25. Februāris 2020 /NR. 8 (1118)
Skaidrojumi. Viedokļi
Krimināllikuma 174. panta piemērošanas aktuālās problēmas
2
Dr. iur.
Andrejs Judins
 

Nepieciešamību analizēt Krimināllikuma (turpmāk – KL) 174. panta – cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo – problemātiku aktualizēja tiesas spriedums krimināllietā Nr. 11089143817 un nepieciešamība tikt skaidrībā, kādos gadījumos ir krimināli sodāma vecāku nolaidība, kuru dēļ bērniem radītas fiziskas ciešanas. Iepazīšanās ar 2019. gada tiesu praksi atklāja arī citas KL 174. panta piemērošanas problēmas, un rakstā apskatāmo jautājumu loks tika paplašināts, pievēršot uzmanību arī noziedzīgu nodarījumu kopības kvalifikācijai.

2019. gadā spēkā stājās 30 tiesas spriedumi, ar kuriem saskaņā ar KL 174. panta pirmo un otro daļu tika notiesāti 34 cilvēki. Tiesu statistika par notiesāto personu skaitu pēc KL 174. panta nedemonstrē kardinālas izmaiņas šīs normas piemērošanā pēdējos desmit gados.

2019. gadā 27 tiesas spriedumos sods tika piemērots par cietsirdību un vardarbību pret mazgadīgām personām, proti, bērniem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu (KL 174. panta otrā daļa), divos spriedumos vainīgie tika sodīti par cietsirdību un vardarbību pret bērniem, kuri ir sasnieguši 14 gadu vecumu (KL 174. panta pirmā daļa), bet ar vienu tiesas spriedumu ir konstatēta noziedzīgu nodarījumu kopība (KL 174. panta pirmā un otrā daļa).

Visos analizējamajos gadījumos noziedzīgos nodarījumus bija izdarījuši bērnu tuvinieki – māte (14), tēvs (13), patēvs (5), pamāte (1), bet vienā gadījuma – bērna vectēvs. 26 spriedumos par vainīgiem noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā tika atzīta viena persona, savukārt četros spriedumos sods tika piemērots divām personām – abiem vecākiem.

23 gadījumos sods tika piemērots par vardarbīgu apiešanos ar bērniem, divos – par cietsirdīgu apiešanos ar bērniem, bet piecos gadījumos tika konstatēta gan vardarbīga, gan arī cietsirdīga apiešanās ar bērniem.

Par cietsirdību un vardarbību pret nepilngadīgo (KL 174. pants) notiesāto skaits 2010.–2019. gadā

Gads

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Notiesāto skaits

56

45

37

29

48

42

29

40

36

34

Tiesu informācijas sistēmas (TIS) dati.

 

Vecāku nolaidības krimināltiesiskās sekas

2019. gada 28. novembrī Augstākā tiesa publicēja paziņojumu par Krimināllietu departamenta 26. novembra lēmumu, kas atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru vecāki tika sodīti par vardarbīgu apiešanos ar savu mazgadīgo bērnu, pieļaujot viņa saindēšanos ar vecākiem paredzēto metadonu. Senāts savā lēmumā norādīja, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzina par pierādītu abu vecāku apsūdzību saskaņā ar KL 174. panta otro daļu un KL 131. pantu, proti, vardarbīgu apiešanos ar savu mazgadīgo dēlu, kas izpaudās kā metadona glabāšanas un lietošanas noteikumu neievērošana, atstājot pudelītes ar metadona šķidrumu mazgadīgajam pieejamā vietā, kas radīja bērnam iespēju iedzert šo šķidrumu un saindēties. Tiesa arī uzsvēra, ka apsūdzētajiem bija zināms, ka metadons glabājams bērnam nepieejamā un neredzamā vietā, kā arī abi zināja, ka metadons tiek glabāts istabā, kurā uzturas bērns, taču apsūdzētie pienācīgi nerūpējās par to, lai viņam nebūtu pieejamas pudelītes ar metadonu saturošo šķidrumu.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2019. gada 28. februāra spriedumu bērna tēvam tika piespriesta brīvības atņemšana uz 2 gadiem 10 mēnešiem 15 dienām un probācijas uzraudzība uz 1 gadu 10 mēnešiem, bet bērna mātei – brīvības atņemšana uz 2 gadiem 6 mēnešiem 15 dienām un probācijas uzraudzība uz 1 gadu 10 mēnešiem.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Krista Milberga
28. Februāris 2020 / 10:42
0
ATBILDĒT
Šī norma (KL 174.pants) pieņemta saskaņā ar ANO 1989.gada 20.novembra Konvenciju par bērna tiesībām, kurai Latvijas Republika pievienojusies ar Augstākās padomes 1991.gada 4.septembra lēmumu ,,Par pievienošanos starptautiskajam cilvēktiesību aktam - "Konvencijai par bērna tiesībām"", kurš ir spēkā no 1992.gada 14.maija. Saskaņā ar konvencijas 19.pantu Dalībvalstis veic visus nepieciešamos likumdošanas, administratīvos, sociālos un izglītojošos pasākumus, lai aizsargātu bērnu pret vecāku, likumīgo aizbildņu vai jebkuras citas personas, kas rūpējas par bērnu, visu veidu fizisku vai psiholoģisku vardarbību, apvainojumiem vai ļaunprātībām (..). Tādējādi likumdevējs minētajā pantā ir paredzējis speciālo atbildību par vardarbīgu un cietsirdīgu izturēšanos pret nepilngadīgām personām. (Māris Leja "Par AT Senāta Krimināllietu departamenta nolēmumiem", Rīga, 2011) Vēlreiz pajautāšu precizāk. Vai jebkuras citas personas, kuras rūpējas par bērnu, t.sk. kurām pienākums ir rūpēties par bērnu, t.sk. rūpējoties par bērnu tiesību aizsardzību valstī (visas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.panta prmajā daļā uzskaititās personas) ir Krimināllikuma 174.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjekti?
Krista Milberga
26. Februāris 2020 / 16:59
2
ATBILDĒT
Nav šaubu, ka bērnu dzīve ir atkarīga ne tikai no vecāku, vecvecāku vai aizbildņu rīcības un lēmumiem. Vai KL 174.panta subjektu lokā nokļūst arī personas, kuras pieņem lēmumus(spriež tiesu, nodrošina spriedumu izpildi, taisa atzinumus), ja šo lēmumu un lēmumu izpildes darbību laikā bērns acīmredzami cieš?
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Krimināllikums
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties