MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Tiesību politika
23. Oktobris 2018 /NR. 43 (1049)
Otrdien, 16. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Tiesu izpildītāju likumā, paredzot jau drīzumā praksē ieviest vairākus būtiskus jauninājumus. To skaitā ir gan jauna amata darbība – mantojamās nereģistrējamās kustamās mantas saraksta sastādīšana, gan izmaiņas attiecībā uz lietu nomenklatūru un glabāšanas termiņiem, kā arī zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības un statistiskās uzskaites kārtību. Īpaši atzīmējams jauninājums līdzšinējā kārtībā ir attiecināms uz tiesu izpildītāju darba organizēšanu, proti, turpmāk plāno noteikt limitu liela apmēra piedziņas lietu pieņemšanai izpildē, lai samazinātu to koncentrāciju atsevišķu zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedībā. Turpinājumā – izvilkums no likumprojekta1 anotācijas daļas, kurā raksturota pašreizējā situācija un iezīmēts iecerētā regulējuma mērķis un būtība tieši attiecībā uz minēto "griestu" noteikšanu. ...
Pievienot mapei
žurnāls / Skaidrojumi. Viedokļi
16. Oktobris 2018 /NR. 42 (1048)
Visticamāk, uz virsrakstā izteikto jautājumu ikviens pirmšķietami atbildētu noliedzoši, jo kapitāla zaudēšanas rezultātā kapitāla vairs nav, kur nu vēl tas pieaug, turklāt kapitāla zaudēšanas rezultātā acīmredzami rodas zaudējums, bet ne ienākums. Taču praksē, kad galvotājs spiests faktiski zaudēt kapitālu, lai izpildītu savas galvojuma saistības, galvotājam tiek uzlikts par pienākumu vēl maksāt nodokli par kapitāla zaudēšanu, kā arī par ienākumu no kapitāla pieauguma. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk – likums) piemērošanas problemātikai šādos gadījumos arī tiek veltīts šis raksts. Publiskās tiesības nodokļu jomā ir pakārtotas privātajām tiesībām, kad valsts ar publisko tiesību palīdzību vēlas aplikt ar nodokli kādus ienākumus, kas gūti konkrētu privāttiesisko attiecību rezultātā starp privātpersonām. Taču, lai publiskajās tiesībās, gan pieņemot likumus, gan vēlāk tos piemērojot, pareizi varētu noteikt ienākumu, kas gūts konkrētu privāttiesisko attiecību starp privātpersonām rezultātā, pareizi jāsaprot šo konkrēto privāttiesisko attiecību saturs un sekas. Izņēmums nav arī galvojuma saistības, uz kuru satura un izpildes seku civiltiesisko izpratni galvojuma saistību izpildes gadījumos ir balstāma gūtā ienākuma konstatēšana un aplikšana vai neaplikšana ar nodokli publiskajās tiesībās. ...
Pievienot mapei
1 2 3 4 5 ... 27
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu aizsardzības tiesības
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Lobēšana
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties