28. Februāris 2023 /NR. 9 (1275)
Tiesību prakses komentāri
Absolūts aizliegums vai mūžīgs ierobežojums?
4
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-41-01
Mg. iur.
Alla Spale
Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja 

Satversmes tiesas spriedumu komentāri

Satversmes tiesas spriedumu analīze un komentēšana līdz šim nav bijusi plaši izplatīta prakse un aprobežojusies ar atsevišķiem rakstiem, kuros aplūkoti Satversmes tiesas spriedumos vērtētie tiesību jautājumi, atstājot daļu problēmjautājumu diskusijai šaurā juristu lokā. Žurnāls "Jurista Vārds" ir izveidojis platformu, kurā aicina autorus – juristus un lietpratējus – diskutēt un izteikt savu viedokli komentāros par Satversmes tiesas spriedumiem. Līdz ar to šobrīd veidojas jauns publikāciju žanrs – komentāri par Satversmes tiesas spriedumiem.

Dr. iur. Edvīns Danovskis, komentējot Satversmes tiesas spriedumus, ir norādījis, ka "Satversmes tiesas kritika nav jēgpilna nodarbe, jo šos rakstus parasti lasa vien daži un to praktiskā nozīme nav liela. Satversmes tiesa parasti savas kļūdas neatzīst. Tas galvenokārt ir praktisku iemeslu dēļ – reiz izspriestam tiesību jautājumam ir maz cerību atkal nonākt izskatīšanā Satversmes tiesā".1 Parasti Satversmes tiesas nolēmumi ir skaidri, saprotami un tajos ietvertie slēdzieni par tiesību normu satversmību ir pārliecinoši. Tomēr dažkārt būtu vērts diskutēt par spriedumos ietverto argumentāciju, analizēt to plašākā juristu lokā un arī kritizēt. Šādas diskusijas noteikti sekmēs viedokļu apmaiņu, juridiskās domas attīstību un stiprinās tiesiskumu. Iespējams, tās varētu veicināt arī savlaicīgu, pienācīgu un kvalitatīvu Satversmes tiesas spriedumu izpildi.

Šā raksta autore ir uzaicināta sniegt komentāru par Satversmes tiesas 2022. gada 15. decembra spriedumu lietā Nr. 2021-41-01 (turpmāk – Spriedums) un paudīs savu personīgo viedokli,2 kā arī aicina kolēģus, kas var sniegt savu viedokli, iesaistīties diskusijā.

Minētās lietas ietvaros Satversmes tiesa izvērtēja, vai likuma "Par tiesu varu" 55. panta 3. punkts (turpmāk – apstrīdētā norma), kurā noteikts aizliegums kandidēt uz tiesneša amatu personai, pret kuru kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata, atbilst Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam, kas ietver tiesības pildīt valsts dienestu, kā arī izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Ar Spriedumu apstrīdētā norma tika atzīta par neatbilstošu Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2024. gada 1. janvāra.

 

Pamattiesību ierobežojumu satversmības izvērtēšanas metodoloģija

Lai varētu pievērsties Satversmes tiesas spriedumu un tajos ietvertās argumentācijas analīzei, vispirms jānoskaidro, kādus paņēmienus un metodes tiesa izmanto savu spriedumu argumentēšanai.

Satversmes tiesa, izvērtējot jebkura pamattiesību ierobežojuma satversmību, izmanto noteiktu metodoloģiju. Metodoloģija nosaka vispārīgos teorētiskos un praktiskos principus, pēc kādiem Satversmes tiesas lietas izspriešanas gaitā veicamas konkrētas darbības jeb "soļi", kā arī paņēmienus, ar kādiem Satversmes tiesa nonāk pie slēdziena par tiesību normas satversmību.

ABONĒ 2024.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
4 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Un
28. Februāris 2023 / 21:40
4
ATBILDĒT
So what?
Alla Spale
28. Februāris 2023 / 14:07
0
ATBILDĒT
Raksta precizējums attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu aiz neuzmanības klasifikāciju – noziedzīgi nodarījumi aiz neuzmanības var būt arī smagi noziegumi. Rakstā neprecīzi norādīts, ka tie ir kriminālpārkāpumi un mazāk smagi noziegumi.
Tomēr atklāts paliek jautājums, vai un kuri mazāk smagi noziegumi aiz neuzmanības ir ar "pietiekami zemu kaitīguma pakāpi"?
Kalvis Engīzers
28. Februāris 2023 / 11:43
0
ATBILDĒT
(1) Paldies autorei par rakstu! Diskusija noteikti ir nepieciešama. Manuprāt, Satversmes tiesas izmantotās absolūto aizliegumu izvērtēšanas metodoloģijas (AA metodoloģija) kontekstā joprojām ir jārunā gan par konceptuāliem, gan metodoloģiskiem jautājumiem.

Lai gan rakstā diskusija par AA metodoloģijas izmantošanas konceptuālajiem jautājumiem pēc būtības nav veidota, tajā ir ietvertas šai diskusijai derīgas tēzes. Pirmkārt, autore norādījusi: “Interesanti ir tas, ka pārsvarā šīs lietas saistītas ar personas sodāmību un tās sekām, no kā izriet pamattiesību ierobežojumi neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas.” Otrkārt, autore apkopojusi absolūtu aizliegumu identificējošās pazīmes: vispārējs, attiecas uz visu konkrēto personu grupu, neparedz nedz izņēmumus, nedz individuālu izvērtējumu un ir noteikts uz mūžu. Treškārt, autore ir norādījusi uz AA metodoloģijas kritērijiem, proti, vai likumdevējs ir pamatojis absolūtā aizlieguma nepieciešamību un izvērtējis tā būtību un piemērošanas sekas, kā arī pamatojis, ka no tā nevar paredzēt izņēmumus.

Patiešām ir tā, ka Satversmes tiesa absolūtos aizliegumus lielākajā daļā gadījumu konstatējusi iepriekš sodītām personām. Tā esība konstatēta arī personām ar noteiktām veselības problēmām, konkrētāk – atkarību no alkohola (lieta Nr. 2020-29-01). Šīs situācijas vieno tas, ka Satversmes tiesas līdz šim vērtētajos gadījumos absolūtajam aizliegumam pakļautas stigmatizētas sabiedrības grupas. Tas mūs noved pie autores otrās tēzes par absolūtā aizlieguma pazīmēm, proti, absolūtie aizliegumi attiecas uz visām noteiktas grupas personām bez izņēmumiem. Pretēji Satversmes tiesas praksē norādītajam šajā ziņā nav izšķirošas nozīmes tam, vai konkrētais aizliegums tiek attiecināts uz gadījumiem, kad persona vispār bijusi sodīta vai arī kad persona bijusi sodīta par noteiktas grupas noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, jo attiecībā personu grupai, uz kuru aizliegums attieksies, tas joprojām būs absolūts. Secinājums par absolūto aizliegumu vispārējais raksturs mūs noved pie autores trešās tēzes par to, ko tieši likumdevējs vērtē, pārbaudot absolūtā aizlieguma satversmību.
RĀDĪT VĒL KOMENTĀRUS / 1
VĒL ŠAJĀ ŽURNĀLĀ
VĒL PAR ŠO TĒMU
VĒL ŠAJĀ NOZARĒ
VĒL ŠAJĀ RUBRIKĀ
VĒL ŠAJĀ TIESĪBU PRAKSĒ
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties