29. Maijs 2012 /NR. 22 (721)
Skaidrojumi. Viedokļi
Likumdevēja tiesības samazināt maksātnespējas administratora atlīdzību: AS "Latvijas Krājbanka" gadījums
4
Mg.iur.
Māris Onževs
LU Juridiskās fakultātes doktorants 

Šajā rakstā AS "Latvijas Krājbanka" maksātnespējas procesa administratora atlīdzības apmēra noteikšanas kontekstā visupirms ir izvērtēta Kredītiestāžu likuma 166. panta pirmās daļas 3. punktā ietvertās tiesību normas juridiskā daba. Savukārt, pamatojoties uz secināto, gan analizēti Kredītiestāžu likuma iespējamo grozījumu par minētā administratora atlīdzības samazināšanu priekšnoteikumi, gan arī izvērtēts šādu grozījumu spēks laikā. Raksta nobeigumā piedāvāti risinājumi Kredītiestāžu likuma grozījumu pieņemšanai un attiecināšanai arī uz "Latvijas Krājbankas" maksātnespējas procesu.

Viena no pēdējā laika nozīmīgākajām aktualitātēm Latvijas ekonomikā un tiesībās ir saistīta ar akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" (turpmāk – Krājbanka) maksātnespējas pasludināšanu.1 Tā kā pēc aktīvu apjoma Krājbanka bija uzskatāma par vienu no lielākajām Latvijas finanšu iestādēm,2 sabiedrībā salīdzinoši plašu rezonansi ieguva informācija par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – Administrators) iespējamās atlīdzības apmēru, kuru proporcionāli veido daļa no tā atgūtajiem Krājbankas finanšu līdzekļiem.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 166. panta pirmās daļas 3. punktu maksātnespējīgas kredītiestādes Administratora atlīdzības apmērs "ir [..] pieci procenti no faktiski atgūtiem un kredītiestādes kontā Latvijas Bankā ieskaitītiem naudas līdzekļiem, kas pārsniedz simts tūkstošus latu".3 Pamatojoties uz minēto tiesību normu, tiek uzskatīts, ka Krājbankas administrēšanas gadījumā atlīdzība varētu pārsniegt vairākus miljonus latu.4

Vienlaikus tika pausts politisks viedoklis, ka Administratoru atlīdzību par kredītiestāžu maksātnespējas procesa administrēšanu vajadzētu samazināt, tomēr juridisku iemeslu dēļ šādas izmaiņas neesot iespējams attiecināt uz Krājbankas maksātnespējas procesu. Tā, piemēram, Ministru prezidents, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas sniegtajiem argumentiem, kā būtiskāko apsvērumu šāda viedokļa pamatošanai saista ar apstākli, ka, attiecinot veicamos grozījumus uz Krājbankas Administratora atlīdzību, tiesību normai tiktu noteikts atpakaļejošs spēks laikā.5

Abstrahējoties no politiskās rīcības brīvības analīzes, šāda tiesību normu intertemporālās piemērošanas izpratne nav uzskatāma par atbilstošu tiesību zinātnei. No tiesību doktrīnas izriet, ka, attiecinot iespējamos Kredītiestāžu likuma grozījumus par Administratora atlīdzības samazināšanu arī uz Krājbankas maksātnespējas procesu, grozījumiem būtu noteikts tūlītējs spēks laikā, un, ja to pieņemšanas procesā tiktu ievērots tiesiskās paļāvības princips,6 likumdevējs varētu būt tiesīgs samazināt arī Krājbankas Administratora atlīdzību.

Ievērojot minēto, rakstā visupirms ir izvērtēta Kredītiestāžu likuma 166. panta pirmās daļas 3. punktā ietvertās tiesību normas juridiskā daba. Savukārt, pamatojoties uz secināto, gan analizēti Kredītiestāžu likuma iespējamo grozījumu par Administratora atlīdzības samazināšanu priekšnoteikumi, gan arī izvērtēts šādu grozījumu spēks laikā.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
4 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Autors
29. Maijs 2012 / 15:08
0
ATBILDĒT
Kā jau norādīju raksta sākumā, raksta mērķis nav noteikt vai pamatot atbilstošu atlīdzības apmēru par KB vai kādas citas kredītiestādes administrēšanu turpmākajos mn procesos, bet gan pierādīt, ka tiesiski atlīdzību ir iespējams samazināt jau uzsāktā procesā. Savukārt tas, kāda būtu taisnīga atlīdzība, kā arī, kā grozījumi ietekmēs MN procesus, kas radīsies nākotnē, ir pavisam cits jautājums. To gan ir iespējams un nepieciešams aplūkot pirms grozījumu veikšanas, tomēr tas vairs nebūtu tiesisks, bet gan politisks lēmums.
Administrators
29. Maijs 2012 / 13:52
0
ATBILDĒT
Tieši tā arī ir viena no mūsu likumu lielākajām problēmām, ka grozījumi top tikai viena konkrēta gadījuma dēļ. Tagad izgrozīs likumu, samazinot atlīdzību un ko tad darīs, ka būs nākamais kredītiestādes bankrots, kur būs maz aktīvu un ļoti neliela atlīdzība? Vai atkal grozīs likumu?

Un arī tiesību zinātnē tā mums ir liela problēma, ka raksti top, analizējot tikai konkrētu gadījumu, pirms tam neveicot vispārīgu un fundamentālu pamatjautājumu iztirzāšanu. Nevar tapt labs raksts par konkrētu lietu, ja nav līdz galam izpratnes par pamatlietām!
Autors
29. Maijs 2012 / 12:42
0
ATBILDĒT
Paldies par komentāru, tomēr vēlos vērst Jūsu uzmanību vairākiem apstākļiem, ko neesat pamanījis vai zinājis. Pirmkārt, tiesību zinātnē nepastāv tikai viena zinātniskā metode – no vispārīgā uz speciālo, un dažādas tiesību problēmas ir iespējams polemizēt vice versus. Konkrētajā situācijā raksta mērķis ir analizēt iespējamos grozījumus Kredītiestāžu likumā tieši KB adm. atlīdzības risināšanai. Šis nav pirmais gadījums, kad konkrētas problēmas risināšanai tiek veikti grozījumi NA. Pāris gadus atpakaļ Parex glābšanai, sadalīšanai etc. normatīvie akti tika grozīti daudz būtiskāk, un arī tiesību doktrīnā tika analizēta šādu grozījumu pamatotība (skatīt piemēram B.Rudevska rakstu par tn intertemporālo spēku Parex palīdzības sniegšanā).

Otrkārt, nekorekts ir apgalvojums, ka autors nav sapratis ST lēmuma būtību. Tas, ka ST izbeigtajā lietā vērtēja adm. atlīdzības samazināšanu, kas pienākas no valsts budžeta, expressis verbis izriet arī no raksta. Tomēr lūdzu pievērsiet uzmanību atziņai, kas no ST lēmuma ir paņemta, proti, par vispārīgu priekšnoteikumu izpildi, lai adm. iegūtu tiesības uz atlīdzību. Turklāt atziņa ir piemērota ar analoģijas slēdzienu.

Treškārt, pretēji Jūsu norādītajam, no raksta 4.nodaļas izriet, ka tieši tādēļ, ka likumdevējs nevar izanalizēt admin. individuālos apstākļus, grozījumu būtu attiecināmi tikai uz naudas līdzekļiem, kas atgūti pēc grozījumu spēkā stāšanās.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 1
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties