23. Februāris 2021 /NR. 8 (1170)
Skaidrojumi. Viedokļi
Akadēmiskās vides un likumdevēja dialogs – izaicinājums tiesiskajai kultūrtelpai
Mg. iur.
Inese Kahanoviča
Valsts prezidenta kancelejas juridiskā padomniece 

Sabiedrības uzticēšanās valstij un tiesībām ir nesaraujami saistīta ar kvalitatīvu likumdošanas procesu. Izvēlētās tēmas ietvaros vēlos iezīmēt labas likumdošanas principa nozīmību nacionālas valsts interesēm saderīgā akadēmiskās darbības ilgtspējīgā attīstībā. Rakstā tiks aplūkota jau vairākkārt aktualizētā tēma par Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem izvirzīto kvalifikācijas kritēriju pamatotību, izgaismojot to, kādam nevajadzētu būt likumdošanas procesam tiesiskā valstī sabiedrībai tik nozīmīgā politikas jomā kā zinātne.

Par valsti un likumdošanas procesa ietekmi uz tiesisko apziņu

Tiesiskās apziņas un tiesību nihilisma savstarpējās mijiedarbības fenomens ir sens un plaši pētīts valststiesību zinātnes objekts. Latvija nav izņēmums starp citām pasaules demokrātijām, kur tiesību nihilisms ir analizēts un sabiedrībā diskutēts jautājums. Meklējot cēloņus tiesību nihilisma izpausmēm, mēs nevaram valsti uzlūkot kā kaut ko no sabiedrības atrautu un nodalītu. Mūsdienu valsts nav tikai represīvs orgāns, kas nolūkā nodrošināt sabiedrisko kārtību un mieru soda likumpārkāpējus. Tomasa Hobsa (Thomas Hobess) ideja par attiecībām starp sabiedrību un valsti sabiedriskā līguma teorijas ietvaros1 kā vienīgais saprātīgais risinājums, lai pasargātu cilvēku no citu cilvēku patvaļas, ir pagātne. T. Hobsa valsts idejas attaisnojošais pamats, pieprasot indivīdam atteikties no daļas savām dabiskajām tiesībām, lai varētu dzīvot sabiedrībā, mūsdienās ir transformējies daudz komplicētākās valsts pastāvēšanas formās.

Sabiedrībai attīstoties, valsts pastāvēšanas nepieciešamība tiek uztverta kā nācijas kopējā vērtība. Valsts rīcības leģitimitāte neaprobežojas ar sabiedrības aizsardzības un sodīšanas funkciju īstenošanu. Mūsdienās valsts realizē daudz vairāk uzdevumu nekā tikai cilvēku aizsardzība no ārējā ienaidnieka un miera un kārtības nodrošināšana pašas valsts iekšienē. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, sociālā solidaritāte, vides aizsardzība, kultūra, izglītība un veselība ir būtiskas mūsdienu valsts funkcijās ietilpstošas jomas.2 Tāpēc Žana Žaka Ruso (Jean Jacques Rousseau) formulētā ideja par tautu kā pašorganizējošu subjektu, kas pats veido savu gribu un pats tai pakļaujas,3 mūsdienās ir būtiski attīstījusies un attaisno valsts pastāvēšanas jēgu un nepieciešamību. No demokrātijas jēdziena atvasinātā tiesiskuma principā balstīta valsts ir kļuvusi par sabiedrības organizācijas formu, kas regulē arvien vairāk dzīves jomu un ir viens no leģitīmiem instrumentiem, kā sasniegt sabiedrības izvirzītos mērķus, samērīgi respektējot katra indivīda dabiskās tiesības.

Ideālā gadījumā valsts un sabiedrības griba sakrīt un ir savstarpēji saistīta tiesiskās formās, kas balstītas uz vispāratzītu principu ievērošanu. Tomēr arvien biežāk publiski izskan kritika par sabiedrības ierobežotu spēju ietekmēt procesus kādā no valsts varas atzariem un līdzdarboties savās pašnoteikšanās tiesībās ar līdzvērtīga "spēles dalībnieka" tiesībām. Respektīvi, mēs runājam par situācijām, kurās tautas gribu pārstāvošais subjekts ir attālinājies no sava pilnvarotāja, kļūstot pašpietiekams un grūti ietekmējams leģitīmi iegūtās varas ietvaros.

Tiesiskas valsts princips uzliek Satversmes kodolā ietvertus pienākumus valsts institucionālo sistēmu balstīt uz valsts varas dalīšanas principu un nodrošināt, ka jebkurai valsts institūcijas darbībai jāatbilst tiesību normām, ievērojot tiesību normu hierarhiju.4 Valsts varu realizējošie varas atzari tiešā veidā ietekmē sabiedrības tiesisko apziņu, tāpēc tiem primāri ir pienākums rīkoties labā ticībā un ievērojot vispārējos tiesību principus. Sabiedrības uzticēšanās valstij ir viens no valsts pastāvēšanas pamatiem. Zaudēto uzticību nav iespējams atgūt ar bargākiem sodiem un stingrākiem noteikumiem. Sabiedrības uzticēšanās pamatā ir pārliecība, ka valsts savā rīcībā ir lietderīga, taisnīga un kompetenta.

Latvijā ir zems uzticēšanās līmenis likumdevēja varai un izpildvarai.5 Šāds rezultāts norāda uz trūkumiem likumdošanas procesā, kas vairākos gadījumos izpaudies kādā no tiesību nihilisma formām, apdraudot tiesiskuma principa ievērošanu.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties