20. Decembris 2022 /NR. 51/52 (1265/1266)
Skaidrojumi. Viedokļi
Cilvēka cieņas aizsardzība patvēruma piešķiršanas un piespiedu izraidīšanas procesā
1
Silvija Kuškina
Administratīvās rajona tiesas tiesnese 
Lāsma Lipkina
Administratīvās rajona tiesas tiesnese 

Administratīvajai tiesai gan alternatīvā statusa piešķiršanas, gan piespiedu izraidīšanas jautājumos necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizlieguma kontekstā ir neizbēgami jāizprot un pēc būtības jāpiemēro vienas no Latvijas Republikas Satversmē1 (turpmāk – Satversme) ietvertajām būtiskākajām pamattiesībām – tiesības uz cilvēka cieņas aizsardzību un no tām izrietošais necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegums. Turklāt jāņem vērā, ka patvēruma piešķiršanas un personas izraidīšanas jautājumos, noskaidrojot, vai šīs personas tiesības ir ievērotas, ir jāveic atbilstošs izvērtējums.

Raksta mērķis ir aplūkot kārtību, kādā iestādei vai tiesai, vērtējot alternatīvā statusa piešķiršanas un personas piespiedu izraidīšanas pamatotību, ir jāpiemēro cilvēka cieņā balstītais necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes aizliegums, kā arī izcelt apstākļus, kam šajā izvērtējumā jāpievērš uzmanība.

 

Cilvēka cieņas nozīme patvēruma piešķiršanas un piespiedu izraidīšanas jomā

Satversmes 95. pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēka cieņu un cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Šajā normā saskaņā ar Satversmes 68. un 89. pantu ir ietvertas no Eiropas Savienības Pamattiesību hartas2 (turpmāk – Pamattiesību harta) 1. un 4. panta, kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas3 (turpmāk – Konvencija) 3. panta izrietošās tiesības uz cilvēka cieņas aizsardzību un no tām izrietošais absolūtais aizliegums pakļaut personu necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei.

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir pamattiesību būtība, un tā kā konstitucionāla vērtība raksturo cilvēku kā augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Kā pamattiesība tā piemīt ikvienam cilvēkam neatkarīgi no jebkādiem nosacījumiem.4 Pamattiesība uz cilvēka cieņas (human dignity – angļu val.; MenschenwŸrde – vācu val.; dignitŽ humaine – franču val.) aizsardzību ir viena no būtiskākajām pamattiesībām, jo tā pēc būtības ir cilvēktiesību pamatā.

Terminoloģiskās precizitātes nolūkā nepieciešams norādīt, ka ar jēdzienu "goda un cieņas aizsardzība" Latvijas tiesību doktrīnā un tiesu praksē tiek izprasts arī viens no personas pamattiesību aspektiem, proti, reputācija. Attiecīgajām terminoloģiskajām neprecizitātēm nav praktiskas nozīmes, ciktāl tiek izprasta šo konceptu būtība. Proti, reputācijas aizsardzība izriet no cilvēka cieņas aizsardzības, precīzāk, no cilvēka cieņas aizsardzībā balstītām tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību.5 Būtiskākā atšķirība starp šīm tiesībām ir ierobežojuma pieļaujamība. Lai arī cilvēka cieņa kā vērtība var tikt izprasta plaši un piemērota citu tiesību interpretācijas nolūkā vai kā vispārējs tiesību princips svērta un līdzsvarota iepretim citam vispārējam tiesību principam, cilvēka cieņai kā pamattiesībai piemīt absolūts raksturs. Proti, cilvēka cieņa savā būtībā ir neaizskarama.

Tiesību uz cilvēka cieņas aizsardzību izpratne un tvērums attīstās līdz ar sabiedrības dzīves un izpratnes pilnveidošanos.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Romans Doncenko
20. Decembris 2022 / 15:02
0
ATBILDĒT
Paldies kolēģēm par vērtīgo rakstu ar praksei nozīmīgu ECT un EST atziņu apkopojumu! Pavisam svaigs papildinājums jautājumā par smagi slimas personas izraidīšanu, ja galamērķa valstī nav pieejama atbilstoša ārstēšana: Eiropas Savienības Tiesas 2022.gada 22.novembra spriedums lietā C-69/21 X
pret Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Proti, izraidīšana ir pretrunā ar Pamattiesību hartas 1. un 4.pantu, ja pastāv reāls risks, ka valstī, uz kuru persona tiks izraidīta, būtiski, neatgriezeniski un strauji pastiprināsies slimības izraisītās sāpes, jo šajā valstī ir aizliegta vienīgā efektīvā pretsāpju terapija.
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties