7. Marts 2023 /NR. 10 (1276)
Numura tēma
Pārmaiņas tiesās: paveiktais un plānotais

Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu (tiesību sistēmas politikas, tiesu sistēmas un tiesu administrēšanas) nozarē. Līdz ar to ministrija nosaka un realizē tieslietu jomas attīstības virzienus.

Kā piemērus var minēt nesenākās pārmaiņas. Pirms diviem gadiem viens no būtiskākajiem jaunumiem tieslietu nozarē bija Ekonomisko lietu tiesas izveide. Tāpat nesen ieviests valsts vienotais juristu kvalifikācijas eksāmens ar mērķi uzlabot juridiskās izglītības kvalitāti.

Pirms kāda laika izvirzīta iecere izveidot vienotu tiesu ekspertīžu centru Tieslietu ministrijas padotībā, Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu biroju. Nesen saskaņā ar Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu valdība ir pieņēmusi lēmumu par Tieslietu akadēmijas izveidošanu ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzekļu atbalstu.1 Šī akadēmija plānota kā vienots tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu tālākizglītības mācību centrs, kas veicinās tiesnešu un prokuroru vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu praksē un paaugstinās lietu izmeklēšanas un iztiesāšanas kvalitāti.

Lai realizētu izvirzītās ieceres, nepieciešams tām paredzēt finansējumu valsts budžetā. Saskaņā ar valdībā apstiprinātajām valsts budžeta prioritātēm 2023. gadā paredzēts veicināt pieejamību neatkarīgai tiesu varai un kvalitatīviem pakalpojumiem tieslietu jomā.2 Viena no galvenajām prioritātēm tieslietu jomā ir tiesu darbinieku atalgojuma palielināšana.

Budžeta prioritātēs paredzēts finansējums Uzņēmumu reģistra veiktspējas un informācijas sistēmu uzlabošanai. Lai turpinātu sniegt uzticamus un kvalitatīvus pakalpojumus, kas prasa arvien pieaugošu datu apjoma pārbaudi, jauninājumu ieviešanu, analītisko darbu, iestādei ir nepieciešami papildu resursi, it īpaši kompetentu cilvēkresursu piesaistei.

Tieslietu ministrija arī plāno turpināt ieguldījumus pakalpojumu digitalizācijā, lai sabiedrībai nodrošinātu arvien pieejamākus un ātrākus pakalpojumus Uzņēmumu reģistrā, Valsts zemes dienestā un Tiesu administrācijā. Lai nodrošinātu mūsdienu apstākļiem atbilstošas informācijas tehnoloģijas un kvalitatīvu tiesu klientu apkalpošanu, plānots piešķirt finansējumu, lai turpinātu tehniski aprīkot tiesu zāles, pilnveidotu informācijas sistēmas un uzturētu e-lietas platformu.

Šis "Jurista Vārda" tematiskais numurs veltīts tiesu darba organizācijas un tiesvedības attīstības tendencēm.

Žurnāls tapis, "Jurista Vārda" redakcijai sadarbojoties ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju. Publikācijās lielāko Latvijas tiesu priekšsēdētāji, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji sniedz ieskatu pārmaiņās tieslietu jomā, kas notikušas un tiek plānotas turpmāk.

Raksti veltīti jaunākajiem e-pakalpojumiem, tiesu budžeta pārvaldībai, tiesu personālpolitikai, videokonferencēm tiesās, jaunumiem zemesgrāmatās, Ārpustiesas ceļvedim, drošībai tiesās, izpildu lietu reģistram, vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru un izmeklētāju mācību centra izveidošanai un vairākām citām tēmām.

Viens no numura tēmas secinājumiem: uzsākot darbu pie tieslietu nozares digitalizācijas un meklējot jaunus risinājumus, kas tālāk attīstījās jau kā e-lietas iniciatīva un e-lietas programma, bija skaidrs, ka svarīgākais ir mainīt ierastos pieņēmumus un domāšanu.

Rakstos uzsvērts, ka nemitīgi tiek papildināti e-pakalpojumi un ikdiena nav vairs iedomājama bez dažādiem digitāliem rīkiem, kas atvieglo un padara ērtākus veicamos uzdevumus. Tiesu administrācija, sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem, e-pakalpojumos turpina ieviest dažādus uzlabojumus, lai lietošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un saprotamāka.

E-lietas pirmajā posmā realizētie risinājumi attiecināmi uz pirmstiesas procesu prokuratūrā, tiesvedību, nolēmuma izpildes procesiem, savukārt datu apmaiņa visā izmeklēšanas un tiesvedības procesā būs iespējama tikai pēc izmeklēšanas iestāžu iesaistīšanās, tas ir, attiecīgo institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu datu aprites nodrošināšanas e-lietas platformā.

E-lietas projekta programmas otrajā posmā notiks esošo pakalpojumu pilnveide: informācijas iesniegšana, izmantojot elektroniskās veidlapas, materiālu apskate, elektronisku nolēmumu saņemšana, paziņojums par valsts no­drošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu, rēķinu apmaksa, liela apjoma datu glabāšana, anonimizācijas risinājums. Paredzama jaunu pakalpojumu izveidošana: maksāšanas paziņojumu saņemšana un izpilde, ar tiesvedības gaitu saistīto izdevumu apmaksa, videokonferences pieteikšana, elektronisks iesniegums prokuratūrai, lietas dalībnieka kalendārs, lietas dalībnieka apliecinājumi lietā, valsts kompensācijas pieprasījums.

Kopā numura tēmai veltītas vairāk nekā desmit publikācijas, kas liecina par notikušajām pārmaiņām tiesu darba organizācijā un tiesvedībā. Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas mērķis ir padarīt tiesvedības procesus ērtākus, mūsdienīgākus, pieejamākus un ātrākus. Notikušās un plānotās pārmaiņas tiesās ir ievērojamas.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Skat.: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-atbalsta-tm-rosinato-tieslietu-akademijas-izveidi

2. Skat.: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprinatas-budzeta-prioritates-2023-gada-veicinas-pieejamibu-neatkarigai-tiesu-varai-un-kvalitativiem-pakalpojumiem-tieslietu-joma

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Pāvils L. Pārmaiņas tiesās: paveiktais un plānotais. Jurista Vārds, 07.03.2023., Nr. 10 (1276), 7.lpp.
VISI RAKSTI 7. Marts 2023 /NR. 10 (1276)
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties