MEKLĒT ARHĪVĀ
ŽURNĀLS
VISS SATURS
ŽURNĀLS
JAUNUMI
DOMNĪCA
BIBLIOTĒKA
STUDENTIEM
AFIŠA
FOTO & VIDEO
ATRASTI 0 REZULTĀTI
NO
LĪDZ
žurnāls / Diskusija
21. Oktobris 2014 /NR. 41 (843)
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras plaši apmeklētā pretreiderisma konference septembra beigās bija apliecinājums tēmas svarīgumam un nopietnām bažām par nelikumīgu, neētisku vai agresīvu rīcību biznesa vidē. Visi konferences referenti – Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, "Nordic Partners Properties" valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja, Ārvalstu investoru padomes pārstāvis, zvērināts advokāts Māris Vainovskis, Latvijas komercbanku asociācijas konsultants Kazimirs Šļakota un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks Mārtiņš Zemītis – piekrita prezentācijas pārveidot rakstu formātā un publicēt speciālā "Jurista Vārda" numurā, kas veltīts reiderisma problēmai. Šajā numurā publicējam arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča, tieslietu ministra Gaida Bērziņa, ģenerālprokurora Ērika Kalmeiera, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Jaroslava Streļčenoka, zvērinātu advokātu Filipa Kļaviņa un Ivara Gruntes, Uzņēmumu reģistra galvenās valsts notāres Gunas Paideres un Latvijas Notariāta institūta direktora Gata Litvina viedokļus par to, kādi priekšnoteikumi nepieciešami, lai novērstu reiderismu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotās konferences viens no pamata secinājumiem: reiderisma gadījumu novēršanai nav un nevar būt viens brīnumlīdzeklis. Lai novērstu vai pēc iespējas samazinātu reiderisma kaitīgo ietekmi ekonomikā, nepieciešams komplekss risinājums uzņēmuma prettiesiskai pārņemšanai. Tāpēc, iespējams, "Jurista Vārdā" publicētie viedokļi un raksti sekmēs likumdevēja, izpildvaras, tiesu varas, uzņēmumu un dažādu profesionālo organizāciju vadītāju sadarbību, izstrādājot vadlīnijas reiderisma novēršanai – šādu ieceri ir apņēmies realizēt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents Aigars Rostovskis. ...
Pievienot mapei
žurnāls / Numura tēma
9. Jūlijs 2013 /NR. 27/28 (778/779)
Pagājušās nedēļas pirmdienā, 1. jūlijā, stājās spēkā apjomīgi grozījumi Komerclikumā, kas tika jo īpaši gaidīti, cerot, ka ar to palīdzību izdosies risināt tā sauktā reiderisma problēmu Latvijā. Tādējādi Komerclikums ir pilnveidots un papildināts ar jaunām normām, radot arī augsni jaunām diskusijām par šā tiesiskā regulējuma būtību un piemērošanas praksi. Tā kā aizritējusi vien nedēļa, kopš minētie grozījumi ir īstenojami dzīvē, vēl pāragri izsmeļoši un kvalitatīvi spriest par visiem ieguvumiem un arī juridiskām nepilnībām, kas izriet no jaunās kārtības. Tādēļ šajā "Jurista Vārda" speciālajā numurā, kas no pirmā līdz pēdējam vākam veltīts komerctiesībām, saistībā ar Komerclikuma aktuālajiem jauninājumiem publicējam gan dažus viedokļus, kuri var kalpot par vielu pārdomām un tālākām diskusijām, gan arī vēršam uzmanību uz būtiskākajām izmaiņām saistībā ar tā sauktajiem antireiderisma grozījumiem, vienlaikus sniedzot praktiski noderīgu skaidrojumu par turpmāko dalībnieku reģistra nodalījuma, tā noformēšanas un iesniegšanas kārtību Uzņēmumu reģistrā. Minētās aktualitātes šajā speciālizdevumā papildina daudzi raksti jeb referāti, kas šā gada 30. maijā nolasīti Tieslietu ministrijas un Latvijas Universitātes rīkotajā ikgadējā komerctiesību konferencē. Tā šogad bija veltīta komerctiesību jomas galveno problēmu un iespējamo risinājumu apzināšanai. ...
Pievienot mapei
žurnāls / Skaidrojumi. Viedokļi
7. Augusts 2012 /NR. 32 (731)
Atsaucoties Tieslietu ministrijas aicinājumam, žurnāls "Jurista Vārds" 2011. gada 22. novembra numurā sāka diskusiju par iespējamām izmaiņām sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistru un akciju sabiedrību akcionāru reģistru vešanas kārtībā, cita starpā aicinot izvērtēt iespēju nodot dalībnieku un akcionāru reģistra vešanas funkciju trešajai personai, publiskās ticamības piešķiršanu ziņām, kas ierakstītas trešās personas vestā dalībnieku (akcionāru) reģistrā, un kapitāla daļu, akciju īpašumtiesību pārejas sasaisti ar ieraksta dalībnieku (akcionāru) reģistrā brīdi. Diskusijas turpinājums ir rodams vairākās publikācijās masu medijos un interneta vidē. Sākotnējā diskusija par kapitāla daļu un akciju uzskaites un apgrozības kārtības uzlabojumiem ir pāraugusi konceptuālā diskusijā par to, vai valstī ir nepieciešams vienots centralizēts visu akciju sabiedrību akcionāru reģistrs un, ja tāds ir nepieciešams, tad kam – Uzņēmumu reģistram vai Latvijas Centrālajam depozitārijam – būtu uzticama šāda centralizēta akcionāru reģistra turēšana (vešana). Šī raksta mērķis ir turpināt iesākto diskusiju no praktizējoša jurista skatpunkta, īpašu uzmanību pievēršot trešo personu tiesību aizsardzībai un interešu nodrošināšanai civiltiesiskos darījumos ar kapitāla daļām un akcijām. ...
Pievienot mapei
1 2 3 4
10 20 50
REZULTĀTI LAPĀ
Rubrika
Informācija
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesību prakse
Domu mantojums
Vēstules
Juridiskā literatūra
Sludinājumi. Reklāma
Citu pieredze
In memoriam
Akadēmiskā dzīve
Eiropas telpā
Intervija
Notikums
No citas puses
Diskusija
Nedēļas jurists
Redaktora sleja
Numura tēma
Viktorīna
Aptauja
Tiesību politika
Viedoklis
Juristu likteņi
Jurista vizītkarte
Īsziņas
Studenta Vārds
2014. gads Latvijas tieslietu sistēmā
Atskatā un darbībā
Justīcija attīstībai
Atsaucoties uz publicēto
Jurists un kultūra
Juridiskā darba tirgus
Tiesību prakses komentāri
Tiesību prakse. Judikatūra
Grāmatas
Lekcijas
Periodika
Prakses materiāli
Mūsu autors
Tiesību nozare
Administratīvās tiesības un proc...
Civiltiesības un process
--- Darba tiesības
--- Komerctiesības
--- Konkurences tiesības
--- Patērētāju tiesības
--- Intelektuālā īpašuma tiesības
--- Īres tiesības
--- Medicīnas tiesības
--- Šķīrējtiesu process
--- Maksātnespējas process
Krimināltiesības un process
Konstitucionālās tiesības
Starptautiskās tiesības
Tiesību teorija, vēsture un filoz...
Eiropas tiesības
Tiesu iekārta
Cilvēktiesības
Sociālās tiesības
Publiskie iepirkumi
Datu aizsardzības tiesības
Tūrisma tiesības
Tehnoloģijas
--- Mākslīgais intelekts
Pašvaldību tiesības
Apdrošināšanas tiesības
Būvniecības tiesības
Vides tiesības
Nolēmumu piespiedu izpilde
Bērna tiesības
Administratīvā atbildība
ES fondi
Starptautiskās privāttiesības
Enerģētikas tiesības
Valsts pārvalde
Profesionālā ētika
Juridiskā tehnika un valoda
Tiesību politika un prakse Covid-1...
Tiesību prakse
Satversmes tiesas nolēmumi
Eiropas Savienības Tiesas nolē...
Eiropas Cilvēktiesību tiesas n...
Tiesu nolēmumi civillietās
Tiesu nolēmumi krimināllietās
Tiesu nolēmumi administratīvaj...
Valsts iestāžu lēmumi
--- Uzņēmumu reģistrs
--- Konkurences padome
--- Patērētāju tiesību aizsard...
--- Centrālā vēlēšanu komisij...
Atzinumi un viedokļi
--- Konstitucionālo tiesību komi...
--- Tiesībsargs
--- Citas institūcijas
Autors
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties