23. Februāris 2021 /NR. 8 (1170)
Juridiskā literatūra
Atvērta "Jurista Vārda" brīvpieejas e-bibliotēka!
JV Bibliotēkā var nonākt pa dažādiem ceļiem: izvēloties kanālu "Bibliotēka" vai "Arhīvs" (skat. attiecīgo satura sadaļu izvēlni kreisās puses slejā) vai caur "Domnīcu". Lietotāju ērtībai uz jauna materiāla pievienošanu krātuvei norāda zilais simbols pie kanāla "Bibliotēka", kas pazūd, aplūkojot sarakstu, bet atkal uzrodas, tiklīdz ir jauns papildinājums.

Pēc pāris nedēļu darba testa režīmā portālā juristavards.lv oficiāli ir atvērta "Jurista Vārda" (JV) digitālā bibliotēka, kurā ievietotie materiāli sagrupēti četros "plauktos" (Grāmatas, Periodika, Prakses materiāli, Lekcijas) un ir brīvi pieejami ikvienam interesentam jebkurā laikā. Šīs krātuves mērķis ir vienuviet apkopot brīvpieejas resursus, kas var būt noderīgi gan studentiem un profesionāļiem, gan tiesību politikas veidotājiem un tiesību piemērotājiem – kā darba un tālākizglītības instruments.

Pandēmijas laiks, kas ieviesa būtiskas izmaiņas ne vien sadzīvē, bet arī profesionālajā sfērā, tostarp liedzot klātienes piekļuvi dažādiem resursiem, ir licis būt radošiem un meklēt alternatīvas. Ar jurisprudenci un tiesībām saistītās profesijas ir tās, kuras vismaz daļēji noteikti var strādāt attālināti, taču pat šādos – epidemioloģiski drošos mājas apstākļos – nemazinās nepieciešamība pēc juristam būtiska darba instrumenta – informācijas avota. Ideāli, ja tas vēl ir ātri atrodams un brīvi pieejams jebkurā laikā!

Šādi strādājot, JV komanda secināja, ka digitālajā telpā ir pieejami daudz un dažādi materiāli, taču nereti par tiem nav nekādas informācijas vai arī materiāli iegūluši tik dziļi kādas vietnes apakškategorijā, ka savu lasītāju tā arī nesatiek, lai gan saturs var būt pat ļoti noderīgs. Tāpat pēdējos gados notiek daudz dažādu tiešsaistes semināru, vebināru un konferenču, bet nevienam nav tik daudz laika, lai pēc tam stundām ilgi sēdētu un klausītos visu šo pasākumu ierakstus, kamēr nonāk līdz referātam, kas patiesi interesē.

Turklāt, kā zināms, jurisprudence faktiski ir mūžizglītība, kas nozīmē nemitīgi aktualizēt reiz iegūtās zināšanas un nepieciešamību iegūt arī jaunas. Tādēļ juristam ir nepieciešama sava profesionālā lasāmviela, un JV jaunatvērtā Bibliotēka tādu piedāvā.

Bibliotēkā ievietotie materiāli nav orientēti uz konkrētu nozari vai juridisko profesiju, teiksim, tikai uz tiesu sektoru, bet gan mērķēti uz iespējami plašu auditoriju, vienlaikus atceroties par piesaisti tiesību sfērai (dzeju un prozu izklaidei tur neatradīsiet!). Piemēram, grāmatu sadaļā pieejami tādu zināmu juridiskās literatūras izdevēju kā "Latvijas Vēstneša", Tiesu namu aģentūras un LU Akadēmiskā apgāda izdevumi, arī Juridiskās koledžas konferenču un zinātnisko rakstu krājumi u.c., bet periodikas sadaļā līdzās "Jurista Vārdam" vēl pieejams LU žurnāls "Juridiskā zinātne", RSU Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates", "Augstākās Tiesas Biļetens" un gaidāmi vēl citi papildinājumi. Savukārt prakses materiālu sadaļa ietver tādus resursus, kas lielākoties nav akadēmiski vai zinātniski, neizslēdzot gan arī tādus, taču jomas speciālistu un profesionāļu sagatavoti nešaubīgi noderīgi informācijas avoti. Piemēram, tādi kā 2020. gadā tapušie materiāli: Ekonomikas ministrijas speciālistu skaidrojumu apkopojums par būvniecības jomas normatīvajiem aktiem; Maksātnespējas kontroles dienesta skaidrojumi un atziņas; rokasgrāmata par latviešu valodu tiesu nolēmumos un Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas dokumentu izstrādāšanas jautājumos sagatavotās "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas"; Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas "Rokasgrāmata bāriņtiesām" (3 sējumi); Eiropas Savienības Tiesas Saziņas direkcijas apkopojums, kas ietver EST judikatūru par vienlīdzīgu attieksmi; eksperta – profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas – izvērsts viedoklis par kriminālprocesa regulējuma pietiekamību un skaidrību attiecībā uz pierādīšanas standartu un pierādījumu pietiekamību u.c. Visbeidzot, lekciju sadaļā ir pieejami vairāki desmiti videolekciju, kas ir sadalītas pa atsevišķiem referentiem vai paneļdiskusijām, fokusējoties uz konkrētu tēmu vai individuālām lekcijām. Piemēram, lekcijas par profesionālo ētiku, tiesas un tiesneša individuālo neatkarību, dažādiem administratīvo tiesību institūtiem, ārvalstu pieredzi u.c.

Šobrīd JV Bibliotēkā jau ir ievietoti vairāk nekā 160 dažādi materiāli un vēl daļa gaida publicēšanu, jo šī krātuve tiks nemitīgi papildināta. Tāpēc redakcija aicina uz sadarbību vēl citus partnerus nolūkā piedāvāt tādus brīvpieejas materiālus, kuriem tematiski būtu vieta JV Bibliotēkā, lai kopīgi to attīstītu par uzticamas un noderīgas informācijas krātuvi un juristu tālākizglītības instrumentu.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Matule S. Atvērta "Jurista Vārda" brīvpieejas e-bibliotēka!. Jurista Vārds, 23.02.2021., Nr. 8 (1170), 6.-7.lpp.
VISI RAKSTI 23. Februāris 2021 /NR. 8 (1170)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties