13. Jūlijs 2021 /NR. 28 (1190)
Tiesību prakses komentāri
Satversmes tiesa kā politiskās cīņas instruments?
Mg. iur.
Inga Bite
Publisko tiesību eksperte 

2021. gada 4. jūnijā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-39-02, kas ērtības dēļ šajā komentārā tiks saukts par "Stambulas konvencijas" spriedumu. Pieteikumu šajā lietā bija iesniedzis 21 Saeimas deputāts no divām Saeimā pārstāvētām frakcijām – frakcijas "Jaunā Vienotība" un frakcijas "Attīstībai/Par!", kā arī viena neatkarīgā deputāte, kura publiskajā telpā tiek saistīta ar frakciju "Jaunā Vienotība", jo ir iestājusies šajā partijā.1 Tas nebūtu nekas sevišķs, ja vien abas šīs partijas iepriekš nebūtu skaidri izteikušas savu viedokli saistībā ar Stambulas konvencijas ratifikāciju, paužot pārliecību, ka Stambulas konvencija jāratificē bez atrunām,2 un attiecīgo partiju pārstāvošajam ministram parakstot apskatāmo konvenciju.3 Proti, ir publiski zināms, ka pieteikumu iesniegušo deputātu pārliecība par Stambulas konvencijas4 atbilstību Satversmei ir pretēja iesniegtajā pieteikumā paustajai pārliecībai. Jautājumus šajā sakarā Sa­tversmes tiesas organizētajā preses konferencē5 uzdeva arī klātesošie žurnālisti, uz ko Satversmes tiesas sniegtā atbilde bija diplomātiska – deputātiem ir tiesības iesniegt pieteikumus un konkrētais pieteikums atbilda likumā noteiktajām prasībām.

Satversmes tiesas likums tiešā tekstā neaizliedz iesniegt pieteikumu, kas ir pretējs personu faktiskajai iekšējai pārliecībai, jo iekšējā pārliecība nav juridiski novērtējams vai pārbaudāms lielums. Turklāt politikā domāt vienu, bet runāt (vai šajā gadījumā – rakstīt) citu diemžēl nav nekas neierasts. Tomēr, autores ieskatā, ar šādu rīcību deputāti Satversmes tiesu noliek ķīlnieka lomā politisko cīņu un diskusiju krustugunīs, "piespiežot" Satversmes tiesu risināt jautājumus, kurus paši sev vien zināmu iemeslu dēļ atrisināt nevēlas vai nespēj.

Jāatzīst, ka šis nav vienīgais gadījums, kad strīds no likumdevēja jeb Saeimas tiek novirzīts uz Satversmes tiesu, piešķirot tai ne tikai "konstitūcijas sargsuņa", bet arī sabiedrisko diskusiju risinātāja un politiskā šķīrējtiesneša lomu. Spilgts piemērs tam ir 2020. gada 29. oktobra spriedums lietā Nr. 2019-29-01,6 kad Sa­tversmes tiesa bija spiesta vērtēt politiķu populistisko un priekšvēlēšanu gaisotnē likumā ierakstīto solījumu izpildes iespējamību. Līdzīgi ir arī salīdzinoši nesenie Satversmes tiesas spriedumi Administratīvi teritoriālās reformas lietās,7 kad likumdevējs savus politiskos apsvērumus centās noslēpt aiz likumā neierakstītiem kritērijiem, savukārt Satversmes tiesa atbilstoši iesniegtajiem pieteikumiem bija tiesīga pārbaudīt reformu vienīgi attiecībā uz pašvaldībām, kuras iesniegušas pieteikumus, nevis visu reformu kopumā.

Satversmes tiesai ir pienākums izskatīt iesniegtu pieteikumu un taisīt nolēmumu ierosinātā lietā. Satversmes tiesas likums neparedz tiesības atteikt pieteikuma pieņemšanu tā iemesla dēļ, ka pieteikuma iesniedzējs tiesu izmanto kā instrumentu savu politisko mērķu sasniegšanai. Tādēļ jautājums par šāda veida pieteikuma pieļaujamību vairāk ir ētiskas dabas, nevis juridisks jautājums, un Satversmes tiesai faktiski nebija citas izejas kā vien taisīt spriedumu šajā lietā, ko Satversmes tiesa acīmredzami ir darījusi maksimāli šauri, samazinot visas dažādās iespējamās Stambulas konvencijas interpretācijas iespējas līdz vardarbībai pret sievietēm un neanalizējot to, vai Stambulas konvencijas paredzētā aizsardzība būs attiecināma arī uz bioloģiskiem vīriešiem, kas sevi identificē kā sievietes. Satversmes tiesas spriedums neatbild uz politiskajām diskusijām Stambulas konvencijas sakarā, tomēr tāds arī nav Satversmes tiesas uzdevums.

Tomēr arī juridiski no Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2020-39-02 iespējams gūt vairākas vērtīgas atziņas. Viena no tām – Satversmes preambula pati par sevi nav tiesību norma, atbilstību kurai vērtē Satversmes tiesa. Šādu viedokli Satversmes tiesa cita starpā ir pamatojusi ar Satversmes preambulas izstrādes materiāliem, kas parāda, ka Satversmes preambula arī nebija iecerēta kā tiesību normu pamatavots, bet drīzāk kā palīgavots tiesību normu interpretācijā, kā "fons" jeb "lēca", caur kuru interpretējamas gan Satversmes, gan citu normatīvo aktu normas. Šajā aspektā Satversmes tiesas prakse noteikti vēl turpinās attīstīties daudzos nākotnes nolēmumos.

Vēl viena būtiska atziņa saistīta ar Satversmes 99. pantā ietverto domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Satversmes tiesa analizējamajā spriedumā uzsvērusi, ka personām ir tiesības turēties pie saviem uzskatiem par sociālajām lomām, uzvedību, nodarbēm un īpašībām, kas, pēc šīs personas domām, atbilst sievietēm vai vīriešiem, turklāt demokrātiskā tiesiskā valstī nav pieļaujams tas, ka valsts uzspiež indivīdam kādu konkrētu pārliecību. Valsts iespējas šajā aspektā aprobežojas ar informācijas piedāvāšanu, tomēr pieņemt šo informāciju vai nepieņemt ir katras personas ziņā.

Acīmredzami iesniegtajā pieteikumā nav analizēta Stambulas konvencijas piemērošanas prakse jeb precīzāk – uzraudzības institūcijas GREVIO prakse, kas pēdējā gada laikā vien veido 338 ziņojumus,8 un arī Satversmes tiesa nav šo praksi vērtējusi pati pēc savas iniciatīvas. Tomēr starptautiska līguma ratifikācija nozīmē arī labprātīgu pakļaušanos tā uzraudzības institūcijas prasībām un rekomendācijām, tādēļ politiķiem, pirms ratificēt Stambulas konvenciju, vajadzētu rūpīgi iepazīties ar tās piemērošanas praksi, lai neattaptos situācijā, kurā ir ratificēts "kaķis maisā".

Noslēdzot gribas aicināt katru – gan likumdevēju, gan Satversmes tiesu – saglabāt savu vietu un lomu Latvijas kā valsts konstitucionālās uzbūves sistēmā, likumdevējam risinot politiskus jautājumus, bet Satversmes tiesai paliekot pie juridiskiem jautājumiem un juridiskas konstitucionalitātes analīzes. Līdzšinējā pieredze, pārkāpjot šīs robežas, autores ieskatā, nav bijusi veiksmīga un risinājuma vietā ir radījusi vienīgi dziļākus konfliktus un šķelšanos. Lai saglabātu savu autoritāti, Satversmes tiesa nedrīkst ieņemt politisku pozīciju.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Skat.: Bijusī veselības ministre Čakša iestājas "Vienotībā". Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/bijusi-veselibas-ministre-caksa-iestajas-vienotiba.a329929/

2. Skat.: Stambulas konvencija ir jāratificē bez atrunām. Pieejams: https://attistibai.lv/2017/07/stambulas-konvencija-jaratifice-bez-atrunam/

3. Skat.: Reirs Latvijas vārdā paraksta Stambulas konvenciju. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/reirs-latvijas-varda-paraksta-stambulas-konvenciju.a183442/

4. Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Pieejama: https://rm.coe.int/1680462538

5. Satversmes tiesas preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2020-39-02. Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=4ef42T8tq2E

6. Par likuma "Par valsts budžetu 2019. gadam" programmu 03.00.00 "Augstākā izglītība", 02.03.00 "Augstākā medicīnas izglītība", 20.00.00 "Kultūrizglītība" un apakšprogrammas 22.02.00 "Augstākā izglītība", ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam. Pieejams: https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2019/11/2019-29-01_Spriedums-1.pdf

7. Skat., piemēram: Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam. Pieejams: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/07/2020-37-0106_spriedums-1.pdf#search=2020-37-0106

8. GREVIO ziņojumi publiski pieejami: https://hudoc.grevio.coe.int/

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Bite I. Satversmes tiesa kā politiskās cīņas instruments?. Jurista Vārds, 13.07.2021., Nr. 28 (1190), 31.-32.lpp.
VISI RAKSTI 13. Jūlijs 2021 /NR. 28 (1190)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
VĒL ŠAJĀ TIESĪBU PRAKSĒ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties