24. Aprīlis 2012 /NR. 17/18 (716/717)
Skaidrojumi. Viedokļi
Fiskālā politika: tiesības vai disciplīna
6
Mg.iur.
Dita Amoliņa
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante* 

2012. gada 28. februārī Ministru kabinets apstiprināja Ārlietu ministrijas virzīto likumprojektu par "Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā" (Fiskālais līgums), kā arī atbalstīja līguma parakstīšanu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm Eiropadomes laikā šī gada 2. martā2.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes (Satversme) 68. pantu par Fiskālo līgumu ir jālemj Saeimai. Tā kā Satversmes 68. pants nosaka atšķirīgu procedūru tad, ja starptautiskām institūcijām tiek deleģēta daļa no Latvijas valsts institūciju kompetences, ir jāanalizē Fiskālā līguma saturs, lai noskaidrotu parlamentārās procedūras formu. Vienlaikus Satversme uzliek par pienākumu vērtēt, vai Fiskālais līgums ir "būtiskas izmaiņas nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā". Līdz ar to Saeima ir aicināta lemt par valsts funkcionēšanu Eiropas Savienībā, proti, par valsts suverenitātes modernajām izpausmēm.

Saskaņā ar Satversmes 68. pantu dalība Eiropas Savienībā ir konstitucionāls jautājums. Tādējādi šajā rakstā autore ieskicēs no Fiskālā līguma izrietošās juridiskās, politiskās un ekonomiskās sekas, kas, noskaidrojot šā līguma ratifikācijas procedūru, ir būtiskas.

 

Fiskālā līguma saturs

No Satversmes 68. panta izriet, ka, lemjot par starptautiskā līguma ratifikācijas formu, jānoskaidro starptautiskā līguma mērķis un priekšmets. Arī tiesību zinātnē pausts viedoklis, ka starptautisko tiesību normu attiecības ar nacionālo tiesību normām jānoteic nevis formāli, bet pēc to satura3.

Fiskālais līgums paredz, ka ES dalībvalstis, kas parakstījušas attiecīgo līgumu, pieņems noteikumu kopumu, kuru mērķis ir uzlabot budžeta disciplīnu, stiprināt savu ekonomikas politikas koordināciju un uzlabot eirozonas pārvaldību, tādējādi atbalstot ES mērķus panākt ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju un sociālo kohēziju.4

Saskaņā ar Fiskālā līguma 3. pantu līgumslēdzējas puses budžets ir līdzsvarā vai ar pārpalikumu. Minētais pants ietver arī ekonomiskus un finansiālus kritērijus, kuri ļauj konstatēt, vai līgumslēdzējas puses budžets ir uzskatāms par līdzsvarotu. Savukārt Fiskālā līguma 3. panta 2. punkts paredz, ka, "vēlākais, vienu gadu pēc šā līguma stāšanās spēkā stājas spēkā Līgumslēdzēju pušu normas, ar kurām pārņem 1. punktā izklāstītos noteikumus un kuras ir saistošas un pastāvīgas, vēlams, konstitucionālas, vai kuru pilnīga ievērošana un izpilde valsts budžeta procesos tiek kā citādi garantēta". Līgumā uzsvērts, ka vērā tiek ņemtas valstu parlamentu prerogatīvas.

Fiskālā līguma 8. pants paredz: "Eiropas Komisija tiek aicināta laikus sniegt Līgumslēdzējām pusēm ziņojumu par noteikumiem, ko katra no tām ir pieņēmusi atbilstīgi 3. panta 2. punktam. Ja Eiropas Komisija pēc tam, kad tā ir devusi iespēju attiecīgajai Līgumslēdzējai pusei iesniegt savus apsvērumus, savā ziņojumā secina, ka šī Līgumslēdzēja puse nav izpildījusi 3. panta 2. punktu, viena vai vairākas Līgumslēdzējas puses vērsīsies Eiropas Savienības Tiesā. Ja kāda Līgumslēdzēja puse neatkarīgi no Komisijas ziņojuma uzskata, ka cita Līgumslēdzēja puse nav izpildījusi 3. panta 2. punktu, tā arī var vērsties Tiesā. Abos gadījumos Tiesas spriedums ir saistošs lietā iesaistītajām pusēm, kuras veic nepieciešamos pasākumus, lai Tiesas noteiktā termiņā izpildītu spriedumu."

Fiskālais līgums stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī ar nosacījumu, ka divpadsmit līgumslēdzējas puses, kuru naudas vienība ir eiro, ir deponējušas savu ratifikācijas instrumentu. Šis līgums ir piemērojams tiktāl, ciktāl tas atbilst līgumiem, kas ir ES darbības pamatā5.

Pēc būtības Fiskālais līgums paredz līgumslēdzējas puses atbildību par tajā ietverto fiskālās disciplīnas noteikumu neievērošanu.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
6 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Es
28. Aprīlis 2012 / 10:18
0
ATBILDĒT
Sākumā tak teikts, ka doktorante. Tātad jāsavāc publikāciju skaits. Tur arī pamatojums biežajiem rakstiem.
L
26. Aprīlis 2012 / 12:18
0
ATBILDĒT
Vai gadījumā šobrīd nav tā, ka fiskālā disciplīna un ar to saistītais ES dalībvalstu līgums ir viens no aktuālākajiem jautājumiem visas ES kontekstā?

Parlamentam stāv priekšā ne tikai šā līguma ratifikācija, bet arī fiskālās disciplīnas likuma pieņemšana.

Latvija gan varbūt ir mazliet atpalikusi šajās diskusijās, netiekot skaidrībā ar prasības nodrošinājumiem un maksātnespējām, bet tomēr būtu nožēlojami, ja Latvijas tiesību zinātnei būtu vienalga, kas notiek ar fiskālās disciplīnas lietām.

Ja autoritatīviem autoriem nav ko teikt, tad tikai atzīstami, ja jaunie zinātnieki aizpilda šo tukšumu.
Anonīms lietotājs
26. Aprīlis 2012 / 11:42
0
ATBILDĒT
Tas tā ir, taču, ja vienā gadījumā kritēriji, novērotājam no malas ir vairāk vai mazāk skaidri, kāpēc kāda autora raksts publicēts ātri (autoritatīvs autors, aktuāls temats, tematiskais numurs u.c.), citā gadījumā objektīvus kritērijus atrast ir grūtāk.

Es to neattiecinu uz konkrēto rakstu. Tas ir vairāk JV lasītāja novērojums.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 3
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties