8. Decembris 2015 /NR. 48 (900)
Tiesību prakse
Eiropas Savienības Tiesa: svarīgākie spriedumi

Tieslietu ministrija sniedz kārtējo ieskatu dažos būtiskākajos un interesantākajos Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) spriedumos, kas pieņemti laika periodā no 2014. gada novembra līdz 2015. gada novembrim. Šajā apskatā aplūkoti desmit Tieslietu ministrijas izvēlētie EST spriedumi, to skaitā spriedums lietā C-362/14 Schrems (Facebook lietotāju datu pārsūtīšanas no Eiropas Savienības uz ASV likumība), C-260/13 Aykul (dalībvalsts tiesības neatzīt citā dalībvalstī izdotu autovadītāja apliecību), C-212/13 Ryneš (tiesības savā privātajā teritorijā uzstādīt videonovērošanu), C-257/14 van der Lans (aviopasažiera tiesības saņemt kompensāciju par kavētu lidojumu lidaparāta tehnisku problēmu dēļ) u.c.

Dažas no nozīmīgām lietām jau iepriekš aplūkotas "Jurista Vārdā", piemēram, EST secinājumi Gazprom1 lietā2 un EST atzinums Nr. 2/133 par pievienošanās nolīguma projekta, ar kuru paredzēta Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pievienošanās Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, saderību ar ES pamatlīgumiem,4 tādēļ Tieslietu ministrija šajā apskatā šīs lietas nav minējusi.

Jāatzīmē, ka EST izskatīto lietu klāsts aplūkotajā laika periodā ir ļoti daudzveidīgs. Piemēram, lietā C-195/14 Teekanne5 EST analizēja augļu tējas ar nosaukumu "Feliksa aveņu-vaniļas piedzīvojums" sastāva atbilstību attēlam uz tējas iepakojuma un iespējamo patērētāju maldinājumu par tējas sastāvu. Savukārt lietā C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria6 EST vērtēja iespējamo diskrimināciju tautības vai etniskās piederības dēļ kādā Bulgārijas pilsētas rajonā, kurā pārsvarā dzīvo romu tautības pārstāvji un kurā visi elektroenerģijas skaitītāji tika izvietoti gaisvadu elektrolīniju stabos 6-7 m augstumā, kamēr citos rajonos šie skaitītāji izvietoti cilvēka auguma augstumā. Lietā C-354/13 FOA7 EST analizēja, vai darba ņēmēja aptaukošanās varētu tikt uzskatīta par invaliditāti. Savukārt lietā C-528/13 Léger8 EST vērtēja, vai asins ziedošanas aizliegums tādiem vīriešiem, kuriem ir bijušas dzimumattiecības ar vīrieti, atzīstams par diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ, jo varētu pastāvēt augstāks infekcijas slimību risks.

Tika pieņemti arī vairāki svarīgi spriedumi imigrācijas un patvēruma jomā: C-153/14 K un A9 un C-579/13 P un S10 (trešo valstu pilsoņu integrācijas pienākumi), C-218/14 Singh11 (trešās valsts pilsoņa uzturēšanās atļaujas saglabāšana pēc laulības šķiršanas), apvienotās lietas no C-148/13 līdz C-150/1312 (vajāšana dzimumorientācijas dēļ un pierādījumu pārbaude), C-166/13 Mukarubega13 un C-249/13 Boudjlida14 (tiesības tikt uzklausītam pirms atgriešanas lēmuma), C-554/13 Zh. un O.15 (jēdziena "apdraud sabiedrisko kārtību" interpretācija).

Tieslietu ministrija aicina iepazīties ar šiem un citiem EST spriedumiem EST interneta vietnē http://curia.europa.eu/.

 

Tiesības savā privātajā teritorijā uzstādīt videonovērošanu

Lieta C-212/13 Ryneš, EST 2014. gada 11. decembra spriedums16

Lietas būtība. F. Ryneš uzstādīja zem viņa ģimenes mājas jumta dzegas kameru un izmantoja to ieraksta veikšanai. Kamera tika uzstādīta fiksētā stāvoklī, tā nevarēja griezties, ar to tika filmēta ieeja F. Ryneš mājā, publiskais ceļš, kā arī ieeja pretējā mājā. Turklāt sistēma ļāva veikt tikai vizuālu ierakstu, kas tika uzglabāts cirkulējošā ieraksta iekārtā – cietajā diskā. Tiklīdz cietais disks bija pilns, esošais ieraksts tika dzēsts un sākts jauns ieraksts. Kamera tika izmantota vienīgi ar mērķi aizsargāt F. Ryneš un viņa ģimenes īpašumu, veselību un dzīvību. Kādā naktī tika izsists F. Ryneš mājas logs, un ar videonovērošanas sistēmas palīdzību tika identificēti divi aizdomās turētie. Viens no viņiem pieprasīja F. Ryneš videonovērošanas sistēmas likumīguma pārbaudi. Uz tā pamata sākās tiesvedība, un Čehijas Augstākajai administratīvajai tiesai radās šaubas, vai šāda datu apstrāde nav izslēgta no Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Direktīva 95/46/EK)17 piemērošanas jomas, jo tā ir veikta "tikai un vienīgi personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā (personiskām vai sadzīviskām vajadzībām)" Direktīvas 95/46/EK 3.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
VĒL ŠAJĀ TIESĪBU PRAKSĒ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties