15. Aprīlis 2020 14:11
Jaunumi
Licencēto subjektu uzraudzība NILLTPF novēršanas un sankciju prasību izpildes jomā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzrauga patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus[1] un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējus[2], attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanu un kā tie izpilda starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu un civiltiesiskos ierobežojumus.

PTAC 2019. gadā izstrādāja un apstiprināja  vadlīnijas par likuma normu piemērošanu katrai no uzraugāmajām nozarēm. 2019. gadā tika uzsākts (pabeigts 2020. gada janvārī) darbs arī pie skaidrojošā materiāla sagatavošanas par piesaistīto finansējumu, tā izvērtēšanu un atpakaļ atdoto finansējumu. Vienlaikus, lai labāk izprastu nozaru problēmas un risinātu neskaidros jautājumus, PTAC ir rīkojis pārrunas un diskusijas ar iesaistītajām pusēm patērētāju kreditēšanas un NILLTPF novēršanas un sankciju prasību ievērošanas jomā.

PTAC ir izstrādājis un 2019. gada 1. aprīlī apstiprinājis Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējumu un Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju nozares risku novērtējumu. Abi sektorālo risku novērtējumi, vadlīnijas un cita noderīga informācija komersantiem ir pieejama PTAC mājas lapā, sadaļās “Vadlīnijas komersantiem” un “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršana”.

Uzraudzības ietvaros PTAC ir izstrādājis licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju risku matricas, kur pēc dažādiem vērtējuma kritērijiem draudu un ievainojamības sadaļās katram PTAC uzraudzībā esošajam likuma subjektam ir piešķirta noteikta riska kategorija. Risku matricas tiek izmantotas, lai plānotu uzraudzības pasākumus un noteiktu visriskantākos nozares subjektus NILLTPF novēršanas jomā.

PTAC komersantiem ir skaidrojis  NILLTPFNL un Sankciju likuma prasību piemērošanu praksē, kā rezultātā normatīvo aktu ievērošanas un izpratnes līmenis PTAC uzraugāmajās nozarēs ir uzlabojies. Paveiktais informēšanas jomā:

  • 2019. gada 11. janvārī organizēts mācību seminārs patērētāju kreditētājiem un parādu ārpustiesas atguvējiem (61 komersanta pārstāvju dalība);
  • 2019.gada 9. oktobrī kopīgi ar Finanšu izlūkošanas dienestu rīkots seminārs par patērētāju kreditēšanas nozares risku novērtējumu un klātienes pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām;
  • PTAC mājaslapa patstāvīgi tiek papildināta ar noderīgu informāciju, kā arī likuma subjekti tiek regulāri informēti par nozares jaunumiem, t.sk. par normatīvo aktu grozījumiem, nacionālajām un starptautiskajām sankcijām u.c.
  • 2019. gadā sniegta 2891 konsultācija par finanšu pakalpojumiem, kas ir par 44% vairāk nekā 2018. gadā – 1356 konsultācijas (46,90%) par patērētāju kreditēšanu 750 konsultācijas par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumiem, 492 konsultācijas par citiem finanšu pakalpojumiem un 293 konsultācijas par apdrošināšanu.

Līdztekus PTAC visa gada garumā aktīvi piedalījās informācijas sagatavošanā Moneyval un FATF starptautiskajai novērtēšanai par Latvijas atbilstību organizāciju izdotajām rekomendācijām.

Uzraudzības ietvaros – 13 pilna apmēra klātienes pārbaudes, kā arī 166 neklātienes pārbaudes (iekšējās kontroles sistēmas, patiesie labuma guvēji, procedūru atbilstība, vispārīgās licenču prasības). Lielākajā daļā no veiktajām pārbaudēm tika konstatētas būtiskākas vai mazāk būtiskas neatbilstības un neprecizitātes, tomēr, ievērojot “Konsultē vispirms” principu, administratīvās soda naudas PTAC nepiemēroja, par mērķi izvirzot konstatēto pārkāpumu novēršanu. Pēc informatīvo brīdinājumu nosūtīšanas par konstatētajiem pārkāpumiem vai neatbilstībām, subjekti veica nepieciešamās darbības konstatēto neatbilstību novēršanai vai arī to novēršana vēl turpinās. Par būtiskiem pārkāpumiem NILLTPFN jomā tika anulēta viena licence, kā arī atteikts pārreģistrēt vienu speciālo atļauju parāda ārpustiesas pakalpojumu sniegšanai.

Vienlaikus PTAC 2019. gadā izstrādāja un papildināja arī datu iesniegšanas moduli komersantiem atskaišu iesniegšanai saskaņā ar Noteikumu Nr. 245 un Noteikumu Nr. 64 prasībām. Modulis papildināts arī ar iespēju komersantiem iesniegt PTAC pieprasītos datus NILLTPFN jomā.

[1] PTAC uzraudzībā 2019. gadā bija 62 patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, no tiem 7 (septiņi) komersanti iesniedza iesniegumu speciālās atļaujas anulēšanai, savukārt 2 (divi) komersanti papildus uzsāka darbību patērētāju kreditēšanas jomā.

[2] PTAC uzraudzībā 2019. gadā bija 33 parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji, no tiem 1 (vienam) pakalpojumu sniedzējam licence tika anulēta, 1 (viens) pakalpojumu sniedzējs saņēma atteikumu speciālās atļaujas saņemšanai un 3 (trīs) pakalpojumu sniedzēji iesniedza iesniegumu speciālās atļaujas anulēšanai. 

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 269 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties