāri un pēc būtības pilnveidots – tādā mērā, ka būtiski mainījusies ne tikai grozīto pantu izpratne, bet arī citu likuma normu interpretācija. Autores līdzdarbojās jauno Darba likuma komentāru izstrādē, tādēļ šajā rakstā vērsta uzmanība uz svarīgākajiem grozījumiem Darba likumā pēdējā desmitgadē, tā vienlaikus norādot, kas jauns sagaidāms arī jaunākajos Darba likuma komentāros.

Jaunie Darba likuma (turpmāk – DL) komentāri ir apjomīgs palīglīdzeklis DL normu izpratnes veicināšanai, tie sniedz detalizētu ieskatu darba tiesībās nozīmīgos jautājumos, ņemot vērā tiesību doktrīnā, judikatūrā un Eiropas Savienības Tiesas praksē nostiprinātās atziņas.

Jauno DL komentāru izstrādes nepieciešamību noteica vairākkārtēji būtiski DL grozījumi, attiecīgi arī 2010. gada Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un zvērinātu advokātu biroja "BDO Law" (tolaik – ZAB "BDO Zelmenis & Liberte") sadarbībā tapušo DL komentāru novecošana. Proti, kopš 2010. gada komentāru grāmatas izdošanas DL grozīts 12 reizes. Daži no šiem grozījumiem neraisa diskusijas par līdz šim pastāvošo konkrētā darba tiesību jautājuma izpratni, tomēr citi DL panti ir būtiski papildināti un/vai mainīti, kā rezultātā to tvērums ir paplašinājies vai gluži pretēji – sašaurinājies.

Darba tiesības ir viena no evolucionējošākajām tiesību nozarēm, kas attīstās nepārtraukti. Jau šobrīd, kad tik tikko ir prezentēti jaunākie DL komentāri, objektīvi jākonstatē, ka tajos nav ietverti pēdējie Darba likuma grozījumi un pēdējā tiesu prakse. Proti, 2019. gada 17. oktobrī DL tika papildināts ar E daļu, ietverot likumā normas attiecībā uz administratīviem pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, kas spēkā stāsies vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu, tas ir, šī gada 1. jūlijā. Ņemot vērā, ka DL komentāru izstrāde tika sākta vairāk nekā gadu pirms grāmatas izdošanas, administratīvo atbildību regulējošās DL normas jaunajos komentāros nav analizētas.

Tāpat jānorāda, ka, piemēram, 2019. gada 1. oktobrī Latvijas Republikas Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīja kasācijas sūdzību lietā SKC-509/2019 (C32193217)1 strīdā par vidējās izpeļņas aprēķinu. Izskatot minēto lietu, Senāts pauda jaunas atziņas par darba devēja veikto maksājumu raksturu, skaidrojot DL 59. pantā iekļautā jēdziena "cita veida atlīdzība saistībā ar darbu" būtību. Arī šajā spriedumā nostiprinātās atziņas ir paustas jau pēc DL komentāru izstrādes un grāmatā nav aplūkotas, taču konkrētā sprieduma analīze ir publicēta šajā "Jurista Vārda" izdevumā (plašāk skat.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties