28. Aprīlis 2009 /NR. 17 (560)
Tiesību prakse
Personas tiesību un interešu ievērojams apdraudējums
3
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmums
Lietā SKK–351
2008. gada 1. septembrī

Satversmē garantēto tiesību aizskārums katrā ziņā atzīstams par personas tiesību un interešu ievērojamu apdraudējumu likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 23. panta izpratnē.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments šādā sastāvā: senators referents V. Čiževskis, senators V. Vietnieks, senators A. Freibergs, izskatīja rakstveida procesā apsūdzētās A.K. kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008. gada 22. aprīļa lēmumu un

konstatēja

A.K., personas kods [..], ar Rēzeknes tiesas 2008. gada 8. februāra spriedumu atzīta par vainīgu un sodīta pēc Krimināllikuma 279. panta 1. daļas ar naudas sodu 3 minimālo mēnešalgu, tas ir, 480 latu, apmērā. No A.K. J.Z. labā piedzīti zaudējumi 500 latu apmērā.

Izskatījusi lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētās A.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
3 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Sergejs
1. Oktobris 2014 / 17:26
0
ATBILDĒT
Ko nozīmē "ja šīs darbības apstrīd valsts, pašvaldība vai kāda cita fiziska vai juridiska persona", kā to vajag apstrīdēt? Vai tas ir iesnieguma iesniegšana? Vai to var apstrīdēt mutiski?
jānis
28. Aprīlis 2009 / 09:31
0
ATBILDĒT
Vai tad ALD pieturas pie pretējas prakses? Šķiet visas lietas pēc APK 176. ir beigušās ar to, ka inkriminētā patvarība nav konstatēta.
Jautājums
28. Aprīlis 2009 / 08:57
0
ATBILDĒT
Patvarība, patvaļa izpaužas kādas darbības izdarīšanā, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs darbības apstrīd valsts, pašvaldība vai kāda cita fiziska vai juridiska persona (Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998, 193.lpp.). Nodarījumu pret pārvaldes kārtību subjekti ir fiziskas personas, kas vairumā gadījumu nav amatpersonas; šos nodarījumus parasti izdara personas, kurām valsts pārvaldes institūcijās nav dienesta pienākumu un kuras šo institūciju darbību apdraud no ārienes (Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 294.lpp.). Tādējādi secināms, ka likumā paredzētā kārtība ir saistīta ar valsts pārvaldes iestāžu un amatpersonu darbībām (piemēram, tiesu izpildītāju vai policijas darbinieku likumā paredzētā darbība) un šīs kārtības apiešana ir patvarība. Persona, rīkojoties privāto tiesību jomā, kaut arī pārkāpjot kādas citas personas subjektīvās tiesības, nevar veikt patvarību LAPK 176.panta izpratnē. Situācijā, kad persona atrodas dzīvoklī vairākus gadus un lietā pastāv strīds par īres tiesisko attiecību pastāvēšanu, nav pamata runāt par patvarību. Šāds strīds risināms saskaņā ar Civillikuma noteikumiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. (Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada 27.oktobra spriedums Nr. SKA- 303).

Persona, rīkojoties privāto tiesību jomā, kaut arī pārkāpjot kādas citas personas subjektīvās tiesības, nevar veikt patvarību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176. panta izpratnē. Proti, strīds par īpašuma valdījuma vai lietojuma tiesībām ir risināms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. (Senāta Administratīvā departamenta 2008.gada 8.septembra spriedums Nr.SKA-375/2008; www.tiesas.lv).

KL 279.pants (patvarība) atšķiras tikai ar to, ka bez personas darbībām, kas veido patvarības objektīvo pusi, papildus pazīme ir būtisks kaitējums. Arī KL 279.pants, tāpat kā APK 176.pants atrodas nodaļā par nodarījumiem pret pārvaldības kārtību. Cik ilgi Krimināllietu un Administratīvais departaments šajā jautājumā pieturēsies pie pretējas prakses?

VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
VĒL ŠAJĀ TIESĪBU PRAKSĒ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties