26. Februāris 2008 /NR. 8 (513)
Tiesību prakse
Likuma "Par dzīvokļa īpašumu" normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums
Lietā Nr. SKC–34
2008. gada 23. janvārī

Likuma “Par dzīvokļa īpašumu” regulēšanas priekšmets ir tiesiskās attiecības, kas nosaka kārtību, kādā daudzdzīvokļu mājā esošie dzīvokļi, kas pieder vairākiem īpašniekiem, iegūst dzīvokļa īpašuma tiesisko statusu un nosaka tā funkcionēšanu, neatkarīgi no tā, kādā tiesiskā ceļā (administratīvi tiesiskā vai civiltiesiskā) dzīvokļu īpašumi izveidojušies.
Dzīvokļu īpašumu izveidošana kopīpašumā esošā nekustamā īpašumā, noslēdzot par to civiltiesisku līgumu, atbilst likuma “Par dzīvokļa īpašumu” 24. pantam. Šādā kārtībā veikta daudzdzīvokļu mājas sadale dzīvokļu īpašumos nav kopīpašuma sadale Civillikuma 1074. un 1075. panta izpratnē.
Pēc vispārīgā principa trešajām personām nav saistoši pušu starpā noslēgtie līgumi.
Ar līgumu nodibināta izpirkuma tiesība var kļūt saistoša trešajām personām, ja līgumu, ar kuru nodibina šo tiesību, ieraksta zemesgrāmatās. Šādā ierakstā, kas izdarīts attiecīgā nekustamā īpašuma nodalījumā, ir jābūt ietvertai tiešai norādei par pielīgto izpirkuma tiesību.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents V. Jonikāns, senatore R. Saulīte, senatore E. Vernuša, piedaloties prasītājas pārstāvim zvērinātam advokātam A.V., atbildētājas latviešu studentu korporācijas "Talavija" pārstāvim zvērinātam advokātam E.R. un atbildētājas I.M. pārstāvei zvērinātai advokātei I.P., atklātā tiesas sēdē izskatīja atbildētājas latviešu studentu korporācijas "Talavija" pārstāvja un atbildētājas I.M. kasācijas sūdzības par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2007. gada 28. jūnija spriedumu M.L. prasībā pret I.M., latviešu studentu korporāciju "Talavija" un akciju sabiedrību "Hansabanka" par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu uz izpirkuma tiesību pamata un ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā.

A p r a k s t o š ā d a ļ a

[1] Uz Rīgas pilsētas zemes komisijas 1997. gada 6. marta lēmuma Nr. 9/20 un Rīgas Centra rajona valdes 1995. gada 6. oktobra namīpašuma denacionalizācijas apliecības Nr. 656, Nr. 657 un Nr. 658 pamata L.O., I.B. un latviešu studentu korporācijai "Talavija" atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgā, Bruņinieku ielā 45, 1/3 domājamās daļas apmērā katram.

Īpašuma tiesības nostiprinātas ar ierakstu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7078.

2000. gada 2. jūnijā starp namīpašniekiem noslēgts līgums par nekustamā īpašuma sadali un apsaim-niekošanu.

Pamatojoties uz 2000. gada 21. novembra un 2001. gada 13. marta Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas izziņu par ēkas sadalījumu dzīvokļu īpašumos, ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2001. gada 12. jūnija lēmumu minētajām fiziskajām personām un latviešu studentu korporācijai "Talavija" atvērti atsevišķi zemesgrāmatas nodalījumi 19 dzīvokļu īpašumiem.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
VĒL ŠAJĀ TIESĪBU PRAKSĒ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties