12. Februāris 2013 /NR. 6 (757)
Tiesību prakse
Informācijas vākšana par darbinieku
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums
Lietā Nr. SKC-454
2012. gada 25. aprīlī

Lai arī Darba likuma 33. panta otrā daļa attiecas uz intervijām, visā darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā ir aizliegta diskriminācija (sk. Darba likuma 29. un 95. pantu) un nelabvēlīgu seku radīšana darbiniekam (sk. Darba likuma 9. pantu), tāpēc, noslēdzot darba līgumu, kā arī pēc tā noslēgšanas, darba devējs ir tiesīgs vākt tikai tādu informāciju, kas objektīvi saistīta ar darba tiesisko attiecību pastāvēšanu un veicamo darbu.

Darba likuma 101. panta sestā daļa noteic, ka pirms darba līguma uzteikšanas darba devējam ir pienākums noskaidrot, vai darbinieks ir darbinieku arodbiedrības biedrs. Tādējādi darba devējs tikai šajā gadījumā ir tiesīgs pieprasīt darbiniekam ziņas par viņa piederību noteiktai arodbiedrībai, lai izpildītu šajā tiesību normā uzlikto pienākumu (sk. sal. V. Slaidiņa, I. Skultāne. Darba tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 57. lpp.).

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs senators A. Laviņš, senators referents N. Salenieks, senators V. Jonikāns, senatore A. Briede, senatore A. Vītola, senatore I. Garda, senatore E. Vernuša, piedaloties D.R. pārstāvim zvērinātam advokātam A. Rasam un AS "ABLV Bank" pārstāvjiem zvērinātam advokātam E. Kalniņam un I. Rogovam, atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu sakarā ar prasītāja D.R. kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2011. gada 24. marta spriedumu civillietā D.R. prasībā pret akciju sabiedrību "Aizkraukles Banka" par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā un atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējumu.

 

Aprakstošā daļa

2002. gada 25. augustā starp akciju sabiedrību "Aizkraukles Banka" kā darba devēju un D.R. kā darba ņēmēju tika noslēgts darba līgums Nr. 99.

Pamatojoties uz 2009. gada 5. augusta rīkojumu Nr. BA/09-K-00316, D.R. atlaists no darba akciju sabiedrībā "Aizkraukles Banka" saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 2. punktu.

D.R. 2009. gada 28. augustā cēlis tiesā prasību pret akciju sabiedrību "Aizkraukles Banka" par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atlīdzības piedziņu par darba piespiedu kavējumu un atjaunošanu darbā.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties